Monitorul Oficial
nr. 975/29 decembrie 2015

Publicare
  1.   L. nr.356/23-12-2015 
LEGE pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
-
  2.   D. nr.1.070/23-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
-
  3.   L. nr.357/23-12-2015 
LEGE pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
V
  4.   D. nr.1.071/23-12-2015 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
-
  5.   O. nr.1.703/1.502/28-12,24-12-2015 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului- cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
A
  6.   O. nr.2.068/22-12-2015 (M.D.R.A.P.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale de către organele fiscale locale
V
  7.   O. nr.3.741/23-12-2015 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
A
  8.   O. nr.3.743/23-12-2015 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea unor formulare
V
  9.   R. nr.14/17-12-2015 (A.S.F.)
REGULAMENT privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
A


Vineri, 29 septembrie 2023, 10:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.