Claudia BOGHICEVICI
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail

cabinet.boghicevici@yahoo.com

Naționalitate

română

Data și locul nașterii

11/10/1975, ARAD/ ARAD/ROMANIA

Experiența profesională

* Perioada (de la - până la)

Februarie - mai 2012 - Ministru, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
2008 - prezent - Deputat Parlamentul Romaniei, Camera Deputaților
2005 - 2008 - Director general adjunct economic - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad
2003 - 2005 - Șef serviciu financiar - contabil - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad
2002 - 2003 - Inspector de specialitate - Compartimentul Corp Control - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad
2000 - 2002 - Auditor public intern - Compartimentul audit public intern - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad
1995 - 2000 - Invățător - Casa de fete - educare copii și tineri - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

* Numele și adresa angajatorului

Parlamentul Romaniei - Camera Deputaților str. Izvor, nr. 2-4

* Funcția sau postul ocupat

Deputat

* Principalele activități și responsabilități

Activitati legislative

Educație și formare

* Perioada (de la - până la)

1990 - 1995 - Liceul Școala normală “Dimitrie Țichindeal” - diplomă bacalaureat
1995 - 1999 - Universitatea “Aurel Vlaicu” - Facultatea de științe economice - secția - finanțe bănci - diplomă licenta
2002 - 2003 - Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Facultatea de Stiințe Economice - “Managementul financiar, juridic și contabil al firmei”- master
2003 - 2004 - Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Facultatea de Drept “Drept administrativ și statutul funcționarului public”- master
2004 - 2005 - Universitatea “Aurel Vlaicu” - Facultatea de științe economice - secția - Management și finanțare în administrația publică- Master - diplomă master
2004 - 2007 - C.E.C.C.A.R. - Curs expert contabil - diplomă expert contabil
2004 - 2010 - Universitatea de Vest Timișoara - Facultatea de științe economice - secția - „Finanțarea externă a serviciilor publice specializate de protecția drepturilor copilului” - Doctorat diploma - titlu doctor
2006 - 2009 - Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Facultatea de Stiințe Umaniste, Politice și Administrative - Cunoștințe despre administrație publică și științe politice / Relații internaționale și studii europene
2009 - 2010 - Universitatea “Titu Maiorescu” Bucuresti - “Relații internaționale și diplomație “ - Master - diplomă master
2010 - Universtatea Națională de Apărare “Carol I“- Colegiul Național de Apărare - diplomă
2010 - Academia Națională de Informații - “Colegiul Național de Informații “- diplomă
2010 - Agenția Națională a Funcționarilor Publici - “Curs de Înalți Funcționari Publici”- diplomă

* Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

- Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
- Universitatea de Vest Timișoara
- Universitatea “Titu Maiorescu” București
- Universtatea Națională de Apărare “Carol I“
- Academia Națională de Informații
- Agenția Națională a Funcționarilor Publici

* Domeniul studiat

Economie, finanțe - asigurări, administrație, management, relații internaționale, securitate națională

* Tipul calificării/diploma obținută

Licențiat în economie

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ

Doctorat
Masterat
Perfecționare
Superior

Aptitudini și competențe personale

Competențe IT

ECDL

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute


Limba Engleză

Limba Franceză
Ințelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la
conversație
Discurs oral Exprimare scrisă
C2 utilizator experimentat C2 utilizator experimentat C2 utilizator experimentat C2 utilizator experimentat C1 utilizator experimentat
B2 utilizator independent B2 utilizator independent B2 utilizator independent B2 utilizator independent B1 utilizator independent

Aptitudini și competențe sociale - angajarea în relații de parteneriat cu instituții având responsabilități similare
- participarea la propria dezvoltare profesională și a angajaților din subordine
- promovarea unui sistem de valori morale și civice față de grupurile marginalizate, copii și adulți în dificultate, persoane cu handicap

Aptitudini și competențe organizatorice - comunicarea la nivel profesional foarte bună
- disponibilitate pentru program prelungit și condiții de stres
- capacitate de coordonare a unui numar mare de angajați

Aptitudini și competențe tehnice Permis european E.C.D.L.

Permis de conducere Categoria B

18.01.2013