Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2008-2012 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Claudia Boghicevici > Q & I Versiunea pentru printare

Claudia BOGHICEVICI
Questions & interpellations in legislature 2012-2016

 1. Interpellation no.97B/19-03-2013
  Solicitare clarificare modalitate de ocupare posturi vacante din sistem în condițiile tăierii cheltuielilor de personal cu 15%.

 2. Interpellation no.161B/09-04-2013
  Continuarea programului "Cornul și laptele".

 3. Interpellation no.282B/23-04-2013
  Reducerea fondurilor pentru programele de cercetare.

 4. Interpellation no.318B/21-05-2013
  Stadiul implementării proiectului de asistență tehnică, finanțat de Guvernul Japonez, pentru îmbunătățirea serviciilor acordate persoanelor cu handicap.

 5. Interpellation no.319B/21-05-2013
  Decontare abonamente de transport pentru elevi.

 6. Interpellation no.375B/21-05-2013
  Adoptarea măsurilor de sprijinire a consumatorilor de energie vulnerabili.

 7. Interpellation no.376B/21-05-2013
  Situația familiilor monoparentale în România.

 8. Interpellation no.491B/18-06-2013
  Petiție Gonoi Grigore.

 9. Question no.1476A/19-06-2013
  Stadiul unui dosar pentru care s-a emis decizie definitivă.

 10. Question no.1611A/26-06-2013
  Stadiul elaborării proiectului de lege privind pensiile ocupaționale.

 11. Question no.1863A/17-09-2013
  Legea Meșteșugurilor.

 12. Question no.1976A/23-09-2013
  Vârsta de pensionare.

 13. Interpellation no.587B/24-09-2013
  Stadiul elaborării legislației privind economia socială.

 14. Interpellation no.624B/24-09-2013
  Fonduri destinate indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap și pentru salariile însoțitorilor.

 15. Interpellation no.663B/08-10-2013
  Actualizare indemnizații prestații sociale.

 16. Interpellation no.739B/22-10-2013
  Disponibilizări în sistemul bugetar.

 17. Interpellation no.815B/05-11-2013
  Politici în domeniul ocupării forței de muncă cu incidență asupra zilierilor.

 18. Interpellation no.817B/05-11-2013
  Bursa specială a locurilor de muncă pentru vârstnici.

 19. Question no.2671A/12-11-2013
  Actualizare norme metodologice legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

 20. Interpellation no.881B/19-11-2013
  Prioritățile pentru utilizarea fondurilor europene în perioada 2014-2020.

 21. Interpellation no.882B/19-11-2013
  Standardele de cost pentru serviciile sociale.

 22. Interpellation no.883B/19-11-2013
  Situația persoanelor fără adăpost.

 23. Question no.2971A/10-12-2013
  Terminologia confuză din legislația pentru oamenii cu dezabilități.

 24. Question no.3261A/19-02-2014
  Măsuri ce se vor lua cu privire la îmbătrinirea rapidă a populației.

 25. Question no.3262A/19-02-2014
  Măsuri ce se vor lua cu privire la salarizarea personalului din sistemul bugetar.

 26. Question no.3263A/19-02-2014
  Emiterea normelor metodologice pentru Legea 197/2012.

 27. Question no.3324A/24-02-2014
  Actualizare date site minister.

 28. Interpellation no.1116B/11-03-2014
  Strategie în domeniul protecției copilului.

 29. Interpellation no.1209B/11-03-2014
  Măsuri ce se vor lua cu privire la combaterea sărăciei pe teritoriul României.

 30. Interpellation no.1210B/11-03-2014
  Stadiu elaborare proiect legislativ privind venitul minim de inserție.

 31. Interpellation no.1240B/25-03-2014
  Modificare cadru legislativ sistem unitar de pensii publice.

 32. Interpellation no.1241B/25-03-2014
  Modificare cadru legislativ salarizare în sistem bugetar.

 33. Interpellation no.1242B/25-03-2014
  Reintroducere legi speciale pentru anumite categorii de salariați din sistemul bugetar.

 34. Interpellation no.1370B/08-04-2014
  Pensia socială minimă.

 35. Interpellation no.1371B/08-04-2014
  Ce măsuri se întreprind de minister cu privire la promovarea anului 2014 ca an european împotriva risipei de alimente.

 36. Interpellation no.1372B/08-04-2014
  Continuare proiecte pentru persoanele vârstnice active.

 37. Question no.3979A/15-04-2014
  Programe de prevenire și combatere a discriminării cu care se confruntă copiii romi în societatea românească.

