Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaţilor > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2015

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 47/09-02-2015 pentru modificarea Capitolului IV din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
Attila-Gabor Markó Iosif Moldovan
respinsa
definitiv
2. 95/02-03-2015 pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
3. 96/02-03-2015 pentru completarea art.11 din Legea privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
4. 99/02-03-2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 54/2017
5. 106/02-03-2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
6. 108/02-03-2015 pentru modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Atilla-Béla-László Kelemen
pe ordinea de zi
7. 109/02-03-2015 pentru modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
8. 125/02-03-2015 privind completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010
Gábor Kereskényi Dénes Seres András-Levente Máté
Lege 138/2015
9. 135/02-03-2015 pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.f) din Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale
Árpád-Francisc Márton László-Ődőn Fejér
Lege 201/2015
10. 144/02-03-2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
Ödön Szabó
respinsa
definitiv
11. 159/02-03-2015 privind declararea satului Bicaciu, judetul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste
Árpád-Francisc Márton Gábor Kereskényi István Erdei Dolóczki István Bónis László-Ődőn Fejér Attila-Zoltán Cseke Iosif Moldovan Ödön Szabó
Lege 159/2015
12. 168/04-03-2015 pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Gábor Kereskényi Ödön Szabó
Lege 153/2015
13. 170/04-03-2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi al protecţiei sociale
Attila-Gabor Markó
respins
definitiv
14. 177/04-03-2015 pentru modificarea art.84 din Legea nr.59/1934 asupra CECULUI
Ödön Szabó András-Levente Máté Attila-Zoltán Cseke István Antal Károly Kerekes Gábor Kereskényi
respins
definitiv
15. 185/04-03-2015 privind declararea satelor Tărcaia şi Grădinari, judeţul Bihor, localităţi-martir
Gábor Kereskényi Károly Kerekes Hunor Kelemen Atilla-Béla-László Kelemen László-Ődőn Fejér István Erdei Dolóczki Attila-Zoltán Cseke Ödön Szabó István Antal István Bónis Zsolt Molnar Dénes Seres Iosif Moldovan Attila-Gabor Markó Attila Korodi
retrimis
la comisii
16. 197/09-03-2015 pentru modificarea art.11 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
17. 213/09-03-2015 pentru modificarea art.152 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Dénes Seres István Erdei Dolóczki
respinsa
definitiv
18. 221/09-03-2015 pentru modificarea art.34 alin.(2) din Legea nr.82/1991 a contabilităţii
István Bónis Gábor Kereskényi Iosif Moldovan Árpád-Francisc Márton László-Ődőn Fejér Ödön Szabó András-Levente Máté István Erdei Dolóczki
respinsa
definitiv
19. 277/23-03-2015 pentru modificarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Ödön Szabó
respinsa
definitiv
20. 303/23-03-2015 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Károly Kerekes István Erdei Dolóczki Dénes Seres
respinsa
definitiv
21. 310/25-03-2015 pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
Károly Kerekes Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
22. 315/25-03-2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
Árpád-Francisc Márton
Lege 261/2015
23. 333/01-04-2015 pentru modificarea art.301 şi art.308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Árpád-Francisc Márton
Lege 193/2017
24. 349/07-04-2015 pentru modificarea art.10 pct.25 din Legea nr.152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, astfel cum a fost modificată prin O.G.nr.6/2014
László-Ődőn Fejér Károly Kerekes István Antal Gábor Kereskényi Attila-Zoltán Cseke Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
25. 356/20-04-2015 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice
István Antal Dénes Seres Atilla-Béla-László Kelemen András-Levente Máté Gábor Kereskényi
Lege 258/2015
26. 357/20-04-2015 pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
Árpád-Francisc Márton
Lege 195/2015
27. 365/22-04-2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Árpád-Francisc Márton
Lege 115/2015
28. 366/22-04-2015 privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr.14/2003
Árpád-Francisc Márton
Lege 114/2015
29. 384/29-04-2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013
András-Levente Máté Dénes Seres Iosif Moldovan Gábor Kereskényi Atilla-Béla-László Kelemen László-Ődőn Fejér István Erdei Dolóczki Attila-Zoltán Cseke István Antal Árpád-Francisc Márton István Bónis
Lege 357/2015
30. 393/06-05-2015 pentru completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
Károly Kerekes
Lege 7/2016
31. 401/06-05-2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Iosif Moldovan István Antal Ödön Szabó István Erdei Dolóczki Dénes Seres
respinsa
definitiv
32. 412/18-05-2015 pentru completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
33. 416/18-05-2015 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
Attila Korodi
Lege 194/2015
34. 417/18-05-2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Attila Korodi
respins
definitiv
35. 418/18-05-2015 pentru modificarea art.16 din Legea apiculturii nr.383/2013
Attila Korodi
respins
definitiv
36. 445/08-06-2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
Árpád-Francisc Márton
Lege 208/2015
37. 453/10-06-2015 privind modificarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
Attila-Zoltán Cseke
Lege 272/2015
38. 455/15-06-2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
Ödön Szabó Hunor Kelemen Gábor Kereskényi Iosif Moldovan Attila-Zoltán Cseke
respinsa
definitiv
39. 457/15-06-2015 privind realizarea unor venituri suplimentare de către unităţile medicale publice
István Bónis
respins
definitiv
40. 459/15-06-2015 pentru modificarea Legii apiculturii nr.383/2013
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 280/2015
41. 463/15-06-2015 privind achiziţiile publice verzi
Attila Korodi
Lege 69/2016
42. 469/15-06-2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiţii a persoanelor fizice
Atilla-Béla-László Kelemen István Antal Attila Korodi István Bónis István Erdei Dolóczki Ödön Szabó Dénes Seres András-Levente Máté Gábor Kereskényi
respinsa
definitiv
43. 486/17-06-2015 pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
Ödön Szabó
pe ordinea de zi
44. 489/17-06-2015 pentru completarea art.102 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
István Erdei Dolóczki Károly Kerekes
Lege 160/2017
45. 492/22-06-2015 pentru modificarea şi completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Károly Kerekes István Bónis István Antal Ödön Szabó Iosif Moldovan István Erdei Dolóczki
respinsa
definitiv
46. 499/22-06-2015 pentru instituirea Zilei limbii maghiare
Attila Korodi Gábor Kereskényi Árpád-Francisc Márton Zsolt Molnar Iosif Moldovan Attila-Zoltán Cseke László Borbély Dénes Seres Ödön Szabó András-Levente Máté István Antal László-Ődőn Fejér Atilla-Béla-László Kelemen Hunor Kelemen István Bónis Károly Kerekes István Erdei Dolóczki
Lege 279/2015
47. 506/24-06-2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale cu modificările şi completările ulterioare
Árpád-Francisc Márton Dénes Seres
respinsa
definitiv
48. 508/24-06-2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
Ödön Szabó
respinsa
definitiv
49. 522/29-06-2015 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
László-Ődőn Fejér
Lege 78/2017
50. 528/30-06-2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
Károly Kerekes
Lege 216/2015
51. 542/01-09-2015 pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Attila-Zoltán Cseke Ödön Szabó István Bónis Árpád-Francisc Márton András-Levente Máté Iosif Moldovan Gábor Kereskényi Károly Kerekes László-Ődőn Fejér
respinsa
definitiv
52. 555/01-09-2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Attila-Zoltán Cseke András-Levente Máté
Lege 25/2017
53. 556/01-09-2015 pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
Dénes Seres Gábor Kereskényi István Erdei Dolóczki
Lege 156/2018
54. 580/09-09-2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
Hunor Kelemen
Lege 235/2015
55. 583/09-09-2015 pentru înfiinţarea Colegiului Bijutierilor din România
László-Ődőn Fejér
respinsa
definitiv
56. 585/09-09-2015 pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
István Bónis
respinsa
definitiv
57. 592/21-09-2015 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate
István Erdei Dolóczki Gábor Kereskényi Dénes Seres
respinsa
definitiv
58. 613/23-09-2015 pentru modificarea alin.(1) al art.9, Capitolul III, din Anexa II la Legea nr.284/2010
Gábor Kereskényi István Bónis Zsolt Molnar Árpád-Francisc Márton István Erdei Dolóczki Dénes Seres
respinsa
definitiv
59. 622/28-09-2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asitent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti , Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
István Bónis
Lege 278/2015
60. 650/12-10-2015 privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav"
István Erdei Dolóczki István Antal
Lege 228/2016
61. 698/19-10-2015 pentru modificarea art.1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
Károly Kerekes
respins
definitiv
62. 722/26-10-2015 privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar
László-Ődőn Fejér Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
63. 732/26-10-2015 pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
István Bónis
pe ordinea de zi
64. 743/28-10-2015 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite
István Antal Attila Korodi István Bónis Dénes Seres Iosif Moldovan Károly Kerekes Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 77/2016
65. 744/28-10-2015 pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
András-Levente Máté László-Ődőn Fejér Atilla-Béla-László Kelemen Hunor Kelemen Zsolt Molnar Károly Kerekes Attila-Zoltán Cseke Gábor Kereskényi István Bónis Attila Korodi István Erdei Dolóczki Ödön Szabó Iosif Moldovan István Antal Dénes Seres László Borbély
Lege 209/2016
66. 750/28-10-2015 privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor profesionale
Gábor Kereskényi Zsolt Molnar
pe ordinea de zi
67. 752/28-10-2015 pentru completarea art.382 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil
Attila-Zoltán Cseke Árpád-Francisc Márton András-Levente Máté Iosif Moldovan Ödön Szabó
respinsa
definitiv
68. 762/02-11-2015 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate
Zsolt Molnar
Lege 95/2016
69. 764/02-11-2015 pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
Árpád-Francisc Márton
Lege 109/2016
70. 765/02-11-2015 pentru completarea articolului nr.13 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
Árpád-Francisc Márton
Lege 110/2016
71. 782/04-11-2015 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
András-Levente Máté Dénes Seres
Lege 72/2016
72. 801/09-11-2015 privind dezvoltarea finanţărilor participative (crowdfunding)
István Erdei Dolóczki András-Levente Máté
respins
definitiv
73. 805/09-11-2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
András-Levente Máté István Bónis Árpád-Francisc Márton
Lege 144/2016
74. 806/11-11-2015 pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea şi educarea publicului inclusiv sub aspect ştiinţific şi tehnologic
Zsolt Molnar
Lege 187/2016
75. 820/23-11-2015 pentru modificarea art.277 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011
István Bónis Attila Korodi Gábor Kereskényi Károly Kerekes Ödön Szabó
Lege 140/2016
76. 831/25-11-2015 pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
István Antal
respins
definitiv
77. 841/25-11-2015 privind modificarea Legii nr.83/2015 pentru completarea Legii nr.223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
Iosif Moldovan
Lege 71/2016
78. 845/25-11-2015 pentru completarea art.97 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Károly Kerekes Hunor Kelemen Attila Korodi
pe ordinea de zi
79. 851/25-11-2015 privind diminuarea risipei alimentare
András-Levente Máté István Bónis Árpád-Francisc Márton
Lege 217/2016
80. 852/25-11-2015 pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare
Attila-Zoltán Cseke
respinsa
definitiv
81. 854/25-11-2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
Gábor Kereskényi Ödön Szabó Attila-Zoltán Cseke Zsolt Molnar
respinsa
definitiv
82. 860/02-12-2015 de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor cu modificările şi completările ulterioare
Árpád-Francisc Márton András-Levente Máté Dénes Seres Iosif Moldovan Gábor Kereskényi Hunor Kelemen Atilla-Béla-László Kelemen László-Ődőn Fejér Attila-Zoltán Cseke Ödön Szabó István Bónis István Antal
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
83. 896/21-12-2015 pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
Gábor Kereskényi Károly Kerekes Attila-Zoltán Cseke Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton
Lege 89/2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 25 mai 2024, 20:09
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro