Victoria-Violeta ALEXANDRU
Curriculum Vitae

Informații Personale

Telefon

+ 40 723 257 640

E-mail

violeta@ipp.ro | violeta.alexandru@cdep.ro

Naționalitate

Română

Data nașterii

11 noiembrie 1975


Experiența profesională

Perioada2020 - prezent
Funcția sau postul ocupatDeputat, Parlamentul României
Activități și responsabilități principaleInițiază propuneri legislative în domeniile de interes (piața muncii, securitate și sănătate în muncă, pensii, asistență socială, reforma administrației publice, transparență decizională, etc.);

Păstrează relația cu cetățenii în vederea actualizării/modificării legislației pe teme de interes comun;

Documentează disfuncționalități existente în legislație în vederea remedierii acestora;

Participă la toate activitățile derivate din funcția de parlamentar, atât în Parlament cât și în comunitate.
Perioada2019-2020
Funcția sau postul ocupatMinistrul Muncii și Protecției Sociale
Activități și responsabilități principaleîndeplinește programul de guvernare în domeniul muncii și protecției sociale;

Identifică și aplică soluții de sistem/management în domeniile ocupării forței de muncă, pensiilor, serviciilor și beneficiilor sociale, relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă, egalității de șanse;

Reglementează și aplică legislația în domeniile ocupării forței de muncă, pensiilor, serviciilor și beneficiilor sociale, relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă, egalității de șanse;

Reprezintă Guvernul României în evenimente și întâlniri de lucru în domeniile de interes sau în cadrul discuțiilor diplomatice la nivel european/internațional.
Perioada2019
Funcția sau postul ocupatConsilier, Grup Parlamentar PNL Camera Deputaților
Activități și responsabilități principaleRealizează documentări și propune modificări de acte normative în domeniile prioritare stabilite de grupul PNL Camera Deputaților, cum ar fi: activitatea Consiliului Economic și Social, gig-economy, economie circulară, debirocratizarea sistemului public, cod administrativ/reforma administrației publice;

Sprijină deputății și senatorii PNL în consultările cu societatea civilă și integrează opiniile societății civile în cadrul propunerilor legislative inițiate de PNL;

Promovează inițiativele parlamentarilor PNL în mediul academic, ONG, diplomatic, de afaceri prin buletinul informativ lunar PNL în Dialog și preia opiniile acestora;

Promovează inițiativele, atât ale deputaților cât și ale senatorilor PNL, în rândul aleșilor locali prin buletinul informativ trimestrial PNL Consultare.
Perioada2017-2019
Funcția sau postul ocupatConsultant dezvoltare/Director departament cercetare - dezvoltare, Institutul pentru Politici Publice (IPP)
Activități și responsabilități principaleElaborează și sprijină conducerea IPP în implementarea strategiei de dezvoltare instituțională;

Coordonează activitatea de asistență, la nivelul mediului asociativ și al mediului public, pentru implementarea de politici publice la nivel local;

Asigură suport tehnic în elaborarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă.
Perioada2017-2018
Funcția sau postul ocupatExpert, Cabinet Parlamentar Adriana Săftoiu, Deputat
Activități și responsabilități principaleRealizează documentări privind problematica sectorului neguvernamental din domeniile de interes ale Deputatului/Partidului Național Liberal;

Realizează documentare internațională asupra politicilor de interes pentru Deputat/Partidul Național Liberal;

Elaborează/completează propuneri legislative și propuneri de politici publice privind creșterea calității serviciilor sociale și educaționale în România.
Perioada2015-2017
Funcția sau postul ocupatMinistru pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC)
Activități și responsabilități principaleCoordonează activitatea generală a personalului în aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern de înființare a Ministerului în direcțiile principale de acțiune vizând: creșterea transparenței și realizarea unei guvernări deschise bazate pe dialog real cu partenerii sociali;

Colaborează cu Prim-Ministrul și Miniștrii în punerea în aplicare a prevederilor programului de guvernare, urmărind integrarea partenerilor din societate în luarea deciziilor;

Contribuie la îmbunătățirea legislației și a nomelor secundare pentru practicarea, în mod transparent și eficient, a dialogului social în România
Perioada2001 -2015
Funcția sau postul ocupatMembru fondator/ Director al Institutului pentru Politici Publice (IPP)
Activități și responsabilități principaleElaborează și planifică împreună cu Boardul viziunea strategică a organizației în domeniile sale de competență sectorială;

- Dezvoltă și urmărește punerea în aplicare pe termen mediu și lung a strategiei organizației și a planurilor de activități multi-anuale;

Supervizează direct managementul operațional, administrativ, financiar al organizației coordonând în mod direct activitatea de strângere de fonduri pentru activitățile IPP;

- Asigură reprezentarea Institutului în relație alte instituții și organizații din țară și din străinătate;

Coordonează activitatea de promovare în spațiul public (media) a Institutului pe teme de interes pentru societatea românească.
Perioada2000-2001
Funcția sau postul ocupatDirector Executiv, Asociația Pro Democrația (APD)
Activități și responsabilități principale- Asigură managementul organizației în București și la nivelul celor 27 de filiale din țară ale Asociației;

Coordonează direct activitățile Asociației în contextul alegerilor locale și generale;

Asigură reprezentarea legală a organizației;

Coordonează activitatea de strângere de fonduri a organizației pe plan intern și internațional;

Asigură reprezentarea organizației cu mediul extern - partenerii internaționali (în special în regiunea Balcani) și cu mediul diplomatic.
Perioada1997/1999-2000
Funcția sau postul ocupatConsilier Departamentul de Comunicare Internațională și Relații cu românii de pretutindeni - activitate neremunerată/Șef cabinet, Consilier de Stat, Administrația Prezidențială
Activități și responsabilități principale- Consiliază în activitate Consilierul de Stat pe probleme vizând relația cu mediul neguvernamental din România și din străinătate

- Oferă consiliere și coordonează activitățile de organizare a procesului de comunicare între Președinție și românii din diaspora/presa internațională;

Pregătește materiale, sinteze derivând din activitatea Departamentului;

- Facilitează comunicarea între Departament și alți parteneri guvernamentali și neguvemamentali.
Perioada1994- 1997/1999
Funcția sau postul ocupatVoluntar campanii comunicare/Coordonator relații publice, Asociația Pro Democrația
Activități și responsabilități principaleCoordonează activitățile de comunicare specifice campaniilor organizației;

Coordonează activitățile de comunicare publică și relație cu presa la nivel național;

Sprijină filialele pentru întărirea capacității de organizare a relațiilor cu presa/a comunicării publice;

Elaborează, alături de conducerea Asociației, strategia de comunicare publică și urmărește implementarea acesteia.

Educație si formare

Numele și tipul instituției de învățământ /furnizorului de formareASEBUSS Romanian American School of Business, Institute for Business and Public Administration
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăProject Management Certificate (2014)
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană
Nivelul în clasificarea națională sau internațională Master, Relații Internaționale, Analiză și Soluționarea Conflictelor (2006)
Numele și tipul instituției de învățământ /furnizorului de formareȘcoala Națională de Studii Politice și Administrative, București Facultatea de Științe Politice
Nivelul în clasificarea națională sau internaționalăMaster, Guvernare și Dezvoltare Instituțională (2004)
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare Universitatea Dimitrie Cantemir, București Facultatea de Științe Politice
Nivelul în clasificarea națională sau internațională Diplomă de licență (2002)

Aptitudini și competente personale

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

 

înțelegere

Vorbire

Scriere

Nivel European (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Engleză

 

C2

C2

C2

C2

C2

Franceză

 

C2

C2

C2

B2

B2

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Competențe profesionale

Abilități de a manageria în mod profesional activitățile derulate în ariile de expertiză, coordonare excelentă și abilități de management general.

Competențe și aptitudini organizatorice

Coordonare excelentă, motivată și cu abilități de lucru în echipă, bun comunicator

Apartenența la organisme profesionale/diplome obținute

Formator autorizat - certificat de absolvire (2019)

Coordonator al Programului de Excelență în Administrația Publică Locală al Fundației Konrad Adenauer România (2018 - prezent);

Membru al echipei internaționale (membru Advisory Board) Grant Making Design Team al noii conduceri a Open Society Foundation, responsabilă cu reformarea strategiei de finanțare la nivel global a organizației (2013-2014);

Membru în Colegiul consultativ al Consiliului Concurenței din România (2010 - 2015, suspendat în prezent);

Manager proiect, Certificat de absolvire (2014)

Mediator autorizat, Certificat de absolvire nr. 0999/2012 pentru mediator autorizat, Pro Medierea (2012, suspendat în prezent).

Alte calificări

Cunoașterea solidă a structurii instituționale a guvernului central și a administrației publice locale;

Cunoașterea solidă a procedurilor și statutelor de lucru ale Parlamentului;

- Cunoașterea solidă a procedurilor de lucru ale Comisiei Europene în domeniile legate de standardul de eficiență al achizițiilor publice, transparența și integritatea, servicii sociale, protecția mediului - inclusiv gestionarea gunoiului;

- Cunoașterea solidă a metodologiilor / procedurilor de lucru aplicate în implementarea proiectelor finanțate din structuri implementate de România în perioadele financiare 2007- 2013, 2014-2020;

- Relații excelente de cooperare cu structurile asociative ale administrației publice locale (Uniunea Consiliilor Județene, Asociația Municipiilor, Asociația Orașelor, Asociația Comunelor);

Abilități excelente în mobilizarea comunității - fondator La Firul Ierbii - Proiect de mobilizare comunitară în raionul nr. 4, București.

Principale studii/documentâri/cercetări:

 • Manual de Politici Publice, ediția a ll-a, Institutul pentru Politici Publice, 2019
 • Raportul de evaluare privind situația serviciilor prestate în sistemele de protecție a copilului în Județul Ilfov, Institutul pentru Politici Publice, 2017/2018
 • Educația - element fundamental pentru integrarea copilului cu dizabilități în România, Institutul pentru Politici Publice, 2015
 • Shadow - report privind implementarea Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități în România, Institutul pentru Politici Publice, 2015
 • Șanse egale - o condiție fundamentală pentru fiecare angajator de succes, Institutul pentru Politici Publice, 2014
 • Achiziții publice sustenabile pentru eficientizarea investițiilor în România, Institutul pentru Politici Publice, 2014
 • Harta accesului la servicii de sănătate în România. Studiu de caz: Provocări pentru populația de etnie romă, Institutul pentru Politici Publice, 2013
 • Raport de monitorizare a stadiului de pregătire a României pentru aplicarea Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități - ediția a lll-a, Institutul pentru Politici Publice, 2013
 • Serviciile publice municipale: bilanț la un an de nou mandat și provocări în contextul regionalized!, Institutul pentru Politici Publice, 2013
 • Accesibilizarea spațiului public pentru persoanele cu dizabilități - obligații și provocări pentru instituțiile publice, Institutul pentru Politici Publice, 2013
 • Condițiile și provocările procesului de adoptare a politicilor publice din România - politica de comunicare publică, Institutul pentru Politici Publice, 2013
 • The Outcomes of Structural Funds Investment during the current financial exercise - the lesson we (failed to) learn for 2014 ~ 2020, Institutul pentru Politici Publice, 2013
 • (Ne)șansele unei persoane cu dizabilități de a-și găsi un loc de muncă în România, Institutul pentru Politici Publice, 2012
 • Bilanțul de 4 ani al furnizării serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale, Institutul pentru Politici Publice, 2012
 • Economia socială: al treilea sector. Recomandări pentru buna funcționare a unei întreprinderi sociale în România, Institutul pentru Politici Publice, 2012
 • Fondurile structurale - de la oportunitate de dezvoltare la buget de pradă, Institutul pentru Politici Publice, 2011
 • Wasted time, wasted money, wasted lives. A Wasted opportunity, Focus Report on how the current use of Structural Funds perpetuates the social exclusion of disabled people in Central and Eastern Europe by failing to support the transition from institutional care to community - based services, European Coalition for Communiy Living, Brussels, 2010
 • A plea for transparency and responsibility in financing services for mental disabled persons in Romania - evaluation report, Institute for Public Policy, 2009
 • Harta problemelor în aplicarea legislației privind accesul la informații de interes public în România. Studiu de caz: activitatea consiliilor locale, Institutul pentru Politici Publice, 2008
 • Mecanisme și practici eficiente pentru combaterea corupției în regiunea Mării Negre (studii de caz: România, Moldova și Ucraina), Institutul pentru Politici Publice, 2008
 • Accesul la informații de interes public - un drept fundamental și un instrument util pentru activitatea profesională, Institutul pentru Politici Publice, 2008
 • Transparența instituțiilor publice, Institutul pentru Politici Publice, 2003
 • Prima evaluare asupra amplorii fenomenului migrației politice de la nivel local, Institutul pentru Politici Publice, 2001
 

04.06.2021