Monitorul Oficial
nr. 481/7 iulie 2011

Publicare
  1.   L. nr.113/15-06-2011 
LEGE privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la București la 24 martie 2010 și 19 aprilie 2010 și la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București, la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 și la București la 19 decembrie 2000, și pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
-
  2.   D. nr.572/10-06-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind ratificarea Amendamentului nr. 5 convenit prin schimburi de scrisori semnate la București la 24 martie 2010 și 19 aprilie 2010 și la Luxemburg la 31 martie 2010, dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București, la Contractul de finanțare dintre România, Banca Europeană de Investiții și Consiliul General al Municipiului București pentru finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 și la București la 19 decembrie 2000, și pentru modificarea Legii nr. 489/2001 privind ratificarea acestui contract
-
  3.   L. nr.134/05-07-2011 
LEGE pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
  4.   D. nr.612/04-07-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
  5.   L. nr.137/05-07-2011 
LEGE privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov
-
  6.   D. nr.615/04-07-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov
-
  7.   L. nr.140/05-07-2011 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
A
  8.   D. nr.618/04-07-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
-
  9.   L. nr.141/05-07-2011 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
A
  10.   D. nr.619/04-07-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
-
  11.   Decizie nr.72/07-07-2011 
DECIZIE privind stabilirea atribuțiilor doamnei Crăiță Silvia, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  12.   O. nr.169/01-07-2011 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 762/2007 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A. București
-
  13.   O. nr.2.414/05-07-2011 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală
A


Vineri, 24 mai 2024, 04:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.