Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2008-2012 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
2004-2008 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Chamber of Deputies > Daniel Buda > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Daniel BUDA
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 18/08.02.2010 L584/2009 Propunere legislativa privind statutul chiriasilor respinsa
definitiv
2. 20/08.02.2010 L583/2009 Propunere legislativa privind infiintarea societatilor comerciale avand ca obiect de activitate abatorizarea animalelor si comercializarea carnii si a produselor din carne respinsa
definitiv
3. 31/02.02.2009 L425/2008 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii respinsa
definitiv
4. 33/02.02.2009 L423/2008 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice respinsa
definitiv
5. 34/02.02.2009 L424/2008 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.190/1999 privind Creditul ipotecar respinsa
definitiv
6. 39/02.02.2009 L383/2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului respinsa
definitiv
7. 43/21.02.2011 L332/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 Lege 299/2011
8. 47/21.02.2011 L334/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.127 din Legea invatamantului nr.84/1995 respinsa
definitiv
9. 65/10.04.2012 L707/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea alin.(5) al art.21 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 Lege 135/2014
10. 81/10.04.2012 L725/2011 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie respins
definitiv
11. 94/24.03.2010   Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei procedura legislativa īncetata
12. 95/23.04.2012 L167/2012 Proiect de Lege privind unele masuri referitoare la drepturile salariale ale personalului platit din fonduri publice Lege 84/2012
13. 99/24.03.2010 L618/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii privind cadastrul si publicitatea imobiliara nr.7/1996 Lege 170/2010
14. 122/07.04.2010 L633/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
15. 124/07.04.2010 L676/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
16. 164/02.03.2009 L55/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsa
definitiv
17. 165/04.04.2011 L102/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni Lege 270/2011
18. 173/29.05.2012 L39/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 115/2012
19. 190/19.04.2010 L26/2010 Propunere legislativa privind identificarea, diagnosticarea si tratarea copiilor afectati de tulburari din spectrul autist respinsa
definitiv
20. 191/19.04.2010 L50/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
21. 208/25.03.2009   Propunere legislativa privind asigurarea stagiului de practica universitara retrasa
de catre initiator
22. 225/03.05.2010 L20/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic Lege 156/2010
23. 235/02.05.2011 L128/2011 Propunere legislativa privind posibilitatea angajarii in mediul privat a persoanelor pensionate anticipat respinsa
definitiv
24. 238/09.05.2011 L488/2011 Propunere legislativa privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 respinsa
definitiv
25. 245/03.05.2010 L51/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Lege 175/2010
26. 249/03.05.2010 L46/2010 Propunere legislativa privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
27. 249/09.05.2011 L169/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
28. 259/03.05.2010 L95/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.340/2004 privind institutia prefectului, republicata respinsa
definitiv
29. 265/09.05.2011 L146/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
30. 325/16.05.2011 L615/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.121 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
31. 332/16.05.2011 L71/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului īn reexaminare
la Senat
32. 339/29.06.2009 L205/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respins
definitiv
33. 364/31.05.2010 L211/2010 Proiect de Lege privind stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor ce ofera spre consum produse obtinute exclusiv prin mijloace proprii respins
definitiv
34. 373/01.09.2009 L223/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 370/2009
35. 378/02.09.2009 L557/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane respinsa
definitiv
36. 390/07.06.2011 L251/2011 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.6 1al art.37 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat respinsa
definitiv
37. 396/01.10.2012 L182/2012 Propunere legislativa privind completarea articolului 2, alineatul (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 92/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, precum si pentru reglementarea unor masuri privind majorarea capitalului social al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N., aprobata prin Legea nr.20/2011, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
38. 403/09.09.2009 L127/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic respins
definitiv
39. 415/15.09.2009 L239/2009 Propunere legislativa privind inlocuirea tichetelor de masa cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masa respinsa
definitiv
40. 418/15.09.2009 L246/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor respins
definitiv
41.   L421/02.09.2009 Propunere legislativa privind Codul civil retrasa
de catre initiator
42. 461/28.09.2009 L272/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
43. 499/21.09.2010 L387/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei Lege 69/2011
44. 503/19.10.2009 L182/2009 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank inainte de anul 1990 si si-au transferat aceste depozite la BRD- Groupe Societe Generale in anul 1991 in vederea achizitionarii de autoturisme DACIA respinsa
definitiv
45. 543/11.10.2011 L380/2011 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Roman si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe-Ionescu Sisesti - Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Turda in proprietatea Municipiului Turda si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj Lege 53/2012
46. 557/02.11.2009 L325/2009 Propunere legislativa privind sprijinul acordat de statul roman pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere aflate in extravilanul localitatilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietatilor respinsa
definitiv
47. 558/02.11.2009 L326/2009 Propunere legislativa privind masurile de simplificare si de accelerare a inscrierii proprietarilor in cartea funciara respinsa
definitiv
48. 578/04.11.2009 L457/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.69 din Legea nr.571 din 2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
49. 603/16.11.2009 L324/2009 Propunere legislativa privind ziua de desfasurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale respinsa
definitiv
50. 606/16.11.2009 L322/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.448/2006 prvind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
51. 610/16.11.2009 L321/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, modificata si completata respinsa
definitiv
52. 612/14.12.2009 L485/2009 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
53. 628/25.10.2010 L398/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respinsa
definitiv
54. 630/14.12.2009 L384/2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat si biserica in domeniul asistentei sociale raport
depus
55. 687/22.11.2010 L467/2010 Propunere legislativa privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare Lege 287/2011
56. 687/28.11.2011 L565/2011 Propunere legislativa pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi respinsa
definitiv
57. 688/28.11.2011 L568/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr.341/2004 respinsa
definitiv
58. 708/21.12.2009 L127/2010 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Racsa, prin reorganizarea comunei Orasu Nou, judetul Satu Mare Lege 86/2010
59. 714/05.12.2011 L599/2011 Proiect de Lege privind reglementarea contractelor de imprumut cu ipoteca respins
definitiv
60. 731/05.12.2011 L566/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008 respins
definitiv
61. 732/05.12.2011 L540/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman respins
definitiv
62. 740/05.12.2011 L544/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respins
definitiv
63. 742/29.11.2010 L519/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 267/2011
64. 743/05.12.2011 L564/2011 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.b) din Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale respins
definitiv
65. 755/05.12.2011 L567/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia respins
definitiv
66. BP295/15.04.2009 L323/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia la Senat
67. BP401/11.09.2012 B297/19.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.20, alin.(4) din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la Senat
68. BP550/10.10.2012 B355/15.10.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii la Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 28 february 2024, 14:10
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro