Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2020-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2020-present > Chamber of Deputies > Viorel Salan > Q & I Versiunea pentru printare

Viorel SALAN
Questions & interpellations in legislature 2020-present

 1. Interpellation no.20B/16-02-2021
  Aplicabilitatea OUG 115/12.06.2020

 2. Question no.377A/22-02-2021
  Aplicarea Legii nr.23/2020 privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri pentru protejarea acestora

 3. Question no.378A/22-02-2021
  Aplicarea Legii nr.23/2020 privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri pentru protejarea acestora

 4. Question no.379A/22-02-2021
  Aplicarea Legii nr.23/2020 privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștie, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO și unele măsuri pentru protejarea acestora

 5. Question no.470A/01-03-2021
  Referitor la liberalizarea pieței de energie începând cu 1 ianuarie 2021

 6. Interpellation no.161B/07-04-2021
  Stadiul despăgubirilor datorate cetățenilor din orașul Geoagiu și Comuna Romos, Județul Hunedoara, pentru proprietățile afectate de construcția Tronsonului de autostradă Orăștie-Sibiu

 7. Interpellation no.162B/07-04-2021
  Referitor la extinderea rețelelor de gaze naturale în mai multe localități din județul Hunedoara

 8. Interpellation no.163B/07-04-2021
  Referitor la punerea în aplicare a Legii nr. 168/2020

 9. Question no.2213A/06-09-2021
  Restructurarea Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” prin HG nr.535/2021

 10. Interpellation no.447B/07-09-2021
  Restructurarea Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” prin HG nr. 535/2021

 11. Question no.2349A/20-09-2021
  Referitor la deficiențele infrastructurii de telecomunicații din județul Hunedoara

 12. Question no.2424A/27-09-2021
  Aplicarea Legii nr.23/2020 privind regimul juridic al Cetăților dacice din Munții Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului cultural UNESCO și unele măsuri pentru protejarea acestora

 13. Interpellation no.480B/28-09-2021
  Punerea în aplicare a Ordinului nr. 5196 din 3.09.2021 emis de Ministerul Educației

 14. Question no.2517A/04-10-2021
  Stadiul despăgubirilor datorate cetățenilor din Orașul Geoagiu și Comuna Romos, județul Hunedoara, pentru proprietățile afectate de construcția Tronsonului de autostradă Orăștie - Sibiu

 15. Question no.2595A/11-10-2021
  Amenajare/consolidare Drum Național 66A (Uricani - Băile Herculane), km 47+600-66+204 ”Câmpu lui Neag -Cerna”

 16. Interpellation no.528B/12-10-2021
  Referitor la extinderea rețelelor de gaze naturale în mai multe localități din județul Hunedoara

 17. Question no.2643A/18-10-2021
  Avizarea parțială a proiectului ”Modernizare DC 57C,L=6500, Comuna Boșorod, județul Hunedoara”

 18. Question no.2708A/25-10-2021
  Periclitarea accesului și siguranței circulației feroviare, rutiere și pietonale pe calea ferată Frontieră - Curtici - Simeria, în zona localității Simeria

 19. Interpellation no.547B/03-11-2021
  Referitor la revizuirea politicii guvernamentale față de industria carboniferă în actuala criză energetică globală

 20. Question no.2970A/15-11-2021
  Referitor la extinderea portofoliului de servicii medicale oferite de Spitalul General Căi Ferate Simeria

 21. Question no.3041A/22-11-2021
  Referitor la obiectivul de investiții Bloc ANL Zona Nord, strada 1 Decembrie 1918, orașul Simeria, județul Hunedoara

 22. Interpellation no.567B/23-11-2021
  Referitor la aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 1088/ 2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale

 23. Question no.3169A/07-12-2021
  Referitor la deficiențele infrastructurii de telecomunicații din județul Hunedoara

 24. Question no.3611A/07-02-2022
  Referitor la normele metodologice aferente Legii nr.122/2020 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.107/1996

 25. Question no.3612A/07-02-2022
  Referitor la posibilitatea înființării unei secții a Academiei de Științe Agricole și Silvice în orașul Geoagiu, inclusiv prin reluarea activității Stațiunii de cercetare - dezvoltare pentru pomicultură Geoagiu, județul Hunedoara

 26. Question no.3733A/14-02-2022
  Referitor la derularea procesului de retrocedare a terenurilor cu vegetație forestieră în localitatea Geoagiu, județul Hunedoara

 27. Question no.3734A/14-02-2022
  Referitor la evidența centralizată la nivel național a bolnavilor de cancer

 28. Question no.3811A/21-02-2022
  Referitor la blocarea finanțării prin Submăsura 15.1 ”Plăți pentru angajamentul de silvomediu” pentru orașul Geoagiu, județul Hunedoara

 29. Question no.3812A/21-02-2022
  Referitor la clarificarea situației proprietății pentru unele terenuri aparținând domeniului public și privat al orașului Geoagiu, județul Hundeoara

 30. Question no.3813A/21-02-2022
  Referitor la proiectul ”Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în comuna Vălișoara, Luncoiu de Jos și Băița, județul Hunedoara”

 31. Question no.3814A/21-02-2022
  Referitor la regimul administrativ și condițiile economice din ariile naturale protejate ROSCI 3073 și ROSPA0132 Munții Metaliferi - orașul Geogiu, județul Hunedoara

 32. Question no.3921A/28-02-2022
  Referitor la raportul instituțional dintre Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmeria Montană și Salvamont

 33. Question no.4052A/07-03-2022
  Referitor la organizarea examenelor de admitere în școlile postliceale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 34. Question no.4053A/07-03-2022
  Referitor la aplicarea prevederilor OUG nr. 118/2021 pentru persoanele care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni

 35. Question no.4153A/14-03-2022
  Referitor la transferul unor drumuri forestiere către Consiliul Local al Comunei Luncoiu de Jos, Hunedoara

 36. Question no.4272A/21-03-2022
  Referitor la deconturile efectuate de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

 37. Question no.4273A/21-03-2022
  Referitor la finalizarea barajului și lacului de acumulare de la Mihăileni, județul Hunedoara

 38. Interpellation no.739B/22-03-2022
  Referitor la revizuirea politicii guvernamentale față de industria carboniferă în actuala criză energetică globală

 39. Question no.4347A/28-03-2022
  Referitor la deficitul de personal din structurile Ministerului Afacerilor Interne

 40. Question no.4348A/28-03-2022
  Referitor la situația juridică a unor monumente istorice aflate în comuna Râu de Mori, județul Hunedoara

 41. Question no.4444A/04-04-2022
  Referitor la Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști

 42. Question no.4516A/11-04-2022
  Referitor la raportul instituțional dintre Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmeria Montană și Salvamont

 43. Question no.4517A/11-04-2022
  Referitor la tarifele practicate de către Compania Națională ”Poșta Română” - SA

 44. Question no.4642A/20-04-2022
  Referitor la situația imobiliară a fostului sediu al Pliției Municipale Deva, județul Hunedoara

 45. Question no.4643A/20-04-2022
  Referitor la situația peșterilor Ponorici - Cioclovina și Tecuri, județul Hunedoara

 46. Question no.4644A/20-04-2022
  Referitor la situația peșterilor Ponorici - Cioclovina și Tecuri, județul Hunedoara

 47. Question no.4778A/03-05-2022
  Referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

 48. Question no.4837A/09-05-2022
  Referitor la Propunerea legislativă pentru completarea art.7 lit.h) din Legea poliției locale nr.155/2010

 49. Question no.5298A/21-06-2022
  Referitor la aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 50. Question no.5299A/21-06-2022
  Referitor la aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 51. Question no.5300A/21-06-2022
  Referitor la aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 52. Question no.5301A/21-06-2022
  Referitor la aplicarea unitară a Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 53. Question no.5980A/07-09-2022
  Aplicabilitatea Ordonanței de Urgență nr.97/2002 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

 54. Question no.6051A/12-09-2022
  Referitor la închiderea Termocentralei de la Mintia, județul Hunedoara

 55. Question no.6343A/04-10-2022
  Referitor la eficacitatea testării antidrog a conducătorilor auto

 56. Question no.6679A/26-10-2022
  Situația studenților declarați inapți medical pe perioada școlarizării

 57. Question no.6680A/26-10-2022
  Situația studenților declarați inapți medical pe perioada școlarizării

 58. Question no.6681A/26-10-2022
  Situația studenților declarați inapți medical pe perioada școlarizării

 59. Interpellation no.1044B/08-11-2022
  Potențialul turistic al peșterilor din județul Hunedoara

 60. Interpellation no.1088B/06-12-2022
  Restructurarea Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” prin HG nr.535/2021

 61. Question no.7341A/06-12-2022
  Desfășurarea examenului de admitere în instituțiile Ministerului Afacerilor Interne

 62. Question no.7342A/06-12-2022
  Procedura legală în cazul testărilor antidrog aplicate șoferilor în trafic

 63. Question no.7642A/13-12-2022
  Denumire Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” prin HG nr.137/1991

 64. Question no.8272A/07-02-2023
  Avizare amenajări zonă cu destinație specială, comuna Băcia, județul Hunedoara

 65. Question no.8388A/14-02-2023
  regimul juridic al articolelor și substanțelor pirotehnice

 66. Question no.8389A/14-02-2023
  Starea mormintelor și a operelor comemorative de război de pe teritoriul României

 67. Question no.8460A/20-02-2023
  Plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din bugetele locale

 68. Question no.9640A/23-05-2023
  Deficitul de personal medico-sanitar, înregistrat în prezent, în spitalele militare din subordinea Ministerului Afacerilor Interne - din subordinea Ministerului Apărării Naționale

 69. Question no.9703A/30-05-2023
  Regimul juridic al articolelor și substanțelor pirotehnice

 70. Question no.9807A/07-06-2023
  Regimul juridic al articolelor și substanțelor pirotehnice

 71. Question no.9965A/26-06-2023
  Aplicarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

 72. Question no.10424A/13-09-2023
  Comemorarea lui Aurel Vlaicu

 73. Question no.10425A/13-09-2023
  Asigurarea asistenței nutriționiste de specialitate pentru bolnavii de cancer internați în unitățile spitalicești

 74. Question no.10480A/18-09-2023
  Stadiul implementării proiectului de eliberare a cărților electronice de identitate

 75. Question no.10806A/10-10-2023
  Avizarea firmelor private de pază

 76. Question no.10807A/10-10-2023
  Competențele juridice ale Jandarmeriei Române

 77. Question no.10977A/24-10-2023
  Avizarea societăților private de detectivi, pază, supraveghere și gardă de corp

 78. Question no.11140A/07-11-2023
  Asigurarea pazei obiectivelor de către Jandarmeria Română

 79. Question no.11470A/05-12-2023
  Infrastructură de telecomunicații în grad avansat de degradare

 80. Question no.12384A/14-03-2024
  Aprobarea Regulamentului Colegiului Dieteticienilor din România

 81. Question no.12385A/14-03-2024
  Deficitul de personal, constatat la 1 ianuarie 2024

 82. Question no.12386A/14-03-2024
  Deficitul de personal, constatat la 1 ianuarie 2024

 83. Question no.12465A/25-03-2024
  Despre categoria profesională de dietetician

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 29 may 2024, 2:04
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro