LEGEA POMICULTURII nr.348 din 10 iulie 2003
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.348 din 10 iulie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 142/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intra în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I
Publicare: M.Of. nr. 541/28 iul. 2003 text
Republicare: M.Of. nr. 300/17 apr. 2008
Functie activa:
Abrogă: L. nr.11/1974 Legea pomiculturii
- la 28 oct 2003
Trimitere la: L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  O.U.G. nr.108/2001 privind exploatațiile agricole (abrogata prin L. nr.37/2015)
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.491/2003 pentru promulgarea Legii pomiculturii
Modificată: L. nr.60/2007 pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
- modifică art. 1, art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. c), titlul cap. II, art. 4, art. 5 alin. (2) partea introductivă, art. 6, art. 8, art. 9, secțiunea a 3-a a cap. II devine cap. II1, art. 15, art. 16, art. 17, art. 19 alin. (1) și (2), art. 21 alin. (1), art. 23, art. 27 alin. (3) lit. a), art. 29, art. 30, art. 31, art. 33, art. 44, art. 46, art. 48, art. 52, anexele nr. 3a) și 3b) care devin anexa nr. 3; introduce lit. a1) la art. 2 alin. (2), alin. (11) și (12) la art. 21, art. 211, alin. (2) la art. 24, art. 461; abrogă art. 3 alin. (1) lit. b), titlurile secțiunilor 1 și a 2-a din cap. II, art. 7, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 20, art. 26, art. 32, art. 34-40, art. 43, art. 45 și art. 47
  L. nr.342/2007 privind modificarea alin. (2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
- modifică art. 30 alin. (2)
Republicare: M.Of. nr. 300/17 apr. 2008
Modificată: L. nr.325/2009 pentru modificarea lit. b) a art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
- modifică art. 29 lit. b)
  L. nr.131/2015 pentru modificarea și completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
- modifică art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) lit. d), art. 9 alin. (1), art. 11; completează anexa nr. 1
  L. nr.25/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003
- completează anexa nr. 1


Joi, 13 iunie 2024, 17:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.