Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2002 > Interpellations

Interpellations recorded in 2002

1. Interpellation no.11PM/28-01-2002
Referitor la promovarea interesului național.
2. Interpellation no.12PM/13-02-2002
Referitor la Legea statutului maghiarilor din afara granițelor.
3. Interpellation no.13PM/13-02-2002
Referitor la relațiile de afaceri dintre Compania Națională Poșta Română și Banca Româna de Scont și Banca de investiții și Dezvoltare.
4. Interpellation no.14PM/12-03-2002
Referitor la finanțarea asociațiilor și fundațiilor.
5. Interpellation no.15PM/13-03-2002
Referitor la declararea municipiului Turda, zonă defavorizată.
6. Interpellation no.16PM/20-03-2002
Referitor la transformarea societatii românești într-o societate informațională.
7. Interpellation no.17PM/20-03-2002
Referitor la suspendarea temporara a art.1 din Legea 189/1997.
8. Interpellation no.18PM/26-03-2002
Referitor la situația restituirii TVA pentru centralele termice de apartament montate cu sau fără autorizație de construcție.
9. Interpellation no.19PM/28-03-2002
Incompatibilitatea dintre calitatea de Deputat și cea de Președinte al Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA.
10. Interpellation no.20PM/10-04-2002
Referitor la implicarea premierului în dosarul penal împotriva lui Adrian Tarău și suspendarea din funcție a procurorului Alexandru Lele.
11. Interpellation no.21PM/22-05-2002
Referitor la finanțarea sistemului de sănătate.
12. Interpellation no.22PM/23-09-2002
Referitor la legalitatea licitațiilor și concesionărilor din agricultura jud.Arad.
13. Interpellation no.23PM/19-11-2002
Referitor la repartizarea inechitabilă a volumului de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2003, pe categorii de propietate.
14. Interpellation no.24PM/20-11-2002
Referitor la normele metodologice pentru aplicarea Legii 507 din 2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități de către persoane fizice.
15. Interpellation no.25PM/25-11-2002
Referitor la Proiectul de Ordonanță de Urgență privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare.
16. Interpellation no.26PM/27-11-2002
Referitor la eliberarea de diplome de către Prefectura Arad, care atestă strîngeri de mâini cu George W.Bush.
17. Interpellation no.27PM/28-11-2002
Referitor la verificările Corpului de control al Primului Ministru la Consiliul local și primăria Municipiului Giurgiu.
18. Interpellation no.28PM/02-12-2002
Referitor la preluarea de către Ministerul Justiției de la Camera de Comerț și Industrie a bazelor de date.
19. Interpellation no.29PM/02-12-2002
Referitor la strategia de construcție a autostrăzilor în România.
20. Interpellation no.30PM/03-12-2002
Referitor la trecerea Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" din patrimoniul Ministerului Sănătății și Familiei în cel al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".
21. Interpellation no.245B/19-02-2002
Referitor la recorelarea pensiilor și politica în domeniu a Guvernului.
22. Interpellation no.246B/19-02-2002
Referitor la pensiile militare.
23. Interpellation no.247B/19-02-2002
referitor la situația artiștilor plastici din Cluj-Napoca.
24. Interpellation no.248B/19-02-2002
Referitor la situația critică în care se află arhiva istorică.
25. Interpellation no.249B/19-02-2002
referitor la aplicarea defectuoasă a Legii Fondului Funciar.
26. Interpellation no.250B/19-02-2002
Referitor la reorganizarea judiciară frauduloasă a SC OLIMPIA SA Oradea.
27. Interpellation no.251B/19-02-2002
Referitor la abrogarea HG nr.1011/8 oct 2001.
28. Interpellation no.252B/18-02-2002
Referitor la procesul de restituire al terenurilor agricole și forestiere.
29. Interpellation no.253B/19-02-2002
Referitor la inventarele bunurilor care constituie domeniul public al unităților administrativ - teritoriale din jud.Timiș.
30. Interpellation no.254B/19-02-2002
Referitor la tichetele de masă.
31. Interpellation no.255B/19-02-2002
Referitor la SC Roman SA Brașov.
32. Interpellation no.256B/19-02-2002
Referitor la modul cum au fost gospodărite pădurile în zona localității Babiu, jud.Sălaj.
33. Interpellation no.257B/19-02-2002
Referitor la noua Lege a șomajului care consfințește sărăcia.
34. Interpellation no.258B/19-02-2002
Medicii de familie - încă o categorie socială defavorizată.
35. Interpellation no.259B/19-02-2002
Referitor la protocolul PSD-UDMR.
36. Interpellation no.260B/19-02-2002
Referitor la privatizarea SC Bere Timișoara SA.
37. Interpellation no.261B/19-02-2002
Referitor la apartamente destinate personalului militar.
38. Interpellation no.262B/19-02-2002
Referitor la sancționarea persoanelor din presă care publică neadevăruri.
39. Interpellation no.263B/19-02-2002
Referitor la lupta împotriva corupției.
40. Interpellation no.264B/19-02-2002
Referitor la unele suspiciuni privind acordarea unor sume importante de publicitate în presa brașoveană.
41. Interpellation no.265B/19-02-2002
Referitor la sindicatele Operei Române din Cluj-Napoca.
42. Interpellation no.266B/19-02-2002
Referitor la neplata obligațiilor către bugetul statutului de către Regionala CFR Cluj.
43. Interpellation no.267B/19-02-2002
Referitor la cazul Băloiu Susana Sanda din Bistrița care a fost omorâtă în 1997.
44. Interpellation no.268B/19-02-2002
Referitor la licențele de emisie acordate studiourilor teritoriale ale Societății Române de Televiziune.
45. Interpellation no.269B/19-02-2002
Referitor la construcția podului peste Dunăre, zona Galați - Brăila.
46. Interpellation no.270B/19-02-2002
Referitor la ignorarea Legii 112 din 1995.
47. Interpellation no.271B/19-02-2002
Referitor la trecerea abuzivă a 86ha teren arabil din domeniul public al statului, deținută de Stațiunea de Cercetări Agricole Suceava, în domeniul privat.
48. Interpellation no.272B/19-02-2002
Referitor la SC Bere Malț SA Bistrița.
49. Interpellation no.273B/19-02-2002
Referitor la falimentarea micilor întreprinzători din agricultură datorită tarifelor impuse prin Ordinul 400 din 23.10.2001.
50. Interpellation no.274B/19-02-2002
Referitor la tinerii soldați care se sinucid sau devin criminali.
51. Interpellation no.275B/19-02-2002
Referitor la situația sănătății populației din România.
52. Interpellation no.276B/19-02-2002
Referitor la privatizarea societăților comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare.
53. Interpellation no.277B/19-02-2002
Referitor la situația privatizării Societății Comerciale Bere-Malț SA Bistrița.
54. Interpellation no.278B/19-02-2002
Referitor la incompatibilitatea dintre calitatea de consilier județean sau local și cea de reprezentant al autorității locale în Consiliul de Administrație la societățile comerciale la care este acționar majoritar.
55. Interpellation no.279B/26-02-2002
Referitor la Birourile Informare-Recrutare.
