Monitorul Oficial
nr. 639/5 septembrie 2008

Publicare
  1.   H.C.D. nr.23/03-09-2008 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat
-
  2.   H.C.D. nr.24/03-09-2008 
HOTĂRÂRE pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților
-
  3.   O.U.G. nr.101/03-09-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și darea acestuia în folosință gratuită Ambasadei Franței în România
V
  4.   O.U.G. nr.102/03-09-2008 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției
V
  5.   H.G. nr.933/20-08-2008 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al județului Olt, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Olt
-
  6.   H.G. nr.995/27-08-2008 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației "Uniunea Bulgară din Banat - România" ca fiind de utilitate publică
-
  7.   H.G. nr.1.001/03-09-2008 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Sorescu Gheorghe în funcția publică de prefect al județului Botoșani
-
  8.   H.G. nr.1.002/03-09-2008 
HOTĂRÂRE privind numirea domnului Lefter Chirică în funcția publică de subprefect al județului Tulcea
-
  9.   H.G. nr.1.003/03-09-2008 
HOTĂRÂRE privind încetarea raportului de serviciu al domnului Negruț Clement prin demisia din funcția publică de subprefect al județului Alba
-
  10.   H.G. nr.1.006/03-09-2008 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume pentru Școala generală și Grădinița Română din Bătania/Battonya, Republica Ungară
-
  11.   H.G. nr.1.010/03-09-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100– km 17+000 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București - obiect 5A - Reabilitare și extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului București între DN 1A și DN 1"
-
  12.   H.G. nr.1.011/03-09-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100–km 17+100 și centura rutieră în zona de nord a municipiului București - obiect 6 continuizarea centurii rutiere existente a municipiului București cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni"
-
  13.   H.G. nr.1.028/03-09-2008 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în luna iulie 2008
-
  14.   O. nr.70/04-08-2008 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aprobarea Rețelei pentru monitorizarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul și eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008
-
  15.   O. nr.72/14-08-2008 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 207/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la echipamentul electromedical utilizat în medicina veterinară
V
  16.   O. nr.438/03-07-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind alocarea și acordarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfășurării activităților de îmbunătățiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.230/2005
-
  17.   O. nr.566/01-09-2008 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel național, al subvențiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activității de irigații pentru sezonul de irigații al anului 2009
-
  18.   O. nr.590/18-08-2008 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind activitatea de standardizare în Ministerul Internelor și Reformei Administrative
A
  19.   C. nr.27/01-09-2008 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna septembrie 2008
-


Duminică, 14 iulie 2024, 16:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.