Gheorghe CRISTEA
Propuneri legislative initiate în legislatura 1996-2000

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 2/11.01.2000 L80/2000 Propunere legislativă privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura. Lege 192/2001
2. 55/05.03.1997 L414/1997 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii fondului funciar, nr.18/1991. Lege 169/1997
3. 341/22.10.1998 L242/1999 Propunere legislativă pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată. Lege 1/2000
4. 352/06.11.1997 L160/1998 Propunere legislativă privind acordarea de sprijin financiar producătorilor agricoli mici și mijlocii. respinsa
definitiv