LEGE nr.177 din 28 septembrie 2010
pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.422/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale art. 2 și 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale Legii nr. 259/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Legii nr. 300/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, ale art. 29 alin. (1) în privința sintagmei "în vigoare" din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
- art. I pct. 3
  D.C.C. nr.1.476/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, ale art. 11 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
art. I pct. 3
  D.C.C. nr.1.610/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 alin. 2 din Codul penal, precum și a dispozițiilor art. I pct. 3 si art. III pct. 1 si 2 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala al Romaniei
art. I pct. 3 si art. III pct. 1 si 2
  D.C.C. nr.188/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 7 și 10, art. 303 și art. 331 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. I pct. 3 și art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
art. I pct. 3 și art. III pct. 1
  D.C.C. nr.222/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 451 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
art. I pct. 3
  D.C.C. nr.83/2014 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. 2 și 4, art.281 pct. 1 lit. b2), art. 30 alin. 4, art. 50, art’. 51 alin. 2 și 3, art. 52 alin. 6, art. 55 alin. 1, art. 56, art. 63 alin. 2. art. 64, art. 67 alin. 2, art. 69, 78, 132, art. 134 alin. 2, art. 171 alin. 1 si 3, art. 172, 197, art. 209 alin. 4, art. 300 alin. 2, art. 303, 330, 331, art. 332 alin. 1 și 4, art. 336, 337 și art. 508-512 din Codul de procedură penală din 1968, ale Codului de procedură penală din 1968, în ansamblul său, ale art. 242 din Codul penal din 1969, precum și ale Codului penal din 1969, în ansamblul său, ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, ale art. 20 alin. (8) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, ale art. 15 lit. o) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 3, 7 și 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă și ale art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
- art. III pct. 1
  D.C.C. nr.219/2014 DECIZIA nr. 219 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 260 alin. 1 din Codul penal din 1969, art. 361 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală din 1968 și art. III din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
- art. III
  D.C.C. nr.297/2015 DECIZIA nr. 297 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 3 și art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României, precum și ale art. 11 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
art. I pct. 3 și art. III pct. 1
  D.C.C. nr.673/2018 DECIZIA nr. 673 din 6 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
- art. I pct. 3, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.360/2019 DECIZIA nr. 360 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
- art. I pct. 3, (respinge ca neîntemeiată ).
  D.C.C. nr.361/2019 DECIZIA nr. 361 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum și a dispozițiilor art. I pct. 3 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
- art. I pct. 3 (respinge ca neîntemeiată)


Vineri, 24 mai 2024, 04:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.