 38. Question no.4439A/02-06-2014
  Stadiul implementării proiectului de asistență tehnică, finanțat de Guvernul Japonez, pentru îmbunătățirea serviciilor acordate persoanelor cu handicap.

 39. Question no.4446A/03-06-2014
  Stadiul implementării proiectului "Echilibru - o nouă abordare a vieții familiale cu cea profesională".

 40. Question no.4525A/10-06-2014
  Strategia pentru persoanele vârstnice.

 41. Question no.4526A/10-06-2014
  Proiecte cu Banca Mondială.

 42. Question no.5018A/16-09-2014
  Campania națională de combatere a violenței asupra copiilor în familie.

 43. Question no.5019A/16-09-2014
  Șomajul în România.

 44. Question no.5020A/16-09-2014
  Principalele beneficii de asistență socială în România.

 45. Question no.5021A/16-09-2014
  Alocația de stat pentru copii în România la nivelul lunii septembrie 2014.

 46. Question no.5022A/16-09-2014
  Alocația pentru susținerea familiei în România la nivelul lunii septembrie 2014.

 47. Question no.5023A/16-09-2014
  Indemnizația pentru concediul de creștere a copilului în România la nivelul lunii septembrie 2014.

 48. Question no.5024A/16-09-2014
  Stimulentul de inserție în România la nivelul lunii septembrie 2014.

 49. Question no.5025A/16-09-2014
  Venitul minim garantat în România la nivelul lunii septembrie 2914.

 50. Question no.5142A/23-09-2014
  Program sănătate pentru profilaxia rahitismului.

 51. Question no.5143A/23-09-2014
  Programele naționale de sănătate.

 52. Question no.5444A/22-10-2014
  Stadiu soluționare contestații asupra deciziilor de încadrare în grad de handicap.

 53. Question no.5445A/22-10-2014
  Stadiu modificare norme la Legea 448/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap.

 54. Question no.5446A/22-10-2014
  Alocare fonduri bugetare pentru PIN dresaj de specialitate a câinilor ghizi pentru asistența persoanelor cu handicap vizual.

 55. Question no.5603A/24-11-2014
  Modificări asupra legislației cu privire la asociațiile de proprietari.

 56. Question no.5604A/24-11-2014
  Ce măsuri are în vedere ministerul pentru încurajarea sistemului educațional.

 57. Question no.5605A/24-11-2014
  Aplicarea Legii uceniciei.

 58. Interpellation no.1666B/25-11-2014
  Strategia Națională privind incluziunea socială a persoanelor cu handicap 2014-2020.

 59. Question no.5631A/25-11-2014
  Creșterea prețului gazelor începând cu 1 ianuarie 2015.

 60. Question no.5632A/25-11-2014
  Execuția bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 și estimările privind bugetul pe anul 2015 în legătură cu prestațiile sociale.

 61. Question no.5809A/10-12-2014
  Aplicarea Strategia pentru Tineri.

 62. Question no.5958A/03-02-2015
  Stadiu dosar domnul Gheorghe.

 63. Question no.5959A/03-02-2015
  Principalele realizări de la înființarea ANPDCA.

 64. Question no.5960A/03-02-2015
  Aplicarea Hotărârii privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Agenției naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială.

 65. Question no.5961A/03-02-2015
  Modificare legislația privind salarizarea în sistemul bugetar.

 66. Question no.5962A/03-02-2015
  Tinerii noștri au nevoie de locuri de muncă.

 67. Question no.5963A/03-02-2015
  Lămuriri aplicabilitate Legea 12/2015.

 68. Question no.6060A/10-02-2015
  Măsuri privind accesibilizarea pentru anul 2015.

 69. Question no.6061A/10-02-2015
  Strategia Națională privind persoanele cu handicap.

 70. Question no.6062A/10-02-2015
  Problematica privind persoanele cu spectru de autism.

 71. Question no.6063A/10-02-2015
  Petiție calcul vârsta pensionare.

 72. Question no.6064A/10-02-2015
  Norme privind persoanele cu spectru de autism.

 73. Question no.6065A/10-02-2015
  Petiție Roșca Mircea Viorel.

 74. Question no.6162A/18-02-2015
  Corelarea programelor educaționale cu piața muncii.

 75. Question no.6204A/19-02-2015
  Sistemul informatic SAFIR.

 76. Question no.6205A/19-02-2015
  Aplicabilitate lege salarizare în conformitate cu Ordinul 870/2004.

 77. Question no.6237A/25-02-2015
  Sume reținute abuziv de la militarii pensionari.

 78. Question no.6238A/25-02-2015
  Necesitatea elaborării unei legi a pensiilor militare de stat.

 79. Question no.6239A/25-02-2015
  Locuri de muncă pentru anul 2015.

 80. Question no.6240A/25-02-2015
  Salarizare personal din asistență socială.

 81. Question no.6318A/04-03-2015
  Aplicabilitatea legislației privind domeniul serviciilor sociale.

 82. Question no.6319A/04-03-2015
  Acordare pensii personal CFR.

 83. Question no.6481A/18-03-2015
  Procedură eliberare card european de sănătate.

 84. Question no.6482A/18-03-2015
  Sistemul de trimitere la tratament balnear a pensionarilor.

 85. Question no.6483A/18-03-2015
  Modificare cadru legislativ salarizare în sistemul bugetar.

 86. Question no.6484A/18-03-2015
  Indemnizația privind concediul de creștere al copilului.

 87. Question no.6585A/25-03-2015
  Solicitare lămuriri servicii de sănătate conexe.

 88. Question no.6587A/25-03-2015
  Situația pensiilor pentru persoanele care au lucrat în SUA.

 89. Question no.6588A/25-03-2015
  Stadiu petiție Popa Ioan.

 90. Question no.6589A/25-03-2015
  Situație Acord cu Israel.

 91. Question no.6668A/01-04-2015
  Corpul atașaților pe probleme de muncă și sociale.

 92. Question no.6669A/01-04-2015
  Programul național "Cornul și Laptele".

 93. Question no.6670A/01-04-2015
  Măsuri pentru lucrătorii români în străinătate.

 94. Question no.6671A/01-04-2015
  Situația Acord cu China.

 95. Question no.6724A/08-04-2015
  Strategia privind combaterea violenței în familie.

 96. Question no.6725A/08-04-2015
  Situație Acord cu Muntenegru și Macedonia.

 97. Question no.6726A/08-04-2015
  Situație Acord privind schimbul de forță de muncă cu Franța.

 98. Question no.6727A/08-04-2015
  Adolescentul și adultul cu spectru de autism.

 99. Question no.6849A/22-04-2015
  lege pentru pensiile parlamentarilor.

 100. Question no.6850A/22-04-2015
  Taxarea retroactivă a diurnelor românilor care muncesc în străinătate.

 101. Question no.6851A/22-04-2015
  Asigurarea controlului de securitate la Aeroportul Internațional Timișoara.

 102. Question no.6852A/22-04-2015
  Asigurarea controlului de securitate la Aeroportul Internațional Timișoara.

 103. Question no.6853A/22-04-2015
  Nerespectarea strategiei naționale în domeniu.

 104. Question no.6854A/22-04-2015
  Autorizare poligoane de tir specifice tirului dinamic.

 105. Question no.6855A/22-04-2015
  Accesibilizarea instituțiilor publice pentru persoanele cu dizabilități.

 106. Question no.6856A/22-04-2015
  Grădinițe pentru fiecare copil.

 107. Question no.6928A/29-04-2015
  Directiva 34/2013.

 108. Question no.7083A/13-05-2015
  Prevederile Ord.MS 1454/2014.

 109. Question no.7084A/13-05-2015
  Impozitarea bacșișului.

 110. Question no.7085A/13-05-2015
  Problematica discriminării la locul de muncă.

 111. Question no.7158A/20-05-2015
  Program de evaluare a stării de sănătate a populației.

 112. Question no.7159A/20-05-2015
  Salarizare șoferi de microbuze școlare.

 113. Question no.7389A/09-06-2015
  Legislația în domeniul medicinei muncii.

 114. Question no.7390A/09-06-2015
  Salarizarea în sistemul bugetar.

 115. Question no.7391A/09-06-2015
  Stadiu implementare program "Școală după școală".

 116. Question no.7392A/09-06-2015
  Utilizare CMTIS.

 117. Question no.7393A/09-06-2015
  Fondul de Asigurare de Boli Profesionale și Accidente de Muncă.

 118. Question no.7394A/09-06-2015
  Implementare grant japonez.

 119. Question no.7578A/23-06-2015
  Norme metologice legea 167/2014.

 120. Question no.7707A/08-09-2015
  Criza imigranților în contextul actual.

 121. Question no.7708A/08-09-2015
  Criza imigranților.

 122. Question no.7777A/16-09-2015
  Modificări legislative privind detașarea.

 123. Question no.7778A/16-09-2015
  Modificări legislative privind Legea 344/2006.

 124. Question no.7779A/16-09-2015
  Stagii practică vocațională pentru elevi în vederea integrării pe piața forței de muncă.

 125. Question no.7780A/16-09-2015
  Răspândirea analfabetismului în România.

 126. Question no.7781A/16-09-2015
  Stagii practică vocațională pentru elevi în vederea integrării pe piața forței de muncă.

 127. Question no.7862A/23-09-2015
  Statistici salarizare personal bugetar.

 128. Question no.7863A/23-09-2015
  Oficiu de Mediere și Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă.

 129. Question no.7864A/23-09-2015
  Istoria locală a comunității.

 130. Question no.7920A/29-09-2015
  Stadiul legislației secundare necesare pentru aplicarea Convenției privind muncă în domeniul maritim (MLC 2006).

 131. Question no.8068A/13-10-2015
  Petiție Niță D.Dumitru.

 132. Question no.8069A/13-10-2015
  Petiție cadre didactice.

 133. Question no.8070A/13-10-2015
  Petiție Primar com.Șiria.

 134. Question no.8253A/27-10-2015
  Număr de salariați în România.

 135. Question no.8254A/27-10-2015
  Indemnizația pentru creșterea copilului.

 136. Question no.8255A/27-10-2015
  Petiție Ciocoiu Marin.

 137. Question no.8343A/02-11-2015
  Salarizare personal bugetar.

 138. Question no.8344A/02-11-2015
  Norme metodologie lege economie socială.

 139. Question no.8345A/02-11-2015
  Integrarea socială a copiilor și tinerilor proveniți din sistemul instituționalizat.

 140. Question no.8346A/02-11-2015
  Copii sub 5 ani.

 141. Question no.8347A/02-11-2015
  Copii la muncă.

 142. Question no.8348A/02-11-2015
  Măsuri pentru limitarea fenomenului sărăciei în rândul copiilor din mediul rural.

 143. Interpellation no.2505B/03-11-2015
  Sume alocate și cheltuite în domeniul asistenței sociale.

 144. Interpellation no.2506B/03-11-2015
  Ordinul 1733/2015.

 145. Question no.8547A/23-11-2015
  Alocare fonduri.

 146. Question no.8548A/23-11-2015
  Alocare fonduri.

 147. Question no.8549A/23-11-2015
  Petiție Primar Com.Șiria.

 148. Question no.8656A/07-12-2015
  Aplicabilitate Lege 192/2015.

 149. Question no.8657A/07-12-2015
  Aplicabilitate spor privind titlul de doctor.

 150. Question no.8658A/07-12-2015
  Sportivii de performanță.

 151. Question no.8659A/07-12-2015
  Șomajul în rândul tinerilor și a șomerilor de lungă durată.

 152. Question no.8914A/01-02-2016
  Călătorie câini ghizi pe calea ferată.

 153. Question no.8915A/01-02-2016
  Petiție Primar Comuna Șiria.

 154. Question no.9008A/08-02-2016
  Includerea în programa școlară de noțiuni în domeniul muncii.

 155. Question no.9009A/08-02-2016
  Încurajarea spre școli profesionale și meserii.

 156. Question no.9010A/08-02-2016
  Beneficiari de pensii speciale.

 157. Question no.9042A/09-02-2016
  Măsuri pentru ocuparea forței de muncă pentru anul 2016.

 158. Question no.9157A/16-02-2016
  Buget formare profesională.

 159. Question no.9246A/23-02-2016
  Aplicabilitatea Legii 167/2014.

 160. Question no.9247A/23-02-2016
  Aplicabilitatea CMTIS.

 161. Question no.9248A/23-02-2016
  Avansarea funcționarilor publici în funcția imediat următoare.

 162. Question no.9249A/23-02-2016
  Plată pensii spre alte sisteme ale UE și alte țări.

 163. Question no.9322A/01-03-2016
  Emitere norme metodologice lege economică socială.

 164. Question no.9865A/26-04-2016
  Asistența vie prin câini ghizi.

 165. Question no.9896A/09-05-2016
  Program de interes național a instruirii câinilor-ghizi pentru persoanele cu dizabilități.

 166. Question no.9897A/09-05-2016
  Proiecte destinate capitalului uman.

 167. Question no.9898A/09-05-2016
  Contractarea serviciilor sociale.

 168. Question no.9899A/09-05-2016
  Sistemul de pensii în România.

 169. Question no.9900A/09-05-2016
  Problema demografică în România.

 170. Question no.9942A/16-05-2016
  Probleme actuale ale însoțitorilor persoanelor cu handicap.

 171. Question no.9977A/23-05-2016
  Norme privind modificările la OUG 111/2010 privind concediul de creștere al copilului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 13 june 2024, 17:17
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro