ORDIN nr.1.770 din 26 octombrie 2010
al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.770 din 26 octombrie 2010
Emitent: Ministerul Mediului si Pădurilor
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 723/29 oct. 2010
Temei legal:
  H.G. nr.1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor (abrogat prin H.G. nr.544/2012)
art. 15 alin. (4)
  L. nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
art. 1 alin. (2)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
  L. nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.461/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru completarea art. 1 din Normele metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1.770/2010 (abrogat prin O. nr.1.019/2019)
  O. nr.151/2016 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind modificarea Normelor metodologice referitoare la criteriile si modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora (abrogat prin O. nr.1.019/2019)
Abrogat: O. nr.1.019/2019 al ministrului apelor și pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile și modalitățile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora


Vineri, 24 mai 2024, 05:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.