Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Grupuri > PD-L Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal
Propuneri legislative initiate în anul 2007

  P.L. Titlu / Initiatori PD-L Stadiu
1. 1/25-01-2007 pentru modificarea și completarea Legii Contenciosului Administrativ nr.554/02.12.2004
Daniel Buda
Lege 262/2007
2. 39/12-02-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată
Petre Străchinaru Petru Movilă
Lege 74/2007
3. 42/14-02-2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Iulian-Gabriel Bîrsan Daniel Buda
Lege 160/2007
4. 70/19-02-2007 privind reorganizarea terenurilor agricole
Valeriu Tabără
respinsa
definitiv
5. 71/19-02-2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară
Valeriu Tabără
respinsa
definitiv
6. 74/19-02-2007 pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată
Costică Canacheu Romeo Marius Raicu Mihai Stănișoară Horia Văsioiu Cosmin Gabriel Popp
Lege 90/2007
7. 77/19-02-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
Stelian Duțu
respinsa
definitiv
8. 82/19-02-2007 privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar
Petru Movilă
respinsa
definitiv
9. 116/07-03-2007 pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare privind instituirea Bursa Școlară "Guvernul României"
Valeriu Tabără
Lege 32/2008
10. 117/07-03-2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
Daniel Buda Augustin Zegrean Ioan Oltean
respinsa
definitiv
11. 150/19-03-2007 meșteșugurilor
Ioan Oltean Monica Maria Iacob Ridzi Augustin Zegrean Daniel Buda
respins
definitiv
12. 152/19-03-2007 pentru modificarea art.36 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Marius Rogin
Lege 193/2007
13. 185/02-04-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
Radu-Cătălin Drăguș Cezar-Florin Preda
Lege 217/2008
14. 187/02-04-2007 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
Petre Străchinaru Valeriu Tabără Petru Movilă
procedura legislativa încetata
15. 188/02-04-2007 privind înființarea comunei Bucovăț prin reorganizarea comunei Remetea Mare, județul Timiș
Radu Lambrino Valeriu Tabără
Lege 374/2007
16. 189/02-04-2007 pentru completarea Legii Audiovizualului nr. 504/2002
Cristian Rădulescu
Lege 364/2007
17. 198/02-04-2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor și tarifelor aferente elaborării, analizei și verificării documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole deținute în baza titlurilor de proprietate sau a oricăror alte titluri valabile încheiate în formă autentică și pentru scoaterea terenurilor extravilane din circuitul agricol
Valeriu Tabără
Lege 217/2007
18. 216/10-04-2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
Anca-Daniela Boagiu
Lege 223/2007
19. 237/10-04-2007 pentru declararea zilei de "1 ianuarie - Ziua României Europene"
Roberta Alma Anastase Horia Văsioiu Petru Movilă Anca-Daniela Boagiu Ioan Dumitru Puchianu Mircea Man Costică Canacheu Augustin Zegrean Dănuț Liga Daniel Buda Traian Constantin Igaș Cornel Ștefan Bardan Nicolae Bara Radu-Cătălin Drăguș Iulian-Gabriel Bîrsan Grațiela Denisa Iordache William Gabriel Brînză Valeriu Tabără Petre Străchinaru Valentin Adrian Iliescu Cristian Rădulescu
respinsa
definitiv
20. 264/23-04-2007 privind personalul Curții Constituționale
Augustin Zegrean Daniel Buda
respinsa
definitiv
21. 265/23-04-2007 privind "Codul silvic"
Valeriu Tabără
respinsa
definitiv
22. 294/23-04-2007 privind Legea camerelor de comerț și industrie din România
Cristian Rădulescu Augustin Zegrean
respinsa
definitiv
23. 296/23-04-2007 privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu
Petru Movilă
respinsa
definitiv
24. 301/25-04-2007 privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune nr. 41/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare
Traian Constantin Igaș Aurel Olarean Daniel Buda Petre Străchinaru Valeriu Tabără Gheorghe Barbu Augustin Zegrean Petru Movilă Laurențiu Mironescu
respinsa
definitiv
25. 308/02-05-2007 privind reînființarea comunei Pesac din Județul Timiș
Radu Lambrino Valeriu Tabără
Lege 369/2007
26. 312/02-05-2007 pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
Valeriu Tabără
Lege 238/2007
27. 322/02-05-2007 pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului național de decorații
Cosmin Gabriel Popp Costică Canacheu
Lege 233/2007
28. 327/02-05-2007 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
Ioan Oltean Daniel Buda Augustin Zegrean
respinsa
definitiv
29. 336/02-05-2007 privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator
Cosmin Gabriel Popp Marius Rogin Nicolae Bara Horia Văsioiu
respinsa
definitiv
30. 341/02-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
Cornel Ștefan Bardan Traian Constantin Igaș Petre Străchinaru Aurel Olarean Alexandru Ciocâlteu Petru Movilă
respinsa
definitiv
31. 344/02-05-2007 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
Cornel Ștefan Bardan
respinsa
definitiv
32. 346/02-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.519/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
Laurențiu Mironescu
respinsa
definitiv
33. 350/02-05-2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
Petre Străchinaru
Lege 26/2008
34. 365/07-05-2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Cezar-Florin Preda Valentin Adrian Iliescu
respinsa
definitiv
35. 368/07-05-2007 privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparținând cultelor religioase ortodox și greco-catolic din România
Ioan Oltean Daniel Buda Augustin Zegrean
respinsa
definitiv
36. 371/07-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Augustin Zegrean Daniel Buda Ioan Oltean
respinsa
definitiv
37. 375/09-05-2007 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Ionesie Ghiorghioni
Lege 197/2007
38. 379/09-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare
Augustin Zegrean
respins
definitiv
39. 380/09-05-2007 pentru completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, modificată prin Legea nr.564/2004
Valeriu Tabără
Lege 251/2007
40. 382/09-05-2007 privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești"
Traian Constantin Igaș Alexandru Ciocâlteu Valeriu Tabără Iulian-Gabriel Bîrsan Marcel Laurențiu Romanescu
respins
definitiv
41. 396/23-05-2007 privind schimbarea denumirii orașului Basarabi, județul Constanța, în "Murfatlar"
Laurențiu Mironescu
Lege 370/2007
42. 398/23-05-2007 privind regimul juridic aferent obiectivului de investiții "Palatul Parlamentului"
Valentin Adrian Iliescu Ionela Bruchental-Pop Marius Rogin
respinsa
definitiv
43. 421/30-05-2007 pentru modificarea legii nr.84 din 1995, republicată - legea învătământului - prin introducerea unor măsuri active de protecție a minorilor a căror părinți nu se află alături de ei pe perioade îndelungate, din cauza deplasării la muncă în străinătate
Bogdan Cantaragiu
respinsa
definitiv
44. 452/04-06-2007 privind modificarea și completarea Legii gazelor nr.351/2004
Daniel Buda Mircea Man Ioan Oltean Augustin Zegrean
respinsa
definitiv
45. 461/11-06-2007 pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Traian Constantin Igaș Petru Movilă Cornel Ștefan Bardan Petre Străchinaru
Lege 281/2007
46. 476/18-06-2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
Valeriu Tabără
respinsa
definitiv
47. 487/18-06-2007 pentru modificarea legii nr.15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
Bogdan Cantaragiu
Lege 293/2007
48. 500/27-06-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 privind învățământul
Iulian-Gabriel Bîrsan Petre Străchinaru Petru Movilă
Lege 365/2007
49. 504/27-06-2007 privind medicina școlară
Petru Movilă
respins
definitiv
50. 506/27-06-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Alexandru Ciocâlteu
Lege 264/2007
51. 507/27-06-2007 privind instituirea Zilei Școlii
Traian Constantin Igaș Petre Străchinaru Marcel Laurențiu Romanescu Petru Movilă Iulian-Gabriel Bîrsan
Lege 289/2007
52. 513/27-06-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
Traian Constantin Igaș Cornel Ștefan Bardan
Lege 89/2008
53. 538/03-09-2007 privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu
Mircea Man Dumitru Puzdrea Valeriu Tabără Liviu Alexandru Miroșeanu Ionesie Ghiorghioni
respinsa
definitiv
54. 551/05-09-2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului pentru Protecția Drepturilor Pacientului (CPDP)
Petru Movilă
respinsa
definitiv
55. 560/10-09-2007 pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
Valeriu Tabără
Lege 342/2007
56. 569/10-09-2007 privind modificarea și completarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice
William Gabriel Brînză
respinsa
definitiv
57. 597/18-09-2007 privind modificarea și completarea Legii 571/2003, cu modificările și completările ulterioare
Constantin Tudor
respinsa
definitiv
58. 600/18-09-2007 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar
Valeriu Tabără Petru Movilă Petre Străchinaru
Lege 123/2008
59. 603/18-09-2007 privind înființarea societăților comerciale având ca obiect de activitate abatorizarea animalelor și comercializarea cărnii și a produselor din carne
Mircea Man Ioan Oltean Daniel Buda
respinsa
definitiv
60. 608/24-09-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Dumitru Puzdrea Mircea Man Liviu Alexandru Miroșeanu Valeriu Tabără Ionesie Ghiorghioni Cornel Ștefan Bardan
respinsa
definitiv
61. 615/24-09-2007 privind modificarea art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
Valeriu Tabără
Lege 63/2008
62. 616/24-09-2007 pentru modificarea Legii nr.266 din 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
Bogdan Cantaragiu
respinsa
definitiv
63. 624/26-09-2007 pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
Marcel Laurențiu Romanescu
respinsa
definitiv
64. 625/26-09-2007 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Traian Constantin Igaș Cornel Ștefan Bardan Petru Movilă
respinsa
definitiv
65. 627/26-09-2007 privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI
Daniel Buda
respinsa
definitiv
66. 628/26-09-2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.214/1999 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.568/2001 cu modificările și completările ulterioare
Petre Străchinaru
respinsa
definitiv
67. 637/02-10-2007 privind modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
Marcel Laurențiu Romanescu Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf
Lege 296/2007
68. 638/02-10-2007 privind modificarea alin.(2) al art.30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003
Valeriu Tabără
respinsa
definitiv
69. 649/02-10-2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Radu-Cătălin Drăguș Petru Movilă
respinsa
definitiv
70. 666/08-10-2007 privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Iulian-Gabriel Bîrsan Cristian Rădulescu Aurel Olarean Ionesie Ghiorghioni Valeriu Tabără Petru Călian
Lege 45/2009
71. 671/08-10-2007 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial
Petre Străchinaru
Lege 6/2008
72. 672/10-10-2007 privind înființarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș
Radu Lambrino Valeriu Tabără
Lege 108/2008
73. 681/10-10-2007 pentru modificarea Legii nr. 13 din 09/01/2007, Legea energiei electrice
Daniel Buda
respinsa
definitiv
74. 702/22-10-2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
Ioan Dumitru Puchianu Petru Călian Traian Constantin Igaș Iulian-Gabriel Bîrsan Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf Aurel Olarean
Lege 2/2008
75. 709/24-10-2007 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
Petru Călian Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf Valeriu Tabără Daniel Buda Iulian-Gabriel Bîrsan Marcel Laurențiu Romanescu
respins
definitiv
76. 711/24-10-2007 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociației "Academia de Științe Tehnice din România", care își încetează activitatea
Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf Roberta Alma Anastase Mugurel Liviu Sârbu Monica Maria Iacob Ridzi Iulian-Gabriel Bîrsan Marcel Laurențiu Romanescu
Lege 230/2008
77. 723/31-10-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
Liviu Alexandru Miroșeanu Ion Gonțea Petre Străchinaru Gheorghe Albu Constantin Petrea Marcel Laurențiu Romanescu Anca Constantinescu Petru Movilă Valeriu Tabără William Gabriel Brînză Grațiela Denisa Iordache
respinsa
definitiv
78. 746/05-11-2007 pentru completarea Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Petru Călian
respinsa
definitiv
79. 764/12-11-2007 privind modificarea și completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Petru Călian
respinsa
definitiv
80. 774/12-11-2007 privind modificarea Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat
Liviu Alexandru Miroșeanu Ionela Bruchental-Pop Stelian Duțu Valentin Adrian Iliescu Alexandru Mocanu
Lege 51/2008
81. 797/28-11-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
Iulian-Gabriel Bîrsan Petru Movilă
respinsa
definitiv
82. 802/28-11-2007 Codului Silvic
Dumitru Puzdrea Ionesie Ghiorghioni
Lege 46/2008
83. 807/28-11-2007 pentru completarea art. 126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf Iulian-Gabriel Bîrsan Marcel Laurențiu Romanescu
respinsa
definitiv
84. 827/03-12-2007 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe
Petru Călian
respinsa
definitiv
85. 842/03-12-2007 privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ
Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf Iulian-Gabriel Bîrsan Marcel Laurențiu Romanescu
respinsa
definitiv
86. 847/03-12-2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
Liviu Almășan
respinsa
definitiv
87. 851/03-12-2007 privind reglementarea profesiei de psihoterapeut
Alexandru Ciocâlteu Petru Movilă Cristian Rădulescu
respinsa
definitiv
88. 868/10-12-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București
Petru Călian Iulian-Gabriel Bîrsan Marcel Laurențiu Romanescu Valeriu Tabără Daniel Buda Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf
la comisii
89. 869/10-12-2007 "Legea comasării"
Petru Călian Valeriu Tabără
respinsa
definitiv
90. 875/10-12-2007 privind votul electronic
Daniel Buda Ioan Oltean Gheorghe Albu Cristian Ilie
respinsa
definitiv
91. 877/10-12-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 08 martie 2007
Petru Călian
respinsa
definitiv
92. 878/10-12-2007 privind modificarea și completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
Ioan Oltean Daniel Buda
respinsa
definitiv
93. 880/10-12-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Ion Gonțea Petru Movilă Liviu Alexandru Miroșeanu Petre Străchinaru
respinsa
definitiv
94. 886/12-12-2007 pentru protecția educațională specială a minorilor a căror părinți se află la muncă în străinătate
Bogdan Cantaragiu
respinsa
definitiv
95. 891/17-12-2007 pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Petru Călian
Lege 1/2009
96. 893/17-12-2007 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului
Gheorghe Albu Constantin Petrea Marcel Laurențiu Romanescu Radu Lambrino Stelian Duțu Petru Movilă Cristian Rădulescu Valeriu Tabără Costică Canacheu Petre Străchinaru Ionesie Ghiorghioni Horia Văsioiu Ion Gonțea Ioan Oltean Ionela Bruchental-Pop Liviu Alexandru Miroșeanu Traian Constantin Igaș Cornel Ștefan Bardan Radu-Cătălin Drăguș Laurențiu Mironescu Iulian-Gabriel Bîrsan Gheorghe Barbu Constantin Amarie Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf Daniel Ionescu Grațiela Denisa Iordache Mugurel Liviu Sârbu Gheorghe Sârb Alexandru Ciocâlteu Dan Grigore Daniel Buda Valentin Adrian Iliescu Alexandru Mocanu
respins
definitiv
97. 894/17-12-2007 privind modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Petre Străchinaru
respins
definitiv
98. 896/17-12-2007 pentru completarea Legii nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România
Petru Călian Petru Movilă
Lege 74/2008
99. 897/17-12-2007 pentru modificarea art.4 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul acordat de către statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
Alexandru Mocanu Constantin Amarie Cristian Rădulescu
Lege 69/2008
100. 900/19-12-2007 pentru modificarea Legii 128/1997 a Statutului personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
Daniel Buda Petru Călian
respinsa
definitiv

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 6 decembrie 2021, 16:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro