ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.26 din 31 martie 2005
privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.26 din 31 martie 2005
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.244/2005 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 199/2005
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intra în vigoare la: 08.04.2005
Publicare: M.Of. nr. 296/8 apr. 2005
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.28/1995 privind acordarea facilitatilor fiscale pentru functionarea "Fondului Romano-American de Investitii"
totodata, abrogă:
L. nr.98/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/1995 privind acordarea facilităților fiscale pentru funcționarea "Fondului Româno-American de Investiții"
  O.U.G. nr.40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare
totodata, abrogă:
L. nr.491/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare
Modifică: O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale
abrogă art. 41 alin. (2) lit.c)
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
abrogă art. 18 si 181
  L. nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
abrogă art. 222
  O.U.G. nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
abrogă art. 13 si art. 14
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
abrogă art. V din sectiunea a 3-a a cap. II
  O.G. nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
abrogă art. X
  O.U.G. nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
abrogă art. 2 lit.b) si d)-f), art. 26, art. 27, art. 314, art. 315, art. 32-331 si art. 37-42
  L. nr.190/2004 privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii
abrogă art. 1, art. 2, art. 4-10 si art. 12-14
  L. nr.191/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
abrogă art. II
  L. nr.230/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
abrogă art. II
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
abrogă art. 24-26 din sectiunea a 6-a a cap. I
Trimitere la: L. nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
  L. nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  L. nr.190/2004 privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.244/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligațiilor bugetare restante
- modifica art.I, art.II, art.III; completeaza art. II


Duminică, 21 iulie 2024, 06:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.