Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Grupuri > PD-L Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal
Propuneri legislative initiate în anul 2008

  P.L. Titlu / Initiatori PD-L Stadiu
1. 15/04-02-2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Valentin Adrian Iliescu
Lege 35/2008
2. 16/04-02-2008 privind acordarea de despăgubiri în cazul calamităților produse de seceta excesivă în agricultură în anul 2007
Valeriu Tabără
respinsa
definitiv
3. 19/04-02-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Liviu Alexandru Miroșeanu Ion Gonțea Petre Străchinaru Petru Movilă
respinsa
definitiv
4. 20/06-02-2008 pentru modificarea Legii nr.132 pe 1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de formare Profesională a Adulților, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Daniel Ionescu
respinsa
definitiv
5. 28/11-02-2008 privind înființarea Reprezentanțelor permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe lângă Parlamentul României
Ioan Oltean
procedura legislativa încetata
6. 33/13-02-2008 pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001
Marius Rogin Vasile Pruteanu
retrasa
de catre initiator
7. 50/18-02-2008 privind reînființarea Liceului Militar de Marină "Alexandru Ioan Cuza"
Laurențiu Mironescu
respinsa
definitiv
8. 52/20-02-2008 privind înființarea satului Păcălești, în comuna Dragănești, județul Bihor
Gheorghe Sârb Ionela Bruchental-Pop
Lege 181/2008
9. 57/25-02-2008 pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind învățământul
Marcel Laurențiu Romanescu Iulian-Gabriel Bîrsan Petru Movilă
Lege 143/2008
10. 66/25-02-2008 privind modificarea și completarea art.176 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal
Marian Hoinaru Romică Andreica Florin Aurelian Popescu Dumitru Pardău Gabriel Sandu
respinsa
definitiv
11. 69/25-02-2008 pentru modificarea și completarea art.3 al Legii 61 din 22 septembrie 1993 privind alocația de stat pentru copii
Raluca Turcan Marian Sorin Paveliu
respinsa
definitiv
12. 71/25-02-2008 pentru modificarea 385, alin (1) și (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
Petru Călian Ion Stoica
respinsa
definitiv
13. 84/03-03-2008 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului, nr.69/2000
Petru Movilă
Lege 34/2009
14. 85/03-03-2008 pentru modificarea și completarea art.4 al Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată
Traian Constantin Igaș Petru Movilă
respins
definitiv
15. 90/03-03-2008 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
Petru Călian
respinsa
definitiv
16. 92/03-03-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
Petru Călian
respinsa
definitiv
17. 93/03-03-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
Valentin Adrian Iliescu Stelian Duțu Alexandru Mocanu Ionela Bruchental-Pop Gheorghe Barbu
respinsa
definitiv
18. 94/03-03-2008 privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic
Petru Călian
respinsa
definitiv
19. 97/03-03-2008 pentru modificarea și completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
Traian Constantin Igaș
respins
definitiv
20. 121/12-03-2008 pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007
Petru Călian
respinsa
definitiv
21. 123/12-03-2008 pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
Gheorghe Barbu Petru Călian
respins
definitiv
22. 126/12-03-2008 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate
Petru Călian Ion Stoica Petru Movilă
respinsa
definitiv
23. 130/12-03-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
Petru Movilă Petru Călian Ion Stoica
respinsa
definitiv
24. 135/17-03-2008 privind modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind statutul personalului didactic
Iulian-Gabriel Bîrsan Cornel Ștefan Bardan
respinsa
definitiv
25. 136/17-03-2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată
Marcel Laurențiu Romanescu Iulian-Gabriel Bîrsan
respinsa
definitiv
26. 142/17-03-2008 pentru completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare
Petru Călian
respins
definitiv
27. 144/17-03-2008 pentru modificarea art.5 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, modificată și completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției și unele măsuri adiacente și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.789/2005
Cornel Ștefan Bardan
respins
definitiv
28. 153/17-03-2008 privind completarea articolului 44 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor
Ioan Oltean
respinsa
definitiv
29. 159/08-04-2008 privind modificarea art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
Vasile Pruteanu Marius Rogin
Lege 212/2008
30. 161/08-04-2008 pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000
Petru Călian
respinsa
definitiv
31. 162/08-04-2008 pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap
Petru Călian
respinsa
definitiv
32. 174/08-04-2008 pentru modificarea și completarea art. 24 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap
Petre Ungureanu
respinsa
definitiv
33. 180/14-04-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
Ionela Bruchental-Pop Cezar-Florin Preda Gheorghe Barbu Mircea Man Constantin Petrea Stelian Duțu Valentin Adrian Iliescu Alexandru Mocanu
Lege 218/2008
34. 181/14-04-2008 pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
Liviu Almășan
respinsa
definitiv
35. 190/14-04-2008 privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați din țară
Petru Movilă Ion Stoica Petru Călian
respinsa
definitiv
36. 191/14-04-2008 pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961
Ion Stoica Petru Movilă Petru Călian
respinsa
definitiv
37. 195/14-04-2008 pentru modificarea articolului 87 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Daniel Buda Ioan Oltean Mircea Man
respinsa
definitiv
38. 196/14-04-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Daniel Buda Mircea Man Ioan Oltean
respinsa
definitiv
39. 199/14-04-2008 pentru completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Ion Stoica
respinsa
definitiv
40. 200/16-04-2008 privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
Ioan Oltean Petru Călian Daniel Buda
respinsa
definitiv
41. 222/16-04-2008 pentru modificarea legii nr.205 din 2004 privind protecția animalelor
Bogdan Cantaragiu
respinsa
definitiv
42. 230/22-04-2008 privind completarea și modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările și completările aduse de Legea 280/2003
Laurențiu Mironescu
retrimis
la comisii
43. 235/22-04-2008 pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată
Petru Movilă Petru Călian Ion Stoica
respins
definitiv
44. 236/22-04-2008 privind modificarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES
Petre Străchinaru
Lege 155/2008
45. 267/05-05-2008 privind modificarea și completarea art.4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
Laurențiu Mironescu Constantin Tudor Alexandru Mocanu Daniel Buda Valeriu Tabără Cristian Rădulescu Petru Movilă Gheorghe Albu Aurel Olarean Iulian-Gabriel Bîrsan
Lege 133/2008
46. 272/05-05-2008 pentru modificarea Legii nr. 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Bogdan Cantaragiu
respins
definitiv
47. 273/05-05-2008 pentru modificarea Legii nr. 67 / 2004 privind alegerea autorităților administrației publice locale
Bogdan Cantaragiu
respins
definitiv
48. 276/05-05-2008 pentru modificarea art.24 alin.(6) și (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Petru Călian
respins
definitiv
49. 277/05-05-2008 privind completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Ioan Oltean
retras
de catre initiator
50. 279/05-05-2008 privind alegerea prin vot uninominal a consiliilor locale
Claudius Mihail Zaharia Gabriel Sandu Cristian Alexandru Boureanu
respins
definitiv
51. 280/05-05-2008 pentru modificarea și completarea art.15 alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Petru Movilă
respinsa
definitiv
52. 281/05-05-2008 pentru modificarea și completarea art.26 din Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Gheorghe Barbu Cezar-Florin Preda Cornel Ștefan Bardan Traian Constantin Igaș Ioan Oltean Anca Constantinescu Aurel Olarean Cristian Rădulescu Daniel Buda Valentin Adrian Iliescu Ioan Dumitru Puchianu Alexandru Mocanu Dan Grigore Grațiela Denisa Iordache
Lege 175/2009
53. 296/12-05-2008 pentru modificarea și completarea OUG 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
Marian Sorin Paveliu
respinsa
definitiv
54. 299/12-05-2008 privind vânzarea spațiilor cu destinație de cabinete medicale precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
Petru Movilă
respinsa
definitiv
55. 308/12-05-2008 pentru completarea art.5, alin.(1) pct.II din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare
Horia Văsioiu
Lege 209/2009
56. 311/12-05-2008 privind modificarea Legii nr.365/2006 pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerțului în unele zone publice
William Gabriel Brînză
respinsa
definitiv
57. 312/12-05-2008 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale, modificată și completată prin Ordonanța nr.47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
William Gabriel Brînză
Lege 264/2008
58. 315/12-05-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Petre Străchinaru
respinsa
definitiv
59. 316/12-05-2008 privind stimularea achiziționării de carte de specialitate și a participării la congrese, necesare îmbunătățirii calității didactice și a pregătirii profesionale continue a cadrelor didactice-medici, a cercetătorilor-medici, și a medicilor înscriși la programe de formare continuă, în beneficiul sănătății populației
Cristian Rădulescu Petre Străchinaru Costică Canacheu Valeriu Tabără Cristian Ilie Alexandru Ciocâlteu Petru Movilă Gheorghe Albu Iulian-Gabriel Bîrsan
respinsa
definitiv
60. 318/12-05-2008 pentru modificarea Legii nr.189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
Petru Movilă
respinsa
definitiv
61. 323/12-05-2008 pentru modificarea Legii nr.220 din 04 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Gabriel Sandu
respins
definitiv
62. 324/12-05-2008 de modificare și completare a Legii nr.125/2005 privind salarizarea personalului sanitar pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar
Gabriel Sandu
respinsa
definitiv
63. 327/12-05-2008 de modificare și completare a Legii nr.116/2007 privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr.107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
Gabriel Sandu
clasata cu prevederi
preluate de
alta initiativa
legislativa
64. 330/12-05-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Petru Movilă
respinsa
definitiv
65. 335/12-05-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Petre Străchinaru Ion Gonțea Liviu Alexandru Miroșeanu Cornel Ștefan Bardan Iulian-Gabriel Bîrsan Gheorghe Barbu Ioan Dumitru Puchianu Costică Canacheu Valeriu Tabără Cristian Rădulescu Petru Movilă Aurel Olarean Anca Constantinescu Constantin Petrea
respinsa
definitiv
66. 339/12-05-2008 pentru recunoștința față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la căderea regimului comunist
Ioan Dumitru Puchianu
respinsa
definitiv
67. 340/12-05-2008 pentru completarea articolului 28 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii 169/1997
Mircea Man Daniel Buda Ioan Oltean
respinsa
definitiv
68. 350/17-06-2008 privind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic
Cristian Rădulescu
procedura legislativa încetata
69. 378/17-06-2008 privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii români din acvacultură, comparabil cu mediul economic al producătorilor din acvacultura celorlalte state membre ale Uniunii Europeană
Alexandru Mocanu Cornel Ștefan Bardan Valeriu Tabără
respins
definitiv
70. 379/17-06-2008 privind finanțarea de la bugetul de stat a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
Costică Canacheu
respins
definitiv
71. 380/17-06-2008 pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Costică Canacheu Daniel Buda Valentin Adrian Iliescu Ioan Dumitru Puchianu Cosmin Gabriel Popp Alexandru Mocanu Dan Grigore William Gabriel Brînză Bogdan Cantaragiu Dănuț Liga Alexandru Ciocâlteu Dumitru Puzdrea Mugurel Liviu Sârbu Grațiela Denisa Iordache Cristian Ilie Constantin Amarie Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf Constantin Tudor Daniel Ionescu Liviu Codîrlă Petru Călian Petru Lificiu Liviu Almășan Gheorghe Barbu Iulian-Gabriel Bîrsan Cezar-Florin Preda Laurențiu Mironescu Radu-Cătălin Drăguș Cornel Ștefan Bardan Traian Constantin Igaș Liviu Alexandru Miroșeanu Ionela Bruchental-Pop Ioan Oltean Ion Gonțea Horia Văsioiu Ionesie Ghiorghioni Petre Străchinaru Gheorghe Albu Constantin Petrea Marcel Laurențiu Romanescu Mircea Man Marius Rogin Anca-Daniela Boagiu Anca Constantinescu Aurel Olarean Radu Lambrino Stelian Duțu Petru Movilă Cristian Rădulescu Valeriu Tabără
respins
definitiv
72. 382/17-06-2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Costică Canacheu Stelian Duțu Anca-Daniela Boagiu Marius Rogin Gheorghe Albu Ioan Oltean Cezar-Florin Preda Cristian Rădulescu Gheorghe Barbu
respins
definitiv
73. 384/17-06-2008 privind măsuri de diminuare a arieratelor persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari
Constantin Petrea Constantin Tudor
respins
definitiv
74. 387/17-06-2008 pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
Valeriu Tabără
Lege 180/2008
75. 396/17-06-2008 privind modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat (actualizată)
Constantin Tudor Constantin Petrea
respinsa
definitiv
76. 398/17-06-2008 privind pescuitul și acvacultura
Ionesie Ghiorghioni Ioan Dumitru Puchianu
respinsa
definitiv
77. 404/17-06-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Petru Movilă
respins
definitiv
78. 407/17-06-2008 pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Iulian-Gabriel Bîrsan
respins
definitiv
79. 410/17-06-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor și a munițiilor
Petru Movilă Valeriu Tabără
respinsa
definitiv
80. 417/17-06-2008 pentru modificarea legii nr.482 din 2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți
Bogdan Cantaragiu
respinsa
definitiv
81. 420/17-06-2008 privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă
Daniel Buda Petru Călian
respinsa
definitiv
82. 425/17-06-2008 pentru modificarea și completarea art.46 din Legea pomiculturii nr.348/2003
Aurel Olarean Ionela Bruchental-Pop Liviu Alexandru Miroșeanu Constantin Tudor Constantin Amarie Mugurel Liviu Sârbu Gheorghe Sârb
respinsa
definitiv
83. 440/23-06-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată
Gheorghe Barbu
Lege 270/2008
84. 446/23-06-2008 pentru modificarea și complectarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
Cristian Rădulescu Marian Sorin Paveliu Cornel Ștefan Bardan Petru Movilă
Lege 258/2008
85. 449/23-06-2008 de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal
Petru Călian Petru Movilă
respinsa
definitiv
86. 451/23-06-2008 pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Petru Călian Petru Movilă
respinsa
definitiv
87. 454/23-06-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari
Petru Călian
respinsa
definitiv
88. 456/23-06-2008 pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanța de Urgență nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocația de stat pentru copii și elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani
Petru Călian Petru Movilă
respinsa
definitiv
89. 458/23-06-2008 pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății
Petru Movilă Petru Călian
respinsa
definitiv
90. 459/23-06-2008 pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
Petru Movilă Petru Călian
respinsa
definitiv
91. 479/03-09-2008 privind înființarea satului Țepu de Jos prin reorganizarea comunei Țepu, județul Galați
Constantin Petrea
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
92. 482/03-09-2008 de modificare și completare a Legii nr.84/1995, Legea învățământului
Valeriu Tabără
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
93. 483/03-09-2008 pentru modificarea și completarea art.45 din Legea nr.446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare
Cornel Ștefan Bardan
respinsa
definitiv
94. 485/03-09-2008 pentru completarea art.39 din legea 215/2001 privind administrația publică locală
Cornel Ștefan Bardan
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
95. 495/03-09-2008 pentru modificarea alin.(5) și (6) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
Petru Movilă
Lege 262/2008
96. 500/03-09-2008 privind stimularea investițiilor
Laurențiu Mironescu Radu-Cătălin Drăguș
respinsa
definitiv
97. 502/03-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor
Petru Călian Petru Movilă
respinsa
definitiv
98. 503/03-09-2008 pentru modiifcarea și completarea alin.(1) de la art.15 din Legea nr.346/2004 privind sitmularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
Petru Movilă
respinsa
definitiv
99. 504/03-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor
Petru Movilă
respinsa
definitiv
100. 505/03-09-2008 pentru modificarea Legii nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale
Gabriel Sandu
respinsa
definitiv
101. 506/03-09-2008 privind modificarea articolului 39 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
Anca-Daniela Boagiu Daniel Buda Alexandru Ciocâlteu Grațiela Denisa Iordache Cezar-Florin Preda Anca Constantinescu Cristian Rădulescu
respinsa
definitiv
102. 507/03-09-2008 privind modificarea și completarea articolelor 276 și 277 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
Cezar-Florin Preda Anca-Daniela Boagiu Anca Constantinescu Cristian Rădulescu Daniel Buda Alexandru Ciocâlteu Grațiela Denisa Iordache
Lege 331/2009
103. 508/03-09-2008 pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesioniști a artiștilor interpreți sau executanți din România
Petru Movilă Radu Lambrino
respinsa
definitiv
104. 509/03-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România
Petru Movilă
respinsa
definitiv
105. 510/03-09-2008 privind persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
Viorel Oancea Anca Constantinescu
respinsa
definitiv
106. 513/03-09-2008 pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor
Daniel Buda Anca-Daniela Boagiu Petru Călian
respinsa
definitiv
107. 514/03-09-2008 privind înființarea Reprezentanțelor permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe lângă Parlamentul României
Ioan Oltean
respinsa
definitiv
108. 515/03-09-2008 privind instituirea "Programului de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România"
Raluca Turcan
respinsa
definitiv
109. 516/03-09-2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
Petru Călian Daniel Buda
respinsa
definitiv
110. 518/03-09-2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
Petru Călian Petru Movilă
respinsa
definitiv
111. 519/03-09-2008 privind protecția consumatorilor care achiziționează produse prin intermediul internetului
Petru Călian Grațiela Denisa Iordache Daniel Buda Anca-Daniela Boagiu
respinsa
definitiv
112. 523/03-09-2008 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale
Traian Constantin Igaș Petre Străchinaru
respinsa
definitiv
113. 525/03-09-2008 privind Statutul personalului aeronautic nenavigant tehnic din aviația civilă din România
Radu Lambrino Petru Movilă Petre Străchinaru
respinsa
definitiv
114. 526/03-09-2008 privind vânzarea locuințelor de serviciu construite din fondurile statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și medicină veterinară foștilor sau actualilor chiriași
Petru Călian
respinsa
definitiv
115. 527/03-09-2008 pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar
Petru Movilă Petru Călian
respinsa
definitiv
116. 532/10-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Marcel Laurențiu Romanescu Iulian-Gabriel Bîrsan Cătălin Ovidiu Buhăianu-Obuf
Lege 296/2008
117. 535/10-09-2008 privind modificarea art.10 din Legea învățământului nr.84/1995
Cezar-Florin Preda Grațiela Denisa Iordache
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
118. 550/24-09-2008 pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Cornel Ștefan Bardan Petru Călian Petru Movilă Mihaela Adriana Vasil Traian Constantin Igaș
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
119. 551/24-09-2008 pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Mihaela Adriana Vasil Traian Constantin Igaș Petru Călian Cornel Ștefan Bardan Petru Movilă
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
120. 571/24-09-2008 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit la Casa de Economii și Consemnațiuni - C.E.C., depozite pe livrete de economii cu dobândă și câștiguri și obligațiuni CEC cu câștiguri
Cristian Rădulescu
respinsa
definitiv
121. 572/24-09-2008 privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret, locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate, școli și gradinițe
Petru Movilă
respinsa
definitiv
122. 575/24-09-2008 pentru modificarea art.7, alin.9 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Radu Lambrino Petru Movilă Petre Străchinaru
respinsa
definitiv
123. 576/24-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice
Ioan Oltean Petru Călian Anca-Daniela Boagiu Daniel Buda
respinsa
definitiv
124. 578/24-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii 7/2007 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
Petru Călian Daniel Buda
respinsa
definitiv
125. 587/29-09-2008 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu și în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, județul Cluj
Petru Călian
Lege 53/2009
126. 593/01-10-2008 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO
Petre Străchinaru Constantin Tudor
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
127. 594/08-10-2008 privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
Grațiela Denisa Iordache Radu-Cătălin Drăguș Anca-Daniela Boagiu William Gabriel Brînză
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
128. 612/08-10-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română
Petre Străchinaru Petru Movilă
respinsa
definitiv
129. 617/08-10-2008 pentru modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Gheorghe Barbu
respinsa
definitiv
130. 619/08-10-2008 pentru completarea art.2 din Decretul - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare
Traian Constantin Igaș Petre Străchinaru Marius Rogin Cornel Ștefan Bardan Cristian Ilie Radu Lambrino
respinsa
definitiv
131. 620/08-10-2008 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Gheorghe Barbu
respinsa
definitiv
132. 646/04-11-2008 privind înființarea comunei Românești, prin reorganizarea comunei Potlogi, jud. Dâmbovița
Bogdan Cantaragiu
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
133. 672/04-11-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez
Valeriu Tabără
respins
definitiv
134. 690/04-11-2008 pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Bogdan Cantaragiu
respins
definitiv
135. 691/04-11-2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
Valentin Adrian Iliescu Cornel Ștefan Bardan
Lege 239/2009
136. 693/04-11-2008 pentru completarea art.31 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
Cornel Ștefan Bardan
Lege 60/2009
137. 696/04-11-2008 pentru modificarea art.851 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Marian Sorin Paveliu
respinsa
definitiv
138. 699/04-11-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România
Ion Stoica Daniel Ionescu Alexandru Ciocâlteu
respinsa
definitiv
139. 701/04-11-2008 privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Daniel Buda Petru Călian
respinsa
definitiv
140. 702/04-11-2008 privind modificarea și completarea articolului 10 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Ioan Oltean
respinsa
definitiv
141. 703/04-11-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Alexandru Mocanu
respinsa
definitiv
142. 706/04-11-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Cornel Ștefan Bardan
respinsa
definitiv
143. 707/04-11-2008 pentru completarea și modificarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez
Ioan Oltean Daniel Buda Petru Călian
respinsa
definitiv
144. 713/04-11-2008 pentru modificarea și Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, modificată și completată
Cristian Rădulescu
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 15:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro