Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaţilor > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2014

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 130/25-03-2014 privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal
Atilla-Béla-László Kelemen István Erdei Dolóczki László-Ődőn Fejér Zsolt Molnar Ödön Szabó Gábor Kereskényi Iosif Moldovan István Antal András-Levente Máté Árpád-Francisc Márton László Borbély Dénes Seres Attila-Zoltán Cseke Attila-Gabor Markó István Bónis Károly Kerekes
respinsa
definitiv
2. 143/31-03-2014 pentru completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
3. 166/07-04-2014 pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat
Attila-Zoltán Cseke László Borbély István Bónis Ödön Szabó Dénes Seres Attila-Gabor Markó Gábor Kereskényi Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 120/2014
4. 168/07-04-2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semninţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
5. 172/07-04-2014 privind unele măsuri de stimulare a învăţământului profesional, universitar şi a cercetării ştiinţifice
Ödön Szabó
pe ordinea de zi
6. 180/14-04-2014 pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
Attila-Zoltán Cseke Ödön Szabó Károly Kerekes István Erdei Dolóczki Zsolt Molnar Atilla-Béla-László Kelemen Attila-Gabor Markó Iosif Moldovan István Bónis András-Levente Máté Attila Korodi István Antal Dénes Seres
Lege 6/2016
7. 187/14-04-2014 pentru completarea art.262 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
8. 188/14-04-2014 privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician
Károly Kerekes István Bónis
Lege 256/2015
9. 192/14-04-2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
Dénes Seres Gábor Kereskényi Ödön Szabó István Antal
Lege 94/2016
10. 195/14-04-2014 pentru modificarea alin.(1) al art.27 din Legea nr.92/2007 privind transportul public local
Iosif Moldovan Attila-Gabor Markó András-Levente Máté Gábor Kereskényi Károly Kerekes Árpád-Francisc Márton Dénes Seres Zsolt Molnar István Erdei Dolóczki Attila-Zoltán Cseke Ödön Szabó István Antal István Bónis Atilla-Béla-László Kelemen
raport
depus
11. 204/14-04-2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
Attila-Zoltán Cseke István Erdei Dolóczki István Bónis Zsolt Molnar András-Levente Máté Dénes Seres Iosif Moldovan Attila-Gabor Markó Attila Korodi Gábor Kereskényi Hunor Kelemen Atilla-Béla-László Kelemen László-Ődőn Fejér
respinsa
definitiv
12. 228/28-04-2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
13. 242/05-05-2014 pentru completarea art.64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
14. 243/05-05-2014 pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
15. 248/05-05-2014 pentru modificarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Károly Kerekes István Bónis
Lege 154/2014
16. 255/05-05-2014 privind modificarea articolului II din Legea nr.219/2013
Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
17. 280/03-06-2014 pentru modificarea şi completarea alin.(1) şi (2) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Zsolt Molnar
Lege 131/2014
18. 283/10-06-2014 pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
19. 285/10-06-2014 privind transmiterea unor bunuri imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea autorităţii publice centrale în proprietatea privată a autorităţilor administraţiei publice locale
Dénes Seres Attila-Gabor Markó László-Ődőn Fejér István Erdei Dolóczki
respinsa
definitiv
20. 287/10-06-2014 privind amânarea executării silite a persoanelor fizice care au accesat credite în franci elveţieni
Atilla-Béla-László Kelemen
pe ordinea de zi
21. 291/10-06-2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
András-Levente Máté
respins
definitiv
22. 307/10-06-2014 privind modificarea şi completarea Legii nr.3 din 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
Ödön Szabó István Bónis Árpád-Francisc Márton András-Levente Máté Dénes Seres Attila-Gabor Markó Károly Kerekes István Erdei Dolóczki Attila-Zoltán Cseke
respinsa
definitiv
23. 308/10-06-2014 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional de Artă "Constantin Brâncuşi"
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 199/2015
24. 337/23-06-2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele pentru consumatori
Attila-Zoltán Cseke Ödön Szabó Gábor Kereskényi
pe ordinea de zi
25. 343/23-06-2014 pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 38/2015
26. 345/23-06-2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Attila Korodi
respins
definitiv
27. 377/02-09-2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorului
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
28. 379/02-09-2014 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile din proprietatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale
Iosif Moldovan Zsolt Molnar
respinsa
definitiv
29. 386/02-09-2014 privind modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996
Károly Kerekes András-Levente Máté Atilla-Béla-László Kelemen László-Ődőn Fejér István Antal Zsolt Molnar István Erdei Dolóczki István Bónis Ödön Szabó László Borbély Attila-Zoltán Cseke Dénes Seres Árpád-Francisc Márton Attila-Gabor Markó Iosif Moldovan
Lege 143/2017
30. 399/08-09-2014 pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative din România
István Erdei Dolóczki Dénes Seres Atilla-Béla-László Kelemen László-Ődőn Fejér Attila-Gabor Markó Ödön Szabó Gábor Kereskényi
Lege 136/2015
31. 471/08-10-2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
32. 472/08-10-2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
33. 510/02-12-2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si pentru completarea art.4 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
34. 512/02-12-2014 pentru modificarea art.158 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
István Erdei Dolóczki Károly Kerekes András-Levente Máté Zsolt Molnar
respins
definitiv
35. 521/02-12-2014 pentru completarea art.1 din Ordonanţa nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
István Antal Ödön Szabó Attila-Zoltán Cseke István Erdei Dolóczki László-Ődőn Fejér Atilla-Béla-László Kelemen Károly Kerekes Gábor Kereskényi Attila Korodi Attila-Gabor Markó Iosif Moldovan Dénes Seres András-Levente Máté Árpád-Francisc Márton Zsolt Molnar István Bónis
retrimis
la comisii
36. 541/08-12-2014 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale
István Antal Ödön Szabó László Borbély Attila-Zoltán Cseke István Erdei Dolóczki László-Ődőn Fejér Atilla-Béla-László Kelemen Hunor Kelemen Károly Kerekes Gábor Kereskényi Attila Korodi Attila-Gabor Markó Iosif Moldovan Dénes Seres András-Levente Máté Árpád-Francisc Márton Zsolt Molnar István Bónis
Lege 271/2015
37. 557/08-12-2014 pentru completarea art.20 din Ordonanţa nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
István Antal Ödön Szabó László Borbély Attila-Zoltán Cseke István Erdei Dolóczki László-Ődőn Fejér Atilla-Béla-László Kelemen Hunor Kelemen Károly Kerekes Gábor Kereskényi Attila Korodi Attila-Gabor Markó Iosif Moldovan Dénes Seres András-Levente Máté Árpád-Francisc Márton Zsolt Molnar István Bónis
respins
definitiv
38. 574/15-12-2014 privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Ödön Szabó
Lege 95/2015
39. 579/15-12-2014 privind insolventa persoanelor fizice
István Antal László-Ődőn Fejér Atilla-Béla-László Kelemen Hunor Kelemen Dénes Seres András-Levente Máté
Lege 151/2015
40. 581/15-12-2014 LEGEA ZOOTEHNIEI
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 32/2019
41. 583/15-12-2014 privind instituirea timbrului cultural
Ödön Szabó István Erdei Dolóczki László-Ődőn Fejér Atilla-Béla-László Kelemen Gábor Kereskényi Attila-Gabor Markó Dénes Seres
la comisii
42. 588/15-12-2014 privind modificarea Legii nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
Ödön Szabó Attila-Zoltán Cseke István Erdei Dolóczki Atilla-Béla-László Kelemen Károly Kerekes Gábor Kereskényi Attila-Gabor Markó Dénes Seres András-Levente Máté Árpád-Francisc Márton Zsolt Molnar István Bónis
pe ordinea de zi

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 14 aprilie 2024, 3:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro