Activité parlementaire
2012-2016 (sen.)
initiatives legislatives
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2012-2016 > Senat > Ovidiu Liviu Dontu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Ovidiu Liviu DONTU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2012-2016

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 2/02.02.2015 L117/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale Lege 118/2015
2. 4/02.02.2015 L116/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale pe ordinea de zi
3. 5/02.02.2015 L126/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale Lege 200/2015
4. 11/04.02.2014 L194/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum si a altor acte normative respinsa
definitiv
5. 33/09.02.2015 L438/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
6. 34/09.02.2015 L439/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
7. 38/22.02.2016 L263/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune retrimis
la comisii
8. 43/09.02.2015 L441/2014 Proiect de Lege pentru modificarea art.137 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii Lege 97/2015
9. 45/29.02.2016 L223/2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 1/2011 a educatiei nationale respinsa
definitiv
10. 52/16.02.2015 L523/2014 Proiect de Lege privind accesul la resursa de lemn pentru firmele mici si mijlocii respins
definitiv
11. 57/07.03.2016 L169/2016 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al art.38 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor respinsa
definitiv
12. 66/23.02.2015 L190/2015 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor respinsa
definitiv
13. 68/23.02.2015 L145/2015 Propunere legislativa pentru completarea articolului 68 al Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
14. 69/23.02.2015 L144/2015 Propunere legislativa pentru modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
15. 76/23.02.2015 L397/2014 Propunere legislativa privind completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
16. 84/25.02.2015 L399/2014 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
17. 98/02.03.2015 L537/2014 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece Lege 296/2015
18. 107/29.03.2016 L683/2015 Proiect de Lege privind instituirea Zilei functionarului public Lege 145/2016
19. 127/02.03.2015 L530/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 325/2015
20. 129/02.03.2015 L538/2014 Proiect de Lege pentru completarea unor acte normative respins
definitiv
21. 131/02.03.2015 L549/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2015
22. 151/20.05.2013 L143/2013 Proiect de Lege privind constituirea si functionarea parcurilor industriale Lege 186/2013
23. 187/20.04.2016 L679/2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respins
definitiv
24. 189/14.04.2014 L98/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 Codul muncii Lege 12/2015
25. 205/09.03.2015 L683/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
26. 215/26.04.2016 L677/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal retrimis
la comisii
27. 222/03.05.2016 L546/2016 Propunere legislativa pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale Lege 90/2017
28. 228/11.03.2015 L685/2014 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative respinsa
definitiv
29.   L233/07.04.2014 Propunere legislativa privind revizuirea Constitutiei Romaniei retrasa
de catre Senat
30. 240/16.03.2015 L684/2014 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri respins
definitiv
31. 250/05.05.2014 L128/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.186/2013 privind constiuirea si functionarea parcurilor industriale Lege 168/2022
32.   L253/18.05.2015 Propunere legislativa pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon retrasa
de catre initiator
33. 266/13.06.2016 L142/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respins
definitiv
34. 270/02.06.2014 L123/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice respins
definitiv
35. 272/23.03.2015 L78/2015 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 260/2004 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor la comisii
36. 287/23.03.2015 L627/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun respins
definitiv
37. 304/28.06.2016 L138/2016 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic precum si a Legii nr.200 din 2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
38. 347/20.09.2016 L647/2016 Propunere legislativa privind modificarea art. 174, alin. 6 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale Lege 70/2017
39. 350/07.04.2015 L71/2015 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala respinsa
definitiv
40. 355/20.09.2016 L186/2016 Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov Lege 5/2021
41. 363/22.04.2015 L303/2015 Propunere legislativa privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati Lege 8/2016
42. 365/26.09.2016 L29/2017 Propunere legislativa pentru modificarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 respinsa
definitiv
43. 370/02.09.2014 L308/2014 Proiect de Lege pentru completarea art.20 alin.(1) din Legea nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale respins
definitiv
44. 397/08.09.2014 L306/2014 Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National pentru Evaluare, Formare Profesionala si Autorizarea Interpretilor in Limbaj Mimico-gestual din Romania respins
definitiv
45. 402/08.09.2014 L317/2014 Propunere legislativa pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International Lege 134/2014
46. 405/28.10.2013 L197/2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati Lege 229/2015
47. 406/08.09.2014 L214/2014 Propunere legislativa pentru modificarea sI completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.767 din 14 noiembrie 2012 respinsa
definitiv
48. 436/17.09.2014 L567/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic Lege 133/2015
49. 436/10.10.2016 L384/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale Lege 244/2017
50. 441/15.06.2015 L328/2015 Propunere legislativa pentru completarea alineatului 2 al articolului 49 din Legea nr.186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015 respinsa
definitiv
51. 444/22.09.2014 L305/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente Lege 282/2015
52. 446/08.06.2015 L161/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 5 al Legii nr.35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
53. 449/22.09.2014 L229/2014 Propunere legislativa pentru completarea alineatului (2) al articolului 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata respinsa
definitiv
54. 460/11.11.2013 L399/2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr.62/2011 Lege 1/2016
55. 468/15.06.2015 L200/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
56. 473/18.10.2016 L570/2016 Proiect de Lege privind eliminarea unor taxe, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Lege 1/2017
57. 479/17.06.2015 L291/2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice Lege 220/2015
58. 483/24.10.2016 L250/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 154/2019
59. 484/17.06.2015 L168/2015 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi Lege 259/2015
60. 498/02.12.2014 L311/2014 Proiect de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice respins
definitiv
61. 501/02.12.2014 L295/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.70 din 31 august 2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece respinsa
definitiv
62. 507/02.12.2014 L307/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice respinsa
definitiv
63. 508/02.12.2014 L309/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsa
definitiv
64. 509/02.12.2014 L310/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii respinsa
definitiv
65.   L510/05.09.2016 Propunere legislativa privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in administrarea Universitatii Politehnica din Bucuresti retrasa
de catre Senat
66. 540/02.12.2013 L351/2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare respins
definitiv
67. 551/01.09.2015 L196/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr.852 din 20 decembrie 2010, actualizata in 2014 respinsa
definitiv
68. 555/01.09.2015 L149/2015 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat Lege 25/2017
69. 560/01.09.2015 L201/2015 Propunere legislativa pentru modificarea art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
70. 579/15.12.2014 L370/2014 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice Lege 151/2015
71. 580/15.12.2014 L371/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
72. 599/19.12.2014 L398/2014 Propunere legislativa privind instituirea Zilei Nationale a Portului Traditional Lege 102/2015
73.   L600/07.11.2016 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 10 din Legea nr.26/1990 privind registrul comertului retrasa
de catre Senat
74.   L604/07.11.2016 Propunere legislativa pentru completarea prevederilor Legii nr.63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant retrasa
de catre Senat
75.   L605/07.11.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Guvern nr.42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor retrasa
de catre Senat
76. 618/28.09.2015 L496/2015 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, in domeniul public al judetului Brasov si in administrarea Consiliului Judetean Brasov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport International Brasov-Ghimbav" Lege 297/2015
77. 642/07.10.2015 L246/2015 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare respins
definitiv
78. 697/19.10.2015 L440/2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative respins
definitiv
79. 731/26.10.2015 L312/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
80. 782/04.11.2015 L410/2015 Proiect de Lege privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor Lege 72/2016
81. 883/21.12.2015 L183/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul organizarii instantelor judecatoresti respinsa
definitiv
82. 886/21.12.2015 L205/2016 Propunere legislativa privind acordarea unor drepturi specifice personalului didactic din invatamantul preuniversitar la Senat
83.   BP460/19.09.2016 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice retrasa
de catre Senat
84.   BP461/19.09.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice retrasa
de catre Senat
85.   BP475/21.09.2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea retrasa
de catre Senat
86.   BP476/21.09.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare retrasa
de catre Senat
87.   BP477/21.09.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania retrasa
de catre Senat
88.   BP478/21.09.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali retrasa
de catre Senat
89.   BP479/21.09.2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 376/ 2004 privind bursele private retrasa
de catre Senat
90.   BP480/21.09.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 312/ 2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine si pentru modificarea Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului retrasa
de catre Senat
91.   BP481/21.09.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicat retrasa
de catre Senat
92.   BP516/05.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrative teritoriale retrasa
de catre Senat
93.   BP518/05.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa retrasa
de catre Senat
94.   BP546/12.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative retrasa
de catre Senat
95.   BP547/12.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
96.   BP573/25.10.2016 Propunere legislativa privind prevenirea si combaterea "bullying"-ului/?mobbing?-ului retrasa
de catre Senat
97.   BP578/31.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata retrasa
de catre Senat
98.   BP597/02.11.2016 Propunere legislativa privind infiintarea Agentiei Resurselor Statului pentru administrarea Fondului Suveran de Investitii retrasa
de catre Senat
99.   BP598/03.11.2016 Propunere legislativa privind transmiterea unor terenuri in suprafata totala de 65,1 ha, reprezentand trupul de padure "Sipote", aflate in domeniul public al statului, din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Directia Silvica Suceava, ca padure-parc in domeniul public al Municipiului Suceava pentru amenajarea unei zone de agrement ce va constitui obiectul unui Proiect European realizat in parteneriat cu Zona Metropolitana Suceava retrasa
de catre Senat
100.   BP599/03.11.2016 Propunere legislativa pentru organizarea si desfasurarea referendumului national privind revizuirea Constitutiei retrasa
de catre Senat
101.   BP609/08.11.2016 Propunere legislativa privind infiintarea Panteonului Romaniei retrasa
de catre Senat
102.   BP610/09.11.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului retrasa
de catre Senat
103.   BP630/05.12.2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, republicata retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 22 mars 2023, 2:23
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro