Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
Links:
www.danielbarbulescu.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Daniel-Ionuț Bărbulescu > Q & I Versiunea pentru printare

Daniel-Ionuț BĂRBULESCU
Questions & interpellations in legislature 2008-2012

 1. Question no.4A/02-02-2009
  Păstrarea Oficiului Național al Registrului Comerțului în subordinea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești.

 2. Question no.5A/02-02-2009
  Numărul mare al elevilor depistați la începutul anului 2009 cu diverse boli transmisibile în jud.Olt.

 3. Question no.6A/02-02-2009
  Prevederile discriminatorii ale HG 1249/2005.

 4. Question no.7A/02-02-2009
  Corelarea calificărilor profesionale din nomenclatoarele din învățământul preuniversitar profesional și tehnic cu cele din codul ocupațiilor profesionale din România.

 5. Interpellation no.7B/09-02-2009
  Corelarea calificărilor profesionale din nomenclatoarele din învățământul preuniversitar profesional și tehnic cu cele din codul ocupațiilor profesionale din România.

 6. Interpellation no.8B/09-02-2009
  Propunere de modificare a Legii 188/2000.

 7. Question no.19A/10-02-2009
  Situația topitorilor de metale din mun.Slatina.

 8. Question no.20A/10-02-2009
  Construcția unei centuri ocolitoare a mun.Slatina.

 9. Question no.21A/10-02-2009
  Construcția unei săli multifuncționale - teatru și cinematograf - în mun.Slatina.

 10. Question no.32A/17-02-2009
  Incidentele grave survenite pe parcursul campaniei electorale din localitățile Colonești și Găneasa, jud.Olt.

 11. Interpellation no.70B/24-02-2009
  Constituirea unor grupuri de lucru pe domenii/specializări/nivele.

 12. Interpellation no.71B/24-02-2009
  Propunerea de modificare a Legii 188/2000 și a Legii 227/2007.

 13. Question no.77A/24-02-2009
  Neregulile sesizate în managementul Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicești, jud.Olt.

 14. Question no.111A/03-03-2009
  Braconajul piscicol din jud.Olt.

 15. Question no.193A/17-03-2009
  Posibile angajări ilegale la Serviciul Județean de Ambulanță Olt.

 16. Question no.249A/23-03-2009
  Subfinanțarea Spitalului Județean de Urgență Slatina.

 17. Question no.300A/30-03-2009
  Posibile abateri la Serviciul Județean de Ambulanță Olt.

 18. Interpellation no.249B/31-03-2009
  Sprijinirea SC ALRO SA Slatina prin achiziționarea unei cantități de aluminiu la Rezerva de Stat.

 19. Question no.579A/07-05-2009
  Numărul mic de farmacii din localitățile rurale ale județului Olt.

 20. Question no.722A/25-05-2009
  Numărul mic de polițiști de proximitate din mun.Slatina.

 21. Question no.723A/25-05-2009
  Neexistența la nivel de regiune de dezvoltare SV Oltenia a unui studiu de specialitate adecvat, pe termen cel puțin mediu, privind evoluțiile previzionate pe piața muncii.

 22. Question no.725A/25-05-2009
  Necesitatea unor modificări legislative privind dreptul de proprietate și de utilizare a rețelelor de racordare la sistemul de alimentare cu energie electrică.

 23. Question no.786A/28-05-2009
  Depășirea valorilor limită conformr normelor legale în vigoare în ceea ce privește nivelul de zgomot în mun.Slatina.

 24. Question no.787A/01-06-2009
  Managementul Spitalului de Pneumoftiziologie Scornicești, jud.Olt.

 25. Question no.791A/03-06-2009
  Folosirea microbuzelor școlare de către primarii PSD pentru transportul membrilor PSD la mitingul electoral la care a participat doamna ministru Andronescu în Slatina, în data de 02062009.

 26. Question no.877A/16-06-2009
  Introducerea unor module de educație antreprenorială în curricula școlară.

 27. Question no.1112A/08-09-2009
  Numărul mic de polițiști de proximitate din mun.Slatina.

 28. Question no.1194A/17-09-2009
  Necesitatea modernizării și extinderii sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei Coteana, jud.Olt.

 29. Question no.1235A/21-09-2009
  Creșterea numărului șomerilor din jud.Olt.

 30. Question no.1278A/28-09-2009
  Sesizări privind posibile angajări ilegale la spitalul din Caracal.

 31. Question no.1279A/28-09-2009
  Sesizări privind destituiri abuzive din funcție în jud.Olt.

 32. Question no.1699A/03-02-2010
  Interdicția impusă cadrelor militare de a se organiza în sindicate.

 33. Question no.1756A/09-02-2010
  Situația personalului și patrimoniului SC RODIPET SA în care AVAS a deținut 51% din acțiuni.

 34. Question no.1849A/17-02-2010
  Îngrădirea unor drepturi constituționale în cazul cadrelor militare active și în rezervă.

 35. Question no.1908A/22-02-2010
  Situția Financiară a Spitalului Județean de Urgență Slatina.

 36. Interpellation no.1241B/08-03-2010
  Împărțirea inechitabilă, de către reprezentanții PSD în jud.Olt, a sumelor defalcate din TVA.

 37. Question no.2174A/10-03-2010
  Dosar măsuri reparatorii pentru imobilul situat în Slatina, str.Progresului nr.13, jud.Olt.

 38. Question no.2175A/10-03-2010
  Fondurile necesare reabilitării Grădinii Zoologice din Slatina.

 39. Question no.2221A/16-03-2010
  Finalizarea lucrărilor de reabilitare la Grupul Școlar Agricol din Corabia, jud.Olt.

 40. Question no.2293A/22-03-2010
  Lucrări de investiții finalizate în anul 2009 și neachitate din lipsa de fonduri în com.Grădinari, jud.Olt.

 41. Question no.2313A/23-03-2010
  Centura ocolitoare a mun.Slatina.

 42. Question no.2710A/27-04-2010
  "Reabilitare școala cu clasele I-VIII Cârlogani".

 43. Question no.3224A/07-06-2010
  Crearea de dispcrepanțe nejustificate în renumerarea ofițerilor care prestează aceeași muncă.

 44. Question no.3225A/07-06-2010
  Alunecare zona DJ 546km 116+500-117+300, com.Teslui, loc.Comanita, jud.Olt.

 45. Question no.3226A/07-06-2010
  Dosar m[suri reparatorii pentru proprietatea imobiliar[ situat[ ]n com.Schitu, jud.Olt.

 46. Question no.6319A/11-04-2011
  Normele salariale ale Poliției Locale.

 47. Question no.6320A/11-04-2011
  Regulament sporuri Poliția Locală.

 48. Question no.6861A/02-06-2011
  Copiii aflați în plasament.

 49. Question no.7512A/11-10-2011
  Situația companiei ALRO Slatina.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 13 april 2024, 12:01
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro