Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaţilor > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2013

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 75/11-03-2013 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a activităţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare I.N.C.D.I.F.- " ISPIF" Bucureşti
Atilla-Béla-László Kelemen
procedura legislativa încetata
2. 120/07-05-2013 pentru completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
3. 139/13-05-2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
4. 143/20-05-2013 pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
Gábor Kereskényi
respinsa
definitiv
5. 148/20-05-2013 "Legea apiculturii"
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 383/2013
6. 174/03-06-2013 pentru modificarea art.29 din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
7. 181/05-06-2013 privind descentralizarea unor servicii publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale către autorităţile administraţiei publice locale
András-Levente Máté Árpád-Francisc Márton Zsolt Molnar István Bónis István Antal Ödön Szabó László Borbély Attila-Zoltán Cseke István Erdei Dolóczki László-Ődőn Fejér Dénes Seres Iosif Moldovan Attila-Gabor Markó Attila Korodi Károly Kerekes Gábor Kereskényi Hunor Kelemen Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
8. 190/05-06-2013 pentru modificarea alin.(6) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
9. 193/05-06-2013 privind registratorii comerciali şi activitatea de înregistrare în registrul comerţului
Attila-Gabor Markó
respinsa
definitiv
10. 199/10-06-2013 pentru modificarea art.58 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Gábor Kereskényi István Antal Ödön Szabó Hunor Kelemen
respinsa
definitiv
11. 208/17-06-2013 privind definirea spaţiului rural naţional
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
12. 273/09-09-2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007
Árpád-Francisc Márton András-Levente Máté
la Senat
13. 280/09-09-2013 privind modificarea şi completarea Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 149/2015
14. 285/17-09-2013 privind pajiştile permanente şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniu
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
15. 286/17-09-2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 297/2013
16. 289/17-09-2013 privind pescuitul şi acvacultura
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
17. 292/17-09-2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
Árpád-Francisc Márton Zsolt Molnar István Bónis István Antal Ödön Szabó László Borbély Attila-Zoltán Cseke István Erdei Dolóczki László-Ődőn Fejér Atilla-Béla-László Kelemen András-Levente Máté Dénes Seres Iosif Moldovan Attila-Gabor Markó Attila Korodi Hunor Kelemen Károly Kerekes Gábor Kereskényi
retrimis
la comisii
18. 317/30-09-2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 99/2015
19. 380/21-10-2013 privind completarea art.142 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Attila-Zoltán Cseke
respinsa
definitiv
20. 400/28-10-2013 privind înfiinţarea Registrului Industriilor Alimentare
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
21. 401/28-10-2013 pentru aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar federaţiilor din sectorul agricol, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 52/2015
22. 402/28-10-2013 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a activităţii Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare I.N.C.D.I.F." ISPIF" Bucureşti
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
23. 417/29-10-2013 privind modificarea articolului II din Legea nr.219/2013
Árpád-Francisc Márton
procedura legislativa încetata
24. 418/29-10-2013 pentru modificarea art.45, alin.(7) din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată
Árpád-Francisc Márton
Lege 321/2013
25. 421/04-11-2013 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001
Gábor Kereskényi Károly Kerekes László-Ődőn Fejér András-Levente Máté Árpád-Francisc Márton Attila-Zoltán Cseke Ödön Szabó István Erdei Dolóczki Attila-Gabor Markó István Bónis
Lege 119/2015
26. 430/04-11-2013 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 37/2015
27. 434/04-11-2013 pentru modificarea alin.(2) al art.285 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Zsolt Molnar András-Levente Máté Dénes Seres Iosif Moldovan Attila-Gabor Markó Attila Korodi Gábor Kereskényi Károly Kerekes Hunor Kelemen István Erdei Dolóczki Attila-Zoltán Cseke László Borbély Ödön Szabó István Antal István Bónis
respinsa
definitiv
28. 441/04-11-2013 privind modificarea şi completarea articolului 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96 din 2002, privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învaţamântul de stat, modificat şi completat
Dénes Seres Gábor Kereskényi Ödön Szabó István Erdei Dolóczki
respinsa
definitiv
29. 450/11-11-2013 privind unele măsuri de reglementare a transportului rutier de produse agricole pe drumurile publice
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 108/2014
30. 455/11-11-2013 pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începînd cu anul 2007, şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
31. 459/11-11-2013 pentru modificarea şi completarea art.15 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane
László Borbély
Lege 88/2014
32. 485/11-11-2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
Árpád-Francisc Márton Hunor Kelemen
respinsa
definitiv
33. 486/11-11-2013 pentru abrogarea lit.f) a alin.(1) din art.21 al Ordonanţei nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
Árpád-Francisc Márton László-Ődőn Fejér
respinsa
definitiv
34. 499/18-11-2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
Attila-Gabor Markó Árpád-Francisc Márton István Erdei Dolóczki Dénes Seres András-Levente Máté
respinsa
definitiv
35. 511/18-11-2013 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Károly Kerekes Hunor Kelemen Attila Korodi Gábor Kereskényi Atilla-Béla-László Kelemen László-Ődőn Fejér István Erdei Dolóczki Attila-Zoltán Cseke László Borbély Attila-Gabor Markó Iosif Moldovan Dénes Seres András-Levente Máté Zsolt Molnar István Bónis István Antal Ödön Szabó
respinsa
definitiv
36. 516/27-11-2013 privind modificarea Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
Ödön Szabó
Lege 90/2014
37. 527/27-11-2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
Attila Korodi
respinsa
definitiv
38. 530/27-11-2013 pentru modificarea şi completarea Art.10, 12 şi 13 din Legea nr.82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării " cu modificările şi completările ulterioare
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 122/2014
39. 532/27-11-2013 privind utilizarea monedei naţionale
István Antal
respinsa
definitiv
40. 533/27-11-2013 pentru completarea şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
Attila-Gabor Markó András-Levente Máté
respinsa
definitiv
41. 557/02-12-2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
István Antal Ödön Szabó István Erdei Dolóczki Károly Kerekes Gábor Kereskényi Attila Korodi Attila-Gabor Markó Iosif Moldovan Dénes Seres András-Levente Máté Árpád-Francisc Márton Zsolt Molnar István Bónis
respinsa
definitiv
42. 561/02-12-2013 pentru completarea art.70 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Iosif Moldovan István Erdei Dolóczki Károly Kerekes
respinsa
definitiv
43. 565/02-12-2013 pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
András-Levente Máté
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
44. 578/10-12-2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului
Attila-Gabor Markó Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
45. 594/16-12-2013 pentru modificarea Legii minelor nr.85 din 23 martie 2003 privind interzicerea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri
Attila Korodi Gábor Kereskényi Attila-Gabor Markó
la comisii
46. 612/16-12-2013 de modificare şi completare a Legii nr.223 din 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
Károly Kerekes Hunor Kelemen István Erdei Dolóczki
Lege 83/2015
47. 620/16-12-2013 pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
48. 645/16-12-2013 privind programul "Masa la Scoală" pentru elevii din învăţămîntul obligatoriu de stat şi privat, primar şi gimnazial
Hunor Kelemen Ödön Szabó István Antal Gábor Kereskényi
retrimis
la comisii
49. 651/16-12-2013 privind modificarea art.6 al Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006
Attila-Zoltán Cseke
respinsa
definitiv
50. 658/23-12-2013 pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
István Antal
Lege 103/2014
51. 673/23-12-2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor
Dénes Seres
Lege 319/2015

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marţi, 28 martie 2023, 12:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro