LEGEA nr.566 din 9 decembrie 2004
cooperației agricole
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.566 din 9 decembrie 2004
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 329/2001
În vigoare: intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I
Publicare: M.Of. nr. 1236/22 dec. 2004
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.060/2004 pentru promulgarea Legii cooperației agricole
Modificată: L. nr.134/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Legea cooperației agricole nr. 566/2004
- modifică art. 4 alin. (3)
  L. nr.343/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
- la 1 ianuarie 2007 abrogă art.76 lit.b)
  L. nr.32/2007 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
- modifică art.3, art.8 lit.b), art.11 alin.(1) lit.a) și c), art.12 alin.(1), art.15 alin.(4), (5) și (9), art.17 alin.(2), art.18 alin.(2), art.20 alin.(4); introduce lit.e) la art.76
  L. nr.274/2011 pentru modificarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
- modifică art. 2, art. 65, art. 70
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 16 alin. (4)
dispune republicarea
  L. nr.95/2013 pentru modificarea Leqii cooperației agricole nr. 566/2004
- modifică art. 4 alin. (2) și (3), art. 11 alin. (1) lit. c), art. 16 alin. (3) partea introductivă
  L. nr.164/2016 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
- modifică art. 1, art. 4 alin. (2) și (3), art. 6 partea introductivă, art. 6 lit. f), art. 7 partea introductivă, art. 9 lit. a) și b), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) lit. c), art. 15 alin. (5), art. 15 alin. (6) și (8), art. 16 alin. (3) partea introductivă, art. 18 alin. (1) lit. a) și b), art. 45, , art. 61 alin. (1) lit. a); introduce lit. e1) la art. 6, lit. h) la art.6, lit. b1) la art. 9, lit. f) și g) la art. 9, art. 101, lit. i1) și i2) la art. 11 alin. (2), alin. (3) și (4) la art.11, alin. (51) și (52) la art. 15, alin. (11) la art. 18, lit. g) la art. 38 alin. (1), lit. a1) - lit. a6) la art. 76 (art. 76 lit. a2) intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării L. nr. 164/2016)
  L. nr.21/2019 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004
- modifică art. 3, art. 4, art. 8 lit. a)-g), art. 9 lit. b1), art. 11 alin. (2) lit. i2), art. 15 alin. (1) si (2), art. 16 alin. (5) partea introductivă, art. 18 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (1), art. 29 alin. (4), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (1) partea introductivă, art. 33, art. 34, art. 35, art. 38 alin. (1) lit. g) si alin. (2) si (3), art. 40 alin. (2), art. 45 alin. (2), art. 47 alin. (2) si art. 76; în tot cuprinsul legii, sintagma ”cooperativa” se va înlocui cu sintagma ”cooperativa agricolă”; introduce lit. i3) la art. 11 alin. (2), alin. (6) la art. 16, alin. (5) la art. 29, alin. (3) la art. 45, art. 691 si art. 761 si 762; abrogă art. 31 alin. (3), cap. XII ”Uniunea Centrală a Cooperativelor Agricole” si art. 70 - 75
  L. nr.265/2020 pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004
- modifică art. 3 alin. (2), art. 7 partea introductivă, art. 9 lit. a) - b1) , art. 12 alin. (2), art. 15 alin. (8), art. 16 alin. (6) lit. f), art. 23 alin. (1), art. 24 lit. c), art. 44 lit. d), art. 45 alin. (3), art. 76 alin. (1) lit. b) si e) si alin. (4), art. 76 2 alin. (2) si (3); introduce alin. (3) la art. 3, lit. b2) si h) la art. 9, lit. g) la art. 16 alin. (6), alin. (2) si (3) la art. 19, alin. (21) si (22) la art. 29, alin. (4) la art. 38, alin. (4) la art. 45, lit.e1) la art. 76 alin. (1), alin. (3) si (4) la art. 761
  L. nr.6/2022 pentru modificarea art. 3 alin. (3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004
- modifică art. 3 alin. (3)


Joi, 13 iunie 2024, 17:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.