Monitorul Oficial
nr. 695/18 octombrie 2010

Publicare
  1.   L. nr.179/14-10-2010 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
  2.   D. nr.944/12-10-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
-
  3.   L. nr.184/14-10-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  4.   D. nr.949/12-10-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
-
  5.   L. nr.187/14-10-2010 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
-
  6.   D. nr.952/12-10-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
-
  7.   L. nr.189/14-10-2010 
LEGE privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice reținute în mod abuziv la Arhivele Naționale ale României
-
  8.   D. nr.954/12-10-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind retrocedarea către Biblioteca Academiei Române a unor documente istorice reținute în mod abuziv la Arhivele Naționale ale României
-
  9.   L. nr.190/14-10-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
-
  10.   D. nr.955/12-10-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
-
  11.   L. nr.192/14-10-2010 
LEGE privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
  12.   D. nr.957/12-10-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
  13.   D. nr.958/14-10-2010 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Industrial și Comercial în grad de Cavaler
-
  14.   D. nr.959/14-10-2010 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Mare Ofițer
-
  15.   O. nr.230/12-10-2010 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurii de lucru privind implementarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de statele membre cu privire la operațiunile care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul european de garantare agricolă
A
  16.   O. nr.2.413/07-10-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea alin. (4) al art. 7 din Precizările referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale de către Trezoreria Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 888/2005
-
  17.   O. nr.5.218/09-09-2010 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole
A


Duminică, 21 aprilie 2024, 07:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.