Monitorul Oficial
nr. 3/3 ianuarie 2019

Publicare
  1.   L. nr.343/27-12-2018 
LEGE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Institutia Prefectului, județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, județul Olt
-
  2.   D. nr.1.292/27-12-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Institutia Prefectului, județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes national și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, județul Olt
-
  3.   L. nr.344/27-12-2018 
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
  4.   D. nr.1.293/27-12-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăti în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
-
  5.   L. nr.347/27-12-2018 
LEGE pentru completarea art. 24 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
-
  6.   D. nr.1.296/27-12-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea a
-
  7.   L. nr.348/27-12-2018 
LEGE privind instituirea zilei de 2 aprilie -Ziua Instituției Prefectului
-
  8.   D. nr.1.297/27-12-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituției Prefectului
-
  9.   L. nr.355/27-12-2018 
LEGE privind instituirea Zilei dăruirii
-
  10.   D. nr.1.304/27-12-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei dăruirii
-
  11.   L. nr.356/27-12-2018 
LEGE privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor
-
  12.   D. nr.1.305/27-12-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor
-
  13.   L. nr.357/27-12-2018 
LEGE pentru instituirea anului 2019 ca "Anul Cărții" în România
-
  14.   D. nr.1.306/27-12-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2019 ca "Anul Cărții" în România
-
  15.   L. nr.359/27-12-2018 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
A
  16.   D. nr.1.308/27-12-2018 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
  17.   L. nr.360/27-12-2018 
LEGE privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  18.   D. nr.1.309/27-12-2018 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  19.   H.G. nr.1.013/20-12-2018 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Autorității Electorale Permanente
-
  20.   H.G. nr.1.028/21-12-2018 
HOTĂRÂRE privind transmiterea imobilului 419 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Mediaș, județul Sibiu, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-


Duminică, 14 iulie 2024, 16:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.