Monitorul Oficial
nr. 749/7 octombrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.229/06-10-2015 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
-
  2.   D. nr.741/05-10-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
-
  3.   H.G. nr.817/30-09-2015 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea unor centre județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   Decizie nr.230/07-10-2015 
DECIZIE privind numirea doamnei Anca Pavel-Nedea în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat al Autorității Naționale pentru Turism
-
  5.   O. nr.1.064/28-09-2015 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele și locurile de operare și limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum și limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj
-


Vineri, 24 mai 2024, 04:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.