LEGE nr.192 din 14 octombrie 2010
privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.192 din 14 octombrie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 460/2010
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Observatii:Titlu nou1: Lege privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora Titlu nou2: Titlu nou: Lege privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Publicare: M.Of. nr. 695/18 oct. 2010
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.957/2010 pentru promulgarea Legii privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Modificată: L. nr.99/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
- modifică titlul, art. 1 alin. (1), art. 2, art. 5 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 1, art. 21
  L. nr.175/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
- modifică art. 5 alin. (2)
  L. nr.123/2018 pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
- modifică titlul, art. 1 alin. (1) și (11), art. 2, art. 3 și art. 5
  L. nr.65/2019 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
- modifică art. 2


Vineri, 24 mai 2024, 03:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.