Curriculum Vitae
Photo gallery
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2004-2008 (dep.)
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Viorel Hrebenciuc > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Viorel HREBENCIUC
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 4/01.02.2011 L270/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata respinsa
definitiv
2. 7/01.02.2010 L174/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.92 din 1996 privind organizarea si functionarea serviciului de telecomunicatii speciale, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
3. 8/01.02.2010 L175/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea si functionarea serviciului de protectie si paza respinsa
definitiv
4. 89/16.03.2010 L622/2009 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.273/2009 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
5. 115/30.03.2010 L343/2010 Propunere legislativa "Legea educatiei nationale" respinsa
definitiv
6. 122/07.04.2010 L633/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
7. 124/07.04.2010 L676/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
8. 136/29.05.2012 L358/2012 Propunere legislativa pentru completarea art.68 din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
9. 137/07.04.2010 L675/2009 Proiect de Lege privind stimularea constructiei de locuinte sociale respins
definitiv
10. 141/07.04.2010 L632/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
11. 142/07.04.2010 L631/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.II al Legii nr.229/2008 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" respinsa
definitiv
12. 192/19.04.2010 L21/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial nr.300 din 7 mai 2009 respinsa
definitiv
13. 243/03.05.2010 L24/2010 Propunere legislativa privind modificarea partii introductive a alin.(2¹) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
14. 244/03.05.2010 L44/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
15. 247/03.05.2010 L19/2010 Propunere legislativa privind unele masuri pentru desfasurarea in conditii de legalitate a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidentiale, precum si a referendumului respinsa
definitiv
16. 259/06.05.2009 L103/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar respinsa
definitiv
17. 271/03.05.2010 L91/2010 Propunere legislativa "Legea holdingului" pe ordinea de zi
18. 280/03.05.2010 L30/2010 Propunere legislativa privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii respinsa
definitiv
19. 285/03.05.2010 L67/2010 Propunere legislativa privind unele masuri pentru asigurarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii confederatiilor sindicale reprezentative la nivel national respinsa
definitiv
20. 291/03.05.2010 L48/2010 Propunere legislativa privind instituirea unei indemnizatii sociale minime garantate pentru persoanele in varsta care nu primesc pensie respinsa
definitiv
21. 295/03.05.2010 L68/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor de razboi respinsa
definitiv
22. 425/15.09.2009 L245/2009 Propunere legislativa privind transmiterea cazarmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea consiliilor locale, in scopul transformarii acestora in obiective de utilitate publica, cu caracter social respinsa
definitiv
23. 452/28.09.2009 L249/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Presedintelui Romaniei respinsa
definitiv
24. 461/28.09.2009 L272/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
25. 468/14.09.2010 L244/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.44 alin.(5) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata Lege 236/2010
26. 544/11.10.2011 L377/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
27. 566/18.10.2010 L357/2010 Propunere legislativa cu privire la numirea managerilor si specialistilor in consiliile de administratie al regiilor autonome, companiilor sau societatilor nationale, institutiilor publice ori al societatilor comerciale, inclusiv al bancilor sau altor institutii de credit, societatilor de asigurare si celor financiare respinsa
definitiv
28. 584/09.11.2009 L623/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.26 din Legea 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Lege 376/2009
29. 612/14.12.2009 L485/2009 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
30. 654/14.12.2009 L374/2009 Propunere legislativa privind regimul juridic al patrimoniului sindical din Romania respinsa
definitiv
31. 657/14.12.2009 L440/2009 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale respinsa
definitiv
32. 686/16.12.2009 L465/2009 Proiect de Lege privind declararea de utilitate publica a terenurilor situate in Bucuresti, zona "Parcul Tineretului" respins
definitiv

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 june 2024, 5:29
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro