Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2020-present (dep.)
2016-2020 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2012-2016 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-2020 > Chambre des Députés > Odon Szabo > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

SZABO Odon
Questions et interpellations dans la legislature 2016-2020

 1. Questionno.32A/06-02-2017
  Solicitare informații privind zăcămintele de apă geotermală din jud.Bihor.

 2. Questionno.160A/22-02-2017
  Stadiul Dosarului 27476/CC.

 3. Questionno.161A/22-02-2017
  Stadiul Dosarului 58945/CC identic cu 3681/CC și 45248/CC, mun.Salonta, Bihor.

 4. Questionno.162A/22-02-2017
  Situație statistică a numărului de familii care au copii în întreținere.

 5. Questionno.257A/01-03-2017
  Normele de aplicare a Legii 125/2014.

 6. Questionno.259A/01-03-2017
  Salarizarea personalului bugetar din administrația publică locală.

 7. Questionno.310A/08-03-2017
  Modificarea Regulamentului specific de organizare și desfășurare al Concursului de Matematică al Gimnaziilor precum și al Liceelor Maghiare din România.

 8. Questionno.311A/08-03-2017
  Răspunsul primit din partea Ministerului Muncii și Justiției Sociale referitor la aplicarea unitară a Deciziei CCR 749/2016.

 9. Questionno.312A/08-03-2017
  Situația Sălii de sport din orașul Aleșd, str.Arena Sportivă nr.6.

 10. Questionno.313A/08-03-2017
  Procesele verbale în Consiliul de administrație.

 11. Questionno.560A/05-04-2017
  Modul de calcul al prejudiciilor constatate de auditorii publici externi ai Curții de Conturi.

 12. Questionno.751A/03-05-2017
  Consultarea publică lansată de Comisia Europeană referitoare la modernizarea și simplificarea Politicii Agricole Comune.

 13. Questionno.820A/10-05-2017
  Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.

 14. Questionno.821A/10-05-2017
  Încadrarea și salarizarea personalului de specialitate care desfășoară activități de educație permanentă în cadrul așezămintelor culturale.

 15. Questionno.945A/24-05-2017
  amplasarea unui Monument al Eroilor din Primul Război Mondial în orașul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj

 16. Questionno.946A/24-05-2017
  Termenele de plată a creanțelor de asigurări de la Fondul de garantare a asiguraților FGA-Astra S.A și posibilitatea urmăririi graficului de plăți de către un creditor de asigurări

 17. Questionno.1011A/31-05-2017
  Stadiul Dosarului nr. 3392/CC, 24 mai 2016

 18. Questionno.1012A/31-05-2017
  Situația personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din cluburile sportive școlare

 19. Questionno.1013A/31-05-2017
  Programele și proiectele de investiții în turism aflate în derulare pentru jud Bihor

 20. Questionno.1135A/14-06-2017
  Programul Leader - probleme identificate.

 21. Questionno.1136A/14-06-2017
  Salariile cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011.

 22. Questionno.1265A/28-06-2017
  Folosirea și accesibilizarea resursei termale în municipiul Salonta

 23. Questionno.1425A/13-09-2017
  Învățământul de artă și învățământul sportiv

 24. Questionno.1521A/20-09-2017
  Taxa pe clădiri datorată de medicii de familie pentru spațiile aflate în proprietatea publică sau privată a autorităților administrației publice locale date în folosință gratuită.

 25. Questionno.1605A/27-09-2017
  Solicitare stadiu Dosar.

 26. Questionno.1982A/25-10-2017
  Numărul preșcolarilor cu vârste între 3-6 ani în unităților de învățământ preșcolar din anul școlar 2016-2017

 27. Questionno.1983A/25-10-2017
  Situația variantei ocolitaoare Săcueni, județul Bihor

 28. Questionno.1985A/25-10-2017
  Soluționarea contestației comunei Lugașu de Jos, la cererea de finanțare, ID 141991- Dezvoltarea integrată a comunităților marginalizate din com. Lugașu de Jos, jud. Bihor

 29. Questionno.2074A/01-11-2017
  Dezvoltarea turismului și absorția fondurilor europene în cadrul financiar multianual 2014-2020 în domeniul turismului

 30. Questionno.2182A/08-11-2017
  Datoriile unităților administrativ-teritoriale cu număr de locuitori sub 50.000.

 31. Questionno.2285A/15-11-2017
  Institutul de Științe ale Educației din subordinea Ministerului Educației Naționale.

 32. Questionno.2366A/22-11-2017
  Situația Legii pentru reglementarea sistemului de redevențe al concesiunilor resurselor minerale, petroliere și hidrominerale.

 33. Questionno.2367A/22-11-2017
  Teatrul particular - lipsit de susținere.

 34. Questionno.2368A/22-11-2017
  Procedură anevoioasă pentru aprobarea stemelor localităților.

 35. Questionno.2369A/22-11-2017
  Autorizarea unei stupine neautohtone în România.

 36. Questionno.2370A/22-11-2017
  Educația la domiciliu în sistemul național de învățământ.

 37. Questionno.2372A/22-11-2017
  Autostrada Transilvania.

 38. Questionno.2807A/06-02-2018
  Situația Regulamentului pentru desfășurarea olimpiadei naționale de limba engleză

 39. Questionno.2918A/13-02-2018
  Impactul modificării legislației fiscale asupra dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri

 40. Questionno.2934A/14-02-2018
  Aplicarea art. 263 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale și programul Edusal

 41. Questionno.3103A/27-02-2018
  Neaprobarea Regulamentului -cadru prevăzut de Legea nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare creează probleme derularea proiectelor din fonduri europene nerambursabile

 42. Questionno.3267A/07-03-2018
  Situația variantei ocolitoare Săcueni, jud. Bihor

 43. Questionno.3269A/07-03-2018
  Situația Căminului Cultural Săcueni, jud. Bihor

 44. Questionno.3288A/07-03-2018
  Corelarea între MDRAP și MEN a Normativelor de dotare minimală pentru învățământul preșcolar primar și gimnazial din proiectele PNDL

 45. Questionno.3290A/07-03-2018
  Normele alocate județelor pentru anul școlar 2016-2017

 46. Questionno.3363A/14-03-2018
  Modul de aplicare a prevederilor legislației fiscale decurgând din prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2017

 47. Questionno.3450A/20-03-2018
  151 unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale fără director adjunct

 48. Questionno.4050A/08-05-2018
  Urgentarea demersurilor pentru înscrierea unei mențiuni de divorț în DEPABD

 49. Questionno.4309A/23-05-2018
  Stadiul Dosarului nr.48842/CC, Municipiul Oradea, jud. Bihor

 50. Questionno.4400A/30-05-2018
  Acordarea sumelor cuvenite comunei Cetariu ca urmare a pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice periculoase

 51. Questionno.4693A/20-06-2018
  Situația variantei ocolitoare ASăcuieni, jud. Bihor

 52. Questionno.4776A/26-06-2018
  Revenire la întrebare - Stadiul Dosarului nr.34591

 53. Questionno.5810A/17-10-2018
  Redevențe pentru resursele minerale exploate în jud. Bihor și modul de aplicare a art. XII din OUG nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 54. Questionno.5949A/24-10-2018
  Revenire Întrebarea 10224A/05.09.2016- Stadiul Dosarului nr.52998/18.03.2010. Municipiul Târgu Mureș, jud. Mureș

 55. Questionno.6033A/31-10-2018
  Lista instituțiilor de spectacole sau concerte aflate în subordinea și în finanțarea autorităților publice locale din țară

 56. Questionno.6098A/07-11-2018
  Aplicarea Schemei de ajutor de minimis prevăzută în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation - România", aprobată prin Ordinul de ministru pentru mediulde afaceri, comerț și antreprenoriat nr.692/2017, cu modificările și completările ulterioare

 57. Questionno.6124A/08-11-2018
  Solicitanții eligibili ai POC 201-2020 "Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor"

 58. Questionno.6439A/28-11-2018
  Situația Căminului Cultural Săcueni, jud. Bihor

 59. Questionno.6440A/28-11-2018
  Onorariile interpreților și traducătorilor - sume simbolice

 60. Questionno.6499A/05-12-2018
  Revenire laa întrebarea nr.6098A/2018 despre aplicarea Schemei de ajutor de minimis prevăzută în Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation" - România

 61. Questionno.6964A/13-02-2019
  Asumarea și contractarea efectelor prevederilor Ordonanței de urgență nr.114/2018 privind instituirea de măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene asupra derulării contractelor încheiate de administrațiile locale cu firme din domeniul construcțiilor

 62. Questionno.7449A/20-03-2019
  Acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariu de bază a personalului didactic

 63. Questionno.7524A/27-03-2019
  Înscrierea copilului în învățământul primar

 64. Questionno.7620A/03-04-2019
  Concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale în comuna Borș, jud. Bihor, de către autoritatea administrației publice locale

 65. Questionno.8666A/11-09-2019
  Situația variantei ocolitoare Săcuieni, jud. Bihor

 66. Questionno.8884A/25-09-2019
  Situația imobilului înscris în CF nr.3280 ORadea, nr. topo 9022/484/1, Municipiul Oradea, județul Bihor

 67. Questionno.9146A/23-10-2019
  Stadiul Dosarului nr.6828/28.02.2003, Municipiul Salonta, jud. Bihor

 68. Questionno.9193A/30-10-2019
  Suma reprezentând încasări din TVA în anul 2018 ca urmare a prestării de servicii de salubritate, a livării de energie electrică și de gaze naturale către consumatorii finali

 69. Questionno.9194A/30-10-2019
  Decizia nr.15750/FF/26.05.2011

 70. Questionno.9533A/11-12-2019
  Uniunile de creatori legal constituie, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 71. Questionno.9696A/04-02-2020
  Modul de selecție a candidaților pentru locurile altor minorități decât minoritatea rromă la concursul de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea

 72. Questionno.9944A/26-02-2020
  Soluționarea inechităților salariale din sistemul de învățământ

 73. Questionno.10794A/17-06-2020
  Transpunerea Directivelor Europene în legislația României

 74. Questionno.11055A/29-07-2020
  Stadiul de soluționare a unor dosare

 75. Questionno.11064A/31-07-2020
  Stadiul de soluționare a unor dosare din Județul Bihor

 76. Questionno.11350A/29-10-2020
  Măsuri pentru acoperirea necesarului de cheltuieli la nivelul sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 22 juillet 2024, 7:53
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro