HOTĂRÂRE nr.34 din 22 ianuarie 2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.34 din 22 ianuarie 2009
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 52/28 ian. 2009
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.387/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.283/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
- modifică art. 3 alin. (1) pct. 54, art. 7 alin. (3), anexa nr. 1; introduce lit. x) la art. 2 alin. (2), art. 81
  H.G. nr.1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
- modifică art. 3 alin. (1) pct. 63; abrogă art. 3 alin. (1) pct 61 și 62; înlocuiește anexa nr. 1
  H.G. nr.854/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, a Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor și a Hotărârii Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea și funcționarea Gărzii Financiare
- modifică art. 2 alin. (2) lit. k) și o), art. 3 alin. (1) pct. 38, 55, 59 și 79, art. 7 alin. (3); introduce pct. 98-116 la art. 3 alin. (1); abrogă art. 2 alin. (2) lit. j), m) și n), art. 3 alin. (1) pct. 56, 64, 65, 66, 68, 69 și 70; înlocuiește anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.89/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
- modifică art. 2 alin. (2) lit. a) și k), art. 3 alin. (1) pct. 41, 48 și 54, art. 3 alin. (1) pct. 55, art. 7 alin. (3); introduce pct. 541 la art. 3 alin. (1), pct. 117 - 123 la art. 3 alin. (1), alin. (12) - (15) la art. 10, alin. (3) la art. 15; abrogă art. 2 alin. (2) lit. x), art. 3 alin. (1) pct. 57 -60 și 89, art. 81, art. 13 alin. (4) - (6), art. 27; înlocuiește anexele nr. 1-3
  H.G. nr.514/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
- modifică art. 3 alin. (1) pct. 41 și 79, art. 5 lit. k), art. 7 alin. (3), art. 16; introduce lit. k1) la art. 2 alin. (2), pct. 481 și 482 la art. 3 alin. (1); înlocuiește anexele nr. 1 și 2
dispune republicarea
  H.G. nr.633/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
- modifică art. 2 alin. (2) lit. a) și o), art. 3 alin. (1) pct. 42, art. 3 alin. (1) pct. 42, art. 3 alin. (1) pct. 99 și 100, art. 3 alin. (1) pct. 103, art. 7 alin. (3); introduce lit. y) la art. 2 alin. (2), pct. 124 la art. 3 alin. (1), alin. (101) și (102) la art. 10, alin. (7) la art. 13; abrogă art. 2 alin. (2) lit. u), art. 3 alin. (1) pct. 91, art. 3 alin. (1) pct. 101, art. 5 lit. k), art. 10 alin. (12)-(14); înlocuiește anexele nr. 1-3
  H.G. nr.861/2015 privind transmiterea unei părți de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si darea acesteia în folosință gratuită Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române
- înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.447/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
- modifică art. 2 alin. (2) lit. a), art. 3 alin. (1) pct. 40, art. 3 alin. (1) pct. 49, art. 3 alin. (1) pct. 75-77, art. 3 alin. (1) pct. 114, art. 7 alin. (3), art. 10 alin. (6); introduce lit. z), aa), bb) și cc) la art. 2 alin. (2), pct. 411 la art. 3 alin. (1), pct. 771 la art. 3 alin. (1), pct. 125-129 la art. 3 alin. (1); modifică și înlocuiește anexele nr. 1-3; abrogă art. 3 alin. (1) pct. 50
  H.G. nr.774/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.52/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
- modifică art.7 alin. (3), art. 10 alin. (6); modifică și înlocuiește anexele nr.1-3
  H.G. nr.817/2017 privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
- modifică art.(1) alin. (3); modifică și înlocuiește anexa nr.2; introduce alin. (8) la art. 13
  H.G. nr.862/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
- modifică art. 2 alin. (2) lit. k), art. 3 alin. (1) pct. 55 și 90, art. 7 alin. (3); modifică și înlocuiește anexele nr. 1 și 2; introduce lit. dd) la art. 2 alin. (2), pct. 901 - 904 la art. 3. alin. (1), pct. 1091 la art. 3 alin. (1), pct. 130 - 137 la art. 3 alin. (1)
  H.G. nr.124/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
-modifică art. 3 alin. (1) pct. 1091, art. 7 alin. (3), art. 12 alin. (4); - modifică și înlocuiește anexele nr. 1-3; - introduce pct. 881 și 138 la art. 3 alin. (1) și alin. (4) la art. 7; - abrogă art. 2 alin. (2) lit. d) și art. 13 alin. (3)
  H.G. nr.419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.468/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică și numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.502/2018 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 7 alin. (3), modifică și înlocuiește anexele nr. 1-3; introduce lit. ee) la art. 2 alin. (2) și alin. (9) la art. 13
  H.G. nr.8/2020 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
- modifică art. 3 alin. (1) pct. 1091, art. 10 alin. (3) si (11), art. 12 alin. (2), modifică si înlocuieste anexele nr. 1 si 2; introduce lit. ff) la art. 2 alin. (2), pct. 139 la art. 3 alin. (1) si alin. (10) si (11) la art. 13 ; abrogă art. 2 alin. (2) lit. y) si art. 13 alin. (7)
  H.G. nr.380/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice
- modifică art. 7 alin. (3), art. 10 alin. (6), modifică si înlocuieste anexa nr. 1
  H.G. nr.238/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală '.
- modifică titlul, art. 2 alin. (2) lit. k) si q), art. 3 alin. (1) pct. 42, 48_2, 541, 55, 79 si 1091, art. 7 alin. (3), art. 10 alin. (6), modifică si înlocuieste anexele nr. 1-3; introduce lit. k_2) si k_3) la art. 2 alin. (2), lit. gg) si hh) la art. 2 alin. (2), pct. 542, 551, 140-146 la art. 3 alin. (1) si alin. (12) la art. 13; abrogă art. 7 alin. (4); Titlu nou: Hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor
dispune republicarea
  H.G. nr.1.325/2022 pentru aprobarea deschiderii punctului international de trecere a frontierei de stat si a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul International "Brasov-Ghimbav", precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.78/2023 privind deschiderea Punctului international de trecere a frontierei de stat si a Biroului Vamal de Frontieră Racovăt, România-Diakivti, Ucraina si pentru modificarea unor acte normative
- modifică, la data de 1 februarie 2023, anexa nr. 2
  H.G. nr.642/2023 privind aprobarea Programului national de dotare cu echipamente a cabinetelor medicilor de familie sau pentru cabinetele medicale asociate, a Programului national de dotare cu echipamente a cabinetelor de planificare familială, a Programului national de dotare cu echipamente a centrelor comunitare integrate, a Programului national de dotare cu unităti mobile de terapie intensivă neonatală si a Programului national de dotare cu unităti mobile de screening pentru cancer, precum si pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 7 alin. (3), la anexa nr. 1: modifică nota privind numărul maxim de posturi si la anexa nr. 2: modifică la litera A punctul I, subpunctele 1, 2 si 5
  H.G. nr.1.239/2023 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind consolidarea capacitătii institutionale a Ministerului Finantelor instituite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2023 privind consolidarea capacitătii institutionale a Ministerului Finantelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 7 alin. (3), anexa nr. 1 - modifică nota privind numărul maxim de posturi si anexa nr. 2 - modifică litera A punctul I, subpunctul 1
  H.G. nr.198/2024 pentru punerea în aplicare a măsurilor instituite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2023 privind consolidarea capacitătii institutionale a Ministerului Finantelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, precum si pentru abrogarea art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 1.239/2023 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind consolidarea capacitătii institutionale a Ministerului Finantelor instituite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81/2023 privind consolidarea capacitătii institutionale a Ministerului Finantelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementări specifice, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (1) pct. 79, art. 3 alin. (1) pct. 80, 87 si 105, art. 7 alin. (3), art. 10 alin. (6), art. 15 alin. (1), modifică si înlocuieste anexele nr. 1-3; introduce lit. ii) - II) la art. 2 alin. (2), pct. 791 la art. 3 alin. (1), pct. 1051 si 1051 la art. 3 alin. (1), pct. 147-163 la art. 3 alin. (1)
  H.G. nr.668/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală
- modifică art. 7 alin. (1); modifică si înlocuieste anexele nr. 1 si 2


Marți, 25 iunie 2024, 12:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.