LEGE nr.210 din 11 noiembrie 2010
privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție a energiei electrice

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.210 din 11 noiembrie 2010
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 109/2010
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Publicare: M.Of. nr. 773/18 noi. 2010
Functie activa:
Trimitere la: D.-L. nr.1.655/1864 CODUL CIVIL (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D./1865 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ (abrogat prin L. nr.76/2012)
  D.-L. nr.115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare (abrogat succesiv prin L. nr.7/1996, L. nr.71/2011)
  L. nr.18/1991 Legea fondului funciar
  L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
  L. nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
derogare
  L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
  L. nr.7/1996 LEGEA cadastrului și a publicității imobiliare
  L. nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
derogare
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.U.G. nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite
  L. nr.486/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite
  L. nr.46/2008 LEGE - Codul silvic
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.090/2010 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție a energiei electrice


Sâmbătă, 13 aprilie 2024, 21:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.