LEGE nr.448 din 6 decembrie 2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.448 din 6 decembrie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 193/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 57 alin. (4) și (5) intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.
Publicare: M.Of. nr. 1006/18 dec. 2006
Republicare: M.Of. nr. 1/3 ian. 2008
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
totodata, abrogă:
L. nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
L. nr.10/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
O.G. nr.6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
L. nr.35/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.342/2006 pentru promulgarea Legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Modificată: O.U.G. nr.14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 10, art. 11 alin. (1) lit. a), art. 12, art. 21 alin. (3), art. 22 alin. (1), (3), (5) și (8), art. 42 alin. (4) lit. c), art. 50 alin. (5), art. 53, alin. (2), art. 55 alin. (2), art. 57 alin. (6) lit. b); introduce art. 121, alin. (4) la art. 38, alin. (6) la art. 50, alin. (101), (102) și (12) la art. 57
dispune republicarea
  L. nr.241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri
- abrogă art.26
  L. nr.275/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 14/2007 și modifică art. 12 alin. (3), (4) și (6), art. 121 alin. (3), art. 24 lit. a), art. 50 alin. (5), art. 57 alin. (11), art. 84 alin. (5); introduce alin. (41) la art. 12, art. 122, alin. (21) la art. 41
Republicare: M.Of. nr. 1/3 ian. 2008
Modificată: H.G. nr.10/2008 privind indexarea cuantumului prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- indexează cuantumul prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4)
  O.U.G. nr.86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 27 alin. (1), art. 51 alin. (6), art. 78 alin. (3) lit. b)
  O.U.G. nr.118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
- modifică art. 13
  L. nr.207/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 86/2008 și modifică art. 27 alin. (1); introduce alin. (11) și alin. (3) la art. 27, alin. (41) la art. 78
  O.U.G. nr.109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
abrogă art. 26 lit. a), art. 83 lit. g), la data de 1 ian. 2010
  L. nr.359/2009 pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- art. 20 alin. (2) lit. b)
  L. nr.360/2009 pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 26 lit. a)
  O.U.G. nr.84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 2 alin. (1), art. 37 alin. (2) și (3), art. 44 partea introductivă și lit. a), art. 59, art. 85, art. 87 alin. (1), art. 100; introduce alin. (7) la art. 42, alin. (4) - (6) la art. 87, art. 901 - 905; abrogă art. 90
  O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
- abrogă art. 12-14, art. 58 alin. (8)
  L. nr.52/2012 pentru corelarea unor reglementări privind facilitățile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri
- modifică art. 24 alin. (1), (3) și (5)
  L. nr.136/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- aprobă O.U.G. nr. 84/2010 și modifică art. 37 alin. (2), art. 85 alin. (7) și (9), art. 87 alin. (1) lit. a), art. 901, art. 902, art. 903, art. 100 alin. (1) lit. g) și alin. (2); introduce alin. (11) la art. 87; abrogă art. 42 alin. (7), art. 87 alin. (1) lit. c), art. 904, art. 905
  L. nr.166/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 124/2011
  L. nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale
- abrogă art. 51 alin. (6) la data de 1 ianuarie 2013
  O.U.G. nr.68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 98
  L. nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică art. 902 alin. (4)
  L. nr.55/2014 pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- introduce lit. g) la art. 96 alin. (2)
  L. nr.67/2014 pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 59 alin. (1) lit. c); introduce alin. (2) la art. 49
  O.U.G. nr.44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 101
  L. nr.193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 26 lit. c), art. 28
  L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 26
  L. nr.266/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 101 alin. (4)
  O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
- abrogă art. 29
  O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 901
dispune republicarea
  O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce art. 1001 și art. 1002 (se aplică de la data de 1 ianuarie 2017)
  O.U.G. nr.51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 16, art. 17, art. 30 lit.f), art. 32 partea dispozitivă a alin.(1), art. 34, art. 35, art. 37 alin.(1) lit.a), art. 40 alin.(1), art. 42 alin. (2) și (4), art. 43 alin.(1) și alin. (4) lit. a) și b), art. 46 alin.(5), art. 47 alin.(1) lit.a), art. 48 alin.(2), cap.III titlul secțiunii a 4-a, art. 51 alin.(5), art. 52 alin.(2), art. 57, art. 58 alin.(3) și alin.(6) lit.a), art. 59 partea dispozitivă a alin.(1), art. 62 alin.(4), art. 71 alin.(1) lit.c), art. 78 alin.(5), art. 81 alin.(3), art. 85 alin. (5), art. 87 alin.(5) și (6), art. 901 alin.(1), art. 92 alin.(7), art. 94 alin.(3), art. 96 alin.(4), art. 98 alin.(1), art. 99 alin.(2), art. 100 alin.(1) lit.c) și alin.(3); introduce alin.(51) - (54) la art. 51, alin.(3) la art. 69, art. 861, art. 941, art. 942, lit.c1) la art. 100 alin.(1) și alin.(31) la art. 100; abrogă art.58 alin.(7) art. 902 alin. (1) lit.b) și art. 902 alin.(2) lit. a; - modifică, la 1 ian. 2019, art. 57 alin.(2) și art. 58 alin.(10) și (11); în tot cuprinsul legii, sintagmele „planului de recuperare” și „planul de recuperare” se înlocuiesc cu sintagmele „planului de abilitare-reabilitare” și „planul de abilitare-reabilitare”; în tot cuprinsul legii, sintagmele „Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap” și „Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap” se înlocuiesc cu sintagmele „Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilităti” si „Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilităti”.
  O.U.G. nr.60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- la 1 sep. 2017, modifică art. 78 alin. (3), art. 81 alin.(2) lit. b); introduce alin. (6) la art. 78; abrogă art. 78 alin. (41); - la 1 ian. 2018, modifică art. 58 alin. (4), (5) și (13); - la 1 iul. 2018, modifică art. 58 alin. (4), (5) și (13)
  O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 40 alin. (1) și art. 51 alin. (52)
  L. nr.16/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
odata cu:
O.U.G. nr.82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  O.U.G. nr.69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 46, art. 51, art. 901, art. 99 alin. (1) și art. 100 alin. (1) lit. b) și f); introduce pct. 231 la art. 5, alin. (3) și (4) la art. 7, alin. (61) la art. 24, alin. (11) la art. 45, art. 471 și lit. a1) la art. 902 alin. (1)
  O.U.G. nr.9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 58 alin. (1)
  L. nr.145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 3 lit. l) si p), art. 5 pct. 4, 5 si 29, art. 16 alin. (2) lit. e), art. 18 alin. (1) lit. b), art. 19 lit. e), art. 22, art. 24 alin. (1) si (3), art. 75 alin. (2) lit. e) si art. 100 alin. (1), (2), (31) si (4); introduce alin. (2) la art. 10, alin. (51) la art. 16, alin. (3) la art. 17, alin. (9) la art. 24, alin. (11) si (12) la art. 78, alin. (11) la art. 81, art. 921 si lit. h) la art. 96 alin. (2)
  L. nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 24 alin. (9), art. 78 alin. (3); introduce alin. (10) si (11) la art. 24 si lit. c) la art. 81 alin. (2)
  D.C.C. nr.906/2020 DECIZIA nr. 906 din 16 decembrie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1, 2 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- suspendă pentru 45 de zile art. I pct. 1,2 și 4 (termenul se împlineste la data de 5 martie 2021) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
  L. nr.81/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 78 alin. (3) si art. 81 alin. (2) lit. b); introduce alin. (42) si (43) la art. 78; abrogă art. 81 alin. (2) lit. c)
  L. nr.92/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- aprobă O.U.G. nr. 69/2018
  L. nr.185/2021 pentru completarea art. 861 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- introduce alin. (21) la art. 861
  O.U.G. nr.114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități
- modifică art. 51 alin. (6) partea introductivă si art. 51 alin. (7) si art. 100 alin. (1) lit. e)
  L. nr.87/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum si reglementarea unor măsuri în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu dizabilităti
- aprobă O.U.G. nr. 114/2021
  L. nr.140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităti intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 25 alin. (2)
  L. nr.7/2023 privind sustinerea procesului de dezinstitutionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităti si aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia si de prevenire a institutionalizării, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 5 pct. 9 si 231, art. 24 alin. (9) si (10), art. 45 alin. (1), art. 51 alin. (1), art. 51 alin. (10), art. 52 alin. (1), art. 74 alin. (2) si art. 89 alin. (2); introduce art. 111, art. 201- 203, alin. (12) la art. 24, alin. (13) la art. 27, alin. (2) la art. 46, alin. (11) si (12) la art. 51, alin. (4) la art. 72, alin. (3) la art. 74 si art. 781; abrogă art. 471 alin. (1) si art. 51 alin. (5)
  L. nr.16/2023 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 51/2017 si modifică art. 87 alin. (12)
  L. nr.96/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 19 lit. h), art. 85 alin. (7) si (8), art. 87 alin. (5), art. 901 alin. (1)-(3), (5) si (6) si art. 96 alin. (2) lit. e); introduce lit. f) si g) la art. 18 alin. (1), lit. e) si f) la art. 21 alin. (2), alin. (11) la art. 62, lit. a1) si lit. f) la art. 85 alin. (4), alin. (11) la art. 85, alin. (31)- (33) si alin. (51)-(53) la art. 901, lit. a2) la art. 902 alin. (1), lit. a1) si a2) la art. 902 alin. (2) si alin. (5) la art. 902; abrogă art. 901 alin. (4)
  O.U.G. nr.47/2023 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 24 alin. (9), art. 51 alin. (11), art. 902 alin. (1) lit. c), art. 902 alin. (3), art. 903, art. 100 alin. (2); introduce pct. 261 la art. 5, alin. (101) si (102) la art. 24, alin. (12) la art. 24, alin. (21) la art. 78, lit. c1) la art. 901 alin. (1), art. 906, alin. (21) la art. 100, art. 1003; abrogă art. 24 alin. (12)
  L. nr.336/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016
Referită de: Decizie nr.23/2023 DECIZIA nr. 23 din 27 noiembrie 2023 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 37
Modificată: L. nr.136/2024 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 64 alin. (3) si (5); introduce art. 281
  O.U.G. nr.50/2024 Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 58 alin. (4) si (5) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
- modifică art. 58 alin. (4) lit. a) pct. (i), art. 58 alin. (5) lit. a)


Duminică, 14 iulie 2024, 16:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.