Ciprian-Constantin SERBAN
Questions et interpellations dans la legislature 2020-present

 1. Questionno.869A/30-03-2021
  Aplicarea defectuoasă a prevederilor legale cu privire la încetarea de drept înainte de termen a mandatului unui consilier local

 2. Questionno.870A/30-03-2021
  Nepunerea în executare de către A.N.I. a hotărârii judecătorești definitive pronunțară de către ICCJ în dosarul nr.5849/2/2013

 3. Questionno.871A/30-03-2021
  Elaborarea de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici a unui set de recomandări, cu caracter orientativ, aplicabile pentru ocuparea funcției publice din categoria înalților funcționari publici de secretar general al instituției prefectului

 4. Interpellationno.167B/07-04-2021
  Numiri subprefecți Meraru Ioan și Zaharia Florin – Instituția Prefectului – Județul Neamț cu încălcarea prevederilor legale

 5. Interpellationno.299B/03-06-2021
  Constatarea stării de incompatibilitate pentru subprefecții județului Neamț

 6. Interpellationno.315B/03-06-2021
  Numirea ilegală a secretarului general al Instituției Prefectului - Județului Neamț

 7. Interpellationno.355B/15-06-2021
  ”Situația proiectelor de investiții și a măsurilor de eficientizare a Companiei Naționale Poșta Română SA ”

 8. Interpellationno.385B/29-06-2021
  ”Situația personalului și a măsurilor de eficientizare ale Companiei Naționale Poșta Română SA ”