Monitorul Oficial
nr. 470/8 iulie 2009

Publicare
  1.   Decizie nr.579/08-07-2009 
DECIZIE privind aplicarea mobilității pentru domnul Cezar Manole Armeanu din funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în funcția publică de inspector guvernamental
-
  2.   Decizie nr.580/08-07-2009 
DECIZIE privind promovarea temporară a domnului Kalapis Adrian Frantz în funcția publică de secretar general al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
-
  3.   O. nr.128/25-06-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "WDP Development Ro" - S.R.L.
-
  4.   O. nr.1.019/20-05-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 479/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de întreprinderile mari", aferentă operațiunii a) "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile", axa prioritară 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"
-
  5.   O. nr.1.189/12-06-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.293/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional "Finanțarea proiectelor de investiții inițiale în cercetare-dezvoltare și inovare", aferentă operațiunilor 2.3.2 "Dezvoltarea infrastructurii C-D în întreprinderi și crearea de noi locuri de muncă în cercetare" și 2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul firmelor" din cadrul domeniului major de intervenție 2.3 "Accesul întreprinderilor la activități de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI)", axa prioritară 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare", din Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"
-
  6.   O. nr.1.190/12-06-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.388/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Finanțarea proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) prin Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice (POS-CCE)", aferentă operațiunilor 2.1.1 "Proiecte de cercetare în parteneriat între universități/instituții de cercetare-dezvoltare și întreprinderi", 2.1.2 "Proiecte CD de înalt nivel științific la care vor participa specialiști din străinătate" și 2.3.3 "Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor"
-
  7.   O. nr.1.191/12-06-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.862/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat IMM pentru implementarea standardelor internaționale și pentru creșterea competitivității prin accesul pe noi piețe și internaționalizare", aferentă operațiunilor b) "Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale" și c) "Sprijin pentru accesul IMM pe noi piețe și internaționalizare", domeniului major de intervenție 1.1 "Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM", axa prioritară 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient" din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"
-
  8.   O. nr.1.192/12-06-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 480/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii prin servicii de consultanță", aferentă operațiunii b) "Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor", domeniul major de intervenție 1.3 "Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", axa prioritară 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"
-
  9.   O. nr.1.193/12-06-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.229/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat "Ajutor pentru investiții realizate de întreprinderile mici și mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei", aferentă operațiunilor 3.3.1 "Sprijin pentru sisteme TIC integrate și alte aplicații electronice pentru afaceri" și 3.3.2 "Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerț electronic și a altor soluții on-line pentru afaceri", domeniul major de intervenție 3.3 "Susținerea e-economiei", axa prioritară 3 "Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public" din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"
-
  10.   O. nr.1.194/12-06-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de întreprinderile mici și mijlocii", aferentă operațiunii a) "Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile", domeniul major de intervenție 1.1 "Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM", axa prioritară 1 "Un sistem de producție inovativ și ecoeficient", din cadrul Programului operațional sectorial "Creșterea competitivității economice"
-
  11.   H. nr.144/23-06-2009 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind atribuirea calității și a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
-
  12.   H. nr.145/27-06-2009 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere
-
Republicare:
  13.   L. nr.202/09-11-1998 
LEGE privind organizarea Monitorului Oficial al României
V


Luni, 24 iunie 2024, 20:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.