Mihăiță GĂINĂ
Curriculum Vitae

Informații personale

E-mail(uri)environ179@yahoo.com
NaționalitateRomână
Data nașterii17.09.1961
SexMasculinExperiența profesională

Perioada

1988-1992

Funcția

Inginer

Instituția

IACN IalomițaPerioada

1992- 2001

Funcția

Inspector

Instituția

Inspectoratul pentru protecția muncii- IalomițaPerioada

2001- 2004

Funcția

Director

Instituția

Agenția pentru protecția mediului- IalomițaPerioada

2004-2005

Funcția

SubprefectPerioada

2005-2008

Funcția

Director executiv adjunct

Instituția

Consiliul Județean IalomițaPerioada

2008

Funcția

Vicepreședinte

Instituția

Consiliul Județean IalomițaPerioada

2008-2012

Funcția

SenatorPerioada

2012-2016

Funcția

DeputatExperiență politică

2000-2016

Vicepreședinte PSD IalomițaEducație și formare

Calificarea / Diploma obținută

Inginer

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Facultatea de mine

Universitatea PetroșaniCalificarea / Diploma obținută

Jurist

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Facultatea de Drept

Universitatea CraiovaAPTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Franceza și Engleza10.04.2017