Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2020-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2020-présent > Chambre des Députés > Odon Szabo > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

SZABO Odon
Questions et interpellations dans la legislature 2020-present

 1. Questionno.246A/10-02-2021
  Stadiul soluționării Dosarului nr.49726/CC

 2. Questionno.1120A/14-04-2021
  Situația finanțării centrelor de excelență

 3. Questionno.1421A/12-05-2021
  Revenire la întrebarea înregistrată cu nr.11055A/29.07.2020

 4. Questionno.1422A/12-05-2021
  Solicitare modificare metodologie referitoare la acordarea atestatului de abilitate conform Ordinului nr.5229/17.08.2020

 5. Questionno.1423A/12-05-2021
  Aplicare scenariu real după rata de infectare la nivelul comunei Șimian

 6. Questionno.1535A/19-05-2021
  Termen de soluționare cerere de pensionare cetățeni care au realizat stagiu de cotizare și în străinătate

 7. Questionno.1598A/26-05-2021
  Punerea în aplicare a prevederilor art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la zilele libere acordate în cursul unui an

 8. Questionno.1774A/09-06-2021
  Protejarea sectorului suin și avicol

 9. Questionno.1775A/09-06-2021
  Stadiul soluționării dosarului de despăgubiri nr.542/03.0.1998

 10. Questionno.1843A/16-06-2021
  Stediul dosarului înregistrat la A.N.R.P. cu nr. 58950/CC

 11. Questionno.1984A/30-06-2021
  Implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile în urma survenirii unor cauze imprevizibile

 12. Questionno.1985A/30-06-2021
  Traseul viitoarei variante de ocolire Beiuș-Ștei. Problema oamenilor din Tărcaia.

 13. Questionno.2251A/08-09-2021
  Revenire la întrebarea referitoare la stadiul dosarelor aferente cererilor de retrocedare nr.6328/2003 și 6329/2003, depuse de către Parohia Romano-Catolică Tărian

 14. Questionno.2252A/08-09-2021
  Solicitarea unor statistici cu privire la contractele de ucenicie

 15. Questionno.3207A/08-12-2021
  Interzicerea neonicotinoidelor

 16. Questionno.3583A/02-02-2022
  Problemele semnalate în legătură cu Formularul digital de intrare în România în ceea ce privește lucrătorii transfrontalieri, amenzile și termenul de vizualizare a formularelor

 17. Questionno.3584A/02-02-2022
  Modalitatea de înființare a unui nivel de educație timpurie antepreșcolară pe baza Ordinului nr.3412/2013

 18. Questionno.3687A/09-02-2022
  Retrasarea variantei ocolitoare Beiuș potrivit necesităților comunității locale și nevoilor de dezvoltare

 19. Questionno.3688A/09-02-2022
  Clarificarea regimului juridic al unui imobil din proprietatea statului de pe teritoriul UAT Săcuieni

 20. Questionno.3691A/09-02-2022
  Stadiul soluționării dosarului de despăgubiri

 21. Questionno.4462A/06-04-2022
  De ce sunt suprascrie prevederile Ordinului nr.15/2018 prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

 22. Questionno.4575A/13-04-2022
  Refuzul furnizorului de gaze naturale de a răspunde sesizărilor privind calculul eronat al consumului de gaze naturale și de recalculare a facturilor pe perioada sezonului rece 2021 - 2022 la un cămin pentru persoane vârstnice

 23. Questionno.4576A/13-04-2022
  Modalitatea de includere a unui nivel de educație timpurie antepreșcolară în structura învățământului preșcolar

 24. Questionno.4652A/20-04-2022
  Revenire la întrebarea referitoare la stadiul unui dosar

 25. Questionno.5102A/31-05-2022
  Estimarea numărului și a structurii pe funcții a personalului, rata adult-copil în unitățile de educație timpurie antepreșcolară

 26. Questionno.5176A/08-06-2022
  Manual de religie romano-catolică de limba maghiară pentru clasa a V-a

 27. Questionno.5177A/08-06-2022
  Stadiul soluționării dosarului aferent cererii de retrocedare nr.6876/28.02.2003

 28. Questionno.5503A/29-06-2022
  Tăierile neautorizate și toaletarea abuzivă a arborilor și arbuștilor în intravilanul municipiului Oradea

 29. Questionno.6380A/05-10-2022
  Criterii generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar

 30. Questionno.6381A/05-10-2022
  Salarizarea personajului nedidactic din învățământ

 31. Questionno.7234A/23-11-2022
  Procesul de reorganizare a unităților de învățământ

 32. Questionno.7662A/14-12-2022
  Revenire la întrebarea 1422A/12.05.2021 având ca obiect ”Solicitare modificare metodologie referitoare la acordarea atestatului de abilitate conform Ordinului nr.5229/17.08.2020”

 33. Questionno.8403A/15-02-2023
  Revenire la întrebarea referitoare la stadiul Dosarelor aferente cererilor de retrocedare nr.62538/CC respectiv 6526/CC depuse de domnul NYIRI Coloman

 34. Questionno.8614A/01-03-2023
  Revenire la întrebarea referitoare la stadiul Dosarului aferent cererii de retrocedare nr. 59336/CC depuse de către cetățenii ZELEZNIK Iosif și ZELEZNIK Teréz.

 35. Questionno.8800A/15-03-2023
  Alcool etilic produs de micile distilerii

 36. Questionno.8893A/22-03-2023
  Actualizarea indemnizațiilor prevăzute de Decretul-Lege nr.118/1990

 37. Questionno.9400A/03-05-2023
  Fazarea unor proiecte POIM 2014 - 2020

 38. Questionno.9401A/03-05-2023
  Anunțarea rezultatelor și încheierea contractelor pe PNRR

 39. Questionno.9569A/17-05-2023
  Plata chiriei pentru terenuri, rezultând din contractele preluate prin cesiune de la compania Bechtel Internațional Inc

 40. Questionno.9756A/31-05-2023
  Implementarea defectuoasă a proiectelor din cadrul POR pentru care se derulează contracte la nivel local

 41. Questionno.10026A/28-06-2023
  Stadiul soluționării cererii de corectare a Actului de echivalare a studiilor doamnei Erdei Alexandra

 42. Questionno.10364A/06-09-2023
  Facilitățile acordate studenților la transportul pe calea ferată, metrou, autobuz

 43. Questionno.10448A/13-09-2023
  Obstacole în calea valorificării dreptului la pensie din lipsa dovezilor/adeverințelor de la foști angajatori

 44. Questionno.10584A/20-09-2023
  Asistența de Specialitate de Sănătate Publică

 45. Questionno.10585A/20-09-2023
  Revenire la întrebarea referitoare la stadiul dosarelor aferente cererilor de retrocedare nr.6328/2003 și 6329/2003, depuse de către Parohia Romano Catolică Tărian

 46. Questionno.10765A/04-10-2023
  Directorul adjunct în calitate de membru al consiliului de administrație

 47. Questionno.10766A/04-10-2023
  Acordarea sprijin financiar conform OUG nr.166/2022

 48. Questionno.10842A/11-10-2023
  Întârzieri la plata despăgubirilor

 49. Questionno.11000A/25-10-2023
  Neacordarea ultimelor tranșe ale tichetului social

 50. Questionno.11321A/22-11-2023
  Sprijinirea ONG-urilor

 51. Questionno.11596A/13-12-2023
  Asigurarea continuității călătoriei pe ruta Oradea - Cluj Napoca pentru pasagerii companiilor de călătorie pe calea ferată

 52. Questionno.11669A/20-12-2023
  Problema etichetării băuturii alcoolice ”Palincă de struguri”

 53. Questionno.12294A/06-03-2024
  Includerea în categoria de beneficiari ai Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică organizațiile nonguvernamentale

 54. Questionno.12295A/06-03-2024
  Modul de corectare a lucrărilor de limba și literatura română la examenul național de bacalaureat pentru elevii din rândul minorităților naționale

 55. Questionno.12506A/27-03-2024
  Soluționarea integrală a cererii de retrocedare nr.6791/28.03.20203 cu privire la apartamentele nr.5 și nr.15 din imobilul situat în Oradea, str. Independenței nr.3, jud. Bihor

 56. Questionno.12595A/03-04-2024
  Proba orală de competențe lingvistice d3e specialitate pentru limba minorității din cadrul examenului de titularizare

 57. Questionno.12596A/03-04-2024
  Interpretarea unitară a prevederilor Codului fiscal de către autoritățile locale în contradictoriu cu auditorii financiari externi ai Curții de Conturi

 58. Questionno.12639A/10-04-2024
  Cum se poate ca aplicația/programul/Softul EduSal să fie mai presus de lege și de Contractul colectiv de muncă

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 26 juin 2024, 1:50
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro