Pavel POPESCU
Curriculum Vitae

INFORMAȚII PERSONALE

E-mail(uri)

pavel.popescu@cdep.ro

Website

www.pavelpopescu.ro

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

12/2016-Prezent

Deputat

Parlamentul României, Camera Deputaților, București (România)

05/2016-12/2016

Administrator

Visdom AS, Oslo (Norvegia)

12/2014-11/2015

Consultant Business/IT

Freelancer, Oslo (Norvegia)

01/2012-01/2014

Muncitor/Lider de echipă/Protecția Muncii

Stolt AS / Af Gruppen, Oslo (Norvegia)

06/2010-06/2011

Consultant proiect IT

Genesys Projects, Timișoara (România)

09/2009-05/2010

Intermediar contracte leasing

BCR Leasing IFN, Timișoara (România)

04/2008-06/2009

Specialist vânzari

S.C. Logimaetics Electric S.R.L, Timișoara (România)

01/2008-03/2008

Manager Proiect, vânzari pensii private P2

ING Bank România, București (România)

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

2018 - 2019

Aspen Institute Romania - Public Service Leadership Program

(Program de Leadership pentru tinerii cu potențial aflați în funcții publice)

2011-2014

Economist

Facultatea de științe Economice, Informatică și Inginerie "Vasile Goldiș", Arad (România)

licențiat în Administrarea Afacerilor - (absolvit Universitatea ”Ioan Slavici”, Timișoara)

2008-2011

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest,, Timișoara (România)

Informatică Economică - 3 ani de studii

2002-2006

Liceul de Informatică "Grigore Moisil", Timișoara, Timișoara (România)

1994-2002

Școala Generală cu clasele I-VIII Giroc (România)

COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

engleză

C2

C2

C2

C2

C2

norvegiană

C1

C1

B2

B2

B1

franceză

B1

B1

A1

A1

A1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare

Excelente abilitați de comunicare.

Abilitați bune de negociere.

Extrem de sociabil.

Spirit de echipă.

Competențe organizaționale/manageriale

Leadership.

Competențe manageriale avansate, un bun organizator de evenimente publice.

Competențe dobândite la locul de muncă

Spirit antreprenorial dezvoltat

Adaptabilitate și flexibilitate

Gestiune a situațiilor de criză

Competență digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea informației

Comunicare

Creare de conținut

Securitate

Rezolvarea de probleme

Utilizator experimentat

Utilizator experimentat

Utilizator independent

Utilizator experimentat

Utilizator experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

CISCO Networks CCNA

Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access).

Familiarizat cu diverse programe software (contabilitate, gestiune, raportări, editare video-audio, design) și capacitatea de învățare și adaptare la orice tip de software.

Permis de conducere

B

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Voluntariat

Reprezentant al Camerei de Comerț Româno-Norvegiene NOROCC, voluntar

Voluntariat

Președinte (2011 Timișoara) și membru timp de mai mulți ani al organizației creștine studențești AMiCUS, organizație internațională ce oferă oportunități de dezvoltare personală în timp ce vine în întâmpinarea și satisfacerea nevoilor sociale ale unei comunitați.

15.12.2021