LEGE nr.1 din 21 februarie 2005
privind organizarea și funcționarea cooperației
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.1 din 21 februarie 2005
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 370/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 172/28 feb. 2005
Republicare: M.Of. nr. 368/20 mai. 2014
Functie activa:
Modifică: D.-L. nr.66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești
abrogă Decretul-lege nr. 66/1990 cu exceptia art. 2 alin. 2 si alin. 3, art. 6, art. 7, art. 8, art. 10 alin. 2, art. 13, art. 21 care ramân în vigoare pâna la împlinirea termenelor din prezenta lege privind reorganizarea organizatiilor cooperative, a uniunilor si asociatiilor teritoriale si nationale
  L. nr.26/1990 privind Registrul comerțului (abrogata prin L. nr.265/2022)
modifică art. 12 alin. (1) teza 1
  L. nr.109/1996 privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și a cooperatiei de credit
abrogă L.nr. 109/1996 cu exceptia art. 123 si art. 124 care ramân în vigoare pâna la împlinirea termenelor din prezenta lege privind reorganizarea organizatiilor cooperative, a uniunilor si asociatiilor teritoriale si nationale
  L. nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
modifică art. 4; introduce art. 91
  H.G. nr.753/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (abrogat prin H.G. nr.387/2007)
modifică în mod corespunzator
Trimitere la: L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.42/2005 pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea cooperației
Modificată: D.C.C. nr.913/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 107 și ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 107 alin. (1) (termenul se împlinește la data de 5 septembrie 2009), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.913/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 107 și ale art. 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
- art. 107 alin. (1)
Modificată: O.U.G. nr.37/2011 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 și pentru modificarea altor acte normative incidente
- abrogă art. 79 alin. (2)
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 14 alin. (3)
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 44 alin. (7), art. 78 alin. (4), art. 91 alin. (11), (13) și (15)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 15, art. 112, art. 113, art. 114; introduce lit. e) la art. 115
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
Republicare: M.Of. nr. 368/20 mai. 2014
Modificată: L. nr.163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
- modifică art. 31 lit. d) și art. 113 lit. c)


Luni, 24 iunie 2024, 20:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.