Monitorul Oficial
nr. 478/11 iunie 2018

Publicare
  1.   L. nr.123/07-06-2018 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
  2.   D. nr.443/06-06-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
-
  3.   L. nr.124/07-06-2018 
LEGE privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții
-
  4.   D. nr.444/06-06-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind participarea României la majorarea de capital a Băncii Internaționale de Investiții
-
  5.   O. nr.963/11-05-2018 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78
-
  6.   O. nr.3.692/14-05-2018 (M.E.N.)
ORDIN al ministrului educației naționale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal "Betleem" din orașul Hațeg
-
  7.   R. nr.5/10-05-2018 (A.S.F.)
REGULAMENT privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
-


Vineri, 24 mai 2024, 03:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.