LEGE - nr.46 din 19 martie 2008
Codul silvic
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.46 din 19 martie 2008
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 802/2007
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de modificare, de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 238/27 mar. 2008 text
Republicare: M.Of. nr. 611/12 aug. 2015
Functie activa:
Abrogă: L. nr.26/1996 Codul silvic
  O.G. nr.81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
totodata, abrogă:
L. nr.107/1999 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
  O.G. nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
totodata, abrogă:
L. nr.141/1999 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
L. nr.75/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată
L. nr.120/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
L. nr.513/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată
L. nr.183/2005 pentru modificarea alin. (1) al art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
O.U.G. nr.83/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată
L. nr.273/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată
O.U.G. nr.177/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea Fondului forestier național
L. nr.149/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2005 pentru modificarea art. 10 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea Fondului forestier național
  L. nr.545/2002 privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  O.G. nr.77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora
totodata, abrogă:
L. nr.515/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora
  O.G. nr.82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere
totodata, abrogă:
L. nr.514/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere
Modifică: H.G. nr.954/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalităților concrete de gospodărire a pădurilor și de repartizare a resurselor materiale și a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice și juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate și pe care le administrează prin structuri silvice de stat, pe bază contractuală, precum și a obligațiilor acestora
- abrogă art. 4-9
  O.G. nr.81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare
- abrogă art. 5 alin. (2)
  O.U.G. nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România
- abrogă art. 1-9, art. 11-16 și art. 18
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.380/2008 privind promulgarea Legii - Codul silvic
Modificată: O.U.G. nr.193/2008 privind modificarea și completarea art. 37 și 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
- modifică art. 37 alin. (1) lit. a) și b), art. 39 alin. (1) și (2); introduce lit. e) și f) la art. 37 alin. (1), alin. (6) și (7) la art. 39
  O.U.G. nr.16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activității de întreținere a culoarului de frontieră, fâșiei de protecție și a semnelor de frontieră
- modifică art. 47 alin. (3); introduce alin. (4) la art. 47
  L. nr.54/2010 pentru abrogarea alin. (2) și (3) ale art. 34 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
- abrogă art. 34 alin. (2) și (3)
  L. nr.95/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
- modifică art. 10 alin. (1)
  L. nr.156/2010 pentru completarea art. 62 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
- introduce alin. (31) la art. 62
  L. nr.60/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică art. 45 alin. (5)-(8); introduce alin. (9)-(11) la art. 45
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 108, art. 109, art. 110, art. 114, art. 123; abrogă art. 107, art. 111-113, art. 115-116, art. 120
dispune republicarea
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 117
  L. nr.133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
- modifică art. 1 alin. (1), art. 1 alin. (2) lit. g), art. 2 alin. (2) lit. a), c) și d), art. 9 alin. (5), art. 10, art. 11 alin. (1) și (3), art. 11 alin. (7) lit. b) și e), art. 12, art. 13 alin. (1) și (2), art. 14 alin. (1), art. 14 alin. (3) și (4), art. 15 alin. (5) lit. c), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 17 alin. (2) lit. a) și i), art. 17 alin. (3), art. 18 partea introductivă, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (2) și (5), art. 21 alin. (3) lit. b) și alin. (4), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1), art. 26, art. 29 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 30 alin. (1) și (2), art. 32 alin. (3), art. 33 alin. (2) lit. a), c), f) și g), art. 33 alin. (3) lit. c), g) și h), art. 33 alin. (4) și (7), art. 36 alin. (2) și (3), art. 37, art. 39 alin. (1), (4) și (5), art. 40, art. 41 alin. (1) partea introductivă și lit. a) și b), art. 41 alin. (2), art. 42 alin. (1) partea introductivă și lit. a) și b), art. 42 alin. (2), art. 43, art. 45 alin. (1)-(3), art. 46 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 46 alin. (3), art. 47 alin. (2)-(4), art. 48, art. 50, art. 51 alin. (3), art. 53 alin. (1) și (5), art. 54 alin. (2), art. 58 alin. (3) lit. e), art. 58 alin. (5), art. 59, art. 62 alin. (1), (2), (3) și (4), art. 69 alin. (1) lit. b) și c), art. 71 alin. (5), art. 74, art. 75, art. 76, art. 78 alin. (1), art. 83 alin. (1), art. 84, art. 88 alin. (1), art. 95 alin. (2), art. 97 alin. (1) lit. e), art. 105, art. 109 alin. (2) lit. b), art. 117, art. 123, art. 127 alin. (9) lit. a) și b), art. 135 alin. (3), art. 136 alin. (1), art. 137; introduce lit. e) la art. 2 alin. (2), alin. (3) la art. 3, lit. l) și m) la art. 5 lit. f1) la art. 11 alin. (7), alin. (9) și (10) la art. 11, alin. (21) la art. 14, alin. (5) la art. 14, lit. i) la art. 15 alin. (5), alin. (11) și (12) la art. 20, alin. (8) la art. 20, alin. (3) la art. 25, alin. (5) și (6) la art. 30, lit. i), j) și k) la art. 33 alin. (3), alin. (4) la art. 36, alin. (8)-(11) la art. 39, alin. (3) la art. 41, alin. (41) la art. 45, alin. (6) la art. 58, alin. (4) și (5) la art. 60, alin. (5) la art. 62, alin. (3) la art. 72, alin. (2) la art. 87, alin. (4) și (5) la art. 88, alin. (11) la art. 97; abrogă art. 1 alin. (2) lit. i), j) și k), art. 90 alin. (3) și (4), art. 135 alin. (4); modifică și înlocuiește anexa
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 611/12 aug. 2015
Modificată: L. nr.227/2015 privind Codul fiscal
- abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 130
  L. nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 36 alin. (1); introduce alin. (5) la art. 36
  L. nr.175/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
- modifică art. 2 alin. (2) lit. e), art. 4, art. 6 alin. (2), art. 14 alin. (4) și (5), art. 16, art. 18 partea introductivă, art. 20 alin. (3), art. 23 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 32 alin. (1), art. 37 alin. (1) lit. e), art. 59 alin. (6), art. 62 alin. (3), art. 73, art. 90 alin. (2), art. 97 alin. (1) lit. a), art. 98, art. 105 alin. (2), art. 107 partea introductivă a alin. (1), art. 120 alin. (5), anexa; introduce art. 121, alin. (21)-(24) la art. 21, alin. (3) la art. 23, alin. (21) la art. 51, lit. c) la art. 59 alin. (3), alin. (51)-(59) la art. 59, alin. (61)- (63) la art. 59, alin. (41)-(43) la art. 62, alin. (3) la art. 68, alin. (4) la art. 95, lit. a1) și a2) la art. 97 alin. (1), alin. (21) și (22) la art. 105, alin. (4) la art. 105, art. 1071, art. 133, anexa nr. 2; abrogă art. 11 alin. (3) lit. b)
  L. nr.112/2018 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
- introduce alin. (6) și (7) la art. 36
  L. nr.230/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
- modifică art. 16 alin. (4) și (10), art. 37 alin. (1) lit. b), art. 59 alin. (5_1), alin. (5_2) lit. a) și b) și alin. (5_5) și modifică anexa nr. 2; introduce alin. (16) la art. 16; abrogă art. 59 alin. (5_4)
  O.U.G. nr.104/2020 pentru modificarea art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
- modifică art. 36 alin. (6)
  L. nr.197/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
- modifică art. 14 alin. (5), art. 20 alin. (3), art. 27 alin. (3), art. 29 alin. (5), art. 33 alin. (3) lit. g), art. 51 alin. (21), art. 54 alin. (1), art. 54 alin. (2) partea introductivă, art. 59 alin. (51) - (53) părțile introductive, art. 59 alin. (11), art. 62 alin. (3), art. 83 alin. (2), art. 97 alin. (1) lit. a), art. 97 alin. (1) lit. a2), art. 97 alin. (2), art. 98, art. 107 alin. (1) și alin. (2) partea introductivă, art. 109 alin. (1) și alin. (2) partea introductivă, art. 116, art. 126 alin. (1), anexa nr. 1 și 2; introduce lit. n) la art. 5, lit. f1) la art. 11 alin. (7), alin. (3) la art. 12, alin. (11) la art. 19, alin. (31) și (32) la art. 20, alin. (11) la art. 21, alin. (11) - (14) la art. 22, alin. (11) la art. 54, alin. (3) -(5) la art. 54, lit. a1) la art. 60 alin. (5), alin. (6)-(9) la art. 60, alin. (4) la art. 64, alin. (21) și (22) la art. 68, alin. (11) și (12) la art. 72, alin. (21) și (22) la art. 97, art. 971, alin. (11) la art. 107, alin. (4) la art. 107, alin. (11) la art. 109; abrogă art. 97 alin. (1) lit. a1); completează anexa nr. 2
Referită de: Decizie nr.7/2021 DECIZIA nr. 7 din 12 aprilie 2021 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 120 alin. (5)
  Decizie nr.72/2021 DECIZIA nr. 72 din 11 octombrie 2021 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 120 alin. (4)
Modificată: O.U.G. nr.177/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 — Codul silvic, precum si privind stabilirea unor măsuri în domeniul silviculturii
- modifică art. 20 alin. (6), art. 22 alin. (12) si (13), art. 36 alin. (1), art. 40 alin. (2), art. 47 alin. (3), art. 971 alin. (4), modifică si completează anexa nr. 1; introduce alin. (15) si (16) la art. 22, lit. l) la art. 33 alin. (3), alin. (41) la art. 36, alin. (21) la art. 39; abrogă art. 21 alin. (21)
  L. nr.215/2023 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
- modifică art. 11 alin. (1); introduce lit. a1) la art. 7 alin. (1) si alin. (11) la art. 11
  L. nr.257/2023 privind modificarea si completarea unor acte normative pentru instituirea unor măsuri specifice în vederea asigurării integritătii fondului forestier
- modifică art. 52; introduce alin. (11) si (12) la art. 51
  L. nr.38/2024 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 104/2020 pentru modificarea art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
- aprobă O.U.G. nr. 104/2020
  L. nr.85/2024 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic
- modifică art. 20 alin. (31), art. 22 alin. (12) si (14), art. 97 alin. (1) lit. a) si a2), art. 100, art. 116, anexa nr. 1 „Definitii” pct. 39; introduce alin. (33) la art. 20, alin. (22) la art. 51; abrogă art. 59 alin. (63)


Duminică, 21 aprilie 2024, 07:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.