Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2006 > Questions

Questions recorded in 2006

1. Question no.951A/03-01-2006
Referitor la uriașa discrepanță dintre învățământul urban și cel rural.
2. Question no.952A/03-01-2006
Referitor la strategia ministerului în privința stimulării agriculturii ecologice.
3. Question no.953A/03-01-2006
Posibilitatea acordării unui sprijin financiar pentru definitivarea lucrărilor bisericii parohiale Hurezu Mare, jud.Satu Mare.
4. Question no.954A/10-01-2006
Finanțarea proiectelor și investițiilor aferente din domeniul educației.
5. Question no.955A/20-01-2006
Folosirea fondurilor rezultate din plata rovinietei.
6. Question no.956A/30-01-2006
Referitor la reforma sistemului public de pensii.
7. Question no.957A/01-02-2006
Referitor la măsuri de protecție socială pentru sutele de pensionari care se zbat să trăiască.
8. Question no.958A/01-02-2006
Referitor la lipsa vaccinurilor antigripale în jud.Bacău.
9. Question no.959A/01-02-2006
Referitor la inființarea de unități medico-sanitare.
10. Question no.960A/01-02-2006
Situația subvențiilor în agricultură în 2006.
11. Question no.961A/01-02-2006
Modalitatea de închiriere a cabanelor silvice.
12. Question no.962A/01-02-2006
Imixtiune politică în problemele de interes ale comunității.
13. Question no.963A/01-02-2006
Probleme legate de postul de inginer șef la SNIF Satu Mare.
14. Question no.964A/01-02-2006
Situația sediului Biroului Regional SAPARD Satu Mare.
15. Question no.965A/01-02-2006
Condițiile de privatizare a societății CEPROM S.A.
16. Question no.966A/01-02-2006
Situația societăților din jud.Satu Mare la care AVAS e acționar.
17. Question no.967A/01-02-2006
Situația Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, jud.Dolj.
18. Question no.968A/01-02-2006
Situația Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, jud.Dolj.
19. Question no.969A/02-02-2006
Trecerea Oficiului Județean de Poștă Buzău în cadrul Direcției Regionale de Poștă Galați.
20. Question no.970A/02-02-2006
Situația liceelor militare "Neagoe Basarab" Buzău și "Constantin Brâncoveanu" Ploiești.
21. Question no.971A/02-02-2006
Posibilitatea sponsorizării cu material lemnos pentru definitivarea lucrărilor de construcție a Catedralei Ortodoxe din Satu Mare.
22. Question no.972A/02-02-2006
Posibilitatea acordării unui ajutor financiar pentru executarea lucrărilor de construcție la biserica ortodoxă Cionchești, jud.Satu Mare.
23. Question no.973A/02-02-2006
Situația de la Facultatea de Muzică a Universității de Vest din Timișoara.
24. Question no.974A/02-02-2006
Declarația d-lui Marius Oprea în legătură cu existența unei arhive secrete a lui Nicolae Ceaușescu.
25. Question no.975A/06-02-2006
Situația Stațiunii de Cercetări Pomicole "Strejești" din jud.Olt.
26. Question no.976A/06-02-2006
Problema telefoniei în comuna Tătulești, jud.Olt.
27. Question no.977A/06-02-2006
Recuperarea unor valori confiscate abuziv de regimul comunist.
28. Question no.978A/06-02-2006
Plata taxei de drum de către apicultori.
29. Question no.979A/06-02-2006
Respectarea contractului de privatizare a combinatului Mechel-Câmpia Turzii.
30. Question no.980A/06-02-2006
Referitor la Sindicatul Independent al Învățământului Preuniversitar din jud.Timiș.
31. Question no.981A/07-02-2006
Referitor la lit a) -h ale alin (1) al art.8 din OUG pentru modificarea și completarea Legii 73/2000.
32. Question no.982A/07-02-2006
Referitor la concluziile controlului efectuat la Opera Națională Română din Cluj-Napoca.
33. Question no.983A/07-02-2006
Referitor la memoriul angajaților de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca.
34. Question no.984A/07-02-2006
Referitor la situația de la SC SOMVETRA SA, Gherla și SC AVERSA SA.
35. Question no.985A/07-02-2006
Referitor la memoriul domnului Alin Perșa din Cluj-Napoca.
36. Question no.986A/07-02-2006
Situația de la SC SOMVETRA SA Gherla.
37. Question no.987A/07-02-2006
Referitor la probleme grave privind locuitorii comunei Apahida, jud.Cluj.
38. Question no.988A/07-02-2006
Referitor la situația SC NAPOPAN SA.
39. Question no.989A/07-02-2006
Referitor la Combinatul Mechel din Câmpia Turzii.
40. Question no.990A/07-02-2006
Referitor la situația existentă la CNI Coresi SA.
41. Question no.991A/07-02-2006
Referitor la memoriul domnului Bolba Dorel din Constanța.
42. Question no.992A/07-02-2006
Cum apreciați promovarea interesului național de către autoritățile române.
43. Question no.993A/07-02-2006
În ce stadiu se află editarea Integralei Eminescu proiectată de Perpessicius?
44. Question no.994A/07-02-2006
Perceperea abonamentului TV și restituirea sumelor celor ce nu dețin aparat TV.
45. Question no.995A/07-02-2006
Situația Spitalului Județean Suceava.
46. Question no.996A/07-02-2006
Referitor la programul de construire, modernizare și reabilitarea școlilor în jud.Vaslui.
47. Question no.997A/07-02-2006
Referitor la construcția unui spital în mun.Huși.
48. Question no.998A/07-02-2006
Referitor la lucrările de modernizare a tronsonului de ieșire pe DN 24 spre Vaslui.
49. Question no.999A/07-02-2006
Referitor la reabilitarea unor clădiri de importanță deosebită la nivelul județului.
50. Question no.1000A/07-02-2006
Referitor la unele sume alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
51. Question no.1001A/07-02-2006
Referitor la desființarea concurenței.
52. Question no.1002A/07-02-2006
Referitor la "Programul de construcție de săli de sport".
53. Question no.1003A/07-02-2006
Referitor la programul "managementul deșeurilor".
54. Question no.1004A/07-02-2006
Referitor la programul de extindere în mediul rural a rețelei electrice.
55. Question no.1005A/07-02-2006
SC CFR Mesagerie SA.
56. Question no.1006A/07-02-2006
Referitor la restituirea imobilelor preluate abuziv în baza Legii 10/2001.
57. Question no.1007A/07-02-2006
Românii timoceni.
58. Question no.1008A/07-02-2006
Referitor la Rodipet SA.
59. Question no.1009A/08-02-2006
Referitor la modul în care s-a încheiat bilanțul executărilor silite efectuate în cursul anului 2005 asupra datornicilor la bugetul statutului.
60. Question no.1010A/08-02-2006
Referitor la art.121 (1) din Legea 304/2004.
61. Question no.1011A/08-02-2006
Referitor la art.26 din Legea 186/2003.
62. Question no.1012A/08-02-2006
Situația Spitalului orășenesc din Vânju Mare, jud.Mehedinți.
63. Question no.1013A/08-02-2006
Programul privind măsurile fiscale pentru sprijinirea politicilor publice pe termen mediu și lung.
64. Question no.1014A/08-02-2006
Măsurile de sprijinire a dezvoltării turismului din România.
65. Question no.1015A/08-02-2006
Programele privind dotarea cu aparatură performantă a școlilor din mediul rural.
66. Question no.1016A/08-02-2006
Magistrații detașați.
67. Question no.1017A/08-02-2006
Mărirea numărului de posturi alocate Ministerului Justiției.
68. Question no.1018A/08-02-2006
Perspectivele dezvoltării relațiilor cu Suedia.
69. Question no.1019A/08-02-2006
Justificarea și motivația elementelor care au stat la baza deciziei de desființare a liceului pedagogic din Arad.
70. Question no.1020A/08-02-2006
Identificarea unei soluții optime pentru stingerea unei creanțe asupra statutului.
71. Question no.1021A/08-02-2006
Prevenirea inundațiilor în București.
72. Question no.1022A/08-02-2006
Institutul Diplomatic Român.
73. Question no.1023A/08-02-2006
Referitor la memoriul domnilor Gaftoi Ioan, Bacarea Mihai și Gaftoi Nicolae din com.Izvoarele, jud.Prahova.
74. Question no.1024A/08-02-2006
Referitor la impozitarea veniturilor din agricultură începând cu 2007 cu un procent de 16%.
75. Question no.1025A/08-02-2006
Situația șantierelor arheologice din jud.Mehedinți.
76. Question no.1026A/08-02-2006
Cedare de armament comunei Satulung, jud.Maramureș.
77. Question no.1027A/09-02-2006
Flota Tarom.
78. Question no.1028A/09-02-2006
Accidentul de circulație din data de 17.02.2005 pe DN 2h la km 11+300 în aproprierea loc.Milisăuți, jud.Suceava.
79. Question no.1029A/09-02-2006
Cazul familiei Maftean Vasile și Maftean Viorica.
80. Question no.1030A/09-02-2006
Schimbul de teren dintre Primăria com.Frătăuții Vechi și Herghelia Rădăuți, jud.Suceava.
81. Question no.1031A/09-02-2006
Cazul d-lui Gherasim Virgil, din Rădăuți, jud.Suceava.
82. Question no.1032A/13-02-2006
Acțiunile întreprinse în vederea comunicării atitudinii de protest a opiniei publice din România față de sentința pronunțată de autoritățile americane.
83. Question no.1033A/13-02-2006
Introducerea taxei locale privind eliberarea autorizației de construcție.
84. Question no.1034A/13-02-2006
Poziția ministrului relativă la demisiile anunțate în ultimile zile ale mai multor directori de spitale.
85. Question no.1035A/13-02-2006
Poziția MEC față de scrisoarea înaintată de președintele Grupului de Inițiativă Bolyai, dl.Bodo Barna, președintele Comisiei Europene, președintelui țării și primului ministru.
86. Question no.1036A/14-02-2006
Referitor la Transgaz.
87. Question no.1037A/14-02-2006
Referitor la situația domnilor Muntean N.Florin Nicolae, director general al Transgaz și Piteiu O.Marcel Adrian, director general adj. la Romgaz.
88. Question no.1038A/14-02-2006
Pe ce bază de date și cum se calculează coșul zilnic destinet populației în vederea asigurării unui nivel de trai decent?
89. Question no.1039A/14-02-2006
Referitor la memoriul doamnei Elena Vișlovschi din com. Florești 204, jud.Cluj.
90. Question no.1040A/14-02-2006
Referitor la memoriul domnului Mureșan T. Pintea din Sebiș, jud.Arad.
91. Question no.1041A/14-02-2006
Referitor la memoriul domnului Gavrilă Ioan din Sântimbru, jud.Alba.
92. Question no.1042A/14-02-2006
Referitor la persoanele care beneficiază de medicamente compensate și gratuite.
93. Question no.1043A/14-02-2006
Referitor la memoriul domnului Krisztye E. Ștefan din Cluj-Napoca.
94. Question no.1044A/14-02-2006
Referitor la SC COMPLET SECUTIRY SRL.
95. Question no.1045A/14-02-2006
Referitor la memoriul sindicaliștilor de la Clinica de Medicina Muncii din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.
96. Question no.1046A/14-02-2006
Referitor la memoriul domnului Neag Mihai din Florești 22, jud.Olt.
97. Question no.1047A/14-02-2006
Situația stațiunilor montane Vidra și Voineasa.
98. Question no.1048A/14-02-2006
Terenurile pe care se află stațiunile vâlcene Vidra și Voineasa.
99. Question no.1049A/14-02-2006
Măsurile adoptate pentru diminuarea riscurilor unor eventuale inundații.
100. Question no.1050A/14-02-2006
Verificarea unor sesizări privind dispariția unor acte din dosarele Secției 1 Poliție Pitești.
101. Question no.1051A/14-02-2006
Referitor la gripa aviară.
102. Question no.1052A/14-02-2006
Impactul cotei unice de impozitare.
103. Question no.1053A/14-02-2006
Situația securizării frontierei de Est a României.
104. Question no.1054A/14-02-2006
Perspectiva mineritului carbonifer românesc.
105. Question no.1055A/14-02-2006
SC DGN Distrigaz Sud.
106. Question no.1056A/14-02-2006
OUG 196/22.12.2005.
107. Question no.1057A/15-02-2006
Situația stației CFR din Drobeta Turnu-Severin.
108. Question no.1058A/15-02-2006
Grădina Zoologică din Rădăuți.
109. Question no.1059A/15-02-2006
Referitor la biserica "Buna Vestire" din com.Vernești, jud.Buzău - este inclusă pe lista monumentelor istorice.
110. Question no.1060A/15-02-2006
Referitor la barourile de avocați.
111. Question no.1061A/15-02-2006
Referitor la laptele praf pentru bebeluși din jud.Bacău.
112. Question no.1063A/15-02-2006
Modul greșit de aplicare a Decretului-lege 118/1990.
113. Question no.1064A/15-02-2006
Referitor la HG 567/15.96.2005.
114. Question no.1065A/15-02-2006
Finalizarea lucrărilor construcției clădirii Grupului Școlar Huedin.
115. Question no.1066A/15-02-2006
Acțiunile statutului român privind patrimoniul Fundației Gojdu.
116. Question no.1067A/15-02-2006
Strategia MMSSF privind protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
117. Question no.1068A/15-02-2006
Referitor la operațiunile de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public.
118. Question no.1069A/15-02-2006
Punctul de pensie.
119. Question no.1070A/15-02-2006
Situația românilor din străinătate.
120. Question no.1071A/15-02-2006
Comunitățile de români din străinătate.
121. Question no.1072A/16-02-2006
Lipsa rolului activ al instanțelor de judecată.
122. Question no.1073A/16-02-2006
Aplicarea prevederilor ordinului 2833/1566/oct.2003.
123. Question no.1074A/16-02-2006
Aplicarea prevederilor HG 44/2004.
124. Question no.1075A/16-02-2006
Referitor la veniturile salariale ale angajaților ce dețin funcții de conducere în unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice.
125. Question no.1076A/16-02-2006
Desființarea Liceului Pedagogic "Dimitrie Țichindeal" din Arad.
126. Question no.1077A/16-02-2006
Situația misiunilor diplomatice.
127. Question no.1078A/20-02-2006
Legea 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.
128. Question no.1079A/20-02-2006
Concurs.
129. Question no.1080A/20-02-2006
Tichetele de masă.
130. Question no.1081A/20-02-2006
Referitor la patrimoniul public.
131. Question no.1082A/21-02-2006
Referitor la Transgaz.
132. Question no.1083A/21-02-2006
Referitor la domnii Muntean N.Florin Nicolae, director general al Transgaz și Piteiu O.Marcel Adrian, director general adj. la Romgaz.
133. Question no.1084A/21-02-2006
Situația culturilor agricole pe anul 2006.
134. Question no.1085A/21-02-2006
Măsuri pentru prevenirea inundațiilor.
135. Question no.1086A/21-02-2006
AVI CONSULTING GROUP.
136. Question no.1087A/21-02-2006
Furnizarea serviciilor comunale de utilități publice din loc.Rădăuți, jud.Suceava.
137. Question no.1088A/21-02-2006
Acordarea unor facilități familiilor de pensionari.
138. Question no.1089A/21-02-2006
Referitor la memoriul domnului Pui Mihai Dumitru.
139. Question no.1090A/21-02-2006
Referitor la memoriul doamnei Iancu Susana din Timișoara.
140. Question no.1091A/21-02-2006
Proiectele de formare profesională.
141. Question no.1092A/21-02-2006
Împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
142. Question no.1093A/21-02-2006
Situația Spitalului Municipal Carei, jud.Satu Mare.
143. Question no.1094A/21-02-2006
Integrare europeană.
144. Question no.1095A/21-02-2006
Strategia industrială.
145. Question no.1096A/21-02-2006
Implementarea acquis-ului european.
146. Question no.1097A/21-02-2006
Sistemul de Identificare a Parcelelor Agricole.
147. Question no.1098A/21-02-2006
Legislația în domeniul combaterii evaziunii fiscale.
148. Question no.1099A/21-02-2006
Firmele cu capital majoritar de stat.
149. Question no.1100A/21-02-2006
Modul de elaborare a legislației, strategiilor și a planurilor de acțiune.
150. Question no.1101A/21-02-2006
Mixul de politici prudente.
151. Question no.1102A/21-02-2006
Îmbunătățirea coordonării între diferitele ministere implicate în achiziții publice prin intermediul Autorității Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice.
152. Question no.1103A/21-02-2006
Cariera, promovarea și procedura de evaluare a funcționarilor publici.
153. Question no.1104A/21-02-2006
Referitor la situația domnului profesor Ioan Bureacă.
154. Question no.1105A/21-02-2006
Referitor la anchetarea și perchezițiionarea jurnaliștilor.
155. Question no.1106A/21-02-2006
Referitor la schimbarea conducerii Societății Miniere Banat Anina.
156. Question no.1107A/21-02-2006
Referitor la starea deplorabilă a unităților sanitare din România.
157. Question no.1108A/21-02-2006
Rata criminalității la Brăila.
158. Question no.1109A/22-02-2006
Referitor la mușamalizarea infracțiunilor constatate în legătură cu regimul silvic și cinegetic.
159. Question no.1110A/23-02-2006
Declarațiile Directorului General al Companiei Naționale ROMARM.
160. Question no.1111A/23-02-2006
Unele măsuri în sprijinul sinistraților.
161. Question no.1112A/23-02-2006
Sediul Biroului Regional Sapard Satu Mare.
162. Question no.1113A/23-02-2006
Depunerea unui dosar incomplet a unui șef de secție din cadrul Spitalului Județean Satu Mare.
163. Question no.1114A/27-02-2006
Programul privind construcția de locuințe pentru tineri.
164. Question no.1115A/27-02-2006
Plantele transgenetice.
165. Question no.1116A/27-02-2006
Referitor la Legea 161/2003.
166. Question no.1117A/27-02-2006
Referitor la memoriul domnului Sebe Arpad din Cluj-Napoca.
167. Question no.1118A/27-02-2006
Referitor la memoriul Editurii Leda din Cluj-Napoca.
168. Question no.1119A/27-02-2006
Referitor la memoriul domnului Macavei Gheorghe din sat Răscruci, com.Bonțida, jud.Cluj.
169. Question no.1120A/27-02-2006
Referitor la salariații de la SC SOMVETRA SA.
170. Question no.1121A/27-02-2006
Referitor la nereguli din cadrul Companiei Naționale Loteria Română.
171. Question no.1122A/27-02-2006
Referitor la contractele de gaze naturale pentru locuitorii comunei Apahida, jud.Cluj.
172. Question no.1123A/27-02-2006
Referitor la lipsa de spațiu a artiștilor clujeni.
173. Question no.1124A/27-02-2006
Referitor la problemele de la Opera Națională Română din Cluj-Napoca.
174. Question no.1125A/27-02-2006
Referitor la întârzierea nejustificată de 4 ore a avionului de pe ruta București - Cluj Napoca.
175. Question no.1126A/27-02-2006
Referitor la concursul pentru ocuparea a 20 de posturi în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj.
176. Question no.1127A/27-02-2006
Care este strategia Min.Culturii și Cultelor referitor la gestionarea cinematografelor românești
177. Question no.1128A/27-02-2006
Problema telefoniei în comuna Tătulești, jud.Olt.
178. Question no.1129A/27-02-2006
Privind modul în care statul român înțelege să susțină și să apere drepturile cetățenilor români.
179. Question no.1130A/27-02-2006
Privind efectele aplicării noilor legi privind proprietatea, la nivelul jud.Cluj.
180. Question no.1131A/27-02-2006
Restructurarea armatei în vederea aderării.
181. Question no.1132A/27-02-2006
Mutarea a 9 clase de liceu seral din cadrul Liceului "Brassai Samuel" din Cluj-Napoca la alte 3 licee din localitate.
182. Question no.1133A/27-02-2006
Manifestare de proclamare a autonomiei teritoriale a ținutului secuimii.
183. Question no.1134A/27-02-2006
Colectarea taxelor pe TV și radio pentru cei care nu dețin astfel de receptori.
184. Question no.1135A/27-02-2006
Urgentarea procesului de renovare a clădirii Teatrului Național din Cluj-Napoca.
185. Question no.1136A/28-02-2006
Referitor la un institut austriac de cercetare a educației care a publicat un studiu din care rezultă că românii sunt cei mai slabi pregătiți est-europeni.
