Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
2000-2004 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Adrian Emanuil Semcu > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Adrian Emanuil SEMCU
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 41/01.02.2006 L655/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
2. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 160/2007
3. 55/19.02.2007 L322/2007 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Interceptarea Comunicatiilor respinsa
definitiv
4. 58/19.02.2007   Propunere legislativa privind statutul profesional si de cariera al ofiterilor de informatii procedura legislativa īncetata
5. 59/19.02.2007 L325/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii respinsa
definitiv
6. 60/19.02.2007 L326/2007 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe respinsa
definitiv
7. 71/19.02.2007 L903/2006 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea Academiei de Medicina Veterinara respinsa
definitiv
8. 98/03.03.2008 L800/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.10 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
9. 145/19.03.2007 L943/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului respinsa
definitiv
10. 202/02.04.2007 L977/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
11. 207/16.04.2008 L75/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004 Lege 167/2008
12. 212/16.04.2008 L953/2007 Propunere legislativa privind utilizarea, conservarea si protectia solului respinsa
definitiv
13. 219/10.04.2007 L1009/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996 respinsa
definitiv
14. 221/10.04.2007 L1010/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
15. 243/05.05.2008 L607/2008 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Tirgsoru Nou, judetul Prahova, prin reorganizarea comunei Aricestii Rahtivani respinsa
definitiv
16. 312/02.05.2007 L116/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 238/2007
17. 336/25.04.2006 L182/2006 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) si (3) ale art. 21¹ din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului respinsa
definitiv
18. 370/07.05.2007 L150/2007 Propunere legislativa privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in folosinta unitatilor de cult Lege 239/2007
19. 392/17.06.2008 L85/2008 Propunere legislativa pentru modificarea lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 si completarea art.13 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
definitiv
20. 410/17.06.2008 L40/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 referitoare la regimul armelor si a munitiilor respinsa
definitiv
21. 428/04.06.2007 L264/2007 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat Lege 80/2008
22. 452/10.05.2006 L291/2006 Propunere legislativa privind salarizarea si alte depturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar Lege 435/2006
23. 476/18.06.2007 L309/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza identificarea si inregistrarea ecvinelor si constituirea unei baze de date pentru acestea respinsa
definitiv
24. 499/24.05.2006 L394/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 290/2006
25. 524/03.09.2008 L269/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.29 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.1/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 261/2008
26. 563/24.09.2008 L309/2008 Propunere legislativa privind infiintarea Companiei Nationale "Herghelii de Stat" respinsa
definitiv
27. 579/28.11.2005 L439/2005 Propunere legislativa privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara Lege 37/2006
28. 608/24.09.2007 L317/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
29. 609/24.09.2007 L250/2007 Proiect de Lege privind statutul ofiterilor de informatii respins
definitiv
30. 615/24.09.2007 L387/2007 Propunere legislativa privind modificarea art.10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice Lege 63/2008
31. 630/12.12.2005 L489/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Anexei 2, cap.A, pct.8 si 9 a Legii nr.107/1996 si a Ordonantei de urgenta nr.107/2002 respinsa
definitiv
32. 666/08.10.2007 L429/2007 Proiect de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare Lege 45/2009
33. 737/05.11.2007 L477/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.26 din Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar - veterinare si pentru siguranta alimentelor Lege 1/2008
34. 741/18.10.2006 L955/2006 Propunere legislativa privind schimbarea denumirii Judetului Arges cu resedinta in municipiul Pitesti, in Arges Muscel respinsa
definitiv
35. 773/23.10.2006 L684/2006 Propunere legislativa privind Programul National "UN LAPTOP PENTRU FIECARE ELEV SI PENTRU FIECARE CADRU DIDACTIC DIN ROMANIA" respinsa
definitiv
36. 781/25.10.2006 L488/2006 Proiect de Lege privind interventiile active in atmosfera Lege 173/2008
37. 802/28.11.2007 L604/2007 Proiectul Legii Codului Silvic Lege 46/2008
38. 844/13.11.2006 L703/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara Lege 93/2007
39. 851/13.11.2006 L691/2006 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania respins
definitiv
40. 869/10.12.2007 L562/2007 Propunere legislativa "Legea comasarii" respinsa
definitiv
41. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului respins
definitiv
42. 977/18.12.2006 L808/2006 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane Lege 181/2007
43. BP211/15.03.2006 L564/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004 cu modificarile si completarile ulterioare retrasa
de catre initiator
44. BP611/25.09.2008 B419/09.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez nr.16/2007 la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 25 june 2024, 15:52
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro