LEGE nr.341 din 8 iulie 2003
pentru înființarea comunei Vulturești, județul Argeș, prin reorganizarea comunei Hârtiești
Textul actului publicat în M.Of. nr. 517/17 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Vulturești, județul Argeș, având în componență satele Vulturești, Bârzești și Huluba, prin reorganizarea comunei Hârtiești din același județ.

(2) Reședința comunei Vulturești se stabilește în satul Vulturești.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1 comuna Hârtiești, județul Argeș, are în componență satele Hârtiești, Dealu, Lucieni și Lespezi.

(2) Reședința comunei Hârtiești rămâne în satul Hârtiești.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Vulturești, județul Argeș, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Vulturești.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Argeș și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Argeș și Consiliul Local al Comunei Hârtiești, repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Hârtiești între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Vulturești se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar până la constituirea acestora, de persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1). Echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul județului Argeș.

(3) Bugetul comunei Vulturești pe anul 2004 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Argeș.

(4) Operațiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Hârtiești și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Vulturești.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Hârtiești, județul Argeș, funcționează în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 8 iulie 2003.
Nr. 341.


Duminică, 14 iulie 2024, 16:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.