186. Question no.1137A/28-02-2006
Modul greșit de aplicare a Decretului-lege 118/1990.
187. Question no.1138A/28-02-2006
Salarizarea controlorilor financiari ai Curții de Conturi a României.
188. Question no.1139A/28-02-2006
Referitor la memoriul doamnei Ravas Luminița din Bolintin Vale.
189. Question no.1140A/28-02-2006
Refuzul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor de a împrumuta Complexului Muzeal Bucovina exponate pentru organizarea unei expoziții.
190. Question no.1141A/28-02-2006
Măsuri pentru stoparea pestei porcine.
191. Question no.1142A/28-02-2006
Locuințele sociale construite în anul 2005.
192. Question no.1143A/28-02-2006
Derularea programului SAPARD în România.
193. Question no.1144A/28-02-2006
Paza și protecția instituțional.
194. Question no.1145A/28-02-2006
Statutul personalului voluntar.
195. Question no.1146A/28-02-2006
Proiectul-pilot "Economia Bazată pe Cunoaștere".
196. Question no.1147A/28-02-2006
Decretul 187/1956.
197. Question no.1148A/28-02-2006
Situația retrocedării terenurilor în com.Marginea, jud.Suceava.
198. Question no.1149A/28-02-2006
Înființarea unei săli de sport în localitatea Maneuți, jud.Suceava.
199. Question no.1150A/01-03-2006
Referitor la stoparea fenomenului infracțional al mafiei lemnului din Gheorghieni.
200. Question no.1151A/01-03-2006
Referitor la stoparea fenomenului infracțional al mafiei lemnului din Gheorghieni.
201. Question no.1152A/01-03-2006
Modul de reglementare a tarifelor minimale din cadrul serviciilor de pilotaj și remorcaj din porturile românești.
202. Question no.1153A/01-03-2006
Referitor la proiectul privind "asigurarea geografică, procurarea, deținerea și gestionarea informațiilor geografice de către Ministerul Apărării Naționale".
203. Question no.1154A/01-03-2006
Referitor la învățământul vasluian.
204. Question no.1155A/01-03-2006
Situația directorului general al CNLR.
205. Question no.1156A/01-03-2006
Referitor la reglementări în privința meditațiilor.
206. Question no.1157A/01-03-2006
Situația Maternității din Drobeta Turnu-Severin.
207. Question no.1158A/01-03-2006
Situația Loteriei Române.
208. Question no.1159A/01-03-2006
Limitarea numărului de taximetre.
209. Question no.1160A/02-03-2006
Aplicarea prevederilor HG 867/2003 și HG 1179/2002.
210. Question no.1161A/02-03-2006
Descongestionarea activității prevăzute în Ordinul nr.38/2005.
211. Question no.1162A/02-03-2006
Pretinse prejudicii materiale aduse Academiei Române.
212. Question no.1163A/03-03-2006
Referitor la sesizarea făcută de domnul Gheorghe Ionel, fost director general al Administrației Fondului pentru Mediu.
213. Question no.1164A/06-03-2006
Referitor la deținuții din penitenciarul Bistrița.
214. Question no.1165A/06-03-2006
Privind sumele repartizate Programului "Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007".
215. Question no.1166A/06-03-2006
Răspunsul la întrebarea legată de imixtiunea politică în problemele de interes ale comunității, consider că nu este la obiect.
216. Question no.1167A/06-03-2006
Activitatea autorităților pentru prevenirea efectelor căderilor de zăpadă din 28.02.2006.
217. Question no.1168A/06-03-2006
Situația recalculării pensiilor în jud.Timiș.
218. Question no.1169A/06-03-2006
Situația recalculării pensiilor în jud.Dâmbovița.
219. Question no.1170A/06-03-2006
Situația recalculării pensiilor în mun.București.
220. Question no.1171A/06-03-2006
Plata rovinietei.
221. Question no.1172A/06-03-2006
Suplimentarea sumelor defalcate din TVA cu 8350 mii lei RON pentru jud.Buzău conform HG nr.1602/14.12.2005.
222. Question no.1173A/06-03-2006
Alocarea sumei de 3989 mii lei RON jud.Buzău conform HG 1221/13.10.2005.
223. Question no.1174A/07-03-2006
Motivația introducerii religiei ca obiect de studiu obligatoriu în școli.
224. Question no.1175A/07-03-2006
Examen capacitate.
225. Question no.1176A/07-03-2006
Acordarea unor creșteri salariale corespunzătoare la SC OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea.
226. Question no.1177A/07-03-2006
Situația Podului Decebal din Baia Mare.
227. Question no.1178A/07-03-2006
Situația Filarmonicii din Brașov.
228. Question no.1179A/07-03-2006
Retrocedarea castelului Bran.
229. Question no.1180A/07-03-2006
Situația Spitalului Județean Suceava.
230. Question no.1181A/07-03-2006
Referitor la Romtelecom care a introdus tehnologia fără fir.
231. Question no.1182A/07-03-2006
Clinica de Medicina Muncii Cluj.
232. Question no.1183A/07-03-2006
Situația critică a firmelor exportatoare din România.
233. Question no.1184A/07-03-2006
Desființarea claselor de învățământ la seral din cadrul Liceului Samuel Brassai, Cluj-Napoca.
234. Question no.1185A/07-03-2006
Abordarea sistemului ANL în varianta implicării directe a beneficiarilor și a administrațiilor locale.
235. Question no.1186A/07-03-2006
Referitor la programele de televiziune.
236. Question no.1187A/08-03-2006
Referitor la industria de apărare.
237. Question no.1188A/08-03-2006
Referitor la situația din comuna Costești, jud.Vaslui.
238. Question no.1189A/08-03-2006
Sediul Centrului Regional de Plată pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 6 Nord-Vest Satu Mare.
239. Question no.1190A/08-03-2006
Posibilitatea acordării unui sprijin financiar pentru consolidarea Mânăstirii Dealu, jud.Dâmbovița.
240. Question no.1191A/08-03-2006
Referitor la un ordin al MEC.
241. Question no.1192A/08-03-2006
Situația posturilor la CJCA Satu Mare.
242. Question no.1193A/08-03-2006
Cazurile de violență în care au fost folosite armele albe.
243. Question no.1194A/08-03-2006
Perceperea impozitului pe clădiri de la chiriași locuințelor ANL din mun.Onești, jud.Bacău.
244. Question no.1195A/08-03-2006
Programul Operațional Sectorial de Mediu.
245. Question no.1196A/08-03-2006
Modalitatea de impozitare a veniturilor realizate de către persoanele care cântă la evenimente mondene.
246. Question no.1197A/09-03-2006
Arhiva proprie a lui Nicolae Ceaușescu.
247. Question no.1198A/09-03-2006
Rata criminalității la Brăila.
248. Question no.1199A/13-03-2006
Despre posibilitatea retrocedării a 170 ha teren arabil către cetățeni ai comunei Ghindeni, jud.Dolj.
249. Question no.1200A/13-03-2006
Despre posibilitatea unui control la Primăria Comunei Ghindeni, jud.Dolj.
250. Question no.1201A/13-03-2006
Referitor la memoriul domnului Csete Zoltan din Cluj-Napoca.
251. Question no.1202A/13-03-2006
Referitor la Clinica de Medicina Muncii din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj.
252. Question no.1203A/13-03-2006
Referitor la SC COMPLET SECUTIRY SRL, din Cluj-Napoca.
253. Question no.1204A/13-03-2006
Referitor la situația existentă la CNI Coresi SA.
254. Question no.1205A/13-03-2006
Strategia Ministerului Sănătății cu privire la eliminarea cozilor la farmacii la începutul fiecărei luni.
255. Question no.1206A/13-03-2006
Referitor la condițiile în care se circulă pe drumurile naționale în perioada de iarnă.
256. Question no.1207A/13-03-2006
Strategia Ministerului Culturii și Cultelor cu privire la finanțarea schiturilor românești de pe Muntele Athos.
257. Question no.1208A/13-03-2006
Alungarea populației de etnie română în urma retrocedării proprietăților, din zonele centrale ale marilor orașe.
258. Question no.1209A/13-03-2006
Situația salariaților de la SC SOMVETRA SA Gherla.
259. Question no.1210A/13-03-2006
Referitor la condițiile în care se circulă între localitățile Aluniș și Pruneni din jud.Cluj.
260. Question no.1211A/13-03-2006
Situația unităților de învățământ în zonele rurale.
261. Question no.1212A/13-03-2006
Drepturile omului și aplicarea Codului Penal.
262. Question no.1213A/13-03-2006
Activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
263. Question no.1214A/13-03-2006
Situația copiilor cetățenilor români plecați la muncă în străinătate.
264. Question no.1215A/13-03-2006
Extinderea rețelei de telefonie fixă în zona rurală.
265. Question no.1216A/13-03-2006
Referitor la desființarea Liceului Pedagogic "Dimitrie Țichindeal" din Arad.
266. Question no.1217A/14-03-2006
Stadiul în care se află procesul de monitorizare privind identificarea animalelor din gospodăriile din mediul rural precum și modul în care "Programul Fermierul" a fost perceput.
267. Question no.1218A/14-03-2006
Schimbarea condițiilor specifice posturilor de funcționari publici - experți SAPARD din cadrul Inspectoratelor Teritoriale de Regim Silvic și Vânătoare.
268. Question no.1219A/14-03-2006
Posibil ajutor financiar pentru biserica cu hramul "Toți sfinții" din orașul Brezoi, sat Proieni, jud.Vâlcea.
269. Question no.1220A/14-03-2006
Strategia României ;i măsurile guvernamentale pentru evitarea unui posibil dezastru seismic.
270. Question no.1221A/14-03-2006
Referitor la suferința tânărului Ștefan Poenar, diagnosticat cu leucemie acută.
271. Question no.1222A/14-03-2006
Referitor la reluarea Programului de sprijin cu 200 de euro pentru elevii din famiile cu venituri reduse.
272. Question no.1223A/14-03-2006
Referitor la dezamorsarea crizei din sistemul farmaceutic privind modul de eliberare a medicamentelor.
273. Question no.1224A/14-03-2006
Finanțarea modernizării Aeroportului Internațional Cluj.
274. Question no.1225A/14-03-2006
Alocarea fondurilor necesare finalizării lucrărilor la căile de acces către cartierul Cetatea Fetei, com.Florești, jud.Cluj.
275. Question no.1226A/14-03-2006
Referitor la beneficiarii serviciului de termoficare în sistem centralizat.
276. Question no.1227A/15-03-2006
Rețeaua Youth Hostel.
277. Question no.1228A/15-03-2006
Campania națională "Cărți pentru Voevodina".
278. Question no.1229A/15-03-2006
Situația din comuna vâlceană Laloșu.
279. Question no.1230A/15-03-2006
Situația cinematografelor din Drobeta Turnu-Severin și Orșova.
280. Question no.1231A/15-03-2006
Memoriul doamnei Negruțiu Elena din Arad.
281. Question no.1232A/16-03-2006
Situația SC TRACTORUL SA, Brașov.
282. Question no.1233A/16-03-2006
Organizarea unui scrutin electoral în com.Cândești, jud.Buzău.
283. Question no.1234A/16-03-2006
Referitor la situațiile ivite în zona Suplacu de Barcău și Marghita din jud.Bihor.
284. Question no.1235A/16-03-2006
Situația juridică a câmpului petrolier Suplacu de Barcău, jud.Bihor.
285. Question no.1236A/16-03-2006
Situația referitoare la stadiul construirii barajului de pe râul Barcău din localitatea Suplacu de Barcău, jud.Bihor.
286. Question no.1237A/16-03-2006
Modalitatea de sprijin al Liceului GRI Popești din com.Popești, jud.Bihor pentru obținerea unui nou cabinet de informatică cu dotări de rigoare.
287. Question no.1238A/16-03-2006
Referitor la subvenții directe acordate unor companii din portofoliul deținut de FPS.
288. Question no.1239A/16-03-2006
Referitor la aplicarea Legii 9/1998.
289. Question no.1240A/16-03-2006
Referitor la Legea 9/1998.
290. Question no.1241A/20-03-2006
Situația Institutelor de cercetare.
291. Question no.1242A/20-03-2006
Implementarea legislației privind poluarea industrială.
292. Question no.1243A/20-03-2006
Preântâmpinarea efectelor inundațiilor.
293. Question no.1244A/20-03-2006
Preblemele pensionarilor gălățeni.
294. Question no.1245A/20-03-2006
Pe ce bază de date și cum se calculează coșul zilnic destinat populației în vederea asigurării unui nivel de trai decent?
295. Question no.1246A/20-03-2006
situația postprivatizare la SC Muntenia SA Filipeștii de Pădure, jud.Prahova.
296. Question no.1247A/20-03-2006
CFR Mesagerie SA.
297. Question no.1248A/21-03-2006
Stadiul lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor din jud.Buzău.
298. Question no.1249A/21-03-2006
Măsurile pentru diminuarea riscului producerii de inundații.
299. Question no.1250A/21-03-2006
Situația drumului național 7.
300. Question no.1251A/21-03-2006
Manuale alternative.
301. Question no.1252A/22-03-2006
Forma de administrare a clădirilor din cartierul "Constantin Brâncuși".
302. Question no.1253A/22-03-2006
Programul "Sibiu - capitală culturală europeană 2007".
303. Question no.1254A/22-03-2006
Referitor la sumele în valută provenite din salariile pentru munca prestată de cetățenii români în străinătate în perioada anterioară Revoluției.
304. Question no.1255A/22-03-2006
Referitor la concursul organizat pentru ocuparea postului de director al Direcției de Sănătate Publică Suceava.
305. Question no.1256A/22-03-2006
Abuzurile conducerii AJOFM Suceava.
306. Question no.1257A/22-03-2006
Anchetarea doamnei Daniela Răileanu, inspector în cadrul ISJ Suceava.
307. Question no.1258A/22-03-2006
Referitor la măsuri pentru minimizarea efectelor inundațiilor și alunecărilor de teren, îndeosebi din zonele de munte ale jud.Buzău.
308. Question no.1259A/22-03-2006
Referitor la tăierea sumelor alocate pentru finalizarea spitalului din Carei.
309. Question no.1260A/22-03-2006
Măsurile pentru rezolvarea situației persoanelor suferinde de diabet din jud.Cluj.
310. Question no.1261A/22-03-2006
Explicații privind planul de măsuri pentru prevenirea accidentelor de muncă.
311. Question no.1262A/22-03-2006
Situația locuințelor afectate de inundații.
312. Question no.1263A/22-03-2006
Referitor la scrisoarea unui medic de familie din Giurgiu.
313. Question no.1264A/22-03-2006
Reabilitare fațade și acoperiș.
314. Question no.1265A/22-03-2006
Referitor la soluționarea inevhitabilă a recalculării pensiilor pentru cei pensionați înaintea anului 1990 din grupa I de muncă.
315. Question no.1266A/22-03-2006
Combaterea extinderii focarelor de anemie infecțioasă la cai.
316. Question no.1267A/22-03-2006
Restituirea sumelor de bani la unitățile CEC pentru cumpărarea de autoturisme Dacia.
317. Question no.1268A/22-03-2006
Pensionarii români.
318. Question no.1269A/22-03-2006
Înființarea unei Săli de sport în localitatea Măneuți, jud.Suceava.
319. Question no.1270A/22-03-2006
Referitor la memoriul domnului Bolboacă Gheorghe și doamnei Bolboacă Maria din com.Arbore 358, jud.Suceava.
320. Question no.1271A/22-03-2006
Situația din comuna vâlceană Alunu.
321. Question no.1272A/22-03-2006
Comuna Răchiteni.
322. Question no.1273A/22-03-2006
Situația celor 7 societăți desprinse din NITRAMONIA SA Făgăraș.
323. Question no.1274A/22-03-2006
Situația educației.
324. Question no.1275A/22-03-2006
Programul de la Bologna.
325. Question no.1276A/22-03-2006
Diseminarea informațiilor legislative și aplicarea acestora.
326. Question no.1277A/22-03-2006
Performanțele școlare.
327. Question no.1278A/22-03-2006
Informatizarea învățământului.
328. Question no.1279A/22-03-2006
Lucrările de construcție și renovare a școlilor.
329. Question no.1280A/22-03-2006
Codul etic în universități.
330. Question no.1281A/22-03-2006
Fondurile pentru cercetare.
331. Question no.1282A/22-03-2006
Inundațiile din jud.Timiș.
332. Question no.1283A/22-03-2006
Inundațiile din jud.Dâmbovița.
333. Question no.1284A/22-03-2006
Castelul de la Poltlogi, jud.Dâmbovița.
334. Question no.1285A/27-03-2006
Posturi vacante.
335. Question no.1286A/27-03-2006
Bilete călătorie pensionari.
336. Question no.1287A/27-03-2006
Stadiul lucrărilor de reparație a drumurilor și podurilor afectate de inundații în jud.Prahova.
337. Question no.1288A/27-03-2006
Mărirea capacității de absorbție a fondurilor europene.
338. Question no.1289A/28-03-2006
Referitor la memoriul domnului Ioan Suciu, din com.Sânmartin, jud.Cluj.
339. Question no.1290A/28-03-2006
Referitor la memoriul domnului Krisztye E. Ștefan, domiciliat în Cluj-Napoca.
340. Question no.1291A/28-03-2006
Referitor la memoriul domnului Ioan Socea din Cluj-Napoca.
341. Question no.1292A/28-03-2006
Referitor la un memoriu din partea Societății Române de Cancer.
342. Question no.1293A/28-03-2006
Referitor la memoriul domnului Sebe Arpad din Cluj-Napoca.
343. Question no.1294A/28-03-2006
Referitor la motivele pentru care Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Cluj nu a încheiat contract de furnizare de servicii medicale cu Secția Clinică de Medicină a Muncii din cadrul Spitalului Clinic Județen de Urgență Cluj.
344. Question no.1295A/28-03-2006
Referitor la salariații de la Clinica de Medicina Muncii din Cluj Napoca.
345. Question no.1296A/28-03-2006
Referitor la refuzul farmaciilor din jud.Cluj de a elibera medicamente gratuite pentru sugari.
346. Question no.1297A/28-03-2006
Referitor la inundațiile care ar putea avea loc în aproape toată țara.
347. Question no.1298A/28-03-2006
Referitor la strategia Ministerului Sănătății privind plata serviciilor medicale.
348. Question no.1299A/28-03-2006
Referitor la condițiile acordării asistenței medicale.
349. Question no.1300A/28-03-2006
Legea 161/2003. Starea de incompatibilitate a d-lui Constantin Ionescu - veceprimar al municipiului Buzău.
350. Question no.1301A/28-03-2006
Punct de vedere.
351. Question no.1302A/28-03-2006
Discrepanțe în legea 189/2000.
352. Question no.1303A/28-03-2006
Legea 215/2001 privind administrația publică locală.
353. Question no.1304A/28-03-2006
Lichidarea restanțelor salariale pentru personalul din educație.
354. Question no.1305A/28-03-2006
Aplicarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996.
355. Question no.1306A/28-03-2006
Situația precară a posturilor de poliție din jud.Suceava.
356. Question no.1307A/28-03-2006
Alocarea de fonduri în vederea pietruirii de drumuri comunale.
357. Question no.1308A/28-03-2006
Stadiul realizării Planului Operațional 2004-2008 și a Programului acțiunilor pentru anul școlar 2005/2006.
358. Question no.1309A/28-03-2006
Situația conflictuală creată la nivelul conducerii Inspectoratului Școlar Județean Suceava.
359. Question no.1310A/28-03-2006
Poziția Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului față de înființarea Memorialului Râmnicu Sărat.
360. Question no.1311A/28-03-2006
Poziția Ministerului Culturii față de inființarea Memorialului Râmnicu Sărat.
361. Question no.1312A/29-03-2006
Posturile de poliție din mediul rural.
362. Question no.1313A/29-03-2006
Situația d-lui Paniș Anatolie.
363. Question no.1314A/29-03-2006
Circulația minorilor în străinătate.
364. Question no.1315A/29-03-2006
Privatizări în jud.Hunedoara.
365. Question no.1316A/29-03-2006
Nemulțumirea agricultorilor.
366. Question no.1317A/29-03-2006
Aplicarea legii 290/2003.
367. Question no.1318A/29-03-2006
Aplicarea legii 290/2003.
368. Question no.1319A/29-03-2006
Referitor la cantitatea de anvelope introdusă pe piață în 2004.
369. Question no.1320A/29-03-2006
Situația actuală a lucrărilor la calea ferată Râmnicu Vâlcea - Vâlcele.
370. Question no.1321A/29-03-2006
Schimbarea regimului juridic al imobilului în care a funcționat Cinematograful "Progresul" din Drăgășani, Vâlcea.
371. Question no.1322A/29-03-2006
Accesul public la contractul încheiat între statul român și compania americană Bechtel cu privire la construirea autostrăzii Transilvania.
372. Question no.1323A/29-03-2006
Includerea de măsuri în cederea dezvoltării educației permanente pentru populația feminină în cadrul noii strategii a ministerului.
373. Question no.1324A/29-03-2006
Aplicarea prevederilor OUG 195/2005 în Bazinul Montan Bucegi-Piatra Craiului.
374. Question no.1325A/29-03-2006
Acordarea contractelor pentru atribuirea serviciilor de dezinfecție pe drumurile naționale afectate de virusul gripei aviare.
375. Question no.1326A/30-03-2006
Referitor la finanțarea din bani publici a unor ONG-uri.
376. Question no.1327A/30-03-2006
Referitor la CNSAS care este o instituție parazitară.
377. Question no.1328A/30-03-2006
Referitor la indicatorii de bază înregistrați de SN Petrom în perioada post-privatizare comparativ cu starea anterioară.
378. Question no.1329A/03-04-2006
"Situația reală a burselor studențești, care nu acopera cheltuielile de cazare și masă ale studenților".
379. Question no.1330A/03-04-2006
Sumele datorate de statul român în urma unor ședințe judecătorești definitive sau în urma unor decizii ale Curții Europene pentru Drepturile Omului.
380. Question no.1331A/03-04-2006
Fondurile de carte pentru biblioteci.
381. Question no.1332A/03-04-2006
Măsurile întreprinse pentru dezvoltarea turismului în 2006.
382. Question no.1333A/03-04-2006
Suspendarea subvențiilor la plata agentului termic - consecință a integrării.
383. Question no.1334A/03-04-2006
Situația introducerii pașapoartelor biometrice.
384. Question no.1335A/03-04-2006
Politica de concurență.
385. Question no.1336A/04-04-2006
Referitor la problemele cu carese confruntă sistemul sanitar clujean.
386. Question no.1337A/04-04-2006
Dacă, o mamă este internată într-un centru maternal, poate solicita și primi indemnizatia aferentă creșterii copilului?
387. Question no.1338A/04-04-2006
Referitor la bolnavii de diabet din România.
388. Question no.1339A/04-04-2006
Referitor la memoriul locuitorilor satului Jula, com Borșa, jud.Cluj.
389. Question no.1340A/04-04-2006
Referitor la discrepanțe între medicii care lucrează în ambulator și cei de familie.
390. Question no.1341A/04-04-2006
Referitor la memoriul locuitorilor satului Jula, com.Borșa, jud.Cluj.
391. Question no.1342A/04-04-2006
Referitor la vaccinarea copiilor împotriva tuberculozei.
392. Question no.1343A/04-04-2006
Referitor la salariații din unitățile sanitare din jud.Cluj.
393. Question no.1344A/04-04-2006
Recalcularea pensiei doamnei Popescu Magda, domicilată în str.Trandafirilor nr.1, Cugir, jud.Alba.
394. Question no.1345A/04-04-2006
Referitor la taxa Radio - Tv.
395. Question no.1346A/04-04-2006
Licitația organizată la DSV Suceava având drept câștigător SC OMNIVET IMPEX SRL.
396. Question no.1347A/04-04-2006
Criza medicamentelor.
397. Question no.1348A/04-04-2006
Efectuarea unei cercetări penale privind o sesizare adresată Departamentului Național Anticorupție.
398. Question no.1349A/05-04-2006
Programul de sprijinire a Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit.
399. Question no.1350A/05-04-2006
Referitor la planul de măsuri în vederea prevenirii calamităților provocate de inundații.
400. Question no.1351A/05-04-2006
Starea agriculturii românești înaintea Raportului de monitorizare a Comisiei Europene, din luna mai 2006.
401. Question no.1352A/05-04-2006
Nerespectarea prevederilor Normei metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004.
402. Question no.1353A/05-04-2006
Referitor la acordarea subvențiilor către producătorii agricoli și prin intermediul cooperativelor de credit din rețeaua CREDITCOOP.
403. Question no.1354A/05-04-2006
Starea precară a infrastructurii rutiere din jud.Bihor.
404. Question no.1355A/05-04-2006
Dezvoltarea turismului pe Dunăre.
405. Question no.1356A/05-04-2006
Starea avansată de degradare a DN 71 și DN 72.
406. Question no.1357A/05-04-2006
Referitor la proiectul Phare "Asistența tehnică pentru crearea și implementarea unui sistem de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale", program finanțat de Uniunea Europeană.
407. Question no.1358A/05-04-2006
Referitor la Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie.
408. Question no.1359A/05-04-2006
Strategia Ministerului privind atragerea finanțărilor și demararea unor programe investiționale pentru modernizarea infrastructurii.
409. Question no.1360A/05-04-2006
Reînființarea unei treceri la nivel cu calea ferată.
410. Question no.1361A/05-04-2006
Condițiile reîncadrării în postul deținut în cadrul IJP.
411. Question no.1362A/05-04-2006
Proiectul de infrastructură privitor la transformarea în drum național a șoselei de centură a Bucureștiului.
412. Question no.1363A/05-04-2006
Microbuze pentru copii din mediul rural.
413. Question no.1364A/05-04-2006
Acțiunea "CONVENȚII DE SOLIDARITATE".
414. Question no.1365A/05-04-2006
Raport de activitate ANES.
415. Question no.1366A/05-04-2006
Acțiunea "CONVENȚII DE SOLIDARITATE".
416. Question no.1367A/05-04-2006
Numărul persoanelor pensionate care lucrează în cadrul ministerelor cu contract de muncă.
417. Question no.1368A/06-04-2006
Inima Reginei Maria.
418. Question no.1369A/06-04-2006
Referitor la problema exploatării fondului piscicol existent.
419. Question no.1370A/06-04-2006
Referitor la paza insuficintă a culturilor.
420. Question no.1371A/06-04-2006
Referitor la hotărârea de a se schimba denumirea unității de învățământ, din Grupul Școlar Agricol în Grupul Școlar "Ștefan Anghel".
421. Question no.1372A/06-04-2006
Cadastrul unitar.
422. Question no.1373A/07-04-2006
Menținerea Castelului Bran în circuit turistic public.
423. Question no.1374A/07-04-2006
Refacere cămine culturale.
424. Question no.1375A/07-04-2006
Situația critică a firmelor exportatoare din România.
425. Question no.1376A/07-04-2006
Situația din industria textilă și a confecțiilor.
426. Question no.1377A/07-04-2006
Starea agriculturii românești.
427. Question no.1378A/10-04-2006
Referitor la problema rezervorului de amoniac de la Sofert, jud.Bacău.
428. Question no.1379A/10-04-2006
Referitor la lipsa vaccinului antirujeolic.
429. Question no.1380A/10-04-2006
Referitor la campania agricolă.
430. Question no.1381A/10-04-2006
Spijinul acordat pensionarilor.
431. Question no.1382A/10-04-2006
Legea 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
432. Question no.1383A/10-04-2006
Situația copiilor din familiile cu părinți plecați la muncă în străinătate.
433. Question no.1384A/11-04-2006
Referitor la Universitatea "Transilvania" Brașov.
434. Question no.1385A/11-04-2006
Strategia Ministerului Sănătății referitor la plata serviciilor medicale.
435. Question no.1386A/11-04-2006
Referitor la pensionarul de invaliditate, dacă beneficiază de indemnizație lunară pentru creșterea copilului până la 2 ani, respectiv 3 ani.
436. Question no.1387A/11-04-2006
Referitor la memoriul doamnei Mureșan Lenuța.
437. Question no.1388A/11-04-2006
Referitor la noul sediu al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani.
438. Question no.1389A/12-04-2006
Referitor la indicatorii statistici.
439. Question no.1390A/12-04-2006
Refuzul aprobării organizării expoziției "Cloșca cu puii de aur" de către Complexul Muzeal Bucovina.
440. Question no.1391A/12-04-2006
Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate sub autoritatea MTCT.
441. Question no.1392A/12-04-2006
Situația Spitalului municipal Orșova, jud.Mehedinți.
442. Question no.1393A/12-04-2006
Situația șoselei rapide Nyiregyhaza - Satu Mare.
443. Question no.1394A/12-04-2006
Criza medicamentelor compensate și gratuite în jud.Vâlcea.
444. Question no.1395A/12-04-2006
Reglementarea situației Sistemului de gospodărire a apelor Buzău.
445. Question no.1396A/12-04-2006
Referitor la CNSAS care își desfășoară activitatea într-o clădire închiriată.
446. Question no.1397A/12-04-2006
Referitor la programul lansat de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere intitulat ; "Acordarea de stimulente financiare nerambursabile antreprenorilor locali, în vederea angajării și pregătirii persoanelor fără loc de muncă".
447. Question no.1398A/12-04-2006
Planul de acțiune privind supravegherea, prevenirea și pregătirea reacției în cazul apariției îmbolnăvirilor prin gripa aviară la om.
448. Question no.1399A/12-04-2006
Referitor la finalizarea mai multor cămine studențești din țară și reabilitarea unor biblioteci universitare.
449. Question no.1400A/12-04-2006
Pod peste Dunăre la Brăila.
450. Question no.1401A/12-04-2006
Lucrări de reabilitare pe DN1 tronsonul Predeal-Brașov, DN1A Ploiești-Cheia-Brașov, DN73 Pitești-Brațov și pe DN73A Predeal-Râșnov-Sercaia.
451. Question no.1402A/12-04-2006
Privatizarea RULMENTUL SA - Brașov.
452. Question no.1403A/12-04-2006
Starea drumurilor.
453. Question no.1404A/12-04-2006
Redevența de utilizare a resurselor minerale.
454. Question no.1405A/12-04-2006
Răspunsul dat domnului Ocolișan Ioan.
455. Question no.1406A/12-04-2006
Sesizări privind egalitatea de șanse și tratament.
456. Question no.1407A/12-04-2006
Rezolvarea unor sesizări primite de CNCD.
457. Question no.1408A/12-04-2006
Referitor la unele sesizări din partea mai multor întreprizători din jud.Arad.
458. Question no.1409A/12-04-2006
Cererile privind constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă.
459. Question no.1410A/12-04-2006
Recunoașterea specializărilor în medicină de către Uniunea Europeană.
460. Question no.1411A/13-04-2006
Litigiul din zona portuară Constanța.
461. Question no.1412A/18-04-2006
Refacerea potențialului turistic al zonelor afectate de gripa aviară și inundații.
462. Question no.1413A/18-04-2006
Asigurarea locuințelor din zonele cu risc mare de inundații.
463. Question no.1414A/19-04-2006
Stadiul actual al retrocedărilor proprietăților pe categorii.
464. Question no.1415A/19-04-2006
Proiectele de reabilitare a infrastructurii învățământului din jud.Buzău.
465. Question no.1416A/19-04-2006
Complot guvernamental pentru dizolvarea Consiliului Județean.
466. Question no.1417A/19-04-2006
Valoarea calorică a metrului cub de gaz.
467. Question no.1418A/19-04-2006
Protejarea și înregistrarea mărcilor românești.
468. Question no.1419A/19-04-2006
Inflația.
469. Question no.1420A/19-04-2006
Sesizare a unui grup de cetățeni ai com.Glodeanu Siliștea, jud.Buzău, având și calitatea de consilieri locali.
470. Question no.1421A/19-04-2006
Termen de acordare despăgubiri.
471. Question no.1422A/19-04-2006
Referitor la finalizarea lucrărilor pentru proiectul "Reabilitarea stațiilor de pompare Păcurari, Aurora, Mijlociu".
472. Question no.1423A/19-04-2006
Protocolul semnat de Ministerul Sănătății cu reprezentanții farmaciștilor.
473. Question no.1424A/19-04-2006
Respectarea Legii 215.
474. Question no.1425A/19-04-2006
Referitor la zonele limitrofe mun.Baia-Mare considerate cele mai poluante zone din Europa Centrală.
475. Question no.1426A/19-04-2006
Privatizarea Institutelor de Cercetare.
476. Question no.1427A/19-04-2006
Rezultatele slabe obținute la simularea Bacalaureatului.
477. Question no.1428A/19-04-2006
Proiectele Agenției pentru Sprijinirea Studenților.
478. Question no.1429A/19-04-2006
Securitatea în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.
479. Question no.1430A/19-04-2006
Condițiile personalului din minister.
480. Question no.1431A/19-04-2006
Inspectoratele școlare.
481. Question no.1432A/19-04-2006
Rechizite gratuite.
482. Question no.1433A/19-04-2006
Situația funcțiilor de conducere din cadrul unităților școlare.
483. Question no.1434A/19-04-2006
Proiectele Autorității Naționale pentru Tineret.
484. Question no.1435A/20-04-2006
Noul sistem de sancționare a participanților la trafic bazat pe puncte.
485. Question no.1436A/20-04-2006
Programul Fermierul în derivă.
486. Question no.1437A/20-04-2006
Scandalul uniformelor și UE.
487. Question no.1438A/20-04-2006
Situația plății rovignetei și a inspecției tehnice periodice la tractoarele agricole și forestiere.
488. Question no.1439A/25-04-2006
Referitor la Programul de reabilitare a infrastructurii așezămintelor de cultură din România.
489. Question no.1440A/25-04-2006
Garanțiile solicitate de către DISTRIGAZ SUD SA.
490. Question no.1441A/25-04-2006
Statistici
491. Question no.1442A/25-04-2006
Pierderea unor procese din domeniul asigurărilor sociale de către Casa de Pensii a Municipiului București.
492. Question no.1443A/25-04-2006
Tarifele unor taximetriști, între legal și escrocherie.
493. Question no.1444A/26-04-2006
Starea patrimoniului viticol.
494. Question no.1445A/26-04-2006
Proiectul "Managementul administrativ și financiar al școlii într-un mediu descentralizat".
495. Question no.1446A/26-04-2006
Creșterea accesului romilor la serviciile publice de sănătate.
496. Question no.1447A/26-04-2006
Referitor la memoriul domnului prof.dr. Ioan Piso.
497. Question no.1448A/26-04-2006
Referitor la mediu.
498. Question no.1449A/26-04-2006
SC SOMVETRA SA Gherla.
499. Question no.1450A/26-04-2006
Reducere de posturi în învățământ.
500. Question no.1451A/26-04-2006
Strategia ministerului sănătății privind plata serviciilor medicale.
501. Question no.1452A/26-04-2006
Sprijinirea sinistraților.
502. Question no.1453A/26-04-2006
CNI Coresi SA.
503. Question no.1454A/26-04-2006
Situația drumului național 11A.
504. Question no.1455A/26-04-2006
Atitudinea discriminatorie a directorului Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Satu Mare.
505. Question no.1456A/26-04-2006
Memoriu privind acordarea indemnizației de merit.
506. Question no.1457A/26-04-2006
Schimbarea destinației unui teren sportiv.
507. Question no.1458A/26-04-2006
Restaurarea și managementul Bibliotecii Universității Politehnice București.
508. Question no.1459A/26-04-2006
Obiectivele de investiții în infrastructură.
509. Question no.1460A/26-04-2006
Inundațiile.
510. Question no.1461A/26-04-2006
Căminul Cultural din comuna vâlceană Amărăști.
511. Question no.1462A/26-04-2006
Referitor la alegerile locale din 2 aprilie a.c. în com.Calvini, jud.Buzău.
512. Question no.1463A/02-05-2006
"Monumentul de la Păuliș".
513. Question no.1464A/02-05-2006
Starea drumurilor.
514. Question no.1465A/02-05-2006
Stadiul anchetei privind achiziționarea echipamentelor medicale și care nu sunt folosite.
515. Question no.1466A/02-05-2006
Posibilitatea condamnării medicilor de familie.
516. Question no.1467A/02-05-2006
Înlocuirea noii grile de salarizare din învățământ.
517. Question no.1468A/02-05-2006
Listele duble ale medicilor de familie.
518. Question no.1469A/02-05-2006
Legea farmaciei.
519. Question no.1470A/02-05-2006
Soarta Consiliului de Etică Universitară.
520. Question no.1471A/02-05-2006
Situația Conducerii Direcției de Asistență Socială Suceava.
521. Question no.1472A/02-05-2006
Situația aparatelor medicale de radioscopie.
522. Question no.1473A/02-05-2006
Referitor la lupta pentru putere efemeră la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.
523. Question no.1474A/02-05-2006
Lupta pentru putere din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.
524. Question no.1475A/02-05-2006
Posibilitatea schimbării destinației anexelor aparținând locuințelor sociale, pe banii chiriașului.
525. Question no.1476A/02-05-2006
Autorizația de mediu după 1 ianuarie 2007.
526. Question no.1477A/02-05-2006
Cadrele didactice disponibilizate, încotro?
527. Question no.1478A/02-05-2006
Măsuri de susoendare din funcție în cadrul E-ON Gaz SA, Târgu-Mureș.
528. Question no.1479A/03-05-2006
Refuzul Ministerului de a se întâlni cu reprezentanții Asociaței Europene a Cadrelor Didactice.
529. Question no.1480A/03-05-2006
Situația celor 7 societăți desprinse din NITRAMONIA SA.
530. Question no.1481A/03-05-2006
Nivelul educațional scăzut al tinerilor din România.
531. Question no.1482A/03-05-2006
Posibilitatea acordării unui sprijin financiar pentru construirea bisericii din comuna Viile Satu Mare, sat Cionchești, jud.Satu Mare.
532. Question no.1483A/03-05-2006
Posibilitatea anulării unui Ordin al Ministerului Sănătății emis în urma unei erori de comunicare.
533. Question no.1484A/03-05-2006
Combaterea corupției în vămi.
534. Question no.1485A/03-05-2006
Neutralizarea deșeurilor lichide periculoase obținute din producția tipografică.
535. Question no.1486A/03-05-2006
Înființarea celor două instituții majore ale calității învățământului, ARACIS și ARACIP.
536. Question no.1487A/08-05-2006
Construcția de săli de sport.
537. Question no.1488A/03-05-2006
Situația unităților școlare afectate de inundații.
538. Question no.1489A/03-05-2006
Contractul de împrumut cu Banca Mondială pentru finanțarea unui Program de Incluziune Socială.
539. Question no.1490A/05-05-2006
Licitațiile electronice criticate de către conducerea spitalelor gorjene.
540. Question no.1491A/05-05-2006
Referitor la situația în care se află Grupul Școlar Industrial Auto Brașov.
541. Question no.1492A/08-05-2006
Situația elevilor din zonele afectate de inundații.
542. Question no.1493A/08-05-2006
Politica fiscală.
543. Question no.1494A/08-05-2006
Cozile de la farmacii.
544. Question no.1495A/08-05-2006
Referitor la măsurile de reducere a suprafețelor agricole destinate cercetării agricole.
545. Question no.1496A/08-05-2006
Înlesnirea procurării de acte de la arhivele din Cernăuți.
546. Question no.1497A/09-05-2006
Lupta împotriva evaziunii fiscale.
547. Question no.1498A/09-05-2006
Restituirea suprafeței de 254 ha în favoarea Comunei Cristian - jud.Brașov.
548. Question no.1499A/09-05-2006
Utilizarea fondurilor de promovare, dezvoltare și modernizare a turismului.
549. Question no.1500A/09-05-2006
Politica de sprijin economic pentru serele încălzite.
550. Question no.1501A/09-05-2006
Strategia de restructurare în vederea privatizării societăților cu capital de stat din domeniul exploatării miniere din zona Moldova.
551. Question no.1502A/09-05-2006
Verificările din cadrul Direcției de Audit Intern a MApN.
552. Question no.1503A/09-05-2006
Dacă există pentru Caraș Severin o strategie de prevenire a inundațiilor.
553. Question no.1504A/09-05-2006
Înstrăinarea patrimoniului public românesc.
554. Question no.1505A/09-05-2006
Plata concediilor medicale.
555. Question no.1506A/09-05-2006
Acoperirea pagubelor produse de inundații în jud.Suceava.
556. Question no.1507A/09-05-2006
Situatia crescătorilor de albine din jud.Suceava.
557. Question no.1508A/09-05-2006
Valoarea tarifului pe caz rezolvat de Spitalul Județean Suceava.
558. Question no.1509A/09-05-2006
Organizarea masteratului începând cu anul universitar 2006-2007.
559. Question no.1510A/09-05-2006
Referitor la memoriul domnului Nicolae Doru din Bistrița.
