ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.68 din 30 iunie 2010
privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.68 din 30 iunie 2010
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.173/2011 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 601/2010
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Intră în vigoare la: 01.07.2010
Observatii:în cuprinsul actelor normative în vigoare, prin sintagmele "Autoritatea Națională pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului", "Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați" și "Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap", "Institutul Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap" se înțelege sintagma "Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale".
Publicare: M.Of. nr. 446/1 iul. 2010
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
totodata, abrogă:
L. nr.239/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
O.G. nr.2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
L. nr.144/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
L. nr.467/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
O.G. nr.51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
L. nr.45/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
  O. nr.245/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap
  H.G. nr.484/2007 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
  H.G. nr.1.381/2009 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
  H.G. nr.1.385/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Familiei și a Drepturilor Copilului
  H.G. nr.1.386/2009 privind unele măsuri de reorganizare în cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
Modifică: L. nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
- abrogă art. 24- 30
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.173/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa


Duminică, 14 iulie 2024, 16:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.