Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 1996-2000 > Chambre des Députés > Hildegard-Carola Puwak > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Hildegard-Carola PUWAK
Questions et interpellations dans la legislature 1996-2000

 1. Questionno.46A/17-03-1997
  Transzacțiile pe piața RASDAQ cu acțiuni dobândite de cetățeni, în mod gratuit, la societățile comerciale în baza Legii 55/1995 au valoare juridică, în condițiile ultimelor reglementări ale Guvernului în acest termen?

 2. Questionno.56A/02-04-1997
  Care este statistica infracțiunilor pe trimestrul I 1997 comparativ cu anul 1995 și 1996?

 3. Interpellationno.49B/15-04-1997
  Care sunt coordonatele politicii Guvernului privind sectorul Întreprinzătorilor Mici și Mijlocii, evoluția acestuia pe termen scurt și mediu și acțiunile pe care Agenția Națională de Privatizare le va iniția în sprijinul întreprinzătorilor

 4. Questionno.81A/30-04-1997
  De ce FPS a sprijinit și acționat direct ca sistemul bancar să fie obiect al tranzacțiilor dintre CDR, USD și UDMR, să fie un sistem politizat și acaparat de partidele din coaliția majoritară?

 5. Questionno.86A/07-05-1997
  Referitor la lichidarea SC CIOCANUL SA Nădrag, Timiș.

 6. Questionno.141A/02-07-1997
  Referitor la finanțarea secției clinice de ortopedie-trautomatologie, județul Timiș, realizată în parteneriat cu Clinica de boli traumatologice de la Viena

 7. Questionno.157A/03-09-1997
  De ce a fost anulat serviciul telegrafic de transmitere a banilor în zilele de sâmbătă și duminică în oficiile poștale care funcționează la sfârșit de săptămână?

 8. Questionno.158A/03-09-1997
  Rugăm explicați cu ce fonduri au fost tipărite Fișele pentru citirea contoarelor electrice de către abonați, costul lor și cui i se va imputa plata acestora dat fiind că acțiunea a fost inutilă?

 9. Questionno.159A/03-09-1997
  Care este punctul de vedere vis-a-vis de acționarii celor 16 societăți comerciale supuse lichidării?

 10. Interpellationno.96B/08-09-1997
  Solicit să prezentați în plenul Camerei Deputaților o informare detaliată privind structura societăților comerciale pe ramuri de activitate, valoarea capitalului privatizabil, metodele de privatizare utilizate precum și valoarea încasată pe

 11. Questionno.163A/10-09-1997
  Care este stadiul programelor economice care sprijină producătorii agricoli prin preluarea producției agricole la prețuri stimulative?

 12. Questionno.164A/10-09-1997
  Referitor la cele 8 probleme ridicate în adunarea generală a celor două organizații profesionale ale producătorilor agricoli și a celor cu capital majoritar de stat din jud. Timiș, care este punctul dvs. de vedere?

 13. Questionno.201A/15-10-1997
  Solicită o informare privind situația SAFI.

 14. Questionno.202A/15-10-1997
  Nerespectarea prevederilor Legii 118/1996 în județul Timiș.

 15. Questionno.478A/23-09-1998
  Care este strategia Consiliului de Administrație al FPS pentru societatea comercială COMTIM jud.Timiș?

 16. Questionno.479A/23-09-1998
  Care sunt hotărârile luate pentru privatizarea fiecărei societăți comerciale din municipiul Lugoj?

 17. Questionno.480A/23-09-1998
  Care este programul de dezvoltare regională pentru jud.Timiș?

 18. Questionno.493A/30-09-1998
  Cum s-au folosit cele 2000 miliarde lei de la bugetul de stat în semestrul I/1998?

 19. Questionno.544A/21-10-1998
  Referitor la legalitatea hotărârii consiliului privind instituirea sistemului obligatoriu de plată a parcării TELPARK, în mun. Timișoara.

 20. Questionno.660A/03-02-1999
  Referitor la Ord.de urgență nr.54-1998, art.1, alin.2.

 21. Questionno.710A/17-03-1999
  Referitor la datele statistice privind investițiile străine în ultimii doi ani.

 22. Questionno.794A/26-05-1999
  Referitor la argumentele care au stat la baza emiterii Ordinului MLPAT-MF 784/1998 și efectele constatate prin punerea sa în aplicare.

 23. Questionno.795A/26-05-1999
  Referitor la OG nr.49/1998 care prevedea acoperirea integrală a tuturor cheltuielilor cu recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului.

 24. Questionno.796A/26-05-1999
  Referitor la construcția unui nou sediu al Băncii BancPost în Timișoara.

 25. Questionno.817A/09-06-1999
  Referitor la Ord.de urgență 53/1999.

 26. Questionno.895A/08-09-1999
  Referitor la amânarea deschiderii punctului de frontieră Cenad-Kiszombar.

 27. Questionno.948A/20-10-1999
  Referitor la documentația pentru elaborarea unor programe specifice zonelor defavorizate, respectiv zona Nădrag-Tomești-Marginea.

 28. Questionno.949A/20-10-1999
  Referitor la datele statistice pentru jud.Timiș, care indică o înrăutățire a situației economice și sociale.

 29. Questionno.1022A/08-12-1999
  Referitor la frecventele reclamații privind neplata plăților compensatorii pentru personalul disponibilizat de la COMTIM.

 30. Questionno.1032A/08-12-1999
  Referitor la gospod[riile și persoanele care au fost afectate de calamitățile naturale din februarie din com.Pișchia, jud.Timiș.

 31. Questionno.1093A/21-02-2000
  Referitor la restituirea unor bunuri imobile ce au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România.

 32. Questionno.1202A/18-04-2000
  Referitor la persoanele cu grad de handicap din jud.Timiș.

 33. Questionno.1214A/26-04-2000
  Referitor la soluțiile pentru alocarea fondurilor necesare plății îngrijitorilor care ajută persoanele cu handicap.

 34. Questionno.1247A/08-06-2000
  Referitor la măsura de desființare a grădiniței din satul Murani, jud.Timiș.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 21 mai 2024, 4:16
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro