Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2020-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2020-présent > Chambre des Députés > Alexandru Kocsis-Cristea > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Alexandru KOCSIS-CRISTEA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2020-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 5/01.02.2021 L193/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale la Senat
2. 6/01.02.2021 L168/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.54 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara Lege 198/2021
3. 10/07.02.2024 L623/2023 Proiect de Lege pentru modificarea art.83 din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023 la comisii
4. 11/07.02.2024 L624/2023 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 alin.(4), art.128 si abrogarea art.148 alin.(3) lit.g) si art.260 alin.(15) din Legea invatamantului superior nr.199/2023 la comisii
5. 27/19.02.2024 L288/2024 Propunere legislativa pentru completarea art.143 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
6. 30/01.02.2023 L692/2022 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.120 din 29 mai 2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels la comisii
7. 40/19.02.2024 L700/2023 Propunere legislativa pentru completarea Legii partidelor politice nr.14/2003 la comisii
8. 41/14.02.2022 L344/2022 Propunere legislativa privind constituirea si functionarea parcurilor agro-zootehnice raport
depus
9. 51/19.02.2024 L697/2023 Propunere legislativa pentru completarea art.157 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare la comisii
10. 64/21.02.2022 L518/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice la comisii
11. 91/14.03.2022 L279/2022 Propunere legislativa privind instituirea unor masuri de sprijin pentru cetatenii ucraineni proveniti din zona de conflict armat din Ucraina procedura legislativa încetata
12. 96/26.02.2024 L760/2023 Propunere legislativa pentru eliminarea vizelor de flotant in procesul de inmatriculare in invatamantul primar, precum si completarea Legii nr.198/2023 a invatamantului preuniversitar la comisii
13. 99/16.02.2021 L26/2021 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
14. 116/14.03.2022 L49/2021 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial nr.672 din 27 iulie 2005 la comisii
15. 117/14.03.2022 L55/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice raport
depus
16. 119/10.03.2021 L223/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.65, alin.(62) si articolul 68 alin e) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 Lege 14/2022
17. 120/27.02.2023 L821/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.182 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala la comisii
18. 141/07.03.2023 B194/2023 Propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 procedura legislativa încetata
19. 152/29.03.2022 L406/2022 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ la Senat
20. 168/21.04.2021 L80/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahar Roman, judetul Neamt, in domeniul public al judetului Neamt si in administrarea Consiliului Judetean Neamt, in vederea realizarii unor statii de transfer si sortare in cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Neamt" Lege 224/2021
21. 177/11.04.2022 L54/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator la comisii
22. 179/11.04.2022 L50/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului la comisii
23. 182/18.03.2024 L64/2024 Propunere legislativa pentru abrogarea art.47 alin.(1) lit.b) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 raport
depus
24. 183/11.04.2022 L133/2022 Propunere legislativa privind decontarea de catre stat a unor tehnici de reproducere umana asistata medical la comisii
25. 187/18.03.2024 L92/2024 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal si pentru modificarea art.76 din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative la comisii
26. 203/13.04.2022 L141/2022 Propunere legislativa pentru reducerea costurilor facturate la energia electrica si gaze naturale raport
depus
27. 213/25.03.2024 L91/2024 Propunere legislativa pentru modificarea Legii partidelor politice nr.14/2003 la comisii
28. 215/27.03.2023 L52/2023 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
29. 244/04.05.2022 L132/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila Lege 192/2022
30. 246/04.05.2022 L171/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale la comisii
31. 249/22.04.2024 L158/2024 Propunere legislativa pentru implementarea bugetarii participative la nivel local, precum si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale la comisii
32. 260/29.04.2024 L174/2024 Propunere legislativa pentru protejarea sanatatii persoanelor care isi desfasoara activitatea in mod independent, precum si modificarea Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
33. 271/07.05.2024 L194/2024 Propunere legislativa privind acordarea unor facilitati fiscale sub forma unor reduceri/scutiri de la plata impozitelor pentru familiile care au in intretinere mai mult de trei copii, precum si pentru cele care adopta copii la comisii
34. 278/16.06.2021 L136/2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua nationala a lecturii Lege 21/2022
35. 278/18.04.2023 L124/2023 Propunere legislativa pentru completarea art.19 din Legea cetateniei romane nr.21/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si luarea unor masuri de eficientizare a activitatii Autoritatii Nationale pentru Cetatenie raport
depus
36. 287/24.04.2023 L160/2023 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare la comisii
37. 291/02.05.2023 L563/2023 Propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
38. 294/28.06.2021 L179/2021 Proiect de Lege privind completarea art.109 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 270/2021
39. 301/21.05.2024 L175/2024 Propunere legislativa pentru modificarea art.22 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat la comisii
40. 302/25.05.2022 L165/2022 Proiect de Lege privind transmiterea terenurilor si a altor active patrimoniale aflate in patrimoniul regiilor autonome si al societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat raport
depus
41. 325/01.09.2021 L148/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 -Codul muncii si a Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca raport
depus
42. 327/07.06.2022 L170/2022 Proiect de Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr.31/1990 privind societatile si completarea articolului 40 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil la comisii
43. 328/07.06.2022 L221/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 a cetateniei romane la comisii
44. 330/07.06.2022 L242/2022 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si a Legii nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale la comisii
45. 334/27.05.2024 L231/2024 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la comisii
46. 335/07.06.2022 L266/2022 Proiect de Lege pentru aplicarea unor masuri de sprijin pentru angajatori si salariati in situatii de dificultate economica temporara, altele decat cele din perioda starii de urgenta/asediu/alerta la comisii
47. 336/07.06.2022 L241/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca retrimis
la comisii
48. 354/11.06.2024 B187/2024 Propunere legislativa pentru suspendarea pensiilor de serviciu pentru persoanele care ocupa functii de demnitati publice, precum si instituirea contributiei la sanatate pentru veniturile aferente partii necontributive a pensiei de serviciu aviz/
punct de vedere
solicitat
49. 357/22.05.2023 L227/2023 Propunere legislativa pentru alinierea la principiul contributivitatii a pensiilor de serviciu acordate anumitor categorii din sistemul public, precum si pentru modificarea unor acte normative la comisii
50. 358/22.05.2023 L228/2023 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative pentru reducerea poverii fiscale la comisii
51. 366/14.06.2022 L279/2022 Propunere legislativa privind instituirea unor masuri de sprijin pentru cetatenii ucraineni proveniti din zona de conflict armat din Ucraina raport
depus
52. 391/06.06.2023 L215/2023 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor si art. 457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare la comisii
53. 395/06.06.2023 L267/2023 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul publicitatii pentru jocurile de noroc la comisii
54. 403/27.09.2021 L298/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica raport
depus
55. 412/27.06.2022 L327/2022 Propunere legislativa "Solidaritate cu Ucraina pentru interzicerea importului si achizitiilor intracomunitare de petrol, gaze naturale, carbune si combustibil nuclear provenind din Federatia Rusa pe durata agresiunii neprovocate impotriva Ucrainei" raport
depus
56. 418/29.06.2022 L704/2022 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta nr.142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII-a -zona cu resurse turistice Lege 271/2023
57. 446/11.10.2021 L240/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.VII din Legea nr.154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate la comisii
58. 474/18.10.2021 L301/2021 Proiectul Legii acvaculturii la comisii
59. 474/12.09.2022 L338/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Legea nr.115/2015 si pentru modificarea art.5 alin.(5) din Legea nr.33/2007 la comisii
60. 474/04.09.2023 L679/2023 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.373/2013 privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene respinsa
definitiv
61. 475/04.09.2023 L707/2023 Propunere legislativa privind desfiintarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse si stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale respinsa
definitiv
62. 480/04.09.2023 L342/2023 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii la comisii
63. 485/12.09.2023 L623/2023 Propunere legislativa pentru modificarea art.83 din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023 procedura legislativa încetata
64. 486/12.09.2023 L624/2023 Propunere legislativa pentru modificarea art.11 alin.(4), art.128 si abrogarea art.148 alin.(3) lit.g) si art. 260 alin.(15) din Legea invatamantului superior nr.199/2023 procedura legislativa încetata
65. 494/26.09.2022 L90/2022 Propunere legislativa privind scutirea unitatilor administrativ-teritoriale de la plata unor taxe si tarife pentru proiecte de interes public la Senat
66. 530/20.09.2023 L369/2023 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si abrogarea art.13 din Legea tinerilor nr.350/2006 la comisii
67. 548/02.11.2021 L373/2021 Propunere legislativa - Legea pescuitului la comisii
68. 569/15.11.2021 L434/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 46/2008 Codul Silvic raport
depus
69. 579/11.10.2022 L470/2022 Propunere legislativa pentru completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare la comisii
70. 591/07.12.2021 L472/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal la comisii
71. 592/07.12.2021 L473/2021 Propunere legislativa privind modificarea OUG nr.202/2002 la comisii
72. 604/15.12.2021 L461/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii Arhivelor Nationale nr.16/1996 si a Legii nr.53/2003 Codul Muncii Lege 26/2023
73. 620/18.10.2023 L507/2023 Propunere legislativa pentru cresterea salariilor cadrelor didactice la comisii
74. 640/17.10.2022 L508/2022 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate respinsa
definitiv
75. 663/23.10.2023 L511/2023 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 10 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
76. 671/24.10.2022 L565/2022 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.107 din 25 iulie 1996 privind infiintarea Administratiei Nationale „Apele Romane”, publicata in Monitorul Oficial nr.244 din 9 octombrie 1996 la comisii
77. 672/24.10.2022 L566/2022 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja la comisii
78. 702/02.11.2022 L410/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative la comisii
79. 711/06.11.2023 L487/2023 Propunere legislativa „Fara tutun langa copii” pentru modificarea si completarea LEGII nr.349 din 6 iunie 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun la comisii
80. 717/16.11.2022 L622/2022 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative in vederea reabilitarii si/sau infiintarii infrastructurii principale de irigatii si a infrastructurii de desecare si drenaj, precum si pentru sprijinirea investitiilor in productia si procesarea produselor agricole in Romania la comisii
81. 726/23.11.2022 L154/2023 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor respinsa
definitiv
82. 739/22.11.2023 L588/2023 Propunere legislativa pentru cresterea sigurantei rutiere, precum si pentru modificarea si completarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal la comisii
83. 770/11.12.2023 L618/2023 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003-Codul Muncii la comisii
84. 771/12.12.2022 L707/2022 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarilor ulterioare la comisii
85. 772/11.12.2023 L213/2024 Propunere legislativa pentru modificarea art.208 alin.(11) si anexei din Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023 respinsa
definitiv
86. 785/19.12.2022 L687/2022 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii raport
depus
87. 786/19.12.2022 L691/2022 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.102 din 19 mai 2016 privind incubatoarele de afaceri Lege 419/2023
88. BP310/10.05.2022   Propunere legislativa pentru abrogarea Cap.XI din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor
89. BP280/15.04.2024   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 15 juin 2024, 1:52
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro