Monitorul Oficial
nr. 866/8 decembrie 2011

Publicare
  1.   L. nr.248/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
-
  2.   D. nr.913/02-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
-
  3.   L. nr.250/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
  4.   D. nr.915/02-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
  5.   L. nr.251/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
  6.   D. nr.916/02-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
-
  7.   L. nr.255/05-12-2011 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
  8.   D. nr.920/02-12-2011 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
-
  9.   L. nr.257/05-12-2011 
LEGE privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, județul Brăila
-
  10.   D. nr.922/02-12-2011 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului și din administrarea Stațiunii de CercetareDezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, județul Brăila
-
  11.   D. nr.892/02-12-2011 
DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Deciziei Consiliului European 2011/199/UE din 25 martie 2011 de modificare a articolului 136 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene cu privire la un mecanism de stabilitate pentru statele membre a căror monedă este euro
-
  12.   H.S. nr.55/29-11-2011 
HOTĂRÂRE cu privire la Cartea verde a Comisiei Europene intitulată "Consolidarea încrederii reciproce în spațiul judiciar european - o Carte verde privind aplicarea legislației UE referitoare la detenție în cadrul justiției penale" - COM (2011) 327 final
-
  13.   H.S. nr.56/29-11-2011 
HOTĂRÂRE cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.084/2006 - COM (2011) 612 final
-
  14.   H.G. nr.1.204/06-12-2011 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Metropolitane de Transport București
-


Vineri, 24 mai 2024, 03:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.