560. Question no.1511A/09-05-2006
Referitor la memoriul domnului Simion Ioan din satul Monariu, com Budacu de Jos, jud.Bistrița Năsăud.
561. Question no.1512A/09-05-2006
Inundațiile.
562. Question no.1513A/09-05-2006
Criza din sistemul sanitar.
563. Question no.1514A/09-05-2006
Referitor la situația semnalată la ministerul pe care-l conduceți.
564. Question no.1515A/09-05-2006
Referitor la inundațiile din jud.Dolj.
565. Question no.1516A/10-05-2006
Proiectul ISPA "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor în sectorul apă/apă uzată.
566. Question no.1517A/10-05-2006
Sanatoriul de Nevroze Predeal.
567. Question no.1518A/10-05-2006
Situația domnului Banu Ion.
568. Question no.1519A/10-05-2006
Concursul pentru postul de director general al Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale.
569. Question no.1520A/10-05-2006
Inițiativa legislativă.
570. Question no.1521A/10-05-2006
Referitor la unitățile care urmează să primească anul acesta finanțare pentru obiective de investiții.
571. Question no.1522A/10-05-2006
"Condițiile precare din secția de oncologie a Spitalului Județean Târgu Jiu".
572. Question no.1523A/10-05-2006
Despăgubirea românilor care au depus bani pentru achiziționarea unui autoturism Dacia 1310.
573. Question no.1524A/10-05-2006
Contribuțiile la fondurile publice sociale.
574. Question no.1525A/10-05-2006
Spitalul municipal Drăgășani.
575. Question no.1526A/10-05-2006
Acordarea permisului de exploatare pentru balastiera de la perimetrul Vetiș, jud.Satu Mare.
576. Question no.1527A/10-05-2006
Interceptarea convorbirilor telefonice.
577. Question no.1528A/10-05-2006
Soluționarea inechitabilă în recalcularea pensiilor pentru cei pensionați înaintea anului 1990 din grupa I de muncă.
578. Question no.1529A/10-05-2006
Operațiunile de recalculare a pensiilor.
579. Question no.1530A/10-05-2006
Strategia agenției privind integrarea României în UE.
580. Question no.1531A/10-05-2006
Parteneriatele și programele Agenției pentru Strategii Guvernamentale.
581. Question no.1532A/10-05-2006
Inechități privind concediile medicale.
582. Question no.1533A/10-05-2006
Serviciile de sprijin în vederea angajării persoanei cu handicap.
583. Question no.1534A/10-05-2006
Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor.
584. Question no.1535A/10-05-2006
Situația completării de baze a sistemului integrat de administrare și control al teritoriului agricol.
585. Question no.1536A/10-05-2006
Agenda Europa în România.
586. Question no.1537A/10-05-2006
Zona cu servitudine aeronautică în jud.Ilfov.
587. Question no.1538A/10-05-2006
Sprijinirea accesului tinerilor din mediul rural la educația preuniversitară și universitară.
588. Question no.1539A/10-05-2006
Capacitatea Sistemului Hidroenergetic Porțile de Fier de a atenua efectele inundațiilor pe cursul inferior al Dunării.
589. Question no.1540A/15-05-2006
Contribuțiile la fondurile publice sociale.
590. Question no.1541A/15-05-2006
Referitor la memoriul doamnei Mariana Cucuruzan din Cluj-Napoca.
591. Question no.1542A/15-05-2006
Referitor la memoriul Asociației pentru Adevărul Revoluției din jud.Cluj.
592. Question no.1543A/15-05-2006
Referitor la memoriul domnului Ioan Grozavu din Cluj-Napoca.
593. Question no.1544A/15-05-2006
Referitor la construcția unui spital din Ineu.
594. Question no.1545A/15-05-2006
Referitor la Festivalul Național de Teatru pentru Copii - Învățământ primar - "O mască râde, o mască plânge".
595. Question no.1546A/15-05-2006
Referitor la magazinele "Duty Free Shops".
596. Question no.1547A/15-05-2006
Ce sume sunt alocate, în acest an, de la bugetul de stat pentru construirea de noi școli și grădinițe, la nivel național.
597. Question no.1548A/15-05-2006
Referitor la persoanele care și-au pierdut casele în urma inundațiilor.
598. Question no.1549A/15-05-2006
Starea extrem de proastă a DN 79 A pe traseul Vârșand - Chișineu Criș - Ineu - Vârfurile - Brad - Deva.
599. Question no.1550A/15-05-2006
Referitor la Direcția de Sănătate Publică Cluj.
600. Question no.1551A/15-05-2006
Ce sumă este alocată pentru reabilitarea drumurilor naționale și europene?
601. Question no.1552A/15-05-2006
Petiția domnului Mărcuț Lazăr, referitoare la recalcularea pensiilor.
602. Question no.1553A/15-05-2006
Referitor la proiectul de Lege BP 177 care a fost la Senat, la data de 07.03.2006.
603. Question no.1554A/16-05-2006
Referitor la aplicarea Legii 9/98.
604. Question no.1555A/16-05-2006
Nesoluționarea dosarului înregistrat cu nr.5928/2001 referitor la atribuirea de luptător în rezistența anticomunistă.
605. Question no.1556A/16-05-2006
Legea 161/2003. Starea de incompatibilitate a domnului Ionescu Constantin - viceprimar al mun.Buzău.
606. Question no.1557A/16-05-2006
Legea 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
607. Question no.1558A/16-05-2006
Posibilități de finanțare pentru zona "Vulcanii Noroioși" din jud.Buzău.
608. Question no.1559A/16-05-2006
Suprafețele de teren nelucrate.
609. Question no.1560A/16-05-2006
Referitor la lucrările de reabilitare care se tot amână la un pod peste râul Mureș, în loc.Săvârșin, jud.Arad.
610. Question no.1561A/16-05-2006
Refuzul acordării de despăgubiri pentru terenurile afectate cu conducte de gaz.
611. Question no.1562A/16-05-2006
Solicitarea micșorării distanței minime legale de 200m în cazul construirii unor ferme zootehnice.
612. Question no.1563A/16-05-2006
Defrișarea pădurii de la Gura Humorului.
613. Question no.1564A/16-05-2006
Reabilitarea drumurilor din jud.Suceava și, în mod deosebit, a drumului european E-576.
614. Question no.1565A/16-05-2006
Transformarea Masivului Ciucaș în parc național.
615. Question no.1566A/16-05-2006
Centrele de permanență.
616. Question no.1567A/16-05-2006
Dezvoltarea mediului de afaceri.
617. Question no.1568A/16-05-2006
Disfuncționalități de comunicare cu efecte neprevăzute.
618. Question no.1569A/16-05-2006
Subvențiile pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.
619. Question no.1570A/16-05-2006
Situația sistemului de învățământ din sistemul rural.
620. Question no.1571A/17-05-2006
Proiectul "Europa în școală".
621. Question no.1572A/17-05-2006
Situația monumentelor istorice afectate de inundații.
622. Question no.1573A/17-05-2006
Situația deplorabilă a unor drumuri din jud.Vrancea.
623. Question no.1574A/17-05-2006
Necesitatea finanțării unui proiect de reabilitare a drumului național DN 7D Câineni - Perișani - Curtea de Argeș.
624. Question no.1575A/17-05-2006
Inundațiile care au afectat sudul jud.Olt.
625. Question no.1576A/17-05-2006
Situația Inspectoratului Școlar Județean Mureș.
626. Question no.1577A/17-05-2006
Situația mamelor care revin din concediul de maternitate pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 mai.
627. Question no.1578A/17-05-2006
Situația taberei Valea Uzului din jud.Bacău.
628. Question no.1579A/17-05-2006
Degradarea utizilării limbii române în școli.
629. Question no.1580A/17-05-2006
Contractele RCA.
630. Question no.1581A/17-05-2006
Restituirea sumelor încasate de la consumatorii de gaze naturale pentru abonamentul introdus în perioada 1 aprilie - 10 iunie 2005.
631. Question no.1582A/17-05-2006
Implementarea sistemelor informatice de interconectare a TVA și a accizelor.
632. Question no.1583A/17-05-2006
Parcul arheologic Curtea Domnească.
633. Question no.1584A/17-05-2006
Despăgubirile acordate în baza hotărârilor pronunțate de CEDO.
634. Question no.1585A/17-05-2006
Condițiile de admitere la Academia de Poliție în anul 2006.
635. Question no.1586A/17-05-2006
Bugetul pentru finanțarea de bază a universităților.
636. Question no.1587A/17-05-2006
Situația titularizării cadrelor didactice în contextul integrării în Uniunea Europeană.
637. Question no.1588A/17-05-2006
Situația Vămii Porțile de Fier II (Gogoșu) din jud.Mehedinți.
638. Question no.1589A/17-05-2006
Referitor la SC "CFR Mesagerie" SA.
639. Question no.1590A/17-05-2006
Referitor la Oedonanța din 10 noiembrie 2005 al Ministerului Public.
640. Question no.1591A/17-05-2006
Referitor la soluționarea plângerii petentului ****** ****.
641. Question no.1592A/17-05-2006
situația privatizării societăților desprinse din SC NITRAMONIA SA Făgăraș.
642. Question no.1593A/17-05-2006
Referitor la situația pensionarilor.
643. Question no.1594A/18-05-2006
Numărul de cooperative de locuințe existent în România.
644. Question no.1595A/18-05-2006
Focarul de gripă aviară din jud.Brașov.
645. Question no.1596A/18-05-2006
Lucrările care se vor realiza prin Compania Națională de Investiții în jud.Cluj.
646. Question no.1597A/18-05-2006
Procedura de eliberare a adeverințelor de atestare a componenței familiei.
647. Question no.1598A/18-05-2006
Sumele alocate infrastructurii rutiere.
648. Question no.1599A/18-05-2006
Obiectivele de investiții în infrastructura rutieră pentru jud.Cluj în perioada 2006-2008.
649. Question no.1600A/18-05-2006
Stadiul lucrărilor de modernizare a tronsonului de drum Cluj-Napoca-Gherla-Dej-Bistrița-Vatra Dornei.
650. Question no.1601A/18-05-2006
Stadiul lucrărilor de modernizare a stației CFR Cluj-Napoca și sumele alocate.
651. Question no.1602A/18-05-2006
Lucrările de construcții ANL din jud.Cluj.
652. Question no.1603A/22-05-2006
Despre modul de gestionare a sumelor alocate inundațiilor din 2005, de către Consiliul Județean Caraș Severin.
653. Question no.1604A/22-05-2006
Despre modul de gestionare a sumelor alocate inundațiilor din 2005, de către Consiliul Județean Caraș Severin.
654. Question no.1605A/22-05-2006
Situația Centrului de Diagnostic și Tratament Cluj.
655. Question no.1606A/23-05-2006
Reanalizarea posibilității desființării Centrului de Sănătate din Pătârlagele.
656. Question no.1608A/23-05-2006
Situația asistenților maternali la nivelul jud.Buzău.
657. Question no.1609A/23-05-2006
Măsurile pentru înlăturarea avertismentelor Comisiei Europene.
658. Question no.1610A/23-05-2006
Sala de sport din com.Ghidigeni.
659. Question no.1611A/23-05-2006
Construirea unui port la Dunăre pentru ambarcațiuni de agrement.
660. Question no.1612A/23-05-2006
Excluderea din Codul de procedură fiscală a prevederilor referitoare la restituirea TVA-ului aferent exportului în cazul societăților aflate în privatizare.
661. Question no.1613A/23-05-2006
Modernizarea sistemului medical psihiatric din jud.Suceava.
662. Question no.1614A/23-05-2006
Programul de reconstrucție a locuințelor, pentru Sinistrații din satul gorjan Seciurile, Comuna Roșia de Amaradia.
663. Question no.1615A/23-05-2006
Situația plății salariilor unor persoane disponibilizate de la trei societăți desprinse din SC NITRAMONIA SA Făgăraș.
664. Question no.1616A/23-05-2006
Situația finanțării și începerii lucrărilor de construcție a centurii orașului Făgăraș.
665. Question no.1617A/23-05-2006
ROMÂNIA MAI PIERDE UN PARIU ÎN CURSA INTEGRĂRII
666. Question no.1618A/23-05-2006
Accesul la programele publice de radio și televiziune reprezintă una din modalitățile prin care te simți conectat la lumea întreagă.
667. Question no.1619A/24-05-2006
Deficitul la capitolul "gratuite și compensate".
668. Question no.1620A/24-05-2006
Situația pomiculturii din jud.Mehedinți.
669. Question no.1621A/24-05-2006
Referitor la legea 247/2005.
670. Question no.1622A/24-05-2006
Referitor la aplicarea legii 247/2005.
671. Question no.1623A/24-05-2006
Referitor la Legea 244/2002.
672. Question no.1624A/24-05-2006
Fonduri pentru infrastructura școlară.
673. Question no.1625A/24-05-2006
Referitor la proiectul de înfrățire instituțională "Implementarea legislației armonizate în domeniul securității și sănătății în muncă în întreprinderile mici și mijlocii", finanțat de UE prin programul PHARE.
674. Question no.1626A/24-05-2006
Despre posibilitatea demolării Căminului Cultural din Comuna Seaca de Câmp - jud.Dolj.
675. Question no.1627A/25-05-2006
Agenția Națională pentru Zonele Protejate.
676. Question no.1628A/25-05-2006
Numirea comisarului Gheorghe Plai ca adjunct al comandantului Inspectoratului de Poliție județean Iași.
677. Question no.1629A/29-05-2006
Referitor la semnale îngrijorătoare din partea unor instituții din învățământul preuniversitar, cu privire la condițiile în care se desfășoară activitatea de încadrare în muncă a cadrelor didactice.
678. Question no.1630A/29-05-2006
Referitor la cazuri în care AVAS vinde active din proprietatea statului (sau încearcă să o facă) la prețuri subevaluate, încurajând în acest fel, furtul din avutul public.
679. Question no.1631A/29-05-2006
Situația Direcției Sanitar-Veterinare din jud.Mehedinți.
680. Question no.1632A/29-05-2006
Referitor la memoriul domnului Arsureanu Viorel, din București.
681. Question no.1633A/29-05-2006
Posibilitatea construirii unei autostrăzi care să străbată de la Est la Vest România.
682. Question no.1634A/29-05-2006
Eliminarea blocajelor birocratice în actualul context de aderare la Uniunea Europeană.
683. Question no.1635A/29-05-2006
Garanția aderării în structurile Uniunii Europene.
684. Question no.1636A/29-05-2006
Responsabilitatea Guvernului de a asigura sinistraților din zonele inundate tot sprijinul pentru reconstrucția caselor și a refacerii infrastructurii localităților afectate.
685. Question no.1637A/29-05-2006
Acordarea avizului favorabil Legii "Cardurilor de masă".
686. Question no.1638A/29-05-2006
Privind termenul de așteptare pentru cetățenia română.
687. Question no.1639A/29-05-2006
Privind contabilitatea societăților comerciale pentru care s-a deschis procedura prevăzută de Legea 64/1995.
688. Question no.1640A/29-05-2006
Situația precară a infrastructurii rutiere în jud.Maramureș.
689. Question no.1641A/29-05-2006
Programul de subvenționare a motocositoarelor.
690. Question no.1642A/30-05-2006
De ce nu se reiau lucrările la viitorul spital din orașul Ineu, jud.Arad?
691. Question no.1643A/30-05-2006
Situația Cimitirului Eroilor din Buzău.
692. Question no.1644A/30-05-2006
Politica de înzestrare a forțelor armate.
693. Question no.1645A/30-05-2006
"Recalcularea pensiilor conform Legii 19/2000 și OUG 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul pubic provenite din fostul sistem al asigurărilor de stat".
694. Question no.1646A/30-05-2006
Referitor la memoriul domnului Bodea Liviu din loc.Dealu Mare, com Râșca, jud.Cluj.
695. Question no.1647A/30-05-2006
Referitor la memoriul domnului Bodea Ionel din Cluj-Napoca și a doamnei Bodea Maria din com.Râșca, jud.Cluj.
696. Question no.1648A/30-05-2006
Lucrările la autostrada "Transilvalia".
697. Question no.1649A/30-05-2006
Nemulțumirea sindicaliștilor de la SC Somvetra Gherla SA.
698. Question no.1650A/30-05-2006
Referitor la art.272 alin. (2), lit. d) din Legea 95/2006 privind reforma din sănătate.
699. Question no.1651A/30-05-2006
Referitor la situa'ia sindicaliștilor de la SC Jolidon SA din Cluj-Napoca.
700. Question no.1652A/30-05-2006
Referitor la numărul de locuințele distruse de inundațiille din 2005 și 2006.
701. Question no.1653A/30-05-2006
Solicită numărul total al elevilor și numărul total al profesorilor din sistemul de învățământ preuniversitar românesc de stat.
702. Question no.1654A/30-05-2006
Referitor la strămutarea caselor din localitățile afectate grav de inundațiile din 2005 și 2006.
703. Question no.1655A/30-05-2006
Care este suma alocată de la bugetul Ministerului Sănătății pentru construcția de noi spitale și pentru dotarea cu aparatură performantă a acestora.
704. Question no.1656A/30-05-2006
Abuzuri în aplicarea Legii 18/1991.
705. Question no.1657A/30-05-2006
Dotarea localităților rurale cu mașini performante pentru stingerea incendiilor.
706. Question no.1658A/31-05-2006
Sustragerea de la plata impozitelor către bugetul statului a unor contribuabili.
707. Question no.1659A/31-05-2006
Proiectul !TELECENTRE" în jud.Botoșani.
708. Question no.1660A/31-05-2006
Statistica pensiilor minime.
709. Question no.1661A/31-05-2006
Criteriile pentru stabilirea membrilor comisiei care va analiza Formularul Standard Natura 2000.
710. Question no.1662A/31-05-2006
Referitor la memoriul doamnei Ghineț Nina din Bistrița.
711. Question no.1663A/31-05-2006
Ordonanța Guvernului 43/1997 republicată prin Legea 237/1998.
712. Question no.1664A/31-05-2006
Legea 161/2003, Titlul II Transparența în administrarea informațiilor și serviciilor publice prin mijloace electronice.
713. Question no.1665A/31-05-2006
Referitor la Decretul-lege 118/1990.
714. Question no.1666A/31-05-2006
Inadvertențele Legii serviciilor comunitare de utilități publice și Legea serviciului de salubrizare.
715. Question no.1667A/31-05-2006
Referirile privind egalitatea de șanse și de tratament pentru femei și bărbați din Raportul de monitorizare a României.
716. Question no.1668A/31-05-2006
Care sunt măsurile inițiate în vederea prevenirii traficului de persoane de naționalitate română în perspectiva Cupei Mondiale din 2006 din Germania.
717. Question no.1669A/31-05-2006
Situația satelor Menții din Față și Cărămidaru din jud.Mehedinți.
718. Question no.1670A/31-05-2006
Referirile privind egalitatea de șanse și de tratament pentru femei și bărbați din Raportul de monitorizare a României.
719. Question no.1671A/31-05-2006
Trecerea cinematografului Flacăra din Râmnicu Vâlcea în patrimoniul public al municipiului.
720. Question no.1672A/31-05-2006
Referitor la reincluderea aeroportului Craiova în traficul aerian intern.
721. Question no.1673A/31-05-2006
Egalitate de șanse.
722. Question no.1674A/31-05-2006
Proiectul Eurostudent 2006.
723. Question no.1675A/31-05-2006
Scuze
724. Question no.1676A/31-05-2006
Corecta calculare a cuantumului pensiilor.
725. Question no.1677A/31-05-2006
Transferarea unor drumuri județene din jud.Brașov din administrare locală în administrația AND.
726. Question no.1678A/31-05-2006
Referitor la imobilul din str.Poenaru Bordea nr.2, sector 4 - cunoscut sub numele de "Casa Bucur".
727. Question no.1679A/05-06-2006
Situația actuală a pregătirii în licee și școli profesionale.
728. Question no.1680A/05-06-2006
Despre modul de gestionare a sumelor alocate inundațiilor din 2005, de către Consiliul Județean Caraș Severin.
729. Question no.1681A/05-06-2006
Situația disperată din rețeaua națională de medicină legală.
730. Question no.1682A/06-06-2006
Referitor la programele FERMIERUL și RENTA VIAGERĂ.
731. Question no.1683A/06-06-2006
Înființarea comisiei de specialitate la solicitarea Colegiului Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, potrivit Hotărârii nr.126/05.05.2006.
732. Question no.1684A/07-06-2006
Acordarea permisului de exploatare pentru perimetrul Satu Mare - Someș Marcelos, jud. Satu Mare.
733. Question no.1685A/07-06-2006
Situația sediului Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură din jud.Dolj.
734. Question no.1686A/07-06-2006
Revenire la 1189A/08.03.2006 referitor la sediul Centrului Regional de Plată pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 6 Nord-Vest Satu Mare.
735. Question no.1687A/07-06-2006
Proiectul Roșia Montană.
736. Question no.1688A/07-06-2006
Trecerea cenematografului Flacăra din Râmnicu Vâlcea în patrimoniul public al municipiului.
737. Question no.1689A/07-06-2006
Tăierea unor arbori din proprietatea obștii localer, comuna Berislăvești, jud.Vâlcea.
738. Question no.1690A/07-06-2006
Măsurile întreprinse de Guvern pentru refacerea localităților din sudul jud.Dolj, afectate de inundațiile din această primăvară.
739. Question no.1691A/07-06-2006
Stadiul refacerii și modernizării Sălii Polivalente din Craiova.
740. Question no.1692A/07-06-2006
Prevenirea traficului de ființe umane în timpul Cupei Mondiale FIFA 2006.
741. Question no.1693A/07-06-2006
Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă pentru persoanele cu handicap.
742. Question no.1694A/07-06-2006
Strategia sectorială pentru prevenirea și combaterea discriminării persoanelor pe criterii de disabilitate.
743. Question no.1695A/07-06-2006
Campania "Toți diferiți - Toți egali".
744. Question no.1696A/07-06-2006
Campania "Toți diferiți - Toți egali".
745. Question no.1697A/07-06-2006
Creșterea îngrijorătoare a cazurilor de intoleranță cu manifestare publică.
746. Question no.1698A/07-06-2006
Sunt deductibile fiscal cheltuielile de cercetare - dezvoltare - inovare?
747. Question no.1699A/07-06-2006
Se aplică programul privind înființarea și funcționarea fondului național cu capital de risc destinat cercetării-inovării?
748. Question no.1700A/07-06-2006
A fost instituit sistemul unic de evaluare a unităților de cercetare - dezvoltare, activităților și personalului din acest domeniu?
749. Question no.1701A/07-06-2006
În ce stadiu de dezvoltare se află sistemul consorțional între universități publice sau private și unități de cercetare - dezvoltare - inovare?
750. Question no.1702A/07-06-2006
În contextul demersurilor de întărire a capacității instituționale a autorităților publice de profil s-a constatat o reducere a "brain-drainului" prin acordarea cercetătorilor a unor bonusuri financiare, reprezentând o cotă procentuală din valoarea de ansamblu a temelor de cercetare susținute prin "granturi"?
751. Question no.1703A/07-06-2006
Care este nivelul de salarizare a personalului din activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică?
752. Question no.1704A/07-06-2006
Este funcțional proiectul privind instruirea și formarea profesională continuă în managementul centrelor de cercetare, dezvoltare, inovare?
753. Question no.1705A/07-06-2006
Câte parcuri științifice și tehnologice au fost înființate în centrele universitare cu tradiție?
754. Question no.1706A/07-06-2006
Funcționează rețeaua națională pentru diseminarea rezultatelor cercetării-inovării și asigurarea transferului tehnologic?
755. Question no.1707A/07-06-2006
A fost elaborat proiectul pe baza căruia să se facă evaluarea privind existența și evoluția clusterelor industriale în profil teritorial?
756. Question no.1708A/07-06-2006
Sunt reglementate relațiile de muncă astfel încât să fie respectat caracterul de piață al economiei statului român?
757. Question no.1709A/07-06-2006
Pe piața muncii relațiile dintre angajat și angajator au ajuns să fie reglementate pe baza simetriei juridice?
758. Question no.1710A/07-06-2006
Abuzuri și tergiversări în aplicarea prevederilor Legii 18/1991.
759. Question no.1711A/07-06-2006
Nereguli și abuzuri în administrarea Castelului Bran.
760. Question no.1712A/07-06-2006
Ce ne puteți relata despre sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii din județul Vaslui?
761. Question no.1713A/07-06-2006
S-au creat reprezentanțele teritoriale ale Fondului Național de Garantare a creditelor pentru IMM?
762. Question no.1714A/07-06-2006
Care este cuantumul din PIB alocat programelor de pregătire a resurselor umane și a markentigului din sectorul IMM?
763. Question no.1715A/07-06-2006
S-a modificat atitudinea față de investitori prin modalități specifice?
764. Question no.1716A/07-06-2006
Soarta cazărmilor dezafectate din jud.Covasna.
765. Question no.1717A/07-06-2006
Strategia de dezvoltare regională.
766. Question no.1718A/07-06-2006
Costul creditelor pentru IMM-uri s-a redus până la nivelul prognozat de dvs.?
767. Question no.1719A/07-06-2006
Ajutoarele de stat și alte intervenții publice s-au redus până la nivelul la care nu mai pot distorsiona libera concurență?
768. Question no.1720A/07-06-2006
În cadrul politicilor de concurență s-a asigurat eficientizarea legislației antitrust?
769. Question no.1721A/07-06-2006
Sunt diminuate tendințele de structurare oligopolistă a pieței bancare cu scopul de a reduce costul capitalului pentru IMM-uri?
770. Question no.1722A/07-06-2006
Știind că preponderența împrumutului public pe piața bancară internă limitează crearea de hazard moral, fenomenul respectiv cunoaște efectele preconizate?
771. Question no.1723A/07-06-2006
Este în curs de limitare efectul de evicțiune pe piețele financiare ca urmare a finanțării deficitelor de cont curent al trezoreriei publice?
772. Question no.1724A/07-06-2006
Apreciați că este în grafic diminuarea dominației bancare a surselor de finanțare externă a mediului de afaceri prin sprijinirea dezvoltării pieței de capital?
773. Question no.1725A/07-06-2006
În acest moment care sunt bisericile în construcție din jud.Vaslui care beneficiază de suport financiar din partea dvs.?
774. Question no.1726A/07-06-2006
Prin ce mijloace concrete susțineți viața ecumenică a comunităților românești din afara granițelor?
775. Question no.1727A/07-06-2006
Salarizarea clerului și a personalului bisericesc se realizează integral de la bugetul de stat?
776. Question no.1728A/07-06-2006
Când vor demara lucrările propriu-zise la Catedrala "Mântuirii Neamului"?
777. Question no.1729A/07-06-2006
Nivelul de viabilitate a unor proiecte.
778. Question no.1730A/07-06-2006
Prin ce modalități concrete se implică ministerul pe care îl conduceți în dezvoltarea educației religioase în școli?
779. Question no.1731A/07-06-2006
În ce stadiu se află obiectivul ce vizează retrocedarea imobilelor cultelor religioase și extinderea ariei de aplicare a Legii 501/2002 și pentru terenurile intravilane și construcții demolate?
780. Question no.1732A/07-06-2006
Când estimați finalizarea procesului de retrocedare a imobilelor care au aparținut comunităților minorităților naționale?
781. Question no.1733A/07-06-2006
Dispuneți de resursele bugetare care să amplifice rolul social al Bisericii?
782. Question no.1734A/07-06-2006
Ați reușit inițierea unor programe cu finanțare externă pentru reconstrucția și restaurarea spațiului eclezial?
783. Question no.1735A/07-06-2006
Date despre proiectul PHARE "Campania de Educație privind Drepturile Copilului".
784. Question no.1736A/07-06-2006
Concursul "Vara asta tu faci jocul".
785. Question no.1737A/07-06-2006
Conferința internațională "Communications 2006".
786. Question no.1738A/07-06-2006
Notificarea Ministerului Agriculturii privind interzicerea exportului de carne de pui în țările Uniunii Europene.
787. Question no.1739A/07-06-2006
Situația cetățenilor români din Irak.
788. Question no.1740A/07-06-2006
Stadiul lucrărilor la clădirea Teatrului și Operei Naționale Cluj-Napoca.
789. Question no.1741A/12-06-2006
Dispariția unor informații de site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul ANAF.
790. Question no.1742A/12-06-2006
Referitor la numărul de locuri care există în grădinițele din România.
791. Question no.1743A/12-06-2006
Referitor la numărul de studenți din mediul rural pentru care se acordă bursă și facultățile și specializările pe care aceștia le urmează.
792. Question no.1744A/12-06-2006
Eliminarea examenelor finale de licență.
793. Question no.1745A/12-06-2006
Apariția inițiativei legislative privind posibilitatea chiriașilor ANL de a cumpăra apartamentele la finalizarea contractului.
794. Question no.1746A/12-06-2006
Normativele europene pentru service-urile auto.
795. Question no.1747A/12-06-2006
Situația tinerilor studenți anchetați la Chișinău?
796. Question no.1748A/12-06-2006
Posibila criză în sistemul de învățământ preuniversitar?
797. Question no.1749A/12-06-2006
Contractul de achiziție a două fregate din Marea Britanie.
798. Question no.1750A/12-06-2006
Tarifele zonale diferențiate practicate de ANRE la achiziționarea energiei electrice pentru populație.
799. Question no.1751A/12-06-2006
Referitor la Legea 128/1997.
800. Question no.1752A/13-06-2006
Referitor la memoriul domnului Bandici Claudiu din Cluj-Napoca.
801. Question no.1753A/13-06-2006
Referitor la problemele pensionarilor din jud.Maramureș.
802. Question no.1754A/13-06-2006
Referitor la situația sindicaliștilor din cadrul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Maramureș.
803. Question no.1755A/13-06-2006
Referitor la statutul angajaților Direcției de Sănătate Publică, Inspecția Sanitară de Stat.
804. Question no.1756A/13-06-2006
Referitor la memoriul doamnei Rodica Avrămuț din Timișoara.
805. Question no.1757A/13-06-2006
Referitor la memoriul domnului dr. Bazil Dumitrean din Alba Iulia.
806. Question no.1758A/13-06-2006
Referitor la memoriul domnului Kara Eduard din Cluj-Napoca.
807. Question no.1759A/13-06-2006
Ce fonduri sunt alocate de la bugetul de stat pentru proiectele de realizare a rețelelor de apă potabilă și canalizare.
808. Question no.1760A/13-06-2006
Referitor la învățământul de stat din România.
809. Question no.1761A/13-06-2006
Ce salariu minim se aplică în România.
810. Question no.1762A/13-06-2006
Referitor la noul sediu al Bibliotecii Naționale.
811. Question no.1763A/14-06-2006
Care este strategia ministerului pe care îl conduceți în ceea ce privește Cluburile Elevilor?
812. Question no.1764A/14-06-2006
Situația personalului didactic auxiliar.
813. Question no.1765A/14-06-2006
De ce nu se realizează fișe medicale pentru pacienții în vârstă suferinzi de patologii cronice - incluzând tratament standardizat?
814. Question no.1766A/14-06-2006
Situația Castelului Pleșa din Obârșia de Câmp, jud.Mehedinți.
815. Question no.1767A/14-06-2006
Siguranța alimentară a populației.
816. Question no.1768A/14-06-2006
Referitor la memoriul domnului Iuliu Veres din Sfântul Gheorghe, jud.Covasna.
817. Question no.1769A/14-06-2006
Medicamentele compensate.
818. Question no.1770A/14-06-2006
Agravarea crizei medicamentelor compensate și gratuite.
819. Question no.1771A/14-06-2006
Posibilitatea de rezolvare a unor revendicări ale pensionarilor.
820. Question no.1772A/14-06-2006
Rezolvarea unor revendicări în sistemul sanitar.
821. Question no.1773A/14-06-2006
Posibilitatea de rezolvare a unor revendicări ale pensionarilor.
822. Question no.1774A/14-06-2006
Referitor la abuzurile ce se săvârșesc la nivel de țară în gestionarea bolii de anemie infecțioasă la cai.
823. Question no.1775A/14-06-2006
Referitor la creșterea debitului fluviului Dunărea.
824. Question no.1776A/14-06-2006
Situația contractelor de achiziții de tehnică specială.
825. Question no.1777A/14-06-2006
Măsuri pentru reabilitarea unor unități școlare din jud.Buzău.
826. Question no.1778A/14-06-2006
Referitor la Memorandumul de înțelegere între Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din România, partenerii sociali și Biroul Internațional al Muncii.
827. Question no.1779A/14-06-2006
Programului "Litoral 2006".
828. Question no.1780A/14-06-2006
Referitor la sediul Centrului Regional de Plată pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit 6 Nord-Vest Satu Mare.
829. Question no.1781A/14-06-2006
Despre situația finanțării drumului comunal DC !/ de pe raza com.Radovan, între Radovan și Fântânele, jud.Dolj.
830. Question no.1782A/14-06-2006
Despre posibilitatea efectuării unui control la DADR - Dolj și la Primăria com.Radovan, Dolj, privind situația subvențiilor.
831. Question no.1783A/14-06-2006
Situația privind aplicarea Ordonanței Guvernului nr.7/2006.
832. Question no.1784A/14-06-2006
Acțiunile pentru operaționalizarea fondului de despăgubiri pentru românii care au suferit accidente de circulație în spațiul Economic European.
833. Question no.1785A/14-06-2006
Situația turismului românesc.
834. Question no.1786A/14-06-2006
Influența alocarii suplimentare pentru Ministerul Educației asupra deficitului bugetar.
835. Question no.1787A/14-06-2006
Importurile de carne de pui.
836. Question no.1788A/14-06-2006
Situația navigației pe Dunăre.
837. Question no.1789A/14-06-2006
Articolele 4, 21, și 22 din Legea descentralizării.
838. Question no.1790A/14-06-2006
Actul adițional la Contractul colectiv de muncă la nivel național.
839. Question no.1791A/14-06-2006
Situația lucrărilor de reabilitare a DN 1C și DN 17.
840. Question no.1792A/14-06-2006
Situația serviciului de ambulanță.
841. Question no.1793A/14-06-2006
Ferma 7 Socodor, jud.Arad.
842. Question no.1794A/15-06-2006
Grave nereguli în distribuția energiei electrice către consumatorii casnici din jud.Suceava.
843. Question no.1795A/19-06-2006
Situația Spitalului de Boli Infecțioase a Municipiului Oradea.
844. Question no.1796A/19-06-2006
Măsuri privind îmbunătățirea sistemului de confidențialitate și securitate a subiectelor pentru examene.
845. Question no.1797A/19-06-2006
Referitor la societățile de distribuție a energiei electrice.
846. Question no.1798A/19-06-2006
Privatizarea premeditat frauduloasă a societăților comerciale ALRO SA și ALPROM SA Slatina.
847. Question no.1799A/20-06-2006
Referitor la îmbunătățirea și simplificarea procesului de acordare a cetățeniei române pentru românii din Basarabia și Bucovina de Nord.
848. Question no.1800A/20-06-2006
Refacerea caselor distruse și avariate de apele Dunării la mâna miliardarilor din Top 300.
849. Question no.1801A/20-06-2006
Legea 95/2006, motiv de dispute și la nivel local.
850. Question no.1802A/20-06-2006
Situația bugetară din Ministerul Educației și Cercetării.
851. Question no.1803A/20-06-2006
Măsura discriminatorie introdusă de Legea 95/2006 privitoare la pensionarea medicilor pe criteriul de gen și vârstă.
852. Question no.1804A/20-06-2006
Referitor la Legea 95/2006.
853. Question no.1805A/20-06-2006
Deficiențe în exploatarea fondului forestier.
854. Question no.1806A/20-06-2006
Situația Clinicii de Medicina Muncii.
855. Question no.1807A/20-06-2006
Situația Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății.
856. Question no.1808A/20-06-2006
Blocaj în aplicarea prevederilor Legii 247/2005 în Codlea - jud.Brașov.
857. Question no.1809A/20-06-2006
Restituirea a 254 ha teren Comunei Cristian-Brașov.
858. Question no.1810A/20-06-2006
Restituirea suprafeței de 254 ha în favoarea comunei Cristian-jud.Brașov.
859. Question no.1811A/21-06-2006
Situația pisciculturii din jud.Mehedinți.
860. Question no.1812A/21-06-2006
Situația medicilor stomatologi din jud.Mehedinți.
861. Question no.1813A/21-06-2006
Incompatibilitatea inspectorului general al ISJ Mehedinți cu funcția deținută.
862. Question no.1814A/21-06-2006
Situația DN 56A, în zona Dealului Stârmina, jud.Mehedinți.
863. Question no.1815A/21-06-2006
Impozitul de 7,5 euro pe 1000 de metri cubi de gaz.
864. Question no.1816A/21-06-2006
Efectele reformei sănătății.
865. Question no.1817A/21-06-2006
Revolta din justiție.
866. Question no.1818A/21-06-2006
Nerespectarea legislației cu privire la animale.
867. Question no.1819A/21-06-2006
Ratificarea Tratatului de Aderare a României la Uniune Europeană.
868. Question no.1820A/21-06-2006
Alocare fonduri anterior și ulterior inundațiilor.
869. Question no.1821A/21-06-2006
"Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență".
870. Question no.1822A/22-06-2006
Retrocedarea a 193000 ha pădure în favoarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
871. Question no.1823A/22-06-2006
Concesionarea plajelor de pe litoralul românesc.
872. Question no.1824A/22-06-2006
Referitor la crearea unor Centre de Colectare selectivă a deșeurilor.
873. Question no.1825A/22-06-2006
Protejarea monumentelor istorice conform prevederilor Legii 422/2001.
874. Question no.1826A/23-06-2006
Restituirea proprietăților pe raza comunei Podari - Dolj.
875. Question no.1827A/27-06-2006
Contractul de reparație a Spitalului Județean Constanța.
876. Question no.1828A/27-06-2006
Legalitatea prevederilor cuprinse în Ordinul Ministerului Justiției nr.1108/C/05.05.2006.
877. Question no.1829A/27-06-2006
Posibilitatea repartizării unui microbuz destinat transportului școlarilor din satul Fântânele - com.Radovan - Dolj.
878. Question no.1830A/27-06-2006
Posibilitatea ca toți locuitorii com.Rast să beneficieze de ajutor social până la 1 oct.2006.
879. Question no.1831A/27-06-2006
Situația actuală a sinistraților din com.Rast, jud.Dolj.
880. Question no.1832A/27-06-2006
Restituirea TVA-ului aferent exportului în cazul societăților aflate în privatizare.
881. Question no.1833A/27-06-2006
Referitor la fonduri pentru refacerea drumurilor jud.Giurgiu.
882. Question no.1834A/27-06-2006
Abandonul școlar.
883. Question no.1835A/27-06-2006
Tratamentul diabeticilor din jud.Brașov.
884. Question no.1836A/28-06-2006
Câți pensionari sunt înregistrați la nivel național?
885. Question no.1837A/28-06-2006
Referitor la distrugerea arhivei Primăriei com.Rast datorită inundațiilor.
886. Question no.1838A/28-06-2006
Referitor la memoriul unui grup de oameni de afaceri din mun.Cluj-Napoca.
887. Question no.1839A/28-06-2006
Strategia Ministerului Sănătății referitor la plata serviciilor medicale.
888. Question no.1840A/28-06-2006
Valoarea pagubelor produse de inundațiile din 2005 și 2006.
889. Question no.1841A/28-06-2006
Referitor la inundații.
890. Question no.1842A/28-06-2006
Strămutarea caselor afectate grav de inundații.
891. Question no.1843A/28-06-2006
Formularea unui răspuns în legătură cu abuzurile și ilegalitățile săvârșite de CNA la concursul de acordare a licenței audiovizuale în Târgoviște.
892. Question no.1844A/28-06-2006
"Amenajarea râului Vedița la Colonești și decolmatarea râului Olteț la Fălcoiu".
893. Question no.1845A/28-06-2006
Achiziția laptelui de la producătorii particulari.
894. Question no.1846A/28-06-2006
Strategia de restructurare în vederea privatizării societăților cu capital de stat din domeniul exploatării miniere din zona Moldovei.
895. Question no.1847A/28-06-2006
Referitor la acordarea de despăgubiri pentru terenurile afectate de instalarea unor conducte magistrale de gaz.
896. Question no.1848A/28-06-2006
Modernizarea sistemului medical psihiatric din jud.Suceava.
897. Question no.1849A/28-06-2006
Abuzuri în aplicarea prevederilor Legii 18/1991, în jud.Suceava.
898. Question no.1850A/28-06-2006
Furturi de masă lemnoasă.
899. Question no.1851A/28-06-2006
Alocare fonduri Programul FERMIERUL.
900. Question no.1852A/28-06-2006
Clarificarea situației juridice a medicilor de familie.
901. Question no.1853A/28-06-2006
Situația chiriașilor care doresc să achiziționeze locuințele de serviciu.
902. Question no.1854A/28-06-2006
Stare de incompatibilitate a unui șef de secție de la Spitalul Județean Satu Mare.
903. Question no.1855A/28-06-2006
Referitor la memoriul doamnei Rus Elvira din Cluj-Napoca.
904. Question no.1856A/28-06-2006
Măsuri pentru ajutorarea familiilor afectate de calamitățile naturale din ultimii doi ani.
905. Question no.1857A/28-06-2006
Referitor la Legea 309/2002.
906. Question no.1858A/28-06-2006
Campania "E.U. NU DAU ȘPAGĂ - E.U. NU IAU ȘPAGĂ"
907. Question no.1859A/28-06-2006
Locuințele ANL.
908. Question no.1860A/28-06-2006
Situația "Dosarului aurului" aparținând veteranilor de război din România.
909. Question no.1861A/28-06-2006
Situația privind restaurarea monumentelor istorice din loc.Cerneți, jud.Mehedinți.
910. Question no.1862A/28-06-2006
Stația CFR din Drobeta Turnu-Severin.
911. Question no.1863A/28-06-2006
Introducerea Linux-ului în învățământul românesc.
912. Question no.1864A/28-06-2006
Situația campionilor mondiali universitari.
913. Question no.1865A/28-06-2006
SC LAMINORUL SA Brăila.
914. Question no.1866A/28-06-2006
SC CEPROHART SA Brăila.
915. Question no.1867A/04-09-2006
Poliția Municipiului Rădăuți, jud.Suceava.
916. Question no.1868A/04-09-2006
Trecerea unui teren de sport în domeniul privat.
917. Question no.1869A/04-09-2006
Cuantumul sumelor alocate jud.Buzău, pentru dezvoltarea proiectelor din învățământ, după suplimentarea bugetară.
918. Question no.1870A/05-09-2006
Aspecte privind derularea programelor naționale de sănătate.
919. Question no.1871A/05-09-2006
Oportunitatea garantării investițiilor în infrastructura de către Guvernul României.
920. Question no.1872A/05-09-2006
Sprijinirea cu fonduri a unor obiective sociale din jud.Vâlcea.
921. Question no.1873A/05-09-2006
Repararea căii ferate Alunu - Berbești - Băbeni.
922. Question no.1874A/05-09-2006
Acordarea subvențiilor către producătorii agricoli din sectorul animalier și din sectorul piscicol și prin intermediul cooperativelor de credit din rețeaua CREDITCOOP.
923. Question no.1875A/06-09-2006
Referitor la inființarea instanțelor pentru minori.
924. Question no.1876A/06-09-2006
Referitor la existența unui program de master în domeniul protecției consumatorului.
925. Question no.1877A/06-09-2006
Referitor la numărul necesar de psihopedagogi evaluat de minister.
926. Question no.1878A/06-09-2006
Referitor la copii cu handicap.
927. Question no.1879A/07-09-2006
Referitor la creșterea conținutului de plumb al aerului atmosferic în mun.Baia Mare.
928. Question no.1880A/07-09-2006
"Despăgubirea" de 6 mil Euro primită de BECHTEL.
929. Question no.1881A/11-09-2006
Despăgubiri pentru bunurile sechestrate în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța.
930. Question no.1882A/11-09-2006
Despăgubiri pentru bunurile sechestrate în Basarabia, Bucovina de Nord și ținutul Herța.
931. Question no.1883A/11-09-2006
Plata drepturilor salariale restante la SC Porțelanul SA Dorohoi.
932. Question no.1884A/11-09-2006
Termenul limită de finalizare a construcțiilor în jud.Dolj.
933. Question no.1885A/11-09-2006
Referitor la CD-uri piratate vândute profesorilor din jud.Dolj.
934. Question no.1886A/11-09-2006
Referitor la înstrăinarea mai multor terenuri ale unor universități de stat.
935. Question no.1887A/11-09-2006
Evoluția nivelului de trai.
936. Question no.1888A/11-09-2006
Referitor la Legea 290/2003.
937. Question no.1889A/11-09-2006
Referitor la alegeri pentru postul rămas vacant de primar al com.Iclod, jud.Cluj.
938. Question no.1890A/11-09-2006
Referitor la memoriul domnului Braina Viorel din loc.Florești, jud.Cluj.
939. Question no.1891A/11-09-2006
Referitor la memoriul domnului Coman Virgil din Cluj-Napoca.
940. Question no.1892A/11-09-2006
Referitor la memoriul doamnei Pop Eugenia din Cluj.
941. Question no.1893A/11-09-2006
Referitor la memoriul domnului Fabian Ioan din com.Baciu, jud.Cluj.
942. Question no.1894A/12-09-2006
Strategia de implementare a Programului FOCUS SCHI în jud.Brașov.
943. Question no.1895A/12-09-2006
Nereguli privind aplicarea Legii fondului funciar 18/1991 în com.Salcea, jud.Suceava.
944. Question no.1896A/12-09-2006
Neaplicarea în jud.Covasna a Legii 236/2006 pentru aprobarea OUG 110/2005.
945. Question no.1897A/12-09-2006
Situația românilor care trăiesc în Canada.
946. Question no.1898A/12-09-2006
Cetățenie română pentru românii timoceni.
947. Question no.1899A/12-09-2006
Măsurile luate pentru pregătirea începerii anului școlar.
948. Question no.1900A/12-09-2006
Programul Fermierul.
949. Question no.1901A/12-09-2006
Referitor la gestionarea și tratarea unor categorii de substanțe.
950. Question no.1902A/12-09-2006
Situația monumentului istoric Cetatea Poienari, jud.Argeș.
951. Question no.1903A/12-09-2006
Revizuirea Ordinului 575/2006.
952. Question no.1904A/12-09-2006
Depozitarea gunoaielor în vecinătatea com.Podari - pe malul pârâului "Hoțul".
953. Question no.1905A/12-09-2006
Situația podului de cale ferată de la Proieni, jud.Vâlcea.
954. Question no.1906A/12-09-2006
Fonduri provenite de la UE.
955. Question no.1907A/12-09-2006
Referitor la granițele UE care trebuie să permită libera circulație.
956. Question no.1908A/12-09-2006
Incidența bolilor canceroase în jud.Bacău, atât la populația adultă cât și la copii atinge cote alarmante.
957. Question no.1909A/13-09-2006
Asocierea SC TOHAN SA Zărnești la constituirea SC BREM COMPANY SRL.
958. Question no.1910A/13-09-2006
Probleme ale medicilor rezidenți.
959. Question no.1911A/13-09-2006
Referitor la SC Nitrocontrol SA Făgăraș.
960. Question no.1912A/13-09-2006
Subprogramul "Dezvoltarea orașelor prin stimularea activităților întreprinderilor mici și mijlocii".
961. Question no.1913A/13-09-2006
Campania de informare publică referitoare la implementarea Rețelei Natura 2000.
962. Question no.1914A/19-09-2006
Dacă urmașii celor refugiați beneficiază de prevederile Legii 189/2000.
963. Question no.1915A/18-09-2006
Referitor la memoriul doamnei Veronica Petrinca din Tg. Mureș.
964. Question no.1916A/18-09-2006
Starea drumurilor naționale din jud.Prahova.
965. Question no.1917A/18-09-2006
Referitor la memoriul domnului Pavel Costruț din com.Marca, jud.Sălaj.
966. Question no.1918A/18-09-2006
Referitor la memoriul doamnei Ligia Mustățea, directorul Editurii Leda din Cluj-Napoca.
967. Question no.1919A/18-09-2006
Referitor la procesul de preschimbare a certificatelor de revoluționar.
968. Question no.1920A/18-09-2006
Referitor la memoriul doamnei Mariana Pintilie.
969. Question no.1921A/18-09-2006
Referitor la memoriul depus din partea a două societăți de procesare a laptelui.
970. Question no.1922A/18-09-2006
Referitor la memoriul domnului Alin Pleșa din Deva, jud.Hunedoara.
971. Question no.1923A/18-09-2006
Referitor la subvenționarea unor culturi agricole.
972. Question no.1924A/18-09-2006
Referitor la profesia de asistent social.
973. Question no.1925A/18-09-2006
Referitor la persoanele cu handicap.
974. Question no.1926A/19-09-2006
Autoritatea de control a birourilor de traduceri autorizate.
975. Question no.1927A/19-09-2006
Decontarea cheltuielilor de transport pentru profesorii care fac naveta.
976. Question no.1928A/19-09-2006
Trecerea spre o armată profesionistă și statutul angajaților civili.
977. Question no.1929A/19-09-2006
Impozitul pe terenurile agricole în cazul proprietăților decedați.
978. Question no.1930A/19-09-2006
Situația dosarelor revoluționarilor din Turda.
979. Question no.1931A/19-09-2006
Cine au fost reprezentanții României la negocierile privind capitolul "Energia" din Tratatul de aderare a României la UE.
980. Question no.1932A/19-09-2006
De ce nu a fost susținută o perioada de tranziție pentru alinierea tarifelor din România la gaze naturale, energie electrică, energie termică la nivelul țărilor din UE?
981. Question no.1933A/19-09-2006
Referitor la privatizarea SC "ARO SA Câmpulung.
982. Question no.1934A/19-09-2006
Privatizarea SC "PETROM" SA.
983. Question no.1935A/19-09-2006
Referitor la bugetul alocat spitalelor.
984. Question no.1936A/19-09-2006
Lipsa unui computer tomograf la Spitalul Județean Bistrița-Năsăud.
985. Question no.1937A/19-09-2006
Declarația doamnei Mioara Mantale, Prefect al Capitalei, privind modul în care sunt pregătite grădinițele și școlile pentru începerea unui nou an școlar.
986. Question no.1938A/19-09-2006
Criza laptelui praf prescris de către medicii de familie.
987. Question no.1939A/18-09-2006
Contractul "BECHTEL".
988. Question no.1940A/19-09-2006
Referitor la Spitalul Județean Bistrița-Năsăud.
989. Question no.1941A/19-09-2006
Situația penitenciarelor din România.
990. Question no.1942A/19-09-2006
Protecția minorităților naționale și integrarea socială a romilor.
991. Question no.1943A/19-09-2006
Strategia Ministerului pentru Autoritatea Națională pentru Turism.
992. Question no.1944A/19-09-2006
Tratament pentru bolnavii care au nevoie de dializă hepatică.
993. Question no.1945A/19-09-2006
Stadiul cercetărilor în cazul SC ARO SA Câmpulung.
994. Question no.1946A/19-09-2006
Turismul românesc, încotro? Când se vor reabilita podul situat pe raza com.Albești Paleologu, pe DN 1 B și DN 1 D Albești-Urziceni?
995. Question no.1947A/19-09-2006
Stadiul desfășurării Proiectului "e-Școala".
996. Question no.1948A/19-09-2006
Dosarul cazului "BCR Novaci, Gorj - RARORA, Vâlcea".
997. Question no.1949A/19-09-2006
Măsuri de siguranță rutiere necesare ca urmare a accidentelor rutiere de pe autostrada A1 București - Pitești.
998. Question no.1950A/20-09-2006
Care sunt cauzele nerespectării regulilor de circulație?
999. Question no.1951A/20-09-2006
Referitor la activitatea managerului de la Compania Națională Poșta Română.
1000. Question no.1952A/20-09-2006
Referitor la lucrări de amenajare a parcărilor la mânăstiri și alte monumente istorice.
1001. Question no.1953A/20-09-2006
Nerespectarea de către CFR a obligației de întreținere a curățeniei de-a lungul șinelor și suprafețelor de teren limitrofe.
1002. Question no.1954A/20-09-2006
Secretarii unităților administrativ-teritoriale care nu au studii superioare juridice sau administrative.
1003. Question no.1955A/20-09-2006
Referitor la OUG 71/2002.
1004. Question no.1956A/20-09-2006
Atitudinea funcționarilor publici, angajați ai Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură - Dolj.
1005. Question no.1957A/20-09-2006
Licitația pentru tronsonul autostrăzii București Ploiești.
1006. Question no.1958A/20-09-2006
Acordare compensații bănești în baza Legii 9/1998.
1007. Question no.1959A/20-09-2006
Campanii privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale.
1008. Question no.1960A/20-09-2006
Campania de informare pentru promovarea carierei militare.
1009. Question no.1961A/20-09-2006
Reforma din învățământ.
1010. Question no.1962A/20-09-2006
Situația aprobării cererii de finanțare a proiectului de construire a două poduri peste râul Amaradia în satul Țandăra și în satul Popeasa din com.Goiești, jud.Dolj.
1011. Question no.1963A/20-09-2006
Situația podului Calafat - Vidin de peste fluviul Dunărea.
1012. Question no.1964A/20-09-2006
Solicitarea Asociației secretarilor comunelor, orașelor și municipiilor din jud.Arad.
1013. Question no.1965A/20-09-2006
Disfuncționalități în ceea ce privește buna funcționare a activității oamenilor legii.
1014. Question no.1966A/20-09-2006
Referitor la calendarul adoptării legii salarizării personalului auxiliar din justiție.
1015. Question no.1967A/20-09-2006
Situația proiectelor Nabuccov și oleoductului Constanța-Trieste.
1016. Question no.1968A/21-09-2006
Organigrama și execuția bugetară a AVAS.
1017. Question no.1969A/21-09-2006
Referitor la persoanele cu handicap.
1018. Question no.1970A/02-10-2006
Referitor la Mafia din jud.Vîlcea.
1019. Question no.1971A/03-10-2006
Referitor la prețul gazelor naturale furnizate populației.
1020. Question no.1972A/03-10-2006
Proiectul "Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Vîrșolț".
1021. Question no.1973A/03-10-2006
"Punere în siguranță pod rutier localitatea Bălan, jud.Sălaj".
1022. Question no.1974A/03-10-2006
Evaluarea activității institutelor culturale.
1023. Question no.1975A/03-10-2006
SC Protan SA Dej.
1024. Question no.1976A/03-10-2006
Referitor la nereguli din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca.
1025. Question no.1977A/03-10-2006
SC Argos SA din Cluj-Napoca.
1026. Question no.1978A/03-10-2006
Referitor la memoriul doamnei Ligia Mustățea, directorul Editiurii Leda din Cluj-Napoca.
1027. Question no.1979A/03-10-2006
Referitor la un memoriu-protest al cadrelor didactice din Cluj.
1028. Question no.1980A/03-10-2006
Referitor la locuitorii com.Râșca, jud.Cluj.
1029. Question no.1981A/04-10-2006
Referitor la lucrările de amenajare a parcărilor la mânăstiri și alte monumente istorice.
1030. Question no.1982A/04-10-2006
Referitor la sectorul tehnologiei informației.
1031. Question no.1983A/04-10-2006
Referitor la un proiect de instruire profesională în agricultură.
1032. Question no.1984A/04-10-2006
Practica de specialitate a studenților.
1033. Question no.1985A/04-10-2006
Mint ziarele în privința licitațiilor pentru autostrăzi?
1034. Question no.1986A/04-10-2006
Reconstituirea dreptului de proprietate.
1035. Question no.1987A/04-10-2006
Turismul la Brăila.
1036. Question no.1988A/04-10-2006
Strategie mediu.
1037. Question no.1989A/04-10-2006
Incinerarea deșeurilor medicale.
1038. Question no.1990A/04-10-2006
Sesizarea d-nei Iordache Cornelia din mun.Rădăuți - jud.Suceava.
1039. Question no.1991A/04-10-2006
Montarea indicatoarelor de intrare în jud.Suceava.
1040. Question no.1992A/04-10-2006
"Indemnizațiile primite de cei ce fac obiectul Legii 189/2000".
1041. Question no.1993A/05-10-2006
Măsurile întreprinse de MS Publice privind ajustarea prețurilor la medicamente.
1042. Question no.1994A/05-10-2006
Referitor la memoriul domnului Ungurianu Mihai din Botoșani.
1043. Question no.1995A/09-10-2006
Destinația, modalitatea și condițiile de acordare a sprijinului financiar din bugetul MAPDR, grupurilor de producători, cf.OG nr.37/14.07.2005.
1044. Question no.1996A/09-10-2006
Referitor la memoriul familiei Bogdan.
1045. Question no.1997A/09-10-2006
Deficiențe în aplicarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare
1046. Question no.1998A/09-10-2006
Referitor la evenimentul mai puțin obișnuit ; o naștere cvatruplă.
1047. Question no.1999A/09-10-2006
Referitor la problemele grave de la Clinica de Medicina Muncii din Cluj-Napoca.
1048. Question no.2000A/09-10-2006
Referitor la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2007.
1049. Question no.2001A/09-10-2006
Referitor la o știre cf căreia farmaciile folosesc fondurile alocate pentru anul viitor.
1050. Question no.2002A/10-10-2006
Decontarea serviciilor stomatologice pentru studenți.
1051. Question no.2003A/10-10-2006
Starea reală a economiei.
1052. Question no.2004A/10-10-2006
Referitor la proiectul "Reabilitare drum Ciucea - Crasna - Vîrșolț".
1053. Question no.2005A/10-10-2006
Titlu proiect "Punere în siguranță pod rutier" localitatea Bălan, jud.Sălaj.
1054. Question no.2006A/10-10-2006
"Situația cadrelor didactice din Universitatea de Arte București".
1055. Question no.2007A/11-10-2006
Arondarea portului Medgidia în subordinea administrației locale.
1056. Question no.2008A/11-10-2006
Referitor la tăierile ilegale din Fondul Forestier Național.
1057. Question no.2009A/11-10-2006
Modernizarea infrastructurii din zona mânăstirilor din jud.Suceava.
1058. Question no.2010A/11-10-2006
Trecerea Serviciului Național de Evaluare și Examinare în categoria instituțiilor care operează cu informaii clasificate.
1059. Question no.2011A/11-10-2006
Situația românilor din Serbia.
1060. Question no.2012A/11-10-2006
Referitor la problemele cu care se confruntă sistemul educațional.
1061. Question no.2013A/11-10-2006
Politica de protecție a consumatorului. Conține 11 întrebari.
1062. Question no.2014A/11-10-2006
Referitor la situația căminelor studențești.
1063. Question no.2015A/11-10-2006
"Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii școlare".
1064. Question no.2016A/11-10-2006
Referitor la depozitul de deșeuri menajere al com.Șanț, jud.Bistrița Năsăud.
1065. Question no.2017A/11-10-2006
Situația reabilitării drumurilor județene Satu Mare.
1066. Question no.2018A/11-10-2006
Cazul petentului Alexandru Smărăndoiu.
1067. Question no.2019A/11-10-2006
Tariful social pentru plata energiei electrice.
1068. Question no.2020A/11-10-2006
Referitor la protestul personalului medical.
1069. Question no.2021A/11-10-2006
Rămășițele pământești ale Sfântului martir Constantin Brâncoveanu.
1070. Question no.2022A/11-10-2006
Înscrierea Mânăstirii Cozia în patrimoniul UNESCO.
1071. Question no.2023A/11-10-2006
Reclamații privind restituirea proprietăților în jud.Brașov.
1072. Question no.2024A/12-10-2006
Manageriat defectuos în conducerea și administrarea Castelului Bran.
1073. Question no.2025A/16-10-2006
Dacă este prevăzut introducerea - la nivelul claselor gimnaziale - a unei materii care să studieze aparatul de lucru al Uniunii Europene și organizarea acesteia.
1074. Question no.2026A/16-10-2006
Referitor la memoriul domnului Petre Traian din loc.Râșca, jud.Cluj.
1075. Question no.2027A/16-10-2006
Referitor la lucrările de slabă calitate efectuate la drumul național Cluj-Napoca - Dej.
1076. Question no.2028A/16-10-2006
Referitor la memoriul doamnei Mariana Cucuruzan din Cluj-Napoca.
1077. Question no.2029A/16-10-2006
Întârzierea nejustificată a eliberării titlurilor de proprietate asupra terenurilor din jud.Suceava.
1078. Question no.2030A/16-10-2006
Informații privind Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.
1079. Question no.2031A/16-10-2006
Referitor la nefinanțarea navetei elevilor din unele localități ale jud.Covasna care nu au școală în limba maternă în localitatea de domiciliu.
1080. Question no.2032A/17-10-2006
Referitor la aportul agriculturii la formarea produsului intern brut.
1081. Question no.2033A/17-10-2006
Referitor la organizarea Sommet-ului Francofoniei.
1082. Question no.2034A/17-10-2006
Organizarea Sommet-ului Francofoniei.
1083. Question no.2035A/17-10-2006
Consultanță privind obținerea fondurilor europene.
1084. Question no.2036A/17-10-2006
Despăgubirea păgubiților Caritas.
1085. Question no.2037A/17-10-2006
Misiunea ministerului începând cu 1 ianuarie 2007.
1086. Question no.2038A/17-10-2006
Inchisori CIA pe teritoriul României.
1087. Question no.2039A/17-10-2006
Spitalele românești mult sub nivelul celor din Europa.
1088. Question no.2040A/17-10-2006
Suportarea cheltuielilor medicale pentru prestații stomatologice.
1089. Question no.2041A/17-10-2006
Salvarea Mânăstirii Berislăvești.
1090. Question no.2042A/17-10-2006
OUG nr.41/2001.
1091. Question no.2043A/17-10-2006
Apariția Legii 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale.
1092. Question no.2044A/17-10-2006
Referitor la taxa de dezinfecției a mijloacelor auto pentru cetățenii ce trec pe la Vama Siret.
1093. Question no.2045A/17-10-2006
Oportunitatea privatizării CEC.
1094. Question no.2046A/17-10-2006
Referitor la programul de reabilitare a drumurilor interjudețene.
1095. Question no.2047A/17-10-2006
Referitor la politicile de diminuare a șomajului în zonele rurale.
1096. Question no.2048A/18-10-2006
Programul eLearning.
1097. Question no.2049A/18-10-2006
Colectarea taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune.
1098. Question no.2050A/18-10-2006
Care sunt obiectivele proiectului de twinning RO 2004/IB/FI - 04, finanțat de UE.
1099. Question no.2051A/18-10-2006
Care sunt obiectivele care fac parte din Proiectul "Închiderea Minelor, Refacerea Mediului și Regenerare Socio-Economică".
1100. Question no.2052A/18-10-2006
Referitor la bolnavii de tuberculoză.
1101. Question no.2053A/18-10-2006
situația domnului Rareș Eugen Olteanu din Cluj-Napoca.
1102. Question no.2054A/18-10-2006
Efectele grevei avocaților asupra stării de infracționalitate.
1103. Question no.2055A/23-10-2006
Referitor la HG 1399/2006.
1104. Question no.2056A/23-10-2006
Situația reamenajării Sălii Palatului.
1105. Question no.2057A/24-10-2006
Referitor la memoriul domnului Butnaru Petrică.
1106. Question no.2058A/24-10-2006
Referitor la memoriul doamnei Grigoriu Natalia din mun.Botoșani.
1107. Question no.2059A/24-10-2006
Medicamente prevăzute de medicii de familie neonorate de farmacii decât parțial.
1108. Question no.2060A/24-10-2006
Referitor la situația doamnei Gherman Maria din Bistrița.
1109. Question no.2061A/24-10-2006
Efectele privatizării secției de circulație Ciumeghiu-Vașcău.
1110. Question no.2062A/24-10-2006
Modul de tarifare a interconectării pentru operatorii de telefonie mobilă.
1111. Question no.2063A/25-10-2006
Se intenționează înființarea unei Case de cultură a studenților în jud.Gorj?
1112. Question no.2064A/25-10-2006
Solicită răspunsuri la câteva întrebări.
1113. Question no.2065A/25-10-2006
Numărul mare de decese cauzate de hepatitele cronice.
1114. Question no.2066A/25-10-2006
ordinul 262/2006 privind interzicerea pentru 10 ani a pescuitului sturionilor în Delta Dunării.
1115. Question no.2067A/25-10-2006
Privatizarea Plafarului.
1116. Question no.2068A/25-10-2006
Subvențiile pentru prețul la energie.
1117. Question no.2069A/25-10-2006
Salarizarea personalului din Direcțiile Județene pentru Agricultură și Dezvltare Rurală.
1118. Question no.2070A/25-10-2006
Construirea unui centru social al nevăzătorilor.
1119. Question no.2071A/25-10-2006
Salvarea frescei medievale de la biserica din loc.Lunca-Stănești, jud.Vâlcea.
1120. Question no.2072A/25-10-2006
Necesitatea finanțării proiectului pentru construirea unei săli de sport la Colegiul Economic din Rm.Vâlcea.
1121. Question no.2073A/25-10-2006
Numirea domnului Paul Mustață.
1122. Question no.2074A/25-10-2006
Subvenția pentru crescătorii de animale.
1123. Question no.2075A/25-10-2006
Sprijin financiar bisericilor din jud.Botoșani.
1124. Question no.2076A/25-10-2006
Referitor la organizarea unor concursuri de ocupare a unor posturi de funcționar public în cadrul Consiliului Județean Harghita.
1125. Question no.2077A/25-10-2006
Tăierile de copaci și ilegalitățile Primăriei Timișoara.
1126. Question no.2078A/25-10-2006
Certificatul nominal pentru activitatea de voluntariat.
1127. Question no.2079A/25-10-2006
Situația avizelor de construcție sub cabluri de înaltă tensiune.
1128. Question no.2080A/25-10-2006
Memorandumuri privind împrumuturi de finanțare.
1129. Question no.2081A/25-10-2006
Referitor la memoriul domnului Ilie Șandru din Alba Iulia.
1130. Question no.2082A/25-10-2006
Referitor la problemele din jud.Vaslui privind sistemul românesc de învățământ.
1131. Question no.2083A/25-10-2006
Situația Birourilor de Cadastru.
1132. Question no.2084A/26-10-2006
Recalculare pensii.
1133. Question no.2085A/23-10-2006
Cancerul la sân.
1134. Question no.2086A/26-10-2006
Referitor la cancerul la sân.
1135. Question no.2087A/25-10-2006
Programul de modernizare a metroului.
1136. Question no.2088A/26-10-2006
Referitor la proiectul de diplomație publică "România în sunete, România în muzica lumii".
1137. Question no.2089A/26-10-2006
Schimbarea procedurilor pentru dobândirea cetățeniei românești.
1138. Question no.2090A/26-10-2006
Situația pensionarilor agricultori.
1139. Question no.2091A/26-10-2006
Metodologia de calcul a drepturilor de pensie.
1140. Question no.2092A/26-10-2006
Secretarii unităților administrativ-teritoriale care nu au studii superioare juridice sau administrative.
1141. Question no.2093A/26-10-2006
Aplicarea HG 267/1990 și a HG 407/1990.
1142. Question no.2094A/27-10-2006
Referitor la memoriul primit din partea HR Press.
1143. Question no.2095A/30-10-2006
Lipsa de eficiență a sistemului de acordare a subvenției pentru motorină pe bază de adeverință.
1144. Question no.2096A/30-10-2006
Necesitatea construirii unei șosele de centură în municipiul Rădăuți, jud.Suceava.
1145. Question no.2097A/30-10-2006
Înlocuirea testelor naționale cu teze naționale.
1146. Question no.2098A/30-10-2006
Referitor la memoriul doamnei Ligia Mustățea, directorul Editurii Leda din Cluj-Napoca.
1147. Question no.2099A/30-10-2006
Referitor la SC SOMVETRA SA Gherla, jud.Cluj.
1148. Question no.2100A/30-10-2006
Referitor la memoriul locuitorilor comunei Călățele, jud.Cluj.
1149. Question no.2101A/30-10-2006
Referitor la locatarii imobilului de pe str.Iulia Maniu 1-3 din mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj.
1150. Question no.2102A/30-10-2006
Măsuri de spijinire a tinerilor fermieri.
1151. Question no.2103A/31-10-2006
Subvenționarea în agricultură.
1152. Question no.2104A/31-10-2006
Capacitatea ministerului de a utiliza bugetul de investiții.
1153. Question no.2105A/31-10-2006
Rezervele de sânge la nivelul unităților de primire a urgențelor.
1154. Question no.2106A/31-10-2006
Agroturismul în UE.
1155. Question no.2107A/31-10-2006
Privatizarea CEC.
1156. Question no.2108A/31-10-2006
Spitalul Județean Giurgiu.
1157. Question no.2109A/31-10-2006
"Necesitatea eliberării de titluri de proprietate parțiale".
1158. Question no.2110A/01-11-2006
Situația unităților de învățământ din mediul rural în jud.Mehedinți.
1159. Question no.2111A/01-11-2006
Situația ortofotoplanurilor destinate comunelor din Mehedinți.
1160. Question no.2112A/01-11-2006
Culoarul IV Paneuropean.
1161. Question no.2113A/01-11-2006
Referitor la RA Administrația Zonei Libere Curtici-Arad.
1162. Question no.2114A/01-11-2006
Modificarea și completarea OUG 105/2003.
1163. Question no.2115A/01-11-2006
Solicită lamuriri la proiectul de pregătire profesională pentru dezvoltarea competențelor privind managementul prelucrării și marketingul produselor agricole și piscicole.
1164. Question no.2116A/01-11-2006
Programul de responsabilitate socială corporativa "Milioane de oameni, milioane de copaci".
1165. Question no.2117A/01-11-2006
Referitor la Legea 9/1998.
1166. Question no.2118A/02-11-2006
Cum vor fi detaliate pe direcții concrete toate fondurile destinate jud.Vaslui de către ministerul care are onoarea să vă aibă în fruntea lui?
1167. Question no.2119A/02-11-2006
Nesocotirea unei situații de drept tranșată printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.
1168. Question no.2120A/02-11-2006
Forța juridică a unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.
1169. Question no.2121A/02-11-2006
Mutarea Centrului Olimpic de Lupte Feminine pentru Cadete din mun.Reșița în mun.Târgoviște.
1170. Question no.2122A/06-11-2006
Subvențiile comunitare acordate agricultorilor români.
1171. Question no.2123A/06-11-2006
Situația școlilor fără căldură.
1172. Question no.2124A/06-11-2006
Evaluarea aplicării Protocolului de la Kyoto.
1173. Question no.2125A/06-11-2006
Situația SC Napopan SA din Cluj.
1174. Question no.2126A/06-11-2006
Strategia Ministerului Culturii și Cultelor cu privire la viitorul Sălii Palatului și a angajaților de aici.
1175. Question no.2127A/06-11-2006
Referitor la prețul de distribuție a gazelor naturale.
1176. Question no.2128A/06-11-2006
Strategia Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale cu privire la stadiul procesului de descentralizare al acestei instituții.
1177. Question no.2129A/06-11-2006
Efectuarea unui control amănunțit al procesului și contractului de privatizare al Combinatului de Industria Sârmei Câmpia Turzii Mechel.
1178. Question no.2130A/07-11-2006
Nominalizarea celor doi judecători la Curtea de Justiție a Comunităților Europene și la Tribunalul de Primă Instanță.
1179. Question no.2131A/07-11-2006
Modul de utilizare a rezervei bugetare la dispoziția Guvernului în anul 2006.
1180. Question no.2132A/07-11-2006
Situația Acceleratorului Linear de Particule Varian Clinac 2100SC.
1181. Question no.2133A/07-11-2006
Problema existenței a două titluri de proprietate pe aceleași suprafețe de teren.
1182. Question no.2134A/07-11-2006
Referitor la medicina sportivă.
1183. Question no.2135A/08-11-2006
Referitor la Legea 248/2005.
1184. Question no.2136A/08-11-2006
Drepturile persoanelor cu handicap la servicii culturale.
1185. Question no.2137A/08-11-2006
Salvați Pădurea Letea!
1186. Question no.2138A/08-11-2006
Salvați Pădurea Letea!
1187. Question no.2139A/08-11-2006
Aplicarea Legii 236/2006.
1188. Question no.2140A/08-11-2006
Solicită să cunoască ce cuprinde Documentul Final al celei de a VIII-a reuniuni a Grupului de Lucru Interguvernamental româno-italian pentru schimburi și cooperare economică și industrială.
1189. Question no.2141A/08-11-2006
Programul de Evaluare a Stării de Sănătate a Populației României.
1190. Question no.2142A/08-11-2006
Salvarea frescei și consolidarea bisericii Sf.Vasile din orașul Horezu.
1191. Question no.2143A/08-11-2006
Rezolvarea situației tensionate din comuna vâlceană Titești.
1192. Question no.2144A/08-11-2006
Aplicarea legii 9/1998.
1193. Question no.2145A/08-11-2006
"Centrul Educația 2000".
1194. Question no.2145A/08-11-2006
"Centrul Educația 2000".
1195. Question no.2146A/08-11-2006
Referitor la cazurile de malpraxis.
1196. Question no.2147A/08-11-2006
Constituirea unor structuri specializate în investigarea infracțiunilor silvice.
1197. Question no.2148A/08-11-2006
Măsuri pentru combaterea migrației ilegale după 1 ianuarie 2007.
1198. Question no.2149A/08-11-2006
Referitor la memoriul unor pensionari foști angajați ai Întreprinderii Miniere Gura Barza.
1199. Question no.2150A/08-11-2006
Referitor la nerespectarea prevederilor legii învățământului.
1200. Question no.2151A/08-11-2006
Problematica integrării agriculturii românești în UE.
1201. Question no.2152A/08-11-2006
Situația lucrătorilor români care vor dori să lucreze în Statele Membre, după 1 ianuarie 2007.
1202. Question no.2153A/08-11-2006
Răspuns al Ministerului Sănătății și Faliliei la Hotărârea 209/27.06.2006 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
1203. Question no.2154A/08-11-2006
Alocarea de fonduri pentru restaurarea clădirii Muzeului Național de Artă, Cluj-Napoca.
1204. Question no.2155A/08-11-2006
Acoperirea cheltuielilor suplimentare suportate de administrația publică locală Brașov cu ocazia crizei gripei aviare.
1205. Question no.2156A/09-11-2006
Referitor la memoriul domnului Coțofană Constantin din Constanța.
1206. Question no.2157A/10-11-2006
Referitor la introducerea gazelor naturale în locuințele din Valea Jiului.
1207. Question no.2158A/13-11-2006
Referitor la elaborarea listei de medicamente de care beneficiază pacienții în cadrul sistemului de asigurări sociale și nerespectarea în totalitate de către MS a prevederilor Directivei CE nr.89/105/CEE din 21.12.1988.
1208. Question no.2159A/13-11-2006
Situația prohibiției pescuitului din jud.Mehedinți.
1209. Question no.2160A/13-11-2006
Strategie privind dezvoltarea cercetării științifice.
1210. Question no.2161A/13-11-2006
Strategie de mediu privind utilizarea continuă a resurselor naturale și managementul deșeurilor.
1211. Question no.2162A/13-11-2006
Reglementările diferite privind pensiile militare.
1212. Question no.2163A/13-11-2006
Autostrada București-Pitești, sau cum să supraviețuiești în traficul auto.
1213. Question no.2164A/13-11-2006
Referitor la acordarea de distincții și premii personalului didactic din jud.Bistrița-Năsăud.
1214. Question no.2165A/14-11-2006
Referitor la acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice.
1215. Question no.2166A/14-11-2006
Referitor la inițierea unui ordin avizat de MF prin care să se prevadă scutirea foștilor proprietari de plata tarifului de publicitate.
1216. Question no.2167A/14-11-2006
"Cel mai bine plătit funcționar la stat este doctorandul lui Adrian Năstase".
1217. Question no.2168A/14-11-2006
Situația privind Cartierul ANL din Drobeta Turnu-Severin, jud.Mehedinți.
1218. Question no.2169A/15-11-2006
Referitor la încălcarea Constituției de către domnul prefect Mihai Capră din jud.Galați.
1219. Question no.2170A/15-11-2006
Aplicarea prevederilor art.45, alin 1 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.
1220. Question no.2171A/15-11-2006
Învățământul ăreșcolar în jud.Botoșani.
1221. Question no.2172A/15-11-2006
Precizări asupra fondurilor destinate modernizării Spitalului Municipal Botoșani.
1222. Question no.2173A/15-11-2006
Referitor la bursele private din jud.Arad.
1223. Question no.2174A/15-11-2006
Reorganizarea activității vămilor .
1224. Question no.2175A/15-11-2006
Motivele majorării nejustificate a prețului la gazele naturale pentru consumatorii captivi.
1225. Question no.2176A/15-11-2006
Majorare nejustificată a prețului la gazele naturale pentru consumatorii captivi.
1226. Question no.2177A/15-11-2006
Îngrădirea dreptului de rentă viageră pentru posesorii de teren agricol în suprafață de peste 10 ha.
1227. Question no.2178A/15-11-2006
Despăgubiri pentru cetățenii care au depus bani, înainte de 1989, pentru achiziționarea unui autoturism DACIA.
1228. Question no.2179A/15-11-2006
Dublarea tarifelor pentru expertizele medico-legale.
1229. Question no.2180A/15-11-2006
Combaterea criminalității informatice.
1230. Question no.2181A/15-11-2006
Referitor la sectorul energetic.
1231. Question no.2182A/15-11-2006
Referitor la amplasarea sensului giratoriu din intersecția Șos.Chitilei cu Șos.de Centură.
1232. Question no.2183A/15-11-2006
Microbuze pentru transportul elevilor.
1233. Question no.2184A/15-11-2006
Referitor la campania de informare privind strategia națională de management al riscului la inundații.
1234. Question no.2185A/15-11-2006
Problema braconajului din Delta Dunării.
1235. Question no.2186A/15-11-2006
Aducerea la cunoștință a unui conflict din com.Sarasău, jud.Maramureș, referitor la malul râului Tisa.
1236. Question no.2187A/16-11-2006
Rezultatele sistemului de monitorizare a DN1.
1237. Question no.2188A/16-11-2006
Situația activității consulare.
1238. Question no.2189A/16-11-2006
Cetățenia română.
1239. Question no.2190A/16-11-2006
Situația cetățenilor români care lucrează în străinătate.
1240. Question no.2191A/16-11-2006
Proiecte DRRP pentru românii din străinătate.
1241. Question no.2192A/16-11-2006
Situația pașapoartelor cetățenilor români cu domiciliul în străinătate.
1242. Question no.2193A/16-11-2006
Referitor la CN Loteria Română SA.
1243. Question no.2194A/17-11-2006
Recalcularea pensiilor.
1244. Question no.2195A/17-11-2006
Situația creată pe platforma Măgurele.
1245. Question no.2196A/17-11-2006
Referitor la desființarea unor instanțe printre care și cea din Liești, jud.Galați.
1246. Question no.2197A/17-11-2006
Referitor la Programul de dezvoltare rurală.
1247. Question no.2198A/17-11-2006
De ce se desființează oncologia medicală?
1248. Question no.2199A/20-11-2006
Reducerea impactului ecologic al transportului rutier.
1249. Question no.2200A/20-11-2006
Pericol cauzat de pârâul Solca în cazul unor viituri în com.Arbore, jud.Suceava.
1250. Question no.2201A/20-11-2006
Găsirea unei soluții pentru asigurarea căldurii în orașul Câmpulung Moldovenesc, jud.Suceava.
1251. Question no.2202A/20-11-2006
Personalul instituțiilor subordonate MEC.
1252. Question no.2203A/20-11-2006
Referitor la alocația pentru nou-născuți.
1253. Question no.2204A/20-11-2006
Referitor la memoriul doamnei Nicolae Felicia, din Cluj-Napoca.
1254. Question no.2205A/20-11-2006
Referitor la un memoriul din partea BNS, filiala Cluj.
1255. Question no.2206A/21-11-2006
Aspecte legale de Ordinul MEC nr.3218 din 16.02.2006 privind învățământul preuniversitar cu predare simultană.
1256. Question no.2207A/20-11-2006
Referitor la memoriul domnului Carauleanu Viorel din loc.Bistrița, jud.Bistrița Năsăud.
1257. Question no.2208A/20-11-2006
Referitor la memoriul doamnei Aneta Pop din sat Morlaca, com.Poieni, jud.Cluj.
1258. Question no.2209A/20-11-2006
Problemele grave de la Clinica de Medicina Muncii din Cluj-Napoca.
1259. Question no.2210A/20-11-2006
Referitor la memoriul Asociației Dumbrava Lăpușului, jud.Maramureș.
1260. Question no.2211A/22-11-2006
Elaborarea strategiei post-aderare.
1261. Question no.2212A/22-11-2006
Desemnarea reprezentantului României la Curtea de Conturi a UE.
1262. Question no.2213A/22-11-2006
Poziția Guvernului cu privire la amendamentele europarlamentarilor maghiari.
1263. Question no.2214A/22-11-2006
Absorbția fondurilor europene în perioada 2007-2013.
1264. Question no.2215A/22-11-2006
Absorbția fondurilor europene în perioada 2007-2013.
1265. Question no.2216A/22-11-2006
Problema forței de muncă după integrare în UE.
1266. Question no.2217A/22-11-2006
Finanțările pentru autoritățile locale.
1267. Question no.2218A/22-11-2006
Campania denigratoare din presa britanică, la adresa poporului român.
1268. Question no.2219A/22-11-2006
Refacerea caselor sinistraților distruse de inundații.
1269. Question no.2220A/22-11-2006
Birou OG 7/2006.
1270. Question no.2221A/22-11-2006
Cum ați regândit sistemul de competențe ce revin regionalelor vamale în vederea eliminării corupției?
1271. Question no.2222A/22-11-2006
În ce stadiu se află intenția dvs. de a înființa "Școala națională a autorității vamale"?
1272. Question no.2223A/22-11-2006
Ce nivel de operaționalitate au atins procedurile de intervenție în situația derulării operațiunilor vamale cu mărfuri pirat?
1273. Question no.2224A/22-11-2006
Investițiile pentru securizarea frontierelor de N și E se derulează conform graficelor?
1274. Question no.2225A/22-11-2006
Ce forme de protecție sau reconversie profesională ați conceput pentru personalul disponibilizat?
1275. Question no.2226A/22-11-2006
Care sunt coordonatele esențiale ale programului de pregătire intensivă a personalului de specialitate?
1276. Question no.2227A/22-11-2006
Mecanismul transparent de stimulare materială a personalului vamal este în concordanță cu modelele similare din statele membre ale UE?
1277. Question no.2228A/22-11-2006
Ce măsuri veți implementa în vederea creșterii gradului de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală legate de activitățile comerciale?
1278. Question no.2229A/22-11-2006
Cum vedeți colaborarea cu alte instituții compentente ale statului român în vederea combaterii traficului ilicit de bunuri și persoane?
1279. Question no.2230A/22-11-2006
Cum apreciați rolul actual și mai ales cel de perspectivă al Vămii Albița, jud.Vaslui?
1280. Question no.2231A/22-11-2006
Referitor la analizarea situației înregistrate joi, 16 .11.2006, la cursa de pe ruta București - Cluj-Napoca a companiei TAROM.
1281. Question no.2232A/22-11-2006
Aprobarea înființării și finanțarea unui post de paracliser în cadrul Parohiei Cojic, jud.Bihor.
1282. Question no.2233A/22-11-2006
Proiectului PHARE "Sprijin pentru îmbunătățirea justiției pentru minori în România".
1283. Question no.2234A/22-11-2006
Referitor la proiectul "Întărirea capacității Inspecției Muncii de a controla aplicarea legislației naționale prin care s-a transpus acquis-ul comunitar în domeniul relațiilor de muncă".
1284. Question no.2235A/22-11-2006
Acordarea unui sprijin financiar pentru Capela Ortodoxă din municipiul Satu Mare.
1285. Question no.2236A/22-11-2006
Distribuția regională a investițiilor în infrastructura de transport în 2007 în zona Moldovei.
1286. Question no.2237A/22-11-2006
Decizia civilă nr.935/R în dosarul civil 2406/46/2006 la Curtea de Apel Pitești.
1287. Question no.2238A/22-11-2006
Referitor la abuzurile făcute de dl.Fieraru Eugen, executor judecătoresc.
1288. Question no.2239A/22-11-2006
Referitor la disponibilizări de personal la OMW-Arpechim.
1289. Question no.2240A/22-11-2006
Programul de înzestrare a armatei.
1290. Question no.2241A/22-11-2006
Referitor la comercializarea produselor lactate în piețe sau către procesatori.
1291. Question no.2242A/22-11-2006
Acordarea unui sprijin financiar pentru definitivarea lucrărilor de reamenajare la Parohia Ortodoxă Română Acîș din jud.Satu Mare.
1292. Question no.2243A/22-11-2006
Referitor la neindexarea indemnizațiilor prevăzute de Legea 189/2000.
1293. Question no.2244A/22-11-2006
Cunoașterea, de către funcționarii publici, a unei limbi de irculație internațională.
1294. Question no.2245A/22-11-2006
"Problema izolării clădirilor cu destinația de locuințe."
1295. Question no.2246A/28-11-2006
Situația strămutaților din jud.Mehedinți.
1296. Question no.2247A/28-11-2006
Situația medicinei școlare.
1297. Question no.2248A/28-11-2006
Referitor la obândirea cetățeniei române de cetățenii din Republica Moldova.
1298. Question no.2249A/28-11-2006
Motivele deciziei ANRE de devastare a termenului de scumpire a prețului la energia electrică.
1299. Question no.2250A/28-11-2006
Motivele deciziei de devansare termenului de scumpire a prețului la energia electrică și cuantumul acestei majorări.
1300. Question no.2251A/28-11-2006
Referitor la Legea 9/1998.
1301. Question no.2252A/29-11-2006
Neaplicarea unor prevederi ale Legii 128/1997 privind statutul personalului didactic.
1302. Question no.2253A/29-11-2006
Agresarea a șase elevi de către polițiști.
1303. Question no.2254A/29-11-2006
Referitor la memoriul domnului Huianu Octavian, medic primar OG, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț.
1304. Question no.2255A/29-11-2006
Fenomenul violenței în familie.
1305. Question no.2256A/29-11-2006
Copii dispăruți.
1306. Question no.2257A/29-11-2006
Situația bisericii din Urșani, jud.Vâlcea.
1307. Question no.2258A/29-11-2006
Ajutoare pentru pensionari.
1308. Question no.2259A/29-11-2006
Aprobarea deschiderii punctului de control pentru trecerea frontierei de stat și înființarea biroului vamal pentru traficul internațional de călători și de mărfuri pe Aeroportul Satu Mare.
1309. Question no.2260A/29-11-2006
Acordarea unui sprijin financiar pentru definitivarea lucrărilor de construcție la biserica ortodoxă din satul Toceni, jud.Dolj.
1310. Question no.2261A/29-11-2006
Politicile de dezvoltare IT&C în contextul unei Românii Europene.
1311. Question no.2262A/29-11-2006
Campania națională a celor 16 zile de activitate pentru combaterea violenței în familie îndreptată împotriva femeii.
1312. Question no.2263A/29-11-2006
Avizul Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Financiare.
1313. Question no.2264A/29-11-2006
Situația retrocedării terenurilor din mun.Carei, jud.Satu Mare.
1314. Question no.2265A/29-11-2006
Referitor la excluderea din motive disciplinare a două cadre universitare, Hantz Peter și Kovacs Lehel.
1315. Question no.2266A/29-11-2006
Situația stației CFR din Drobeta Turnu-Severin.
1316. Question no.2267A/30-11-2006
Referitor la SC SPIRT-GHIDIGENI SA.
1317. Question no.2268A/30-11-2006
Referitor la problema poluării orașului Galați.
1318. Question no.2269A/30-11-2006
Referitor la locuitorii orașului Petrila care sunt racordați la sistemul de termoficare și care sunt obligați la plata consumului de energie electrică pe trei luni în avans de societatea Termoprest.
1319. Question no.2270A/30-11-2006
Referitor la poluarea orașului Galați.
1320. Question no.2271A/30-11-2006
Referitor la construirea pe o suprafață de 24 ha a unui depozit de materiale reziduale în com.Saligny din jud.Constanța.
1321. Question no.2272A/30-11-2006
Suprataxarea autovehiculelor aduse în România din țările membre UE după 1 ianuarie 2007.
1322. Question no.2273A/30-11-2006
Suprataxarea autovehiculelor aduse în România din țările membre UE după 1 ianuarie 2007.
1323. Question no.2274A/04-12-2006
Referitor la privatizarea SC Combinatul Siderurgic "SIDEX" SA Galați.
1324. Question no.2275A/04-12-2006
Neacordarea sporurilor de vechime și de noapte a unui angajat cu o vechime în muncă de peste 31 ani.
1325. Question no.2276A/04-12-2006
Situația depozitelor de reziduri petroliere din Ploiești.
1326. Question no.2277A/04-12-2006
Informații privind persoanele cu domiciliul în raza jud.Bacău, plecate la muncă în străinătate precum și relația autorităților române cu aceștia.
1327. Question no.2278A/04-12-2006
Aplicarea Legii 202/2002, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.
1328. Question no.2279A/04-12-2006
Biserica-monument istoric Cuvioasa Paraschiva din Lăpușnic, jud.Hunedoara.
1329. Question no.2280A/05-12-2006
Referitor la foștii chiriași din imobilele naționalizate.
1330. Question no.2281A/05-12-2006
Referitor la memoriul domnului Braina Viorel din Cluj.
1331. Question no.2282A/05-12-2006
Referitor la memoriul reprezentanților Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Cluj.
1332. Question no.2283A/05-12-2006
Referitor la reorganizarea direcțiilor de sănătate publică.
1333. Question no.2284A/05-12-2006
Referitor la situația existentă la Clinica de Medicina Muncii din cadrul Spitalului de Urgență Cluj.
1334. Question no.2285A/05-12-2006
Referitor la problema conducătorilor auto din transportul urban de călători Cluj.
1335. Question no.2286A/06-12-2006
Referitor la analizele medicale efectuate cetățenilor în luna lor de naștere.
1336. Question no.2287A/06-12-2006
Solicitarea unui răspuns la interpelarea 1719B/2006.
1337. Question no.2288A/06-12-2006
Acordarea într-o manieră discriminatorie și discreționară a unor sume din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului pentru unele unități administrativ-teritoriale.
1338. Question no.2289A/06-12-2006
Dezafectarea căii ferate Țăndărei - Giurgeni.
1339. Question no.2290A/06-12-2006
Situația unor pensionari din jud.Cluj.
1340. Question no.2291A/06-12-2006
Referitor la Compania Națională de Investiții - SA care va derula Programul de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în zone defavorizate.
1341. Question no.2292A/06-12-2006
Proiectul PHARE "Consolidarea cadrului instituțional și legislativ în domeniul cooperării judiciare internaționale".
1342. Question no.2293A/06-12-2006
Înființarea unei filarmonici piteștene.
1343. Question no.2294A/06-12-2006
Pragul de sărăcie.
1344. Question no.2295A/06-12-2006
Incineratoare.
1345. Question no.2296A/06-12-2006
Situația Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS).
1346. Question no.2297A/06-12-2006
Referitor la unele străzi ce fac parte dintr-un sit istoric al Brașovului.
1347. Question no.2298A/07-12-2006
Recalcularea pensiei.
1348. Question no.2299A/11-12-2006
Strategia AVAS privind privatizarea SC TRACTORUL RULMENTUL Brașov și NITRAMONIA Făgăraș.
1349. Question no.2300A/12-12-2006
Problema sediului Filialei Oradea a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
1350. Question no.2301A/12-12-2006
Dacă este posibil echiparea cu instalație radar a unui autoturism din dotarea Poliției orașului Bragadiru, jud.Ilfov.
1351. Question no.2302A/12-12-2006
Referitor la memoriul domnului Budușan Teodor din Cluj-Napoca.
1352. Question no.2303A/12-12-2006
Analizarea situației de luni 04.12.2006, când cursa de 6,50 de pe ruta Cluj-Napoca - București a companiei Tarom a fost anulată.
1353. Question no.2304A/12-12-2006
Referitor la SC Maglia SRL din Cluj-Napoca.
1354. Question no.2305A/12-12-2006
Referitor la memoriul unui grup de persoane din com.Fârdea, jud.Timiș.
1355. Question no.2306A/12-12-2006
Referitor la memoriul Uniunii Sindicale din Ramura Cultură, afiliată la BNS.
1356. Question no.2307A/12-12-2006
Referitor la memoriul domnișoarei Eunice Dugulescu, studentă dar și colaboratoare la Camera Deputaților.
1357. Question no.2308A/12-12-2006
Reclamații privind plata despăgubirilor pentru cei afectați de inundațiile provocate.
1358. Question no.2309A/12-12-2006
Indiferența autorităților lasă tinerii pe drumuri.
1359. Question no.2310A/12-12-2006
Lipsa sau insuficiența calculatoarelor în instituțiile de învățământ din mediul rural.
1360. Question no.2311A/12-12-2006
Pensionarii - victimele unei birocrații defectuoase și ale unor funcționari iresponsabili.
1361. Question no.2312A/12-12-2006
Buget pentru locuințe tineri.
1362. Question no.2313A/12-12-2006
Măsurile luate pentru ca ONG-urile românești să se poată angaja în programul Daphne II.
1363. Question no.2314A/13-12-2006
Practica neunitară a organelor fiscale - exces de putere.
1364. Question no.2315A/13-12-2006
Legalitatea prevederilor Protocolului de Colaborare dintre Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.
1365. Question no.2316A/13-12-2006
ANOMALII LEGISLATIVE PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI
1366. Question no.2317A/13-12-2006
Referitor la art.69 din Codul Fiscal.
1367. Question no.2318A/13-12-2006
Recalcularea pensiilor.
1368. Question no.2319A/13-12-2006
Care sunt proiectele evaluate ca viabile de a crește circulația turistică pe teritoriul României.
1369. Question no.2320A/13-12-2006
Turismul Românesc.
1370. Question no.2321A/13-12-2006
Ați definit "brandul turistic" național capabil să confere ofertei turistice un înalt nivel de specificitate?
1371. Question no.2322A/13-12-2006
Care sunt priorităților în dezvoltarea infrastructurii de sprijin a turismului?
1372. Question no.2323A/13-12-2006
Puteți enumera câteva investiții transfrontaliere care să susțină cooperarea organismelor guvernamentale cu sectorul privat?
1373. Question no.2324A/13-12-2006
Ce rol acordați, la nivel conceptual, administrației publice locale în ansamblul activităților turistice?
1374. Question no.2325A/13-12-2006
Există acțiuni specifice de protecție a mediului, altele decât cele incluse în portofoliul MMGA?
1375. Question no.2326A/13-12-2006
Cum susțineți conversia profesională a persoanelor aglate în șomaj, către domeniul atât de dinamic al turismului?
1376. Question no.2327A/13-12-2006
Formele educaționale și de pregătire profesională (licee, facultăți, etc) sunt suficiente numeric?
1377. Question no.2328A/13-12-2006
Care este perspectiva europeană a turismului românesc după aderarea la UE?
1378. Question no.2329A/13-12-2006
Campania de informare privind managementul riscului la inundații.
1379. Question no.2330A/13-12-2006
Sistemul european Eurodac.
1380. Question no.2331A/13-12-2006
Rezultatele anchetei privind prăbușirea podului de la Mărăcineni.
1381. Question no.2332A/13-12-2006
Cauzele care au dus la prăbușirea podului de la Mărăcineni.
1382. Question no.2333A/13-12-2006
Trafic de diplome false cu antet MEC, la Facultatea de Medicină Oradea.
1383. Question no.2334A/13-12-2006
Situația defalcată pe județe a sumelor din Fondul de rezervă bugetară pe anul 2006.
1384. Question no.2335A/13-12-2006
Modificarea prevederilor legale sub care funcționează Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
1385. Question no.2336A/13-12-2006
Înființarea unui post de jandarmerie montană în zona Horezu.
1386. Question no.2337A/13-12-2006
Referitor la Legea 10/2001.
1387. Question no.2338A/13-12-2006
Referitor la situația cu care se confruntă mai multe unități spitalicești din jud.Arad.
1388. Question no.2339A/13-12-2006
Referitor la modalitatea de aplicare a OUG 158/2005, modificată în urma aprobării ei în Parlament.
1389. Question no.2340A/14-12-2006
Care este strategia ministerului în materie de subvenții acordate fermierilor, pentru următoarea perioadă?
1390. Question no.2341A/14-12-2006
Referitor la programul "Locuințe convenabile".
1391. Question no.2342A/14-12-2006
Referitor la acte normative care reglementează cadrul legal privind protecția socială și încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități.
1392. Question no.2343A/14-12-2006
Cum justifică conducerea Companiei Naționale Poșta Română SA vizitele făcute de d-na Caracaleanu Daniela - director regional, la Chișinău în perioada 23-29 oct 2006 și la Kiev în perioada 13-16 nov.2006.
1393. Question no.2344A/18-12-2006
Referitor la focare de anemie infecțioasă pe raza jud.Cluj, în special în com.Călățele.
1394. Question no.2345A/18-12-2006
Referitor la situația de miercuri 6 dec.2006, cînd, cursa de la ora 17,25 București - Cluj-Napoca a companiei Tarom a fost amânată pentru o oră.
1395. Question no.2346A/18-12-2006
Ce fonduri au fost alocate pentru anul 2006 pentru programul de acordare a rentei viagere.
1396. Question no.2347A/18-12-2006
Ce fonduri au fost alocate pentru anul 2006 pentru programul de arendare a terenurilor agricole.
1397. Question no.2348A/18-12-2006
Care este strategia ministerului cu privire la majorarea constantă a prețului la gazele naturale.
1398. Question no.2349A/18-12-2006
Referitor la memoriul domnului Hargitai Zsold, din Cluj-Napoca.
1399. Question no.2350A/18-12-2006
Referitor la numărul de proprietari de cai bolnavi de anemie infecțioasă.
1400. Question no.2351A/18-12-2006
Referitor la manualele alternative.
1401. Question no.2352A/18-12-2006
Referitor la programul de cartografiere.
1402. Question no.2353A/18-12-2006
Referitor la memoriul unui grup de părinți și profesori din loc.Muntele rece, com.Măguri Răcătău, jud.Cluj.
1403. Question no.2354A/18-12-2006
Includerea comunei Horodnic de Sus, jud.Suceava, în categoria zonă de munte.
1404. Question no.2355A/19-12-2006
Corectarea Ord.Min.nr.116/05.09.2002 elaborat în baza HG nr.1294/dec.2001. Revizuirea modului de calcul al pensiei militare de stat a cadrelor militare trecute în rezervă până la data 10.04.2001.
1405. Question no.2356A/19-12-2006
Datoriile către distribuitorii de medicamente.
1406. Question no.2357A/19-12-2006
Care sunt motivele care determină majorarea prețului la gazul metan cu 8-12%?
1407. Question no.2358A/19-12-2006
Stadiul lucrărilor de modernizare a tronsonului de drum Cluj-Napoca-Gherla-Dej-Bistrița-Vatra Dornei.
1408. Question no.2359A/19-12-2006
Stadiul realizării promisiunilor referitoare la consolidarea și reabilitarea sectoarelor malului Borcea.
1409. Question no.2360A/19-12-2006
Blocarea circulației forței de muncă.
1410. Question no.2361A/19-12-2006
Reabilitarea imaginii ministerului Public în jud.Gorj.
1411. Question no.2362A/19-12-2006
Politica de management defectuos la Castelul Bran.
1412. Question no.2363A/20-12-2006
Referitor la implantul cohlear.
1413. Question no.2364A/20-12-2006
Referitor la rezidențiat.
1414. Question no.2365A/20-12-2006
Construcția sălii de sport în com.Dudeștii Vechi, jud.Timiș.
1415. Question no.2366A/20-12-2006
La câte Universități sau Facultăți de Medicină și Farmacie din țară se orgabizează cursuri, pentru studenții străini, în limba engleză?
1416. Question no.2367A/20-12-2006
Programul Regional "Inițiativa de la Kiev".
1417. Question no.2368A/20-12-2006
Referitor la Acordul Tehnic de Cooperare.
1418. Question no.2369A/20-12-2006
Tratament cu entecavir.
1419. Question no.2370A/20-12-2006
Stadiul cercetării penale în cauza privind SC Lactag SA.
1420. Question no.2371A/20-12-2006
Referitor la articole denigratoare din presa occidentală.
1421. Question no.2372A/20-12-2006
Referitor la HG prin care de la 1.01.2007, se desființează Institutul Național de Criminologie.
1422. Question no.2373A/20-12-2006
Referitor la victimele evenimentelor sângeroase din decembrie 1989.
1423. Question no.2374A/20-12-2006
Referitor la urmașii celor deportați din Bucovina în anul 1944.
1424. Question no.2375A/20-12-2006
Referitor la cetățenii care au acțiuni la SC Sanevit SA Arad.
1425. Question no.2376A/20-12-2006
Cazul Gheorghe Malcomisi.
1426. Question no.2377A/21-12-2006
Care este strategia ministerului condus de dvs. în această problemă a dotării corespunzătoare a unităților spitalicești?
1427. Question no.2378A/21-12-2006
Probleme privitoare la mansardarea și izolarea termică a blocurilor de locuințe în jud.Galați.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 13 april 2024, 3:50
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro