Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
Liens:
www.movilapetru.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2012-2016 > Chambre des Députés > Petru Movila > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Petru MOVILA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2012-2016

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 4/01.02.2016 L204/2016 Propunere legislativa privind activitatea de preventie in sanatate la Senat
2. 14/10.02.2014 L175/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului respinsa
definitiv
3. 22/10.02.2014 L565/2013 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
4. 24/10.02.2014 L568/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
5. 30/10.02.2014 L591/2013 Propunere legislativa privind educatia prin sport respinsa
definitiv
6. 31/10.02.2014 L622/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca respinsa
definitiv
7. 34/01.02.2017 L283/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice respins
definitiv
8. 37/17.02.2014 L244/2014 Propunere legislativa pentru modificarea art.96 alin.(2) si (3) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
9. 41/01.02.2017 L479/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale respins
definitiv
10. 43/29.02.2016 L222/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
11. 44/29.02.2016 L267/2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
12. 48/29.02.2016 L269/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
13. 52/02.03.2016 L637/2015 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente respinsa
definitiv
14. 77/24.02.2014 L621/2013 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii farmaciei nr.266/2008, republicata respinsa
definitiv
15. 77/14.03.2016 L115/2016 Propunere legislativa pentru abrogarea art.42 din Legea 206/2004 privind buna conduita in cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica si inovare respinsa
definitiv
16. 80/12.03.2013 L129/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului respinsa
definitiv
17. 82/24.02.2014 L723/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate respinsa
definitiv
18. 82/01.02.2017 L501/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica respins
definitiv
19. 98/22.03.2016 L98/2016 Propunere legislativa pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
20. 105/03.03.2014 L674/2013 Propunere legislativa pentru completarea prevederilor art.199 din Codul de procedura penala pe ordinea de zi
21. 108/29.03.2016 L32/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania Lege 175/2016
22. 112/10.03.2014 L563/2013 Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor romane si/ limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat respins
definitiv
23. 114/29.03.2016 L675/2015 Propunere legislativa privind instituirea Zilei Functionarului Public respinsa
definitiv
24. 116/29.03.2016 L69/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
25. 117/29.03.2016 L97/2016 Propunere legislativa privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste in imobilul "Casa radio " situat in Bucuresti, str.Stirbei Voda nr.174-176 sect 1 pe ordinea de zi
26. 124/04.04.2016 L72/2016 Propunere legislativa pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
27. 130/25.03.2014 L694/2013 Propunere legislativa privind modificarea LEGII nr.571 din 22 decembrie 2003, Codul Fiscal respinsa
definitiv
28. 136/06.04.2016 L100/2016 Propunere legislativa pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedura penala pe ordinea de zi
29. 139/02.03.2015 L501/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii respinsa
definitiv
30. 146/11.04.2016 L78/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.264/2004 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale respins
definitiv
31. 152/11.04.2016 L94/2016 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
32. 153/11.04.2016 L95/2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
33. 154/01.04.2014 L572/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.40 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
34. 154/11.04.2016 L99/2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
35. 156/02.03.2015 L548/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni Lege 101/2015
36. 171/13.04.2016 L85/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr.487/2002 pe ordinea de zi
37. 172/13.04.2016 L87/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
38. 173/13.04.2016 L88/2016 Propunere legislativa privind modificarea si completarea OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale respinsa
definitiv
39. 188/09.03.2015 L417/2015 Propunere legislativa privind exercitarea prin corespondenta a dreptului de vot de catre alegatorii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate la Senat
40. 188/20.04.2016 L146/2016 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii 171/2010 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice respins
definitiv
41. 189/09.03.2015 L418/2015 Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea votului electronic la Senat
42. 201/20.04.2016 L116/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule respinsa
definitiv
43. 216/26.04.2016 L73/2016 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2), (3) si (5) ale art.5 din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente respinsa
definitiv
44. 218/26.04.2016 L101/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila respinsa
definitiv
45. 219/26.04.2016 L104/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice respinsa
definitiv
46. 232/25.06.2013 L534/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
47. 233/03.05.2016 L109/2016 Propunere legislativa privind interzicerea organizatiilor, simbolurilor si faptelor cu caracter comunist si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni de genocid contra umanitatii si de crime de razboi raport
depus
48. 234/03.05.2016 L111/2016 Propunere legislativa pentru completarea art.188 al Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
49. 235/03.05.2016 L112/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
50. 236/03.05.2016 L113/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Art.96 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal respinsa
definitiv
51. 237/03.05.2016 L114/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, si a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
52. 239/25.06.2013 L177/2013 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
53. 247/05.05.2014 L126/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
54. 254/05.05.2014 L96/2014 Propunere legislativa privind medicina scolara respinsa
definitiv
55. 255/16.05.2016 L132/2016 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor Lege 180/2016
56. 256/05.05.2014 L125/2014 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea art.42 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
57. 271/02.09.2013 L182/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
58. 276/15.06.2016 L108/2016 Propunere legislativa pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009 privind Codul Penal pe ordinea de zi
59. 288/21.06.2016 L74/2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.101 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
60. 289/21.06.2016 L110/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog si chemist, infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania respinsa
definitiv
61. 292/10.06.2014 L147/2014 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de sarbatoare legala Lege 171/2014
62. 294/10.06.2014 L152/2014 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de formator auto cu drept de libera practica, precum si pentru infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Formatorilor Auto din Romania respins
definitiv
63. 297/10.06.2014 L83/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente respinsa
definitiv
64. 299/10.06.2014 L46/2014 Propunere legislativa privind amanarea la plata a obligatiilor fiscale datorate de operatorii economici care nu incaseaza creantele la termenul de scadenta de la institutiile publice respinsa
definitiv
65. 306/10.06.2014 L77/2014 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, inchiriate asociatiilor sau fundatiilor respinsa
definitiv
66. 308/10.06.2014 L92/2014 Propunere legislativa pentru infiintarea Muzeului National de Arta "Constantin Brancusi" Lege 199/2015
67. 328/30.09.2013 L209/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
68. 331/30.09.2013 L234/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.8 din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate respinsa
definitiv
69. 361/07.10.2013 L157/2013 Propunere legislativa privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay respinsa
definitiv
70. 363/20.09.2016 L315/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general respinsa
definitiv
71. 376/26.09.2016 L294/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.20/1994 pentru reducerea riscului seismic al constructiilor Lege 223/2018
72. 377/14.10.2013 L179/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative respinsa
definitiv
73. 384/29.04.2015 L203/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
74. 384/26.09.2016 L329/2016 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
75. 387/02.09.2014 L341/2014 Propunere legislativa pentru desemnarea activului functional al societatii comerciale Fortus SA Iasi unitate strategica de importanta nationala si suplimentara bugetului Ministerului Finatelor publice din Fondul de rezerva bugetara al Guvernului, prevazut in bugetul de stat pentru anul 2014 respinsa
definitiv
76. 398/08.09.2014 L216/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
77. 403/08.09.2014 L201/2014 Lege cadru privind statutul cetatenilor Republicii Moldova pe teritoriul Romaniei retrimis
la comisii
78. 403/11.05.2015 L524/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale nr.1/ 2011 respinsa
definitiv
79. 412/03.10.2016 L316/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor representative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute in bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceasta activitate respinsa
definitiv
80. 424/16.09.2014 L282/2014 Propunere legislativa privind stabilirea unor masuri pentru buna desfasurare a alegerilor si a referendumului din Romania respinsa
definitiv
81. 440/10.10.2016 L280/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
82. 443/10.10.2016 L330/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
83. 457/15.06.2015 L223/2015 Proiect de Lege privind realizarea unor venituri suplimentare de catre unitatile medicale publice respins
definitiv
84. 463/17.10.2016 L290/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.78 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respins
definitiv
85. 464/17.10.2016 L275/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii raport
depus
86. 474/11.11.2013 L269/2013 Propunere legislativa pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului respinsa
definitiv
87. 475/11.11.2013 L270/2013 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(5) al art.41 din din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata respinsa
definitiv
88. 491/11.11.2013 L438/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.62/2011 a dialogului social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
89. 496/22.06.2015 L241/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri respinsa
definitiv
90. 497/22.06.2015 L242/2015 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
91. 498/22.06.2015 L243/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania nr.226/2009 respinsa
definitiv
92. 505/18.11.2013 L431/2013 Propunere legislativa privind modificarea LEGII nr.273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
93. 509/18.11.2013 L395/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania respinsa
definitiv
94. 516/29.06.2015 L238/2015 Propunere legislativa pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
95. 517/27.11.2013 L201/2014 Lege cadru privind statutul cetatenilor Republicii Moldova pe teritoriul Romaniei procedura legislativa încetata
96. 520/02.12.2014 L289/2014 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici respinsa
definitiv
97. 525/27.11.2013 L443/2013 Proiect de Lege privind declararea zilei de 11 octombrie - Ziua Scolii Ardelene Lege 93/2014
98. 528/07.11.2016 L284/2016 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 21 martie - Ziua Olteniei Lege 65/2017
99. 532/07.11.2016 L313/2016 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei nationale de cinstire a martirilor romani din temnitele comuniste Lege 127/2017
100. 561/08.12.2014 L340/2014 Propunere legislativa pentru completarea art.1901 al Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
101. 564/02.12.2013 L467/2013 Propunere legislativa privind clarificarea Statutului Pietei RASDAQ si al Pietei Valorilor Mobiliare Necotate respinsa
definitiv
102. 565/08.12.2014 L364/2014 Propunere legislativa pentru infiintarea Zonei Libere Sculeni si a Regiei Autonome "Administratia Zonei Libere Sculeni " respinsa
definitiv
103. 583/16.12.2013 L364/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
104. 585/16.12.2013 L442/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
105. 585/09.09.2015 L275/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
106. 592/21.09.2015 L644/2015 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Competitivitate respinsa
definitiv
107. 597/19.12.2014 L385/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc respinsa
definitiv
108. 604/23.09.2015 L268/2015 Propunere legislativa privind infiintarea abatoarelor mobile avand ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor si comercializarea carnii respinsa
definitiv
109. 612/23.09.2015 L285/2015 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea si completarea legislatiei cu privire la eliberarea, gestionarea si monitorizarea documentelor de calatorie acordate pensionarilor, veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi Lege 334/2015
110. 620/16.12.2013 L461/2013 Propunere legislativa pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, modificata si completata respinsa
definitiv
111. 622/28.09.2015 L322/2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.144 /2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asitent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti , Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Lege 278/2015
112. 625/16.12.2013 L340/2013 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
113. 640/16.12.2013 L423/2013 Propunere legislativa privind modificarea LEGII nr.53 din 24 ianuarie 2003, Codul Muncii respinsa
definitiv
114. 648/16.12.2013 L463/2013 Propunere legislativa privind protectia drepturilor persoanelor varstnice respinsa
definitiv
115. 649/16.12.2013 L564/2013 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
116. 653/17.12.2013 L181/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 393 din 2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004 respinsa
definitiv
117. 654/17.12.2013 L180/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 215 din 2001 a administratiei publice locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007 respinsa
definitiv
118. 665/23.12.2013 L572/2013 Propunere legislativa pentru aprobarea unor masuri fiscal pentru sprijinirea mediului de afaceri, crearea de noi locuri de munca si stimularea consumului respinsa
definitiv
119. 667/23.12.2013 L609/2013 Propunere legislativa privind completarea art.8 din Legea cetateniei romane nr.21/1991, republicata respinsa
definitiv
120. 708/19.10.2015 L316/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
121. 710/19.10.2015 L451/2015 Propunere legislativa privind folosirea documentelor create anterior anului 1990 care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei depuse spre pastrare permanent la Arhivele Nationale si care contin marcaje de informatii clasificate la comisii
122. 731/26.10.2015 L312/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
123. 732/26.10.2015 L323/2015 Propunere legislativa pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi pe ordinea de zi
124. 734/26.10.2015 L413/2015 Propunere legislativa pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicata respinsa
definitiv
125. 750/28.10.2015 L424/2015 Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea stagiilor profesionale pe ordinea de zi
126. 753/28.10.2015 L503/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
127. 759/28.10.2015 L493/2015 Propunere legislativa pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
128. 762/02.11.2015 L492/2015 Proiect de Lege privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate Lege 95/2016
129. 769/02.11.2015 L434/2015 Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului respinsa
definitiv
130. 788/04.11.2015 L452/2015 Propunere legislativa pentru organizarea si functionarea sistemului de sanatate din Romania respinsa
definitiv
131. 804/09.11.2015 L461/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.266/2008 privind modul in care functioneaza farmaciile si cum se vand medicamentele Lege 160/2018
132. 818/16.11.2015 L494/2015 Propunere legislativa privind organizarea si exercitarea profesiei de mediator respinsa
definitiv
133. 846/25.11.2015 L417/2015 Propunere legislativa privind exercitarea prin corespondenta a dreptului de vot de catre alegatorii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate respinsa
definitiv
134. 847/25.11.2015 L418/2015 Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea votului electronic respinsa
definitiv
135. 881/14.12.2015 L652/2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
136. BP466/29.06.2016 L621/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante la Senat
137. BP580/27.09.2016 B507/04.10.2016 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor la Senat
138. BP581/27.09.2016 B508/04.10.2016 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici la Senat
139. BP582/27.09.2016 B509/04.10.2016 Proiect de Lege privind completarea Legii 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara la Senat
140. BP617/03.10.2016 B520/05.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local la Senat
141. BP662/11.10.2016 B556/18.10.2016 Propunere legislativa privind modificarea art.25 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal la Senat
142. BP663/11.10.2016 B557/18.10.2016 Propunere legislativa privind donatia de alimente la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 18 mai 2024, 12:18
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro