Monitorul Oficial
nr. 53/23 ianuarie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.934/14-12-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) și alin. (6) și ale art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  2.   D.C.C. nr.935/19-12-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă
V
  3.   D.C.C. nr.951/19-12-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (2) și (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  4.   D.C.C. nr.953/19-12-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  5.   H.G. nr.1.759/06-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la București la 30 ianuarie 2006 și 19 iunie 2006 și la Zagreb la 7 iunie 2006, între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 26 august 2003, pentru finanțarea Proiectului privind reabilitarea și reforma sectorului de irigații
-
  6.   H.G. nr.15/10-01-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  7.   H.G. nr.37/17-01-2007 
HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei de privatizare a Societății Comerciale "Daewoo Automobile România" - S.A.
-
  8.   H.G. nr.39/17-01-2007 
HOTĂRÂRE privind funcționarea Ansamblului artistic "Ciocârlia" al Ministerului Administrației și Internelor
-
  9.   H.G. nr.40/17-01-2007 
HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță națională unor muzee aflate în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor
-
  10.   Decizie nr.11/19-01-2007 
DECIZIE privind promovarea temporară a domnului Andrei Florin în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
-
  11.   Decizie nr.12/19-01-2007 
DECIZIE privind promovarea temporară a domnului Cristian Săvuș în funcția publică de secretar general al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
-
  12.   C. nr.2/18-01-2007 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind realizarea și punerea în circulație, în scop numismatic, a unei emisiuni monetare dedicate lui Nicolae Bălcescu
-
  13.   Comunicat nr.1/17-01-2007 (F.G.D.S.B.)
COMUNICAT privind lista instituțiilor de credit ai căror deponenți beneficiază de garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea
-


Marți, 25 iunie 2024, 10:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.