56. Interpellation no.280B/26-02-2002
Referitor la o tabletă de politician apărută în Cronica Română din 7.04.1993.
57. Interpellation no.281B/05-03-2002
Referitor la Poliția politică.
58. Interpellation no.282B/05-03-2002
Referitor la Poliția politică.
59. Interpellation no.283B/05-03-2002
Referitor la situația privatizării SC Bere-Malț SA Bistrița.
60. Interpellation no.284B/05-03-2002
Referitor la cazul Băloiu Susana Sanda.
61. Interpellation no.285B/05-03-2002
Referitor la nerespectarea legilor țării și a hotărârilor judecătorești de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice - București.
62. Interpellation no.286B/05-03-2002
Referitor la înregistrarea telefoanelor ziariștilor.
63. Interpellation no.287B/05-03-2002
Referitor la acordarea unui spațiu pentru desfășurarea activității parlamentare.
64. Interpellation no.288B/05-03-2002
Referitor la procesul "Țigareta 2".
65. Interpellation no.289B/05-03-2002
Referitor la așa zisă spargere a embargoului cu armament impus statelor situate în zone de conflict.
66. Interpellation no.290B/05-03-2002
Referitor la nerespectarea prevederilor legale de către unii consilieri locali.
67. Interpellation no.291B/05-03-2002
Referitor la prefectul de Cluj.
68. Interpellation no.292B/05-03-2002
Referitor la autoritatea demnitarilor și autoritatea Poliției Române.
69. Interpellation no.293B/05-03-2002
Referitor la SC ZOOIND Ardealul Iernut.
70. Interpellation no.294B/05-03-2002
Referitor la acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localități rurale aflate în zone montane.
71. Interpellation no.295B/05-03-2002
Referitor la nefinalizarea blocurilor pentru tineret T2 și T3 din Cluj-Napoca.
72. Interpellation no.296B/05-03-2002
Referitor la situația din agricultură.
73. Interpellation no.297B/05-03-2002
Referitor la eliminaea vizelor.
74. Interpellation no.298B/05-03-2002
Referitor la vize.
75. Interpellation no.299B/05-03-2002
Referitor la retrocedarea pădurilor comunale.
76. Interpellation no.300B/05-03-2002
Profesorii - sătui de promisiuni și indexări.
77. Interpellation no.301B/05-03-2002
Bolnavii plătesc reforma sistemului sanitar.
78. Interpellation no.302B/05-03-2002
Referitor la abuzul unui inspector din cadrul Administrației Financiare a Sectorului 3.
79. Interpellation no.303B/05-03-2002
Referitor la posibilitatea cetățenilor de a-si recupera TVA aferentă investiției într-o centrală termică de apartament.
80. Interpellation no.304B/05-03-2002
Referitor la OUG 5 din 2002.
81. Interpellation no.305B/05-03-2002
Referitor la prevenirea și combaterea activității grupărilor anticreștine, antiumane și antistatale pe teritoriul României.
82. Interpellation no.306B/12-03-2002
Referitor la imobile cu stabilitate redusă.
83. Interpellation no.307B/19-03-2002
Referitor la SC AIBB/GRIVCO SA.
84. Interpellation no.308B/19-03-2002
Referitor la construirea unui releu pe dealul Cetatuia din Cluj/Napoca.
85. Interpellation no.309B/19-03-2002
Referitor la "Legea bunului plac pe banii contribuabililor".
86. Interpellation no.310B/19-03-2002
Referitor la "IAS-urile nu pot sau nu vor a fi privatizate?"
87. Interpellation no.311B/19-03-2002
Referitor la introducerea pe lista monumentelor cu valoare excepțională a bisericii din Cizer.
88. Interpellation no.312B/19-03-2002
Referitor la răspunsul domnului Cristian Niculescu, secretar de stat la MAE.
89. Interpellation no.313B/19-03-2002
Referitor la elaborarea unor programe școlare noi pentru toate disciplinele de învățământ.
90. Interpellation no.314B/19-03-2002
Referitor la situația existentă la SC MOPAL SA Bistrița.
91. Interpellation no.315B/19-03-2002
Referitor la perspectiva politicii de sănătate și a politicii de personal a Ministerului Sănătății.
92. Interpellation no.316B/19-03-2002
Referitor la SC AUTOMA SRL din Târgu Mureș.
93. Interpellation no.317B/19-03-2002
Referitor la deteriorarea situațieie conomice și sociale a populației și numărului mare de partide de pe eșicherul politic.
94. Interpellation no.318B/19-03-2002
Referitor la intrarea în țară cu scutire de taxe vamale a importurilor de ouă din Republica Moldova.
95. Interpellation no.319B/19-03-2002
Referitor la concesionarea unor suprafețe de teren aparținând Agenției Domeniilor Statului, suprafețe acoperite cu sere, livezi și vii și care nu pot fi privatizate din acest motiv.
96. Interpellation no.320B/19-03-2002
Referitor la situația grea din agricultură.
97. Interpellation no.321B/19-03-2002
Referitor la situația acordării de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în propietatea statului bulgar, în confprmitate cu Legea 9 din 1998.
98. Interpellation no.322B/19-03-2002
Referitor la moda de a schimba numele străzilor, în orașe și municipii sau schimbarea denumirii localităților.
99. Interpellation no.323B/19-03-2002
Referitor la încălcarea legilor de către unii propietari de oi din Timiș.
100. Interpellation no.324B/19-03-2002
Referitor la o nedreptate făcută unui slujbaș al muzicii populare din Banat, profesorul de muzică Nicolae Moacă.
101. Interpellation no.325B/19-03-2002
Referitor la sediu administrativ situat în comuna Luica, jud.Călărași.
102. Interpellation no.326B/19-03-2002
Referitor la suma alocată, ca investiție Bibliotecii Naționale.
103. Interpellation no.327B/19-03-2002
Referitor la situația Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Plătărești, jud.Călărași.
104. Interpellation no.328B/09-04-2002
Referitor la uzina Reșița.
105. Interpellation no.329B/09-04-2002
Referitor la situația societății Chimica Turda.
106. Interpellation no.330B/09-04-2002
Referitor la Legea 145 din 1997.
107. Interpellation no.331B/09-04-2002
Referitor la norma de hrană pentru personalul Poliției Române aferentă lunilor martie și aprilie 2002.
108. Interpellation no.332B/09-04-2002
Referitor la HG 869 din 3.12.1998.
109. Interpellation no.333B/09-04-2002
Referitor la decesul cetățeanului Iorga în urma unui tratament aplicat în arestul IJP Prahova
110. Interpellation no.334B/09-04-2002
Referitor la soarta și viața salariaților din fostele IAS-uri.
111. Interpellation no.335B/09-04-2002
Referitor la situația îngrijorătoare din multe unități militare.
112. Interpellation no.336B/09-04-2002
Referitor la problemele cu care se confruntă Societatea de Avioane Craiova.
113. Interpellation no.337B/09-04-2002
Referitor la programele de restructurare a căilor ferate.
114. Interpellation no.338B/09-04-2002
Referitor la extinderea și diversificarea serviciului de carduri.
115. Interpellation no.339B/09-04-2002
Referitor la atribuirea unui spațiu.
116. Interpellation no.340B/09-04-2002
Referitor la o bază sportivă din Galați.
117. Interpellation no.341B/09-04-2002
Referitor la starea infracțională din pădurile țării.
118. Interpellation no.342B/09-04-2002
Referitor la situația culturilor de toamnă etc.
119. Interpellation no.343B/09-04-2002
Referitor la numirea unor conducători de instituții de cercetare pe bază de clienterism politic.
120. Interpellation no.344B/09-04-2002
Referitor la procesul penal "Țigareta 2".
121. Interpellation no.345B/09-04-2002
Referitor la garanțiile guvernamentale pentru căldură o realitate sau un fiasco.
122. Interpellation no.346B/09-04-2002
Concurență neloială a statului în domeniul asigurărilor de sănătate.
123. Interpellation no.347B/09-04-2002
Rețetele compensate - din nou doar pe hârtie.
124. Interpellation no.348B/09-04-2002
Educația de prevenire a consumului de droguri în școli.
125. Interpellation no.349B/09-04-2002
De ce la Arad Monumentul "Libertății" (ungar) și nu Monumentul "Marii Uniri" (românesc)?
126. Interpellation no.350B/09-04-2002
Referitor la cele 11 societăți de tip Comcereal și Cerealcom.
127. Interpellation no.351B/09-04-2002
Referitor la afacerile dubioase a prefectului de Buzău.
128. Interpellation no.352B/09-04-2002
Referitor la discriminarea practicată de unii primari PSD în ceea ce privește repartizarea de sedii pentru partidele parlamentare din opoziție.
129. Interpellation no.353B/09-04-2002
Referitor la memoriul cetățenilor din com.Brăiești, jud.Buzău privind abuzuri grave ale primarului Constantin Dragoe.
130. Interpellation no.354B/09-04-2002
Referitor la transformarea Liceului "Bolyai-Farkas" din Tg.Mureș, din liceu mixt în liceu numai cu predare în limba maghiară.
131. Interpellation no.355B/09-04-2002
Referitor la învățământul preuniversitar cooperatist.
132. Interpellation no.356B/10-04-2002
133. Interpellation no.357B/23-04-2002
Referitor la prezența Avocatului poporului, dl.Ioan Muraru, în cadrul campaniei de mediatizare a propunerilor PSD privind revizuirea Constituției.
134. Interpellation no.358B/23-04-2002
Referitor la Legea 189 din 2000 privind aprobarea OG 105 din 1999 pentru modificarea și completarea DL 118 din 1990.
135. Interpellation no.359B/23-04-2002
Referitor la aplicarea OUG 31 din 2002 în comuna Lețcani, jud.Iași.
136. Interpellation no.360B/23-04-2002
Referitor la scandalul FNI.
137. Interpellation no.361B/23-04-2002
Referitor la aplicarea OUG 31 din 2002 pe teritoriul jud.Iași.
138. Interpellation no.362B/23-04-2002
Sistemul public de pensii - între reformă și sincopă.
139. Interpellation no.363B/23-04-2002
Încălcarea Constituției pentru peticirea găurilor bugetare.
140. Interpellation no.364B/23-04-2002
Referitor la programul de recorelare a pensiilor.
141. Interpellation no.365B/23-04-2002
Referitor la mutațiile petrecute în societatea și economia românească după 1990.
142. Interpellation no.366B/23-04-2002
Referitor la însușirea frauduloasă a patrimoniului Filialei județene a Asociației Crescătorilor de Albine din România - Bistrița Năsăud de către fostul secretar tehnic al filialei, Nicula Vasile.
143. Interpellation no.367B/23-04-2002
Referitor la Fabrica de Mașini Agricole și Tractoare din Craiova - în pragul falimentului.
144. Interpellation no.368B/23-04-2002
Referitor la continua degradare a mediului urmare a unor acțiuni umane insuficient fundamentate.
145. Interpellation no.369B/23-04-2002
Referitor la fenomenul corupției în domeniul silviculturii.
146. Interpellation no.370B/23-04-2002
Referitor la acte de braconaj.
147. Interpellation no.371B/23-04-2002
Referitor la trecerea în domeniul public al comunei Bratca a secției exterioare Bratca - Spitalul teritorial Aleșd, ca spital comunal de sine stătător cu personalitate juridică.
148. Interpellation no.372B/23-04-2002
Referitor la încălcarea libertății de exprimare și independența presei.
149. Interpellation no.373B/23-04-2002
Referitor la încălcarea libertății de exprimare și independenței presei.
150. Interpellation no.374B/23-04-2002
Referitor la prăpastia dintre acțiunile domnului Năstase și promisiunile privind politica fiscală și bugetară făcute în Programul de guvernare.
151. Interpellation no.375B/23-04-2002
Referitor la situația critică de pe piața alcoolului și băuturilor alcoolice.
152. Interpellation no.376B/23-04-2002
Referitor la avionul MIG-21.
153. Interpellation no.377B/23-04-2002
Referitor la fostul prefect, dl.Togănel - președinte PSD Mureș.
154. Interpellation no.378B/23-04-2002
Referitor la intoxicațiile în masă ale elevilor de la Colegiul Economic "Virgil Madgearu" din Ploiești.
155. Interpellation no.379B/23-04-2002
Referitor la cum se corelează o amendă silvică.
156. Interpellation no.380B/26-04-2002
Referitor la situația marilor datornici din mass-media.
157. Interpellation no.381B/14-05-2002
Referitor la SC Cimentul SA Turda.
158. Interpellation no.382B/14-05-2002
Referitor la plata recenzorilor din Cluj-Napoca.
159. Interpellation no.383B/14-05-2002
Accizele sar în aer din luna mai.
160. Interpellation no.384B/14-05-2002
Promisiuni neonorate pentru investițiile directe.
161. Interpellation no.385B/14-05-2002
Referitor la presă care subliniază faptul că Serviciile Secrete Române au întocmit un material din care rezultă că UDMR "joacă cartea Ungariei Mari".
162. Interpellation no.386B/14-05-2002
Referitor la SC Turism Transilvania SA.
163. Interpellation no.387B/14-05-2002
Corupția instituționalizată la nivelul administrației publice locale în Jud.Dolj.
164. Interpellation no.388B/14-05-2002
Referitor la încălcarea dreptului civil al propietarului (consiliul local) în Decizia Civilă nr.626 din 2001, emisă de Tribunalul Caraș-Severin.
165. Interpellation no.389B/14-05-2002
Referitor la nerespectarea art.2, 6 și 68 din Codul Silvic.
166. Interpellation no.390B/14-05-2002
Referitor la conținutul contractelor de concesionare a circ.sanitar veterinare în care nu se respectă normele metodologice privind aplicarea Legii 219 din 1998.
167. Interpellation no.391B/14-05-2002
Referitor la construcția unei variante ocolitoare a DN 6 în municipiul Caransebeș.
168. Interpellation no.392B/14-05-2002
Referitor la situația Spitalului din orașul Beclean, jud.Bistrița-Năsăud.
169. Interpellation no.393B/14-05-2002
Referitor la ridicarea ilegală a acreditărilor farmaciilor din jud.Vaslui de a elibera medicamente compensate și gratuite.
170. Interpellation no.394B/14-05-2002
Referitor la Legea 215 din 2001 a Administrației Publice Locale.
171. Interpellation no.395B/14-05-2002
Referitor la sistemul de transport călători din România.
172. Interpellation no.396B/14-05-2002
Referitor la materializarea paragrafului din Protocolul încheiat între PSD și UDMR privind "izolarea elevilor" pe criterii etnice.
173. Interpellation no.397B/14-05-2002
Referitor la suma de 70 miliarde lei acordată Bibliotecii Naționale.
174. Interpellation no.398B/14-05-2002
Referitor la suma de 70 miliarde lei acordată Bibliotecii Naționale.
175. Interpellation no.399B/15-05-2002
Referitor la situația societății "Foresta" Nehoiu privatizată "cu cântec".
176. Interpellation no.400B/28-05-2002
Referitor la comunicatul emis de biroul de presă al MApN.
177. Interpellation no.401B/28-05-2002
Nereguli înregistrate la licitația privind acordarea dreptului de a tipări manuale alternative pentru învățământul primar și gimnazial.
178. Interpellation no.402B/28-05-2002
Referitor la situația învățământului nemțeam.
179. Interpellation no.403B/28-05-2002
Referitor la starea deplorabilă a căilor ferate române.
180. Interpellation no.404B/28-05-2002
Referitor la actele de vandalism la care au fost supuse monumentele ridicate în memoria Mareșalului Antonescu.
181. Interpellation no.405B/28-05-2002
Referitor la neocuparea posturilor scoase la concurs de medicii rezidenți.
182. Interpellation no.406B/28-05-2002
Referitor la neînceperea lucrărilor la Podul de peste Dunăre din zona Calafat - Vidin.
183. Interpellation no.407B/28-05-2002
Referitor la importanța construirii tronsonului de cale ferată, dublă, electrificată Târgu Mureș - Sighișoara.
184. Interpellation no.408B/28-05-2002
Referitor la manualele alternative.
185. Interpellation no.409B/28-05-2002
Referitor la interpretarea prevederilor legale privind validarea unor mandate de consilier.
186. Interpellation no.410B/28-05-2002
Referitor la executarea proiectului de cale ferată directă și electrificată între Sighișoara - Tg.Mureș.
187. Interpellation no.411B/28-05-2002
Eșalonările la plată - din nou în actualitate.
188. Interpellation no.412B/28-05-2002
Statul român profită de pe urma persoanelor cu handicap.
189. Interpellation no.413B/28-05-2002
Referitor la memoriul domnului Vlad Horia din Cluj-Napoca.
190. Interpellation no.414B/28-05-2002
Referitor la situația în care se află Colegiul Național "George Coșbuc" din Cluj-Napoca.
191. Interpellation no.415B/28-05-2002
Referitor la locatarii blocului de locuințe din str.Maramureșului nr.36E din Cluj-Napoca.
192. Interpellation no.416B/28-05-2002
Referitor la consumul de alcool.
193. Interpellation no.417B/28-05-2002
Referitor la nr vilelor, caselor de vacanță, cabanelor, pontoanelor și altele asemenea și propietarii lor.
194. Interpellation no.418B/28-05-2002
Referitor la nerespectarea programului de guvernare privind elaborarea unui proiect de lege de înființare a peste 1000 comune noi.
195. Interpellation no.419B/28-05-2002
Referitor la situația aprovizionării cu apă în comuna SPINENI, jud.Olt.
196. Interpellation no.420B/28-05-2002
Referitor la postul de primar rămas vacant în com.Rediu, jud.Iași.
197. Interpellation no.421B/28-05-2002
Referitor la aplicarea prevederilor art.58, pct.1 din Legea 215 din 2001.
198. Interpellation no.422B/28-05-2002
Referitor la mai multă exigență la acordarea licențelor pentru efectuarea transporturilor rutiere de călători și la licitațiile pentru adjudecarea traseelor.
199. Interpellation no.423B/28-05-2002
Referitor la situația "Ziarului de Vrancea" și încălcarea libertății de exprimare.
200. Interpellation no.424B/28-05-2002
Referitor la abuzurile împotriva ziarului "Opinia" de Buzău.
201. Interpellation no.425B/28-05-2002
Referitor la modul de gestionare a banului public la primăria comunei Hoghiz, jud.Brașov.
202. Interpellation no.426B/28-05-2002
Referitor la SC Avicola SA din Tg.Jiu.
203. Interpellation no.427B/28-05-2002
Referitor la Legea 9 din 1998 privind compensațiile cetățenilor români pentru bunurile trecute în propietatea statului bulgar.
204. Interpellation no.428B/28-05-2002
Referitor la cei 30000 de locatari ai Municipiului Turda, jud.Cluj care nu au apă caldă și nici gaze.
205. Interpellation no.429B/28-05-2002
Referitor la situația persoanelor problemă socială care nu sunt înscrise pe listele unui medic de familie.
206. Interpellation no.430B/28-05-2002
Referitor la modul de stabilire a operatorului sistemului național unic pentru apeluri de urgență.
207. Interpellation no.431B/18-06-2002
Referitor la dizolvarea de drept a Consiliului Local Cluj-Napoca.
208. Interpellation no.432B/18-06-2002
Referitor la numărul oficial al elevilor din România.
209. Interpellation no.433B/18-06-2002
Referitor la agresivitatea comportamentală a țiganilor.
210. Interpellation no.434B/18-06-2002
Referitor la construcția autostrăzii Borș-Oradea-Cluj.
211. Interpellation no.435B/18-06-2002
Referitor la situația irigațiilor în România în anul 2002.
212. Interpellation no.436B/18-06-2002
Referitor la abuzurile săvârșite de inspectorului general școlar Ștefan Someșan.
213. Interpellation no.437B/18-06-2002
Referitor la SC TMC SA Filiași.
214. Interpellation no.438B/18-06-2002
Referitor la acordarea avizului pentru funcționarea cabinetelor private de medicină de familie, prin discriminare referitoare la sex și vârstă.
215. Interpellation no.439B/18-06-2002
Referitor la "coșul minim de consum lunar".
216. Interpellation no.440B/18-06-2002
Referitor la politica în domeniul turismului.
217. Interpellation no.441B/18-06-2002
Referitor la SC Prodeftiki SA Cluj-Napoca.
218. Interpellation no.442B/18-06-2002
Referitor la memoriul primarului Timișoara, dl.Gheorghe Ciuhandu.
219. Interpellation no.443B/18-06-2002
Referitor la procedura de calcul a pensiei.
220. Interpellation no.444B/18-06-2002
Referitor la aplicarea defectuoasă și nedezinteresată a legislației în vigoare în ceea ce privește regimul juridic al imobilelor ce au aparținut cultelor religioase la nivelul autorităților administrative autonome și a structurilor descentralizate ale autorităților centrale în mun.Oradea.
221. Interpellation no.445B/18-06-2002
Referitor la privatizarea MAT SA Craiova.
222. Interpellation no.446B/18-06-2002
Referitor la lipsa de interes a CAS Dolj față de achiziționarea unui aparat absolut necesar bolnavilor din Spitalul Clinic nr.1 din Craiova.
223. Interpellation no.447B/18-06-2002
"Politici de transport integrate".
224. Interpellation no.448B/18-06-2002
Cum vede Guvernul oprirea segregării învățământului din România pe criterii etnice.
225. Interpellation no.449B/18-06-2002
referitor la fapta primarului mun.Sfântu gheorghe, care și-a permis să dea jos Drapelul de Stat al României de pe frontispiciul Primăriei.
226. Interpellation no.450B/18-06-2002
Referitor la sistarea furnizării apei calde locuitorilor din mun.Turda, jud.Cluj.
227. Interpellation no.451B/18-06-2002
Dacă este ocupat postul de secretar general al Primăriei mun.Tg.Mureș.
228. Interpellation no.452B/18-06-2002
Referitor la SC Seracom SA Tg.Mureș.
229. Interpellation no.453B/18-06-2002
Referitor la repartizarea incorectă a locuințelor construite prin ANL, de către Consiliul Local Beclean.
230. Interpellation no.454B/18-06-2002
Referitor la efectuarea unor lucrări pe DN1.
231. Interpellation no.455B/18-06-2002
Referitor la modul în care organele publice locale aplică HG nr.348 din 1993 privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici.
232. Interpellation no.456B/18-06-2002
Referitor la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor art.183 din legea 19 din 2000 privind Sistemul Public de Pensii.
233. Interpellation no.457B/18-06-2002
Referitor la Centru de Sănătate Răcari, jud.Dâmbovița.
234. Interpellation no.458B/18-06-2002
Referitor memoriul domnului Costan Gh. Costel din sat Uda, com.Tătăruși, jud.Iași.
235. Interpellation no.459B/18-06-2002
Referitor la punerea de acord a prevederilor Legii 184 din 2001 cu cele ale Legii nr.453 din 2001.
236. Interpellation no.460B/18-06-2002
Referitor la soluționarea problemelor privind despăgubirea unor cetățeni pentru bunurile trecute în propietatea statului bulgar în anul 1940.
237. Interpellation no.461B/18-06-2002
Referitor la nerespectarea prevederilor Legii 75 din 1994.
238. Interpellation no.462B/18-06-2002
LA FONDURI PUȚINE, CORUPȚIE CÂT CUPRINDE
239. Interpellation no.463B/18-06-2002
Referitor la Fondurile PHARE 2000 - Praf și pulbere.
240. Interpellation no.464B/18-06-2002
Solicită informații referitoare la datoriile către buget ale societăților din mass-media.
241. Interpellation no.465B/18-06-2002
Referitor la refuzul Primariilor și Prefecturii de a elibera titluri de propietate.
242. Interpellation no.466B/10-09-2002
Referitor la împușcarea a trei urși bruni de către Primul-Ministru, Ministrul Agriculturii și Directorul General al Romsilva.
243. Interpellation no.467B/10-09-2002
Referitor la nivelul de trai al populației.
244. Interpellation no.468B/10-09-2002
Referitor la asigurarea învățământului din mediul urban și cel rural.
245. Interpellation no.469B/10-09-2002
Referitor la revendicarea imobilului unde își desfășoară activitatea Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai" din Cluj Napoca.
246. Interpellation no.470B/10-09-2002
Referitor la Fundația Excelsior cu sediul în Cluj Napoca.
247. Interpellation no.471B/10-09-2002
Referitor la memoriul unor cetățeni din comuna CA Rosetti, sat Lunca, jud.Buzău.
248. Interpellation no.472B/10-09-2002
Referitor la nerespectarea Legii 442 din 2002.
249. Interpellation no.473B/10-09-2002
Referitor la Legea 10 din 2000.
250. Interpellation no.474B/10-09-2002
Învățământul Românesc - încotro?
251. Interpellation no.475B/10-09-2002
Referitor la Facultățile particulare - SRL-uri profitabile.
252. Interpellation no.476B/10-09-2002
Referitor la oprirea periodică a furnizării apei reci în localitățile Deva, Simeria, Călan și Hațeg.
253. Interpellation no.477B/10-09-2002
Referitor la Casa Județeană de Pensii - Iași.
254. Interpellation no.478B/10-09-2002
Referitor la acordarea unor drepturi producătorilor de carne și lapte.
255. Interpellation no.479B/10-09-2002
Referitor la măsuri privind asigurarea condițiilor funcționării CET și încălzirea locuințelor pe perioada de iarnă.
256. Interpellation no.480B/10-09-2002
Referitor la Ordinul 380 din 7.08.2002 care este discriminatoriu și înlătură conceptele de piașă liberă și concurență loială.
257. Interpellation no.481B/10-09-2002
Stadiul programelor multianuale de dezvoltare regională aprobate prin HG 1116 din 2001 și situația folosirii bugetelor aferente, până în prezent.
258. Interpellation no.482B/10-09-2002
Referitor la art.9 din Legea 118 din 1996.
259. Interpellation no.483B/10-09-2002
Referitor la protocolul de predare primire între CET Centru și CET Sud.
260. Interpellation no.484B/10-09-2002
Referitor la reglementarea prescrierii și eliberării medicamentelor compensate sau gratuite.
261. Interpellation no.485B/10-09-2002
Referitor la privatizarea Hotelului "Hebe" din stațiunea balneoclimaterică Sângeorz-Băi, jud.Bistrița.
262. Interpellation no.486B/10-09-2002
Referitor la refuzul ocoalelor silvice de a retroceda consiliilor locale suprafețele de păduri și terenuri forestiere.
263. Interpellation no.487B/10-09-2002
Referitor la PRODITERM din Bistrița.
264. Interpellation no.488B/10-09-2002
Referitor la privatizarea zonei aurifere Roșia Montană Alba.
265. Interpellation no.489B/10-09-2002
Referitor la Teatrul Național din Tg.Mureș.
266. Interpellation no.490B/10-09-2002
Referitor la desființarea școlii cu cilcu gimnazial din loc.Buninginea, jud.Alba.
267. Interpellation no.491B/01-10-2002
Referitor la Ordinul Ministerului Sănătății 609 din 12.08.2002.
268. Interpellation no.492B/01-10-2002
Referitor la lacul de acumulare Colibița.
269. Interpellation no.493B/01-10-2002
Referitor la unii primari ce nu respectă legea administrației publice.
270. Interpellation no.494B/01-10-2002
A ajuns evazionismul fiscal o practică generală ?
271. Interpellation no.495B/01-10-2002
Referitor la abuzurile primarului Sectorului 5 al Capitalei prin inaugurarea economatelor fără licitație de oferte.
272. Interpellation no.496B/01-10-2002
Referitor la încălcarea prevederilor Legii 290 din 2002.
273. Interpellation no.497B/01-10-2002
Referitor la excepțiile obligativității satisfacerii serviciului militar.
274. Interpellation no.498B/01-10-2002
Referitor la introducerea orelor de educație civică în școli.
275. Interpellation no.499B/01-10-2002
Referitor la legea 309.
276. Interpellation no.500B/01-10-2002
Referitor la politicile agricole.
277. Interpellation no.501B/01-10-2002
referitor la eliberarea medicamentelor compensate sau gratuite.
278. Interpellation no.502B/01-10-2002
Referitor la vămuirea mașinilor de import.
279. Interpellation no.503B/01-10-2002
referitor la neaplicării Legii 189 din 2000.
280. Interpellation no.504B/01-10-2002
referitor la memoriul unui grup de pensionari din Cartierul Mânăștur.
281. Interpellation no.505B/01-10-2002
Referitor la revendicările unor imobile situate pe str.Mihail Kogălniceanu.
282. Interpellation no.506B/01-10-2002
referitor la zona auriferă Roșia Montană din jud.Alba.
283. Interpellation no.507B/01-10-2002
Referitor la criza sistemului sanitar din România.
284. Interpellation no.508B/01-10-2002
Referitor la aplicarea Legii 1 din 2000.
285. Interpellation no.509B/01-10-2002
referitor la situația creanțelor externe ale României.
286. Interpellation no.510B/01-10-2002
Referitor la CPI.
287. Interpellation no.511B/01-10-2002
Referitor la sprijinirea Grupului Școlar Silvic Gurghiu.
288. Interpellation no.512B/01-10-2002
În ce mileniu își va plăti datoriile Media Pro Intenațional?
289. Interpellation no.513B/01-10-2002
Referitor la memoriul domnului Gheorghe Stancu din Cluj-Napoca.
290. Interpellation no.514B/01-10-2002
Referitor la memoriul doamnei dr.Oltean Cristina Ioana.
291. Interpellation no.515B/01-10-2002
Referitor la HG 568 din 05.06.2002.
292. Interpellation no.516B/01-10-2002
Referitor la prevederi privind finanțarea domeniului Cercetare-Dezvoltare în dosarul nr.17 de preaderare a României la UE.
293. Interpellation no.517B/01-10-2002
Situația discutării și aprobării proiectului Legii cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.
294. Interpellation no.518B/01-10-2002
Referitor la importurile de carne de vită cu potențial cancerigen.
295. Interpellation no.519B/01-10-2002
Referitor la PL privind circulația pe drumurile publice.
296. Interpellation no.520B/01-10-2002
Referitor la nerespectarea îndatoririlor subalternilor dvs.
297. Interpellation no.521B/01-10-2002
Referitor la situația domnului Dan Bârsu, primar al orașului Cisnădie.
298. Interpellation no.522B/01-10-2002
Referitor la aderarea la NATO.
299. Interpellation no.523B/01-10-2002
referitor la problema instituțiilor de control ale statului față de micii investitori români.
300. Interpellation no.524B/01-10-2002
Referitor la problema migrației ilegale a cetățenilor români în spațiul Schenghen și a situației cetățenilor români de etnie romă.
301. Interpellation no.525B/01-10-2002
Referitor la obligațiile de plată ale Regiei Autonome a Apelor Valea Jiului față de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
302. Interpellation no.526B/01-10-2002
Eliberarea medicamentelor pentru bolnavii cuprinși în subprogramul "Prevenție și control în diabetologie și alte boli de nutriție".
303. Interpellation no.527B/01-10-2002
referitor la continua degradare a lucrărilor de corectare a torenților din fondul forestier.
304. Interpellation no.528B/01-10-2002
Referitor la încălcarea legislației de către Ministerul Agriculturii
305. Interpellation no.529B/01-10-2002
Referitor la neacordarea unor drepturi cuvenite foștilor refugiați din motive etnice, potrivit legii 189 din 2000.
306. Interpellation no.530B/01-10-2002
referitor la programul de cercetare Europolis 2002.
307. Interpellation no.531B/01-10-2002
Referitor la participarea unui grup de recruți la realizarea filmului "Cold Mountain".
308. Interpellation no.532B/01-10-2002
Referitore la drumurile naționale DN 28 și DN 25 care sunt într-un grad mare de uzură.
309. Interpellation no.533B/01-10-2002
Referitor la lucrările de reparații capitale la tunelul de cale ferată din raza municipiului Galați.
310. Interpellation no.534B/01-10-2002
Referitor la situația Combinatului Siderurgic Reșița.
311. Interpellation no.535B/01-10-2002
Referitor la situația limbii latine în învățământul universitar și preuniversitar.
312. Interpellation no.536B/15-10-2002
Referitor la Ișalnița, una dintre cele mai intense și constante surse de poluare a mediului.
313. Interpellation no.537B/15-10-2002
Referitor la respectarea prevederilor HG 160 din 13 martie 1996.
314. Interpellation no.538B/15-10-2002
Referitor la acordarea de subvenții la energia termică.
315. Interpellation no.539B/15-10-2002
Referitor la intenția Guvernului de a trece Oficiile Registrului Comerțului în subordinea Ministerului Justiției.
316. Interpellation no.540B/15-10-2002
Referitor la abrogarea ordonanțelor privind managementul calității în învățământul superior și organizarea studiilor de masterat.
317. Interpellation no.541B/15-10-2002
Referitor la imperfecțiunile Legii 18 din 1992.
318. Interpellation no.542B/15-10-2002
Referitor la bolnavii de diabet.
319. Interpellation no.543B/15-10-2002
Referitor la situația deosebit de gravă de la Spitalul Municipiului Turda.
320. Interpellation no.544B/15-10-2002
Referitor la modul în care se gestionează deșeurile în România.
321. Interpellation no.545B/15-10-2002
Referitor la vămuirea mașinilor din import.
322. Interpellation no.546B/15-10-2002
Referitor la liberalizarea călătoriilor cetățenilor români în spațiul Schengen și măsurile de control la frontieră.
323. Interpellation no.547B/15-10-2002
Referitor la legislația secundară în domeniul administrației publice locale.
324. Interpellation no.548B/15-10-2002
Referitor la construcțiile de locuințe și săli de sport în jud.Olt.
325. Interpellation no.549B/15-10-2002
Referitor la privatizarea la Bursa de Valori București a SNP Petrom SA.
326. Interpellation no.550B/15-10-2002
Referitor la introducerea noului Plan de Numerotare telefonică.
327. Interpellation no.551B/15-10-2002
Referitor la programul de Privatizare al Oficiului Participațiunilor Statului și Privatizării în industrie pentru anul 2002.
328. Interpellation no.552B/15-10-2002
Referitor la Legea 544 din 2001.
329. Interpellation no.553B/15-10-2002
Referitor la dispariția librăriilor din municipii, orașe și comune.
330. Interpellation no.554B/15-10-2002
Referitor la proiectul de act normativ al Guvernului privind trecerea Registrului Comerțului din subordinea Camerei de Comerț și Industrie în subordinea Ministerului Justiției.
331. Interpellation no.555B/15-10-2002
Referitor la anunțul primului ministru de a dizolva Consiliul General al Municipiului București.
332. Interpellation no.556B/15-10-2002
Referitor la facilitățile de transport pentru elevi și studenți.
333. Interpellation no.557B/15-10-2002
Referitor la perspectiva siderurgiei în zona Hunedoara-Călan și stadiul creării alternativelor.
334. Interpellation no.558B/15-10-2002
referitor la situația bazinului acoperit Ungheni.
335. Interpellation no.559B/15-10-2002
Referitor la fondurile prevăzute pentru anul 2003, la SC "MFA" SA Mizil, în scopul realizării unor mașini blindate modernizate.
336. Interpellation no.560B/15-10-2002
Efectele adoptării Legii privind Statutul Polițistului și a Legii privind demilitarizarea poliției.
337. Interpellation no.561B/15-10-2002
Stadiul restructurării și privatizării sectorului distribuției energiei electrice.
338. Interpellation no.562B/15-10-2002
Referitor la stadiul eliberării titlurilor de propietate asupra terenurilor agricole și forestiere.
339. Interpellation no.563B/15-10-2002
Valorificarea masei lemnoase provenite din doborâturi și rupturi produsă ca urmare a calamităților naturale.
340. Interpellation no.564B/15-10-2002
Măsurile prin care Ministerul Justiției a răspuns exigențelor internaționale privind traficul de ființe umane.
341. Interpellation no.565B/15-10-2002
Siruația repartizării pe județe în anii 2001 și 2002 a cotei de 35% din Fondul special al drumurilor.
342. Interpellation no.566B/15-10-2002
Referitor la neinvitarea deputaților din Com.de Administrație publică la colocviul referitor la regionalozarea în România, organizat de Ministerul Administrației Publice.
343. Interpellation no.567B/15-10-2002
Referitor la informații incomplete prezentate pentru ridicarea imunității parlamentare a deputatului Dănuț Săulea.
344. Interpellation no.568B/15-10-2002
Referitor la lansarea OG 65 din 2002.
345. Interpellation no.569B/15-10-2002
Referitor la privatizarea în România.
346. Interpellation no.570B/15-10-2002
Referitor la răspunsurile la interpelări a primului ministru.
347. Interpellation no.571B/15-10-2002
Referitor la înființarea "Facultății de litere Miron Cristea" cu secție de limbă română.
348. Interpellation no.572B/15-10-2002
Referitor la Campionatele Mondiale de Șah.
349. Interpellation no.573B/15-10-2002
Referitor la nomenclatorul de medicamente compensate pe anul 2002.
350. Interpellation no.574B/15-10-2002
Referitor la respectarea prevederilor OG 105 din 2001 aprobată prin legea 243 din 2002 privind frontiera de stat a României.
351. Interpellation no.575B/15-10-2002
Referitor la instanțe care fac jocul infractorilor dând câștig de cauză celor cu dare de mână.
352. Interpellation no.576B/15-10-2002
Referitor la distrugerea totală a patrimoniului public.
353. Interpellation no.577B/15-10-2002
Unde sunt banii asiguraților?
354. Interpellation no.578B/15-10-2002
Țăranii români și agricultura europeană.
355. Interpellation no.579B/15-10-2002
Referitor la cetățenii din zona Brașovului care au suportat frigul în aceste zile.
356. Interpellation no.581B/15-10-2002
Referitor la stadiul cercetărilor în cazul accidentului produs de către deputatul Dan Rasovan pe raza loc.Greoni, jud.Caraș Severin.
357. Interpellation no.582B/26-11-2002
Referitor la locatarii a 3 blocuri din Buc. str.Cobălcescu 41, care sunt purtați prin tribunale.
358. Interpellation no.583B/26-11-2002
Referitor la comportamentul angajaților Ministerului de Interne.
359. Interpellation no.584B/26-11-2002
Greutățile și imperfecțiunile sistemului de sănătate din Craiova, jud.Dolj.
360. Interpellation no.585B/26-11-2002
Referitor la OUG 131 din 2002.
361. Interpellation no.586B/26-11-2002
Referitor la elaborarea regulamentului de punere în aplicare a Legii 146 din 2002.
362. Interpellation no.587B/26-11-2002
Referitor la discriminarea pensionarilor din structurile MApN cu cei din structurile MI, SRI, SIE, STS, și SPP.
363. Interpellation no.588B/26-11-2002
Referitor la fraudele de la examenul de rezidențiat de la Facultatea de Medicină din 17.11.2002.
364. Interpellation no.589B/26-11-2002
Referitor la ROMTELECOM SA.
365. Interpellation no.590B/26-11-2002
Referitor la situația cetățenilor din satele Ploștina, Terca și Malu Roșu din jud.Buzău.
366. Interpellation no.591B/26-11-2002
Referitor la situația ajutoarelor pentru cetățenii din satele Ploștina Terca și Malu Rosu din jud.Buzău.
367. Interpellation no.592B/26-11-2002
Referitor la deplasarea cu un autocar al CFR în interes personal, la o partidă de vânătoare.
368. Interpellation no.593B/26-11-2002
Referitor la eliberarea medicamentelor compensate în jud.Timiș.
369. Interpellation no.594B/26-11-2002
Referitor la importurile de grâu din Ucraina și Republica Moldova din anul 2001 până în prezent.
370. Interpellation no.595B/26-11-2002
Referitor la distrugerile suferite din partea animalelor sălbatice de către locuitorii comunelor Ciucea și Negreni.
371. Interpellation no.596B/26-11-2002
Referitor la Legea 229 din 2002.
372. Interpellation no.597B/26-11-2002
Referitor la abuzuri și ilegalități săvârșite la Regionala de Transport Feroviar-Călători, Cluj.
373. Interpellation no.598B/26-11-2002
Modalitatea de finanțare a lucrărilor de montaj pentru stațiile de sterilizare achiziționate printr-un credit extern în anul 2000.
374. Interpellation no.599B/26-11-2002
Referitor la deblocarea activității de foraj în vederea aăpării de sonde de țiței și gaze pentru SNP Petrom.
375. Interpellation no.600B/26-11-2002
Referitor la acordarea statutului de zonă defavorizată localității Margina.
376. Interpellation no.601B/26-11-2002
Referitor la OUG 129 din 2002.
377. Interpellation no.602B/26-11-2002
Referitor la modenizarea șoselei E 60.
378. Interpellation no.603B/26-11-2002
Referitor la difuzare de informații false privind cererea de ridicare a imunității parlamentare a deputatului Dănuț Săulea.
379. Interpellation no.604B/26-11-2002
Referitor la blocarea parcării autoturismelor pe străzile din jurul Guvernului.
380. Interpellation no.605B/26-11-2002
Referitor la zona de nord-vest a jud.Bihor.
381. Interpellation no.606B/26-11-2002
Referitor la măsurile luate de Ministerul Turismului pentru încheierea privatizării în turism.
382. Interpellation no.607B/26-11-2002
Referitor la achiziționarea de automotoare CF.
383. Interpellation no.608B/26-11-2002
Referitor la modificarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase destinată agenților economici, de către Regia Națională a Pădurilor.
384. Interpellation no.609B/26-11-2002
Referitor la programul de îmbunătățiri funciare în 2003.
385. Interpellation no.610B/26-11-2002
Referitor la restanțe de plăți din cota de 35% din Fondul special al drumurilor.
386. Interpellation no.611B/26-11-2002
Necesitatea eliminării tratamentului descriminatoriu între transportatorii din corpul OG 15 din 2002 și Legii 424 din 2002.
387. Interpellation no.612B/26-11-2002
Referitor la " Fundația 2002".
388. Interpellation no.613B/26-11-2002
Referitor la bogata activitate infracțională a primarului comunei Brăiești, jud.Buzău.
389. Interpellation no.614B/26-11-2002
Referitor la cei care nu au primit ajutoare legale pentru compensarea consumului de gaze.
390. Interpellation no.615B/26-11-2002
Referitor la gestionarea defectuoasă a banilor publici la nivelul autorităților administrative autonome și a structurilor descentralizate ale autorităților centrale din jud.Bihor.
391. Interpellation no.616B/26-11-2002
Referitor la amenajarea albiei pârâului Vărărie, comuna Tulgheș, jud.Harghita.
392. Interpellation no.617B/26-11-2002
Referitor la situația deportaților dinainte de 1944 care au beneficiat de prev.art.1 din Decretul - Lege 118 din 1990 republicat.
393. Interpellation no.618B/26-11-2002
Referitor la lipsa manualelor pentru elevii care studiază la secția maghiară și nu au primit manualele ce studiază în limba română.
394. Interpellation no.619B/17-12-2002
Referitor la examenele de capacitate respectiv de bacalaureat.
395. Interpellation no.620B/17-12-2002
Referitor la acțiunile în instanță ale magistraților pentru încălcarea drepturilor bănești de către Ministerul Justiției.
396. Interpellation no.621B/17-12-2002
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din Mioveni.
397. Interpellation no.622B/17-12-2002
Referitor la amenajarea unei baze de agrement în apropierea SNC Pitești.
398. Interpellation no.623B/17-12-2002
Referitor la acuzele adresate primarului Mioveni.
399. Interpellation no.624B/17-12-2002
Referitor la pădurea privată a cetățenilor din orașul Mioveni.
400. Interpellation no.625B/17-12-2002
Referitor la aplicarea Legii 215 din 2001.
401. Interpellation no.626B/17-12-2002
Referitor la recalcularea pensiilor.
402. Interpellation no.627B/17-12-2002
Referitor la aplicarea prevederilor Legii 1 din 2000 în Mureș.
403. Interpellation no.628B/17-12-2002
Referitor la corectitudinea procesului de judecată.
404. Interpellation no.629B/17-12-2002
Referitor la HG nr.1269 din 19.11.2002.
405. Interpellation no.630B/17-12-2002
Referitor la dispoziția 2504/1x/3/11.06.2002, emisă de prim procurorul Vivescu Eugenia de pe lângă Tribunalul Iași.
406. Interpellation no.631B/17-12-2002
Referitor la situația procesului de privatizare la SC Mobil SA, orașul Bălcești, jud.Vâlcea.
407. Interpellation no.632B/17-12-2002
Referitor la normele metodologice pentru aplicarea OG 7 din 19.07.2001 privind impozitul pe venit.
408. Interpellation no.633B/17-12-2002
Referitor la privatizarea Petrom.
409. Interpellation no.634B/17-12-2002
Referitor la privatizarea BCR.
410. Interpellation no.635B/17-12-2002
Referitor la aprovizionarea societății Carom Onești cu materie primă.
411. Interpellation no.636B/17-12-2002
Referitor la "cazul" Farmec din Cluj-Napoca.
412. Interpellation no.637B/17-12-2002
Referitor la trecerea institutului Național "Ana Aslan" din patrimoniul Ministerului Sănătății în cel al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".
413. Interpellation no.638B/17-12-2002
Referitor la concurența neloială care sunt supuși producătorii interni de carne de pasăre în comparație cu importatorii din zonele defavorizate.
414. Interpellation no.639B/17-12-2002
referior la situația SC MOTOREP SA Târgoviște.
415. Interpellation no.640B/17-12-2002
Referitor la o familie cu 13 copii care a fost înșelată de un salariat al ministerului pe care-l conduceți.
416. Interpellation no.641B/17-12-2002
Referitor la vânzarea spațiilor comerciale.
417. Interpellation no.642B/17-12-2002
Referitor la posibilitatea ca cetățenii com.Suceveni, jud.Galați să aibă acces la postul TV 2.
418. Interpellation no.643B/17-12-2002
Referitor la Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie "Ana Aslan".
419. Interpellation no.644B/17-12-2002
Referitor la abuzurile făcute de primarul localității Paltin, jud.Vrancea.
420. Interpellation no.645B/17-12-2002
Referitor la organizarea și desfășurarea doctoratului.
421. Interpellation no.646B/17-12-2002
Referitor la măsurile pentru postaderarea României.
422. Interpellation no.647B/17-12-2002
Referitor la situațiile consiliilor locale din București și Cluj-Napoca.
423. Interpellation no.648B/17-12-2002
Referitor la măsurile întreprinse de minister pentru asigurarea ordinii și disciplinei la manifestările culturale și sportive.
424. Interpellation no.649B/17-12-2002
Referitor la măsurile întreprinse de minister pentru diminuarea infracțiunilor cu violență.
425. Interpellation no.650B/17-12-2002
Referitor la măsuri pentru îmbunătățirea activității profesionale a condițiilor de muncă a magistraților cât și condițiilor de odihnă.
426. Interpellation no.651B/17-12-2002
Referitor la eficientizarea acțiunilor de combatere a corupției.
427. Interpellation no.652B/17-12-2002
Referitor la prevenire bolilor infecto-contagioase la animale și păsări pe teritoriul României.
428. Interpellation no.653B/17-12-2002
Referitor la costurile privind aderarea României în NATO.
429. Interpellation no.654B/17-12-2002
Referitor la Proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului privind cooperația.
430. Interpellation no.655B/17-12-2002
Referitor la FR de Șah.
431. Interpellation no.656B/17-12-2002
Referitor la vizita prim-ministrului în Ungaria.
432. Interpellation no.657B/17-12-2002
Referitor la o moștenire primită de ministrul justiției imediat după investire.
433. Interpellation no.658B/17-12-2002
Referitor la finisarea noii clădiri a Bibliotecii Naționale.
434. Interpellation no.659B/17-12-2002
Referitor la lipsurile din spitalele României.
435. Interpellation no.660B/17-12-2002
Referitor la SC Textila SA Năsăud.
436. Interpellation no.661B/17-12-2002
Referitor la Primăria București - Radet - Diekat.
437. Interpellation no.662B/17-12-2002
Tarife noi pentru operațiunile registrului comerțului.
438. Interpellation no.663B/17-12-2002
Patronii români și noul cod al muncii.
439. Interpellation no.664B/17-12-2002
Referitor la nemulțumirea pensionarilor din 1998.
440. Interpellation no.665B/17-12-2002
Referitor la contractele de privatizare.
441. Interpellation no.666B/17-12-2002
Referitor la OUG 172 din 27.11.2002.
442. Interpellation no.667B/17-12-2002
Referitor la eliberarea titlurilor de propietate și punerii în posesie a celor îndreptățiți.
443. Interpellation no.668B/17-12-2002
Referitor la SCQuark Impex SRL.
444. Interpellation no.669B/17-12-2002
Referitor la revendicarea unei clădiri.
445. Interpellation no.670B/17-12-2002
Referitor la cetățenii din comuna Căsciorele, jud.Călărași.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 13 april 2024, 2:13
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro