Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2004 > Interpellations

Interpellations recorded in 2004

1. Interpellation no.41PM/02-02-2004
Nesoluționarea favorabilă a problemei amplasarii statuii celor 13 generali maghiari la Arad.
2. Interpellation no.42PM/25-02-2004
Referitor la comunicatul de presă dat publicității la data de 21 februarie 2004 de către Guvernul României sub titlul "Guvernul PSD, condus de Adrian Năstase, rămâne să-și facă datoria încredințată de poporul român".
3. Interpellation no.43PM/01-03-2004
Referitor la cele întâmplate la Spitalul de Psihiatrie Poiana-Mare, jud.Dolj.
4. Interpellation no.44PM/10-03-2004
Referitor la abrogarea HG 235/20.02.2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea MApN în administrarea Min.Culturii și Cultelor, pentru Mânăstirea Sfintei Cruci - Oradea, jud.Bihor.
5. Interpellation no.45PM/20-10-2004
Referitor la mafia din silvicultura.
6. Interpellation no.1244B/10-02-2004
Referitor la reforma sistemului public de pensii.
7. Interpellation no.1245B/10-02-2004
În contextul negocierilor cu UE, dosarul privind Agricultura este cel mai dificil.
8. Interpellation no.1246B/10-02-2004
Abrogarea unor facilități acordate activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.
9. Interpellation no.1247B/10-02-2004
Referitor la modul cum au fost executate lucrările de reabilitare la școala cu clasele I-VIII sat Mastacăn, com.Borlești, jud.Neamț.
10. Interpellation no.1248B/10-02-2004
Referitor la închiderea unor centre medicale de permanență din mediul urban.
11. Interpellation no.1249B/10-02-2004
Referitor la încălcarea de către Guvern a moratoriului cu privire la sistarea adopțiilor internaționale.
12. Interpellation no.1250B/10-02-2004
Referitor la măsuri pentru neutralizarea efectelor dăunătoare ale utilizării DDT, asupra mediului și sănătății omului.
13. Interpellation no.1251B/10-02-2004
Referitor la situația Ambulatoriului de pe lângă Spitalul CARITAS-Roșiorii de Vede.
14. Interpellation no.1252B/10-02-2004
Instrucțiuni privind criteriile de autorizare a Operatorilor Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, emise de Ministerul Justiției sub nr.3128/C/28.10.2003.
15. Interpellation no.1253B/10-02-2004
Măsuri întreprinse de Guvern pentru interzicerea fabricării în România de produse care conțin asbest, material interzis în Occident.
16. Interpellation no.1254B/10-02-2004
Referitor la înființarea la Cluj-Napoca, a unei școli pentru subofițeri de poliție.
17. Interpellation no.1255B/10-02-2004
Referitor la decesul timișoreanului Iuliu Ioanovici.
18. Interpellation no.1256B/10-02-2004
Referitor la gravitatea situației în care se află funcționarii publici din punct de vedere al salarizării.
19. Interpellation no.1257B/10-02-2004
Referitor la o creștere îngrijorătoare a infracționalității, a cazurilor de furturi, jafuri, violuri, crime, consum de droguri în mai multe județe transilvane.
20. Interpellation no.1258B/10-02-2004
Referitor la somarea unui număr de 793 de societăți comerciale să-și plătească datoriile către fondul unic național al asigurărilor de sănătate.
21. Interpellation no.1259B/10-02-2004
Referitor la liceul pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca.
22. Interpellation no.1260B/10-02-2004
Referitor la un accident în urma căruia un vânător, pe nume Gheorghe Călugăr, a fost rănit prin împușcare.
23. Interpellation no.1261B/10-02-2004
Referitor la locuitorii cartierului Hărcana din municipiului Turda.
24. Interpellation no.1262B/10-02-2004
Hotărâri abuzive ale Prefecturii și Consiliului județean Arad privind diminuarea suprafeței de teren a Stațiunii de cercetare și producție pentru creșterea bovinelor rasa "Bălțată românească" - Ceala, jud.Arad.
25. Interpellation no.1263B/10-02-2004
Referitor la prețul de vânzare al cărților care a crescut cu 19% în urma intrării în aplicare a noului Cod Fiscal.
26. Interpellation no.1264B/10-02-2004
Referitor la Hotărârea 1432 din 04.12.2003, privind condițiile de admitere în învățământul superior a candidaților cetățeni români.
27. Interpellation no.1265B/10-02-2004
Referitor la punerea la dispoziție a unui avion de 4 locuri pentru deplasarea a 13 parlamentari din jud.Mureș.
28. Interpellation no.1266B/10-02-2004
Referitor la testarea națională a elevilor din clasa a VIII-a în perioada 14-18.06.2004.
29. Interpellation no.1267B/10-02-2004
Referitor la o problemă cu care se confruntă medicii de familie, în cadrul cabinetelor medicale arondate tribunalelor, după modelul celor din MApN și MAI.
30. Interpellation no.1268B/10-02-2004
Referitor la SC WISCONSIN TURNING SISTEM din Târgoviște.
31. Interpellation no.1269B/10-02-2004
Referitor la Adopțiile Internaționale.
32. Interpellation no.1270B/10-02-2004
Referitor la inițierea unei propuneri legislative de interzicere a cuvintelor "național" și "român" din titulatura unor firme privatizate.
33. Interpellation no.1271B/10-02-2004
Referitor la Ordonanțele care reglementează cele două tranșe anuale de indexare a salariilor bugetarilor.
34. Interpellation no.1272B/10-02-2004
Referitor la reeșalonările și scutirile de la plată precum și recenta privatizare a SNTR.
35. Interpellation no.1273B/10-02-2004
Referitor la stabilirea salariilor unor regii municipale.
36. Interpellation no.1274B/10-02-2004
Referitor la încălcarea Codului muncii de către unii patroni de firme care practică un comportament duplicitar față de angajați.
37. Interpellation no.1275B/10-02-2004
Referitor la creșterea aproape incredibilă și evident necaracteristică poporului nostru, a stărilor depresive.
38. Interpellation no.1276B/10-02-2004
Referitor la programul de recorelare a pensiilor.
39. Interpellation no.1277B/10-02-2004
Referitor la modificările din mersul trenurilor de călători.
40. Interpellation no.1278B/10-02-2004
Referitor la situația chiriașilor din casele naționalizate din Brașov
41. Interpellation no.1279B/10-02-2004
Referitor la privatizarea Societății Tutunul Românesc.
42. Interpellation no.1280B/10-02-2004
Referitor la acțiunile unor deputați UDMR privitor la încălcarea prevederilor art.166 indice 1 din Codul Penal.
43. Interpellation no.1281B/10-02-2004
Evidența paralelă pe același angajat.
44. Interpellation no.1282B/10-02-2004
Prejudicierea intereselor comunitare prin adoptarea de către administrația autonomă locală a unei hotărâri netemeinice.
45. Interpellation no.1283B/10-02-2004
Neglijențele și superficialitate manifestate în activitatea Comisiei Comunale Borod (și a celei Județene Bihor) pentru stabilirea dreptului de propietate privată asupra terenurilor.
46. Interpellation no.1284B/10-02-2004
Neonorarea obligațiilor administrației finanțelor publice a mun.Oradea.
47. Interpellation no.1285B/10-02-2004
Referitor la neplata ajutorului social pe lunile noiembrie și decembrie 2003 în comuna Chișlaz, jud.Bihor.
48. Interpellation no.1286B/10-02-2004
Referitor la personalul feroviar.
49. Interpellation no.1287B/24-02-2004
Referitor la privatizarea frauduloasă a Nitramoniei - Făgăraș.
50. Interpellation no.1288B/24-02-2004
Negocierea cu Uniunea Europeană în materie de justiție.
51. Interpellation no.1289B/24-02-2004
Situația deosebit de gravă din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți.
52. Interpellation no.1290B/24-02-2004
Aplicarea prevederilor Legii 319 din 2003, privind componența și condițiile de numire a Consiliului de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
53. Interpellation no.1291B/24-02-2004
Referitor la dreptul de proprietate al Stațiunilor de Cercetare din jud.Constanța.
54. Interpellation no.1292B/24-02-2004
Starea tehnică dezastruoasă a DN6 pe porțiunea Timișoara - Lugoj - Făget.
55. Interpellation no.1293B/24-02-2004
Referitor la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale, ANRGN.
56. Interpellation no.1294B/24-02-2004
Blocarea activității Primăriei Municipiului Giurgiu de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Giurgiu.
57. Interpellation no.1295B/24-02-2004
Incompatibilitatea unor funcționari publici din jud.Galați, care dețin funcții de conducere și în structurile unui partid politic.
58. Interpellation no.1296B/24-02-2004
Centrul istoric al Sibiului - S.O.S.!
59. Interpellation no.1297B/24-02-2004
Mânăstirea Neamț, cea mai veche așezare monahală, căzută în nepăsare.
60. Interpellation no.1298B/24-02-2004
Referitor la necesitatea suplimentării numărului de angajați în Administrația Publică Cluj.
61. Interpellation no.1299B/24-02-2004
Referitor la incompatibilitatea unor persoane ce dețin demnități publice în mun.Cluj-Napoca și județul.
62. Interpellation no.1300B/24-02-2004
Colaborarea cu organizațiile agricole neguvernamentale și cu cele interprofesionale.
63. Interpellation no.1301B/24-02-2004
Referitor la situația prof.Bursuc Alina Mihaela, din com.Zănești, jud.Neamț.
64. Interpellation no.1302B/24-02-2004
Marginalizarea Filarmonicilor de stat.
65. Interpellation no.1303B/24-02-2004
Solicită lista nominală a directorilor care s-au făcut vinovați de fapte ce intră sub incidența codului penal.
66. Interpellation no.1304B/24-02-2004
Care este politica guvernului pentru dezvoltarea activității IMM-urilor.
67. Interpellation no.1305B/24-02-2004
Acțiunea de reabilitare a criminalului de război Wass Albert.
68. Interpellation no.1306B/24-02-2004
Aplicarea Ordinului nr.117/2002.
69. Interpellation no.1307B/24-02-2004
Referitor la Societatea Națională de Îmbunătățiri Funciare care se pregătește să încheie un acord cu firma israeliană Netafim pentru cumpărarea de echipamente pentru irigații.
70. Interpellation no.1308B/24-02-2004
Referitor la Proiectul Phare de înfrățire instituțională România-Spania în domeniul Ocupare și politici sociale; Egalitatea de șanse între femei și bărbați 2003-2005.
71. Interpellation no.1309B/24-02-2004
Neachitarea sarcinilor de serviciu de către CNAS pentru a anunța public persoanele care nu si-au achitat contribuția la FASS.
72. Interpellation no.1310B/24-02-2004
Încălcarea legii anticorupție 161/2003 de către CNAS.
73. Interpellation no.1311B/24-02-2004
Referitor la un memoriu din partea membrilor "Asociației Utilizatorilor Apei de Irigat" Coșereni din Ialomița.
74. Interpellation no.1312B/24-02-2004
Referitor la Rafinăria "Steaua Română".
75. Interpellation no.1313B/24-02-2004
Perspective sumbre pentru învățământul superior.
76. Interpellation no.1314B/24-02-2004
Agricultura entuziastă.
77. Interpellation no.1315B/24-02-2004
Se solicită trecerea în proprietatea Ocolului Telciu, a cabanelor și drumurilor care se află pe terenul acestui ocol, pentru a putea fi întreținute și utilizate în mod rațional și eficient.
78. Interpellation no.1316B/24-02-2004
Referitor la criza de sânge din spitale.
79. Interpellation no.1317B/24-02-2004
Referitor la birocrația excesivă impusă de Ministerul Finanțelor, sursă de nemulțumiri pentru agenții economici din jud.Timiș.
80. Interpellation no.1318B/24-02-2004
Referitor la reabilitarea lui Vass Albert.
81. Interpellation no.1319B/24-02-2004
Referitor la art.1 litera "c" din Legea 189/2000.
82. Interpellation no.1320B/24-02-2004
Referitor la cazul primarului comunei Boldu, jud.Buzău, dl.Mărgărit Marian.
83. Interpellation no.1321B/24-02-2004
Referitor la abuzuri și neglijențe ale unor primari din jud.Buzău.
84. Interpellation no.1322B/24-02-2004
Referitor la atribuirea în administrarea ocolului silvic comunal a fondului cinegetic aflat pe suprafața gospodărită de Ocolul Telciu, jud.Bistrița-Năsăud.
85. Interpellation no.1323B/24-02-2004
Referitor la înființarea numeroaselor unități private de învățământ.
86. Interpellation no.1324B/24-02-2004
Referitor la amenajarea și dotarea dispensarului din com.Dumitrița, jud.Bistrița-Năsăud.
87. Interpellation no.1325B/24-02-2004
Referitor la comportamentul elevilor din școli.
88. Interpellation no.1326B/24-02-2004
Verificarea modului în care Consiliul Județean Iași a încheiat contractul de colaborare 2418/15.05.2000 și actele adiționale nr.1 și 2 cu "SC Delta Asim", respectiv acordarea folosinței unei suprafețe de teren și a unei construcții în mun.Iași.
89. Interpellation no.1327B/24-02-2004
Referitor la acțiuni de reabilitare a criminalului de război Wass Albert.
90. Interpellation no.1328B/25-02-2004
Referitor la SC "Delta Asim", "Euro Media Invest", "Double C M E N PRODESSIGNPRINT", "DECVATOM".
91. Interpellation no.1329B/25-02-2004
Referitor la memoriile depuse de doamna Zelenac Smaranda și domnul Haec Tiberiu din com.Criscior, jud.Hunedoara.
92. Interpellation no.1330B/25-02-2004
Referitor la obstrucționarea întâlnirilor, ca parlamentar, cu cetățenii de către președintele PSD din jud.Gorj.
93. Interpellation no.1331B/25-02-2004
Referitor la SC RECOROM Dorobanți SA.
94. Interpellation no.1332B/23-03-2004
Care este politica Guvernului în ceea ce privește fiscalitatea pentru persoanele fizice și persoane juridice.
95. Interpellation no.1333B/23-03-2004
Referitor la cele 2500 de sesizări care formau cazul "vilelor polițiștilor".
96. Interpellation no.1334B/23-03-2004
Referitor la crearea Oficiului de Servicii pentru Biblioteci.
97. Interpellation no.1335B/23-03-2004
Referitor la memoriul domnului Nicolae Vasile, director general al SC TRANSPORTURI GRELE AGABARITICE SA, cu sediul în Cluj-Napoca.
98. Interpellation no.1336B/23-03-2004
Referitor la OUG 942/2000.
99. Interpellation no.1337B/23-03-2004
Referitor la art.5 din OUG 31/2002, care se interzice promovarea persoanelor vinovate de infracțiuni contra păcii și omenirii.
100. Interpellation no.1338B/23-03-2004
Referitor la stadiul tehnologiei informației.
101. Interpellation no.1339B/23-03-2004
Referitor la sistemul electronic de atribuire a autorizațiilor de transport internațional de marfă.
102. Interpellation no.1340B/23-03-2004
"Când în balanța hotărîrilor ce se dau, intervin interese partizane, mai putem vorbi de justiție?"
103. Interpellation no.1341B/23-03-2004
Derularea Programului SAPARD în România.
104. Interpellation no.1342B/23-03-2004
Modul de distribuire a subvențiilor acordate producătorilor agricoli în comuna Milișăuți, jud.Suceava.
105. Interpellation no.1343B/23-03-2004
Situațiile de conflict de interese ale membrilor conducerii Agenției Naționale a Medicamentului și ai Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului.
106. Interpellation no.1344B/23-03-2004
Referitor la memoriul domnului Alexa Horj, primar al comunei Moisei, jud.Maramureș.
107. Interpellation no.1345B/23-03-2004
Referitor la elaborarea cărții de identificare a unităților școlare.
108. Interpellation no.1346B/23-03-2004
Situația mediatică din Municipiul Piatra Neamț, finanțată sau cofinanțată din bugetul Ministerului.
109. Interpellation no.1347B/23-03-2004
Situația dramatică privind acordarea medicamentelor compensate și gratuite în jud.Teleorman.
110. Interpellation no.1348B/23-03-2004
Craiova sufocată de munți de gunoaie, mizerie și infecție.
111. Interpellation no.1349B/23-03-2004
Uzina de Reparații Motru falimentată de firme căpușă.
112. Interpellation no.1350B/23-03-2004
Referitor la prețul de vânzare al cărților care a crescut cu 9%(TVA), în urma intrării în aplicare a noului Cod Fiscal.
113. Interpellation no.1351B/23-03-2004
Referitor la societățile românești și mixte, în străinătate, concesionate pe 90 de ani și dotate cu active corespunzătoare.
114. Interpellation no.1352B/23-03-2004
Referitor la instalarea statuii celor 13 generali habsburgi la Arad.
115. Interpellation no.1353B/23-03-2004
Referitor la declarația dvs.din 6 octombrie 1999, apărută în Adevărul de Cluj, nr.2706/1999, prin care ați declarat că reamplasarea celor "3generali" din Arad constituie un "vis al iredentismului maghiar".
116. Interpellation no.1354B/23-03-2004
Implicațiile desființării secției de medicină internă de la Spitalul Municipal Galați privind starea de sănătate a populației din municipiu și desfășurarea actului medical în condiții legale.
117. Interpellation no.1355B/23-03-2004
Încălcări flagrante ale legii privind desfășurarea alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere în cadrul UNIVERSITĂȚII "DUNĂREA DE JOS" din Galați.
118. Interpellation no.1356B/23-03-2004
Referitor la o organizație fascistă maghiară denumită Karpatok Nep (Poporul Carpaților).
119. Interpellation no.1357B/23-03-2004
Referitor la încălcarea Legii 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, Capitolul V, Contravenții și infracțiuni.
120. Interpellation no.1358B/23-03-2004
Referitor la sediul "Societății Muzeului Ardelean", imobil al cărui fișă de carte funciară a dispărut fără urmă.
121. Interpellation no.1359B/23-03-2004
Referitor la introducerea unei materii de studiu aparte privind protecție, respectiv evitarea poluării mediului.
122. Interpellation no.1360B/23-03-2004
Referitor la SC Termoelectrica SA SE Paroșeni.
123. Interpellation no.1361B/23-03-2004
Referitor la suspendarea circulației feroviare pe traseele Sîntana - Brad, Ineu - Cermei, Arad - Grăniceri, Arad - Periam, jud.Arad.
124. Interpellation no.1362B/23-03-2004
Aplicarea prevederilor Legii 128/1997, a HG 281/1993, a OUG 8/2000 și OUG 123/2003 cu privire la salarizarea personalului din învățământ.
125. Interpellation no.1363B/23-03-2004
Referitor la sesizarea făcută de domnul Grigore Nicolae Marin, consilier local al comunei Turnu Roșu.
126. Interpellation no.1364B/23-03-2004
Ce va aduce nou pentru clienți anul 2004 privin piața liberalizată de comunicații.
127. Interpellation no.1365B/23-03-2004
Referitor la securitatea în mediul electronic.
128. Interpellation no.1366B/23-03-2004
Ordinea și securitatea publică.
129. Interpellation no.1367B/23-03-2004
Taxa radio-tv.
130. Interpellation no.1368B/23-03-2004
Referitor la oprirea circulației trenurilor pe linia Ilva Mică - Rodna Veche.
131. Interpellation no.1369B/23-03-2004
"Programul de pietruire a drumurilor comunale de pământ", aprobat prin HG 577/1997 - folosit în interes personal de baronii locali ai PSD, în detrimentul interesului general.
132. Interpellation no.1370B/23-03-2004
Aplicarea Legii 9/1998.
133. Interpellation no.1371B/23-03-2004
Referitor la lucruri aberante ce se petrec în unitățile sanitare din mun.Cluj-Napoca.
134. Interpellation no.1372B/23-03-2004
Referitor la PRODITERM - Bistrița.
135. Interpellation no.1373B/23-03-2004
Referitor la tergiversarea numirii pe locurile vacante a 2 consilieri locali.
136. Interpellation no.1374B/23-03-2004
Referitor la directorul Apostol Valentin și SNIF.
137. Interpellation no.1375B/23-03-2004
Strângerea ilegală de cotizații de partid.
138. Interpellation no.1376B/23-03-2004
Referitor la memoriul domnului Ștefu A.Ion din orașul Nehoiu, jud.Buzău.
139. Interpellation no.1377B/23-03-2004
Programul "Pentru liniștea localităților rurale".
140. Interpellation no.1378B/23-03-2004
Referitor la cazul familiei Guță Alexandru și Gheorghița din Pitești.
141. Interpellation no.1379B/23-03-2004
Referitor la unele erori medicale grave.
142. Interpellation no.1380B/23-03-2004
Referitor la neglijențe și abuzuri ale primarului comunei Țintești, jud.Buzău, Petre Cozma.
143. Interpellation no.1381B/23-03-2004
Referitor la plângeri împotriva unor reprezentanți ai administrației publice locale.
144. Interpellation no.1382B/23-03-2004
Referitor la memoriul studentei Sicoe Ramona Maria, domiciliată în Abrud, jud.Alba.
145. Interpellation no.1383B/23-03-2004
Referitor la memoriul doamnei Bădău Eofimia din jud.Alba.
146. Interpellation no.1384B/23-03-2004
Referitor la memoriul unui număr de 365 de persoane navetiști care circulă pe ruta Blaj-Târnăveni-Praid.
147. Interpellation no.1385B/23-03-2004
Referitor la închidere-închiriere liniilor ferate Ilva Mică - Rodna Veche și Bistrița - Bistrița Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud.
148. Interpellation no.1386B/23-03-2004
Datoriile posturilor de radio și de televiziune și a presei scrise către Bugetul de stat.
149. Interpellation no.1387B/23-03-2004
Bolile spitalelor românești.
150. Interpellation no.1388B/23-03-2004
Armata română între agonie și extaz.
151. Interpellation no.1389B/23-03-2004
Referitor la Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA.
152. Interpellation no.1390B/23-03-2004
Repartizarea pe criterii politice a sumelor de bani defalcate de la bugetul de stat afectate pentru protecția socială.
153. Interpellation no.1391B/23-03-2004
Referitor la modul defectuos în care funcționează sistemul sanitar.
154. Interpellation no.1392B/24-03-2004
Referitor la art.32, alin.4, din Constituția României 2003, care prevede "învățământul de stat este gratuit potrivit legii".
155. Interpellation no.1393B/24-03-2004
Referitor la evacuările din locuințe ale chiriașilor, care au fost în proprietatea statului înainte de 1989.
156. Interpellation no.1394B/25-03-2004
Despre titulari și incompatibilități în funcțiile de conducere în instituțiile de învățământ superior.
157. Interpellation no.1395B/06-04-2004
Examenele și acceptarea rezultatelor.
158. Interpellation no.1396B/06-04-2004
REFORMA ÎN JUSTIȚIE - O FATA MORGANA
159. Interpellation no.1397B/06-04-2004
Încălcări grave ale normelor legale în cazul celor 8,3 kg bijuterii din aur confiscate de Poliția Municipiului Timișoara.
160. Interpellation no.1398B/06-04-2004
Referitor la Decretul Lege 118/1990 prin care se acordă o serie de drepturi unor persoane persecutate din motive politice.
161. Interpellation no.1399B/06-04-2004
Referitor la mun.Zalău care nu are legătură CFR directă cu Bucureștiul.
162. Interpellation no.1400B/06-04-2004
Referitor la Legea 50/1991, modificată și completată prin Legea 453/2001.
163. Interpellation no.1401B/06-04-2004
Referitor la lipsa de spații destinate procesului instructiv-educativ din mun.Cluj-Napoca.
164. Interpellation no.1402B/06-04-2004
Referitor la primarii PSD care împreună cu autoritățile publice împiedică organizarea de întâlniri cu electoratul.
165. Interpellation no.1403B/06-04-2004
Desfășurarea lucrărilor de consolidare a școlii cu clasele V-VIII din comuna Coroieni, jud.Maramureș.
166. Interpellation no.1404B/06-04-2004
Desfășurarea lucrărilor de consolidare a școlii cu clasele V-VIII din com.Coroieni, jud.Maramureș.
167. Interpellation no.1405B/06-04-2004
Referitor la furtuni declanșate în zona Sinaia - Comarnic.
168. Interpellation no.1406B/06-04-2004
Actualizarea recompenselor pentru donatorii de sânge.
169. Interpellation no.1407B/06-04-2004
Referitor la asigurarea de locuințe pentru generația tânără prin ANL.
170. Interpellation no.1408B/06-04-2004
Referitor la Primăria Constanța și Regia RATC de transport în comun în proces de revendicare pentru suprafața de 7,8 ha care reprezintă terenul aferent construcțiilor de hale de reparații și întreținere precum și platforme de parcare.
171. Interpellation no.1409B/06-04-2004
Problema cadrelor militare în rezervă ăn perioada ianuarie 2000 - august 2000 în cadrul procesului de restructurare a armatei.
172. Interpellation no.1410B/06-04-2004
Referitor la modul abuziv și ilegal în care s-a desfășurat și organizat licitația privind vânzarea, de către Consiliul județean Cluj, a imobolului din str.Cuza Vodă 1 din Cluj-Napoca.
173. Interpellation no.1411B/06-04-2004
Programul orientativ privind dezvoltarea economică și socială a jud.Călărași pe anul 2004.
174. Interpellation no.1412B/06-04-2004
Sustragerea instituțiilor publice de la obligația de a suporta despăgubirile stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, sub acoperirea OG 22/2002.
175. Interpellation no.1413B/06-04-2004
Referitor la acțiuni de intimidare și amenințare pentru fapte inexistente.
176. Interpellation no.1414B/06-04-2004
Referitor la SC BIOSIN SA.
177. Interpellation no.1415B/06-04-2004
Înmulțirea dramatică a cazurilor de tuberculoză.
178. Interpellation no.1416B/06-04-2004
care este politica ministerului pe care-l conduceți în ceea ce privește lupta împotriva corupției.
179. Interpellation no.1417B/06-04-2004
Referitor la situația tinerilor militari din Covasna și Harghita care nu știau un cuvânt românește.
180. Interpellation no.1418B/06-04-2004
Referitor la memoriul domnului Manea Alexandru din co.Mânzălești, jud.Buzău.
181. Interpellation no.1419B/06-04-2004
Referitor la o anchetă asupra activității doamnei Ana Marchiș, inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Bacău.
182. Interpellation no.1420B/06-04-2004
Referitor la comemorarea lui Ștefan cel Mare.
183. Interpellation no.1421B/06-04-2004
Referitor la memoriul unor cetățeni din Timișoara, str.Muzicescu nr.6.
184. Interpellation no.1422B/06-04-2004
Referitor la situația dificilă în care se află absolvenții Universității de Medicină din Timișoara.
185. Interpellation no.1423B/06-04-2004
Referitor la plângeri din partea unor cetățeni privind neacordarea de către primari a drepturilor legale prevăzute de Legea 416/2001.
186. Interpellation no.1424B/06-04-2004
Referitor la organizarea licitațiilor și desemnarea câștigătorilor care se face sub directa îndrumare a doamnei ing.Apostol Cecilia, nimeni alta decât soția directorului general al SNIF.
187. Interpellation no.1425B/06-04-2004
Elaborarea normelor metodologice pentru Legea 290/2003.
188. Interpellation no.1426B/06-04-2004
Referitor la subvențiile acordate de la bugetul de stat.
189. Interpellation no.1427B/06-04-2004
Ignorarea unor hotărâri ale Consiliului Local Sânnicolaul Mare, jud.Timiș.
190. Interpellation no.1428B/06-04-2004
Referitor la un grup de ofițeri în rezervă.
191. Interpellation no.1429B/06-04-2004
Referitor la situația a 15 familii domiciliate în str.Măgurii din mun.Mediaș.
192. Interpellation no.1430B/06-04-2004
Referitor la un amendament la ordonanța 102/2001.
193. Interpellation no.1431B/06-04-2004
Subvențiile la produsele animaliere.
194. Interpellation no.1432B/06-04-2004
Referitor la Palatul Copiilor și Cluburile acestora, din Buzău.
195. Interpellation no.1433B/06-04-2004
Referitor la memoriul domnului Cristache Valentin din orașul Nehoiu, jud.Buzău.
196. Interpellation no.1434B/06-04-2004
Referitor la insecuritatea cetățeanului în municipiul București.
197. Interpellation no.1435B/06-04-2004
Referitor la nemulțumiri privind alegerile de Consilii profesorale și de Senate Universitare.
198. Interpellation no.1436B/27-04-2004
Munca la negru continuă să existe.
199. Interpellation no.1437B/27-04-2004
Referitor la sistermul de sănătate din România care suferă de multe neajunsuri.
200. Interpellation no.1438B/27-04-2004
Referitor la munca la negru.
201. Interpellation no.1439B/27-04-2004
Referitor la memoriul doamnei Munteanu Alexandrina din Sighișoara.
202. Interpellation no.1440B/27-04-2004
Referitor la HG 514/07.04.2004.
203. Interpellation no.1441B/27-04-2004
Proiectul de lege privind despăgubirile, inițiat de către Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii 10/2001, nu prevede despăgubiri pentru foștii acționari ai societăților comerciale naționalizate.
204. Interpellation no.1442B/27-04-2004
Referitor la intenția Consiliului Județean Buzău de a muta Școala Specială nr.1 din mun.Buzău din actualul sediu de pe strada Al.Marghiloman în fostul sediu al Liceului CFR de pe strada Horticolei.
205. Interpellation no.1443B/27-04-2004
Referitor la memoriul familiei Voica Dumitra din Buzău.
206. Interpellation no.1444B/27-04-2004
Referitor la memoriul familiei Voica din Buzău.
207. Interpellation no.1445B/27-04-2004
Referitor la memoriul domnului Laszlo Mihail din Tg.Mureș.
208. Interpellation no.1446B/27-04-2004
Referitor la Legea 38 din 20.01.2003.
209. Interpellation no.1447B/27-04-2004
Referitor la situația domnului Ismail Redivan din Constanța.
210. Interpellation no.1448B/27-04-2004
Referitor la un caz de violență domestică instrumentat defectuos de către Inspectoratul de Poliție al județului Timiș.
211. Interpellation no.1449B/27-04-2004
Datoriile posturilor de radio și de televiziune și a presei scrise către Bugetul de stat.
212. Interpellation no.1450B/27-04-2004
Referitor la tăierile masive de copaci protejați din Pădurea Bolovani, jud.Dâmbovița.
213. Interpellation no.1451B/27-04-2004
Lipsa normelor metodologice de aplicare a Legii 290/2003.
214. Interpellation no.1452B/27-04-2004
Revenire la interpelarea privind incompatibilitatea unor funcționari publici din jud.Galați.
215. Interpellation no.1453B/27-04-2004
Privatizările mamuților industriali au ca final fericit, vânzarea acestora de către noii proprietari ca fier vechi.
216. Interpellation no.1454B/27-04-2004
Singura sursă de venit a locuitorilor cartierului craiovean - Popoveni este legată de existența unui izlaz.
217. Interpellation no.1455B/27-04-2004
Referitor la profesoara ce a fost violată la Constanța.
218. Interpellation no.1456B/27-04-2004
Care este politica Guvernului în ceea ce privește asigurarea sprijinului pentru irigarea suprafețelor agricole.
219. Interpellation no.1457B/27-04-2004
Referitor la memoriul domnului Popa Vasile din com.Ciucea nr.81, jud.Cluj.
220. Interpellation no.1458B/27-04-2004
Referitor la memoriul domnului Balazs Lajos Antal din Cluj-Napoca.
221. Interpellation no.1459B/27-04-2004
Referitor la memoriul doamnei Safta Ana din Cluj-Napoca.
222. Interpellation no.1460B/27-04-2004
Referitor la memoriul domnului Ceratozi Hiseni Sami din Gherla.
223. Interpellation no.1461B/27-04-2004
Fondurile europene între destinație și destinatari.
224. Interpellation no.1462B/27-04-2004
Referitor la adoptarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003, modificată și completată prin Legea 605/2003.
225. Interpellation no.1463B/27-04-2004
Situația spitalului din Oțelul Roșu.
226. Interpellation no.1464B/27-04-2004
Referitor la circa 767 persoane din com.Felnac, jud.Arad ce urmau să fie împroprietărite conform Legii 1/2000.
227. Interpellation no.1465B/28-04-2004
Incompatibilitatea magistraților cu funcții de conducere în instituțiile de învățământ superior dacă nu au funcția de bază și cartea de muncă la universități.
228. Interpellation no.1466B/18-05-2004
Care este politica Guvernului pentru aplicarea legislației aprobate de Parlamentul României.
229. Interpellation no.1467B/18-05-2004
Referitor la faptele comise de doamna magistrat Ana Maria Mangata și schimbarea din funcția de Președinte al Biroului Electoral al Circumscripției Județene Neamț.
230. Interpellation no.1468B/18-05-2004
Referitor la MTCT de a face demersurile necesare în vederea semnării unor acorduri pentru recunoașterea permiselor de șofer profesionist, românești, în Spania.
231. Interpellation no.1469B/18-05-2004
Referitor la situația Fabricii de Scule și Matrițe FSM - ARO SA Câmpulung Muscel.
232. Interpellation no.1470B/18-05-2004
Ilegalități săvârșite la SC ORSER SA în perioada post-privatizare.
233. Interpellation no.1471B/18-05-2004
Cun este posibil, ca unui cetățean - deputat, să i se interzică dreptul fundamental constituțional de a alege și a fi ales?
234. Interpellation no.1472B/18-05-2004
Revenire la răspunsul nr.1607/2004 din 27.04.2004.
235. Interpellation no.1473B/18-05-2004
Focarul poluant de la porțile Dunării.
236. Interpellation no.1474B/18-05-2004
Referitor la minele din bazinul carbonifer Comănești, jud.Bacău.
237. Interpellation no.1475B/18-05-2004
Referitor la memoriul familiei David din mun.Călărași.
238. Interpellation no.1476B/18-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Harhoiu Mariane, domiciliată în Sibiu.
239. Interpellation no.1477B/18-05-2004
Referitor la memoriul domnului Nistor Aurel din Sibiu.
240. Interpellation no.1478B/18-05-2004
Referitor la sensul giratoriu situat pe DN1, la intersecția cu localitatea Șelimbăr, considerat drept "Capcana morții".
241. Interpellation no.1479B/18-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Stencu Niculina din Sibiu.
242. Interpellation no.1480B/18-05-2004
Referitor la gravele probleme cu care se confruntă locuitorii cartierului Ștefan din mun.Lupeni, jud.Hunedoara.
243. Interpellation no.1481B/18-05-2004
Explozia importurilor de produse agroalimentare în România.
244. Interpellation no.1482B/18-05-2004
Sistemul îngrijirilor la domiciliu - între necesitate și realitate.
245. Interpellation no.1483B/18-05-2004
Tratament preferențial pentru funcționarii publici.
246. Interpellation no.1484B/18-05-2004
Referitor la prevederile art.50 lit.(e) din Codul muncii.
247. Interpellation no.1485B/18-05-2004
Referitor la SC Balneoclimaterica Sovata.
248. Interpellation no.1486B/18-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Popa Florea din Sighișoara.
249. Interpellation no.1487B/18-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Deak Silvia din com.Palatca, jud.Cluj.
250. Interpellation no.1488B/18-05-2004
Referitor la domnii Ioan Rus și Mircea Geoană.
251. Interpellation no.1489B/18-05-2004
Referitor la locuitorii din mediul rural din jud.Cluj, care în ciuda muncii prestate ca membri ai fostelor CAP-uri, nu beneficiază de pensii.
252. Interpellation no.1490B/18-05-2004
Referitor la încălcările legii și sfidarea cetățenilor de către primarul comunei Vad, jud.Cluj.
253. Interpellation no.1491B/01-06-2004
Referitor la modul în care a fost aplicat actul de justiție în cazul a 10 societăți comerciale din mun.Baia Mare în litigiu cu SC BROADHURST INVESTMENT LTD.
254. Interpellation no.1492B/01-06-2004
Referitor la răspunsul la interpelarea nr.1448B din 27.04.2004.
255. Interpellation no.1493B/01-06-2004
Verificara unui posibil abuz în cazul d-nei Grivei Ana, cadru didactic în comuna Iablanița, jud.Caraș-Severin.
256. Interpellation no.1494B/01-06-2004
Referitor la dl.Ion Rotaru candidat la primăria mun.Piatra Neamț.
257. Interpellation no.1495B/01-06-2004
Referitor la acapararea sursei de apă potabilă dulce - "7 izvoare"- Scopoasa, jud.Dâmbovița de către SC RAMPROD SRL Brănești în folosul acesteia și în același timp în detrimentul locuitorilor din orașele Fieni, Pucioasa și Târgoviște.
258. Interpellation no.1496B/01-06-2004
Referitor la salariații și pensionarii CFR.
259. Interpellation no.1497B/01-06-2004
Referitor la cele 5 Fonduri ale Proprietății Private transformate ulterior în Societăți de Investiții Financiare.
260. Interpellation no.1498B/01-06-2004
Referitor la activitatea de televiziune prin cablu în mun.Timișoara.
261. Interpellation no.1499B/01-06-2004
Referitor la situația în care se află următorii deținuți din Penitenciarul Timișoara; Ișfan Gheorghe, Ișfan Antonie, Forea Petru, Ișfan Radu, Slaina Nicholas Nick și Niță Gheorghe.
262. Interpellation no.1500B/01-06-2004
Corectarea sumei repartizate ju.Timiș prin HG 514/7.04.2004.
263. Interpellation no.1501B/01-06-2004
Referitor la presiuni din partea Autorității Rutiere Române asupra taximetriștilor în vederea transformării lor în agenți electorali pentru PSD.
264. Interpellation no.1502B/01-06-2004
Referitor la situația juridică a unor imobile cu destinație de locuințe trecute în proprietatea statului.
265. Interpellation no.1503B/01-06-2004
Referitor la art.61 alin.6 din Legea 128/1997.
266. Interpellation no.1504B/01-06-2004
Reglementarea formării inițiale a asistenților generaliști (nursing) și a asistenților de obstretică (moașe).
267. Interpellation no.1505B/01-06-2004
Referitor la București - un oraș în care se circulă cu mare dificultate.
268. Interpellation no.1506B/01-06-2004
Referitor la prelungirea timpului de verificare al pașapoartelor.
269. Interpellation no.1507B/01-06-2004
Medicina rurală la granița dintre realitate și promisiuni electorale.
270. Interpellation no.1508B/01-06-2004
Industria Lohn-ului se îndreaptă spre faliment.
271. Interpellation no.1509B/01-06-2004
Referitor la Școala Specială nr.1 din Buzău.
272. Interpellation no.1510B/01-06-2004
Referitor la memoriul domnului Panait Nicolai din mun.Buzău.
273. Interpellation no.1511B/01-06-2004
Referitor la membri PSD din teritoriu care fac campanie electorală uzând de logistica Guvernului.
274. Interpellation no.1512B/01-06-2004
Referitor la privatizarea Uzinei Metalurgice Călan.
275. Interpellation no.1513B/02-06-2004
Referitor la agresarea copilului și a mea de doi indivizi aflați într-o mașină cu însemnele firmei de pază "BRONEC".
276. Interpellation no.1514B/22-06-2004
Protecția copilului.
277. Interpellation no.1515B/22-06-2004
Cui lăsați sectorul privat?
278. Interpellation no.1516B/22-06-2004
Negocieri energetice în favoarea altora.
279. Interpellation no.1517B/22-06-2004
Coșul minim ascuns de privirile curioșilor.
280. Interpellation no.1518B/22-06-2004
Referitor la îmbunătățirea situației pensionarilor.
281. Interpellation no.1519B/22-06-2004
Referitor la depozitul de deșeuri menajere al municipiului Satu-Mare.
282. Interpellation no.1520B/22-06-2004
Referitor la memoriul doamnei Nicolae Mara-Luminița din mun.Buzău.
283. Interpellation no.1521B/22-06-2004
Referitor la numeroasele abuzuri la care se pretează primarii unor comune din județul Buzău.
284. Interpellation no.1522B/22-06-2004
Referitor la accidentul feroviar din jud.Teleorman.
285. Interpellation no.1523B/22-06-2004
Referitor la memoriul domnului Arsinte Feldrihan din com.Dumitrița, sat Budacu de Sus, jud.Bistrița-Năsăud.
286. Interpellation no.1524B/22-06-2004
Referitor la 80 de foști proprietari de păduri din loc.Nires, com.Mica, jud.Cluj, care doresc restituirea fostelor proprietăți forestiere naționalizate în 1948.
287. Interpellation no.1525B/22-06-2004
Texele judiciare și de timbru pe care justițiabilii români sunt datori a le achita pentru covârșitoare majoritate a serviciilor prestate de instanțele de judecată.
288. Interpellation no.1526B/22-06-2004
Referitor la facilități pentru elevi, provenind din familii sărace și foarte sărace, pe perioada vacanței de vară.
289. Interpellation no.1527B/22-06-2004
Referitor la 68 de magistrați clujeni care își exprimă nemulțumirea față de actuala salarizare și față de faptul că nu beneficiază de reglementările OG 24/2004.
290. Interpellation no.1528B/22-06-2004
Referitor la cazurile pensionarilor CAP din satul Cetan, com.Vad, jud.Cluj.
291. Interpellation no.1529B/22-06-2004
Referitor la faptele de natură penală săvârșite de doamna prof.Dan Maria, director coordonator al școlii generale din localitatea Palatca.
292. Interpellation no.1530B/22-06-2004
Referitor la cetățenii din mai multe localități din jud.Cluj, care se confruntă cu dificultăți în obținerea lemnelor necesare pentru prepararea hranei și pentru încălzire.
293. Interpellation no.1531B/22-06-2004
Care este politica Guvernului în ceea ce privește plata la timp și în cuantumul prevăzut de lege a venitului minim garantat.
294. Interpellation no.1532B/22-06-2004
Referitor la noua clădire a Spitalului Municipal din Timișoara, construcție începută în anul 1994, dar abandonată după trei ani, în stadiul de structură de rezistență cu șase nivele.
295. Interpellation no.1533B/07-09-2004
Referitor la memoriul domnului Daroși Deneș din loc.Sărata, jud.Bistrița Năsăud.
296. Interpellation no.1534B/07-09-2004
Fonduri pentru Filarmonica "OLTENIA".
297. Interpellation no.1535B/07-09-2004
Referitor la Ordonanța 214/1999.
298. Interpellation no.1536B/07-09-2004
Referitor la stadiul negocierilor româno-maghiare privind situația bunurilor Fundației Gojdu.
299. Interpellation no.1537B/07-09-2004
Obiectii la intrebarile 2148A/2004; 2166A/2004; si 2167A/2004.
300. Interpellation no.1538B/07-09-2004
Referitor la Scoala Generala din Palatca.
301. Interpellation no.1539B/07-09-2004
Care sunt politicile guvernamentale de utilizare eficienta a bunului public si rezultatele aplicarii acestora.
302. Interpellation no.1540B/07-09-2004
Stergerea de datorii - promisiune electorala sau eficienta economica.
303. Interpellation no.1541B/07-09-2004
Turismul Romanesc incotro?
304. Interpellation no.1542B/07-09-2004
Referitor la Legea 44/1990.
305. Interpellation no.1543B/07-09-2004
Referitor la intretinerea de la Amenajarea Hidroenergetica Rastolita, jud.Mures.
306. Interpellation no.1544B/07-09-2004
Referitor la absolventii sectiei maghiare a Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures.
307. Interpellation no.1545B/07-09-2004
Referitor la darea in folosinta a pasajului CFR de legatura Peris - Petelea, situat pe drumul National Tg.Mures-Reghin.
308. Interpellation no.1546B/07-09-2004
Referitor la sloganuri antisemite si desenate insemne fasciste pe zidul imprejmuitor al cimitirului evreiesc din com.Camarasu, jud.Cluj.
309. Interpellation no.1547B/07-09-2004
Referitor la situatia dezastruoasa in care se gasesc ceea ce cindva s-au numit "Uzinele Metalurgice Calan".
310. Interpellation no.1548B/07-09-2004
Referitor la incheierea Programului de recorelare a pensiilor, prevazut de HG nr.1315/2001.
311. Interpellation no.1549B/07-09-2004
Referitor la inchederea minelor, restringerile de personal si somajul in Valea Jiului.
312. Interpellation no.1550B/07-09-2004
Referitor la OG 96/1998, republicata.
313. Interpellation no.1551B/07-09-2004
Incalcarea drepturilor elementare ale cetatenilor care au depus bani la CEC, inainte de 1989, pentru achizitionarea de autoturisme de catre statul roman.
314. Interpellation no.1552B/07-09-2004
Referitor la incheierea negocierilor si la ultimele capitole care privesc integrarea Romaniei in Uniunea Europeana.
315. Interpellation no.1553B/07-09-2004
Referitor la intentia Ucrainei de a construi un canal navugabil intre Dunare respectiv din Bratul Chilia catre Marea Neagra.
316. Interpellation no.1554B/07-09-2004
Referitor la memoriul doamnei Corneanu Ioana.
317. Interpellation no.1555B/07-09-2004
Referitor la memoriul domnului Sarbu Romulus din com.Magura, jud.Buzau.
318. Interpellation no.1556B/07-09-2004
Referitor la hotariri judecatoresti definitive si irevocabile, care nu pot fi executate din varii motive.
319. Interpellation no.1557B/07-09-2004
Referitor la invocarea Legilor 112/1995 și 10/2001 dar aplicate necinstit.
320. Interpellation no.1558B/08-09-2004
Referitor la atitudinea Guvernului Adrian Năstase față de autoritățile ucrainene în privința construirii canalului Bâstroe.
321. Interpellation no.1559B/21-09-2004
Referitor la Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de propietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere.
322. Interpellation no.1560B/21-09-2004
Incredibila dispariție a unor scrieri dacice.
323. Interpellation no.1561B/21-09-2004
Referitor la pensionari.
324. Interpellation no.1562B/21-09-2004
Grădina Zoologică din Craiova este pe cale de dispariție.
325. Interpellation no.1563B/21-09-2004
Redresarea hematologiei românești prin ofertarea populației rurale.
326. Interpellation no.1564B/21-09-2004
Operele caritabile ale Ministerului Sănătății.
327. Interpellation no.1565B/21-09-2004
Accidentul feroviar de la Gugești.
328. Interpellation no.1566B/21-09-2004
Scrisoarea transmisă domnului președinte Emil Constantinescu.
329. Interpellation no.1567B/21-09-2004
Referitor la alegerile academice pentru funcțiile de conducere din instituțiile de învățământ superior.
330. Interpellation no.1568B/21-09-2004
Referitor la distrugerea unui monument istoric, fapt evidențiat de către Ministerul Culturii și Cultelor și încercarea de mușamalizare a cazului către prim procurorul de pe lângă judecătoria Balș, jud.Olt, Daniel Turcin.
331. Interpellation no.1569B/21-09-2004
Referitor la situația sinistraților din localitățile Agigea, Techirghiol și Eforie, jud.Constanța.
332. Interpellation no.1570B/21-09-2004
Referitor la memoriul unui grup de pensionari ai Ministerului Administrației și Internelor.
333. Interpellation no.1571B/21-09-2004
Care este politica guvernamentală de îngrădire a corupției prin sancționarea celor care au acumulat averi nejustificate.
334. Interpellation no.1572B/21-09-2004
Referitor la situația copiilor instituționalizați.
335. Interpellation no.1573B/21-09-2004
Desființarea abuzivă de către autoritatea locală a unor instituții prestigioase de cultură din jud.Constanța, Teatrul Dramatic "Ovidius", Opera, Teatrul "Fantasio", Filarmonica "Marea Neagră" și Teatrul de Balet "Oleg Danovski".
336. Interpellation no.1574B/21-09-2004
Referitor la memoriul cercetătorilor din Institutele Academiei Române, filiala Cluj.
337. Interpellation no.1575B/21-09-2004
Referitor la blocarea angajărilor de personal de cercetare.
338. Interpellation no.1576B/21-09-2004
Referitor la HG 1360/26.08.2004.
339. Interpellation no.1577B/21-09-2004
Referitor la modul în care doriți să demarați acțiunea de recalculare pensiilor pentru limită de vârstă.
340. Interpellation no.1578B/21-09-2004
Referitor la logica prin care se scot vagoane din componența unor garnituri de tren sau, și mai rău, se modifică plecarea unor trenuri din Gara de Nord, în sensul plecării acestora în ore în devans.
341. Interpellation no.1579B/23-09-2004
Referitor la SC RECOROM SA.
342. Interpellation no.1580B/05-10-2004
Referitor la dezinformările practicate de BRD potențialilor cumpărători în rate și a posesorilor de carduri.
343. Interpellation no.1581B/05-10-2004
Achiziția de păduri private.
344. Interpellation no.1582B/05-10-2004
Referitor la evenimentele grave ce au loc tot mai des în sistemul penitenciar din România.
345. Interpellation no.1583B/05-10-2004
Referitor la reclamația unui grup de 150 de nevăzători de la Cooperativa de Muncă pentru Invalizi din București.
346. Interpellation no.1584B/05-10-2004
Referitor la "Operațiunea Țigareta 2".
347. Interpellation no.1585B/05-10-2004
Statutul cadrelor didactice din cadrul Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului - Teleorman.
348. Interpellation no.1586B/05-10-2004
Care este politica Guvernului pe care-l conduceți în ceea ce privește reducerea inflației structurale care caracterizează economia României.
349. Interpellation no.1587B/05-10-2004
Situația zonelor defavorizate.
350. Interpellation no.1588B/05-10-2004
Referitor la capitolul 29 de negociere cu UE și la Regulamentul financiar aplicabil bugetului UE.
351. Interpellation no.1589B/05-10-2004
Referitor la cursurile de echivalare pentru absolvenții liceului sanitar cu nivelul studiilor postliceale.
352. Interpellation no.1590B/05-10-2004
Referitor la încălcarea prevederilor legii, noul primar a decis epurarea pe criterii exclusiv politice.
353. Interpellation no.1591B/05-10-2004
Referitor la situația cetățenilor din comuna Ciurila, jud.Cluj.
354. Interpellation no.1592B/05-10-2004
Referitor la reamenajarea spațiului din imediata vecinătate a monumentului "Mișcarea memorandistă" situat în Piața Unirii.
355. Interpellation no.1593B/05-10-2004
Ce măsuri veți lua împotriva celor vinovați de comportamentul xenofob de la Babadag, jud.Tulcea.
356. Interpellation no.1594B/05-10-2004
Referitor la memoriul domnului Vaszilcsin Petru din Timișoara.
357. Interpellation no.1595B/05-10-2004
Bani risipiți pe săli de sport inutile.
358. Interpellation no.1596B/05-10-2004
Referitor la starea de incompatibilitate a unui consilier județean care este și inginer șef al Societății "Drumuri și Poduri" SA Botoșani.
359. Interpellation no.1597B/05-10-2004
Referitor la mediatizata compensare cu 90% a medicamentelor, pentru o largă categorie de pensionari.
360. Interpellation no.1598B/05-10-2004
Referitor la montarea în locuințe de detectoare automate de gaze.
361. Interpellation no.1599B/05-10-2004
Referitor la atribuțiunile mai multor ministere.
362. Interpellation no.1600B/05-10-2004
Referitor la numirea prin detașare în funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar al jud.Bistrița Năsăud a domnului Pop Gheorghe.
363. Interpellation no.1601B/05-10-2004
Referitor la manevrarea macazurilor din stația CFR Târgu Mureș se face manual, iar iluminatul acestora se realizează cu lămpi de petrol.
364. Interpellation no.1602B/05-10-2004
Referitor la memoriul domnului Mera Vasile din Târgu Mureș.
365. Interpellation no.1603B/05-10-2004
Referitor la retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.
366. Interpellation no.1604B/05-10-2004
Referitor la Ordonanța 53/2002.
367. Interpellation no.1605B/05-10-2004
Referitor la memoriul domnului Kovacs Ioan din Tg.Mureș.
368. Interpellation no.1606B/05-10-2004
Referitor la comportamentul abuziv, de un primitivism stupefiant, în cazul "canalului Bâstroe", practicat de Ukraina.
369. Interpellation no.1607B/05-10-2004
Referitor la cât și cum și de la cine se vor recupera pagubele în cazurile Mihăilești, Gugești etc.
370. Interpellation no.1608B/05-10-2004
Referitor la memoriul domnului Petre Dumitru din orașul Zlatna.
371. Interpellation no.1609B/06-10-2004
Referitor la creșterile economice.
372. Interpellation no.1610B/26-10-2004
Situația creată în județul Covasna de pagubele pricinuite de animalele sălbatice.
373. Interpellation no.1611B/26-10-2004
Situația acordării statutului de utilitate publică pentru asociații și fundații.
374. Interpellation no.1612B/26-10-2004
Referitor la interpelările făcute despre atitudinea xenofobă și rasistă a unor indivizi de la Babadag.
375. Interpellation no.1613B/26-10-2004
Referitor la tinerii care doresc să părăsească țara.
376. Interpellation no.1614B/26-10-2004
Referitor la strângerea de semnături pentru candidatura la președinție a d-lui Adrian Năstase sub presiunea pierderii locului de muncă în cadrul DGFP Mehedinți.
377. Interpellation no.1615B/26-10-2004
Referitor la memoriul doamnei Băloiu Susana Sanda din Bistrița Năsăud.
378. Interpellation no.1616B/26-10-2004
Alocarea ilegală și pe criterii politice a fondurilor bugetare către localități.
379. Interpellation no.1617B/26-10-2004
Regenerarea economică și socială a zonelor miniere.
380. Interpellation no.1618B/26-10-2004
Transformarea stației de cale ferată Zimandu-Nou în punct de oprire.
381. Interpellation no.1619B/26-10-2004
Atitudinea și modul în care înțelege domnul Prim-Ministru, Adrian Năstase să respecte Constituția și pe cetățenii care i se adresează prin intermediul parlamentarilor în Camera Deputaților.
382. Interpellation no.1620B/26-10-2004
Referitor la cetățenii care în perioada de dinainte de Revoluție au desfășurat activități în străinătate în domeniul construcțiilor.
383. Interpellation no.1621B/26-10-2004
Referitor la dizolvarea și lichidarea voluntară a CUG Cluj-Napoca.
384. Interpellation no.1622B/26-10-2004
Referitor la HG nr.1537 din 23 septembrie a.c.
385. Interpellation no.1623B/26-10-2004
Condițiile în care a fost concesionat terenul destinat proiectului Dracula Park din zona Snagov - Codrii Vlăsiei.
386. Interpellation no.1624B/26-10-2004
Care este politica Guvernului pe care-l conduceți în ceea ce privește dezvoltarea parcurilor turistice.
387. Interpellation no.1625B/26-10-2004
Referitor la memoriul domnului Duma Leon din Bistrița Năsăud.
388. Interpellation no.1626B/26-10-2004
Referitor la memoriul doamnei Regep Maria din Timișoara.
389. Interpellation no.1627B/26-10-2004
Referitor la măsuri eficiente privin stoparea deversării de reziduuri lichide toxice de către Spitalul "Voila", care produce uscarea vegetației forestiere în partea din aval și poluarea în final a râului Doftana.
390. Interpellation no.1628B/26-10-2004
Fluidizarea circulației la intersecția străzilor șos.Dudești -Pantelimon cu strada Nicolae Roșu, din sectorul 3 al Capitalei.
391. Interpellation no.1629B/26-10-2004
Cine și de unde se vor suporta cele 40 miliarde de lei cheltuite în fază de proiect în zona Sighișoarei, ca urmare a schimbării de adresă a parcului industrial turistic și de agrement.
392. Interpellation no.1630B/26-10-2004
Referitor la sprijinirea IMM-urilor.
393. Interpellation no.1631B/26-10-2004
Referitor la reincluderea Aeroportului Târgu Mureș în Lista proiectelor prioritare.
394. Interpellation no.1632B/26-10-2004
Solicită spijinirea școlii din localitatea Albac, jud.Alba.
395. Interpellation no.1633B/26-10-2004
Referitor la memoriul domnului Bogdan Victor din Petroșani, jud.Hunedoara.
396. Interpellation no.1634B/26-10-2004
Referitor la memoriul cetățenilor din cartierul "Colonia Dumbrava", localitatea Ocna Mureș, jud.Alba.
397. Interpellation no.1635B/26-10-2004
Neonorarea obligațiilor Administrației Finanțelor publice a municipiului Oradea.
398. Interpellation no.1636B/26-10-2004
Referitor la angajații unităților sanitare din jud.Cluj care au declanșat o grevă de protesc de tip japonez, care va continua până la sfârșitul acestei luni.
399. Interpellation no.1637B/26-10-2004
Referitor la probleme grave de ordin financiar cu care se confruntă policlinica din municipiului Turda.
400. Interpellation no.1638B/09-11-2004
Referitor la Keser Memet Fatih.
401. Interpellation no.1639B/09-11-2004
Referitor la prefectul Gheorghe Martin.
402. Interpellation no.1640B/09-11-2004
Referitor la cursurile de echivalare pentru absolvenții liceului sanitar cu nivelul studiilor postliceale.
403. Interpellation no.1641B/09-11-2004
Referitor la proiectul Beyfin.
404. Interpellation no.1642B/09-11-2004
Referitor la abuzuri ale polițiștilor de la Secția 1 Poliție din cadrul IPJ Timiș.
405. Interpellation no.1643B/09-11-2004
Referitor la cazul Bertha Ioan.
406. Interpellation no.1644B/09-11-2004
Referitor la cei 25 copii din satele Vaideiu, Dileul Vechi, Dileul Nou, Giuluș, Lăscud, aparținătoare comunei Ogra, jud.Mureș care nu au posibilitatea să frecventeze școala din comună pentru că nu au autobuz școlar.
407. Interpellation no.1645B/09-11-2004
Referitor la pângărirea monumentului funerar al soldaților maghiari îngropați la Viișoara (jud.Cluj).
408. Interpellation no.1646B/09-11-2004
Este imperios necesar ca trenurile accelerate care circulăî între București și Budapesta să oprească în stația Huedin.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 13 april 2024, 2:09
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro