Activitate parlamentară
2012-2016 (sen.)
inițiative legislative
luări de cuvânt în plen
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Senatul > Darius Bogdan Vâlcov > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Darius Bogdan VÂLCOV
Propuneri legislative initiate în legislatura 2012-2016

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 2/02.02.2015 L117/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale Lege 118/2015
2. 3/02.02.2015 L122/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 respinsa
definitiv
3. 4/02.02.2015 L116/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale pe ordinea de zi
4. 5/02.02.2015 L126/2015 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001 a administrației publice locale Lege 200/2015
5. 33/09.02.2015 L438/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
6. 34/09.02.2015 L439/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
7. 43/09.02.2015 L441/2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 97/2015
8. 49/17.02.2014 L595/2013 Propunere legislativă privind combaterea consumului de droguri în trafic, precum și în cazul persoanelor care lucrează în domenii ce prezintă riscuri crescute pentru siguranța, securitatea și sănătatea terților respinsa
definitiv
9. 84/25.02.2015 L399/2014 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
10. 91/03.03.2014 L593/2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.56 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul Lege 302/2015
11. 92/03.03.2014 L600/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 respins
definitiv
12. 94/02.03.2015 L507/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe Lege 180/2015
13. 98/02.03.2015 L537/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece Lege 296/2015
14. 100/02.03.2015 L644/2014 Proiect de Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor Lege 252/2015
15. 117/02.03.2015 L632/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 229 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
16. 127/02.03.2015 L530/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 325/2015
17. 129/02.03.2015 L538/2014 Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative respins
definitiv
18. 131/02.03.2015 L549/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2015
19. 138/25.03.2014 L695/2013 Propunere legislativă privind organizațiile cooperatiste școlare respinsa
definitiv
20. 151/20.05.2013 L143/2013 Proiect de Lege privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale Lege 186/2013
21. 169/04.03.2015 L408/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 respins
definitiv
22. 172/04.03.2015 L416/2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
23. 189/14.04.2014 L98/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii Lege 12/2015
24. 194/09.03.2015 L645/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului Lege 52/2016
25. 195/09.03.2015 L646/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general Lege 111/2015
26. 196/09.03.2015 L647/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
27. 201/09.03.2015 L631/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 și art.142din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și regim de închiriere pe ordinea de zi
28. 205/09.03.2015 L683/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
29. 211/22.04.2014 L48/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor respinsa
definitiv
30. 228/11.03.2015 L685/2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
definitiv
31.   L233/07.04.2014 Propunere legislativă privind revizuirea Constituției României retrasa
de catre Senat
32. 240/16.03.2015 L684/2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri respins
definitiv
33. 243/16.03.2015 L629/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 respinsa
definitiv
34. 244/16.03.2015 L643/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură respinsa
definitiv
35.   L253/18.05.2015 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon retrasa
de catre initiator
36. 255/16.03.2015 L649/2014 Propunere legislativă de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și al altor acte normative respinsa
definitiv
37. 270/02.06.2014 L123/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice respins
definitiv
38. 272/23.03.2015 L78/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2004 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor la comisii
39. 273/23.03.2015 L630/2014 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reabilitarea centrului istoric respinsa
definitiv
40. 302/23.09.2013 L639/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale Lege 20/2014
41. 312/25.03.2015 L633/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.287/2009 republicată privind Codul civil respinsa
definitiv
42. 313/25.03.2015 L634/2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă și a Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă respinsa
definitiv
43. 315/10.06.2014 L217/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică Lege 224/2016
44. 321/16.06.2014 L219/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.11 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
definitiv
45. 322/16.06.2014 L281/2014 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) din Legea nr.220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respinsa
definitiv
46. 327/23.06.2014 L608/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completare a Legii nr.1/2011 a educației naționale respinsa
definitiv
47. 345/23.06.2014 L269/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respins
definitiv
48. 350/07.04.2015 L71/2015 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală respinsa
definitiv
49. 370/02.09.2014 L308/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale respins
definitiv
50. 371/02.09.2014 L265/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 respinsa
definitiv
51. 397/08.09.2014 L306/2014 Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare Profesională și Autorizarea Interpreților în Limbaj Mimico-gestual din România respins
definitiv
52. 444/22.09.2014 L305/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente Lege 282/2015
53. 452/22.09.2014 L218/2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.260 alin. (1) lit.e) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respinsa
definitiv
54. 460/11.11.2013 L399/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr.62/2011 Lege 1/2016
55. 498/02.12.2014 L311/2014 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice respins
definitiv
56. 501/02.12.2014 L295/2014 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece respinsa
definitiv
57. 503/02.12.2014 L280/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2007 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
58. 507/02.12.2014 L307/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice respinsa
definitiv
59. 508/02.12.2014 L309/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
60. 509/02.12.2014 L310/2014 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității respinsa
definitiv
61. 518/02.12.2014 L287/2014 Propunere legislativă privind înființarea la nivelul administrației publice locale din comune și orașe a compartimentului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale respinsa
definitiv
62. 519/27.11.2013 L472/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții Lege 82/2014
63. 522/27.11.2013 L474/2013 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice respins
definitiv
64. 540/02.12.2013 L351/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare respins
definitiv
65. 543/02.12.2013 L473/2013 Proiect de Lege pentru modificarea art.251 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
66. 544/02.12.2013 L388/2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
67. 547/02.12.2013 L470/2013 Propunere legislativă pentru completarea art.10 din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
definitiv
68. 576/09.12.2013 L454/2013 Proiect de Lege privind ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului Lege 91/2014
69. 579/15.12.2014 L370/2014 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice Lege 151/2015
70. 580/15.12.2014 L371/2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
71. 581/16.12.2013 L592/2013 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții respins
definitiv
72. 588/16.12.2013 L387/2013 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
73. 596/16.12.2013 L599/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.11 din Legea nr.107/1996-Legea apelor respinsa
definitiv
74. 599/19.12.2014 L398/2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naționale a Portului Tradițional Lege 102/2015
75. 666/23.12.2013 L598/2013 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.7 din Legea nr.46/2008 -Codul Silvic respinsa
definitiv

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 1 octombrie 2023, 